Kết Quả Xổ Số ngày 23-05-2009

Ngày: 23/05/2009
Kết quả xổ số Miền Bắc – XSMB
Giải bảy
21
33
56
80
Giải sáu
958
415
840
Giải năm
9255
9842
9491
6693
4416
6497
Giải bốn
0907
2829
4673
5073
Giải ba
37430
91845
31442
58659
31242
74632
Giải nhì
18989
61140
Giải nhất
90226
Giải Đặc biệt
93302
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7 ,2
1
5 ,6
2
1 ,9 ,6
3
3 ,0 ,2
4
0 ,2 ,5 ,2 ,2 ,0
5
6 ,8 ,5 ,9
6
7
3 ,3
8
0 ,9
9
1 ,3 ,7
Đầu Đuôi
8 ,4 ,3 ,4
0
2 ,9
1
4 ,4 ,4 ,3 ,0
2
3 ,9 ,7 ,7
3
4
1 ,5 ,4
5
5 ,1 ,2
6
9 ,0
7
5
8
2 ,5 ,8
9
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
Giải tám
54
77
73
90
Giải bảy
975
363
945
342
Giải sáu
3349
4397
8848
5988
9475
3801
7114
1730
8038
5599
2670
9821
Giải năm
9498
4553
9962
1603
Giải bốn
61236
78074
34514
79743
87736
13061
28680
60571
39889
84723
36263
55483
89155
56120
55864
89956
87289
09448
82447
72498
39623
34486
86009
57475
20936
82143
98091
54398
Giải ba
49892
00274
12317
39541
01672
69542
97279
80325
Giải nhì
58760
31517
60879
46934
Giải nhất
66149
48655
51811
30782
Giải Đặc Biệt
280728
490134
130715
022778
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM – LA – BP – HG chính xác nhất
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 1 3 ,9
1 4 7 ,7 4 ,1 ,5
2 8 3 ,0 3 1 ,5
3 6 ,6 4 0 ,8 6 ,4
4 9 ,8 ,3 ,9 1 5 ,8 ,7 ,2 2 ,3
5 4 3 ,5 ,5 6
6 1 ,0 3 ,3 2 ,4
7 5 ,4 ,4 7 ,5 ,1 3 ,2 ,9 0 ,5 ,9 ,8
8 0 8 ,9 ,3 9 6 ,2
9 7 ,8 ,2 8 0 ,9 ,1 ,8
Đà Nẵng
Mã: DNG
Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Giải tám
72
15
57
Giải bảy
156
250
224
Giải sáu
7585
5977
1865
0891
3373
1703
6518
4642
7958
Giải năm
7894
6042
6369
Giải bốn
86398
39767
05087
71784
11890
01510
85574
43845
42350
14800
98180
63362
18736
58348
38492
65825
40741
94011
85570
71548
62586
Giải ba
98608
73599
31442
89668
91522
95193
Giải nhì
17918
55211
19301
Giải nhất
90323
18697
75581
Giải Đặc Biệt
95255
29159
29544
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG – QNG – QNO chính xác nhất
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 8 3 ,0 1
1 0 ,8 5 ,1 8 ,1
2 3 4 ,5 ,2
3 6
4 2 ,5 ,8 ,2 2 ,1 ,8 ,4
5 6 ,5 0 ,0 ,9 7 ,8
6 5 ,7 2 ,8 9
7 2 ,7 ,4 3 0
8 5 ,7 ,4 0 6 ,1
9 4 ,8 ,0 ,9 1 ,7 2 ,3

Kết Quả Xổ Số ngày 22-05-2009

Ngày: 22/05/2009
Kết quả xổ số Miền Bắc - XSMB
Giải bảy
05
63
31
70
Giải sáu
899
282
637
Giải năm
6076
9273
3783
6379
4311
5445
Giải bốn
6197
1091
0613
7114
Giải ba
99260
09075
32884
40894
19801
36530
Giải nhì
13321
67129
Giải nhất
15604
Giải Đặc biệt
02092
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
5 ,1 ,4
1
1 ,3 ,4
2
1 ,9
3
1 ,7 ,0
4
5
5
6
3 ,0
7
0 ,6 ,3 ,9 ,5
8
2 ,3 ,4
9
9 ,7 ,1 ,4 ,2
ĐầuĐuôi
7 ,6 ,3
0
3 ,1 ,9 ,0 ,2
1
8 ,9
2
6 ,7 ,8 ,1
3
1 ,8 ,9 ,0
4
0 ,4 ,7
5
7
6
3 ,9
7
8
9 ,7 ,2
9
Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
85
69
35
Giải bảy
654
771
185
Giải sáu
7911
8625
0360
2317
5441
2482
1905
3299
1105
Giải năm
5875
7261
1025
Giải bốn
58329
04293
07847
78194
58604
72282
14874
47832
67108
72710
11843
84582
86240
68316
41263
08039
08753
82749
62394
22061
30522
Giải ba
37114
85124
05311
47816
55008
17162
Giải nhì
88995
34260
52721
Giải nhất
57239
93596
99034
Giải Đặc Biệt
407852
301680
680531
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
04 8 5 ,5 ,8
11 ,4 7 ,0 ,6 ,1 ,6
25 ,9 ,4 5 ,2 ,1
39 2 5 ,9 ,4 ,1
47 1 ,3 ,0 9
54 ,2 3
60 9 ,1 ,0 3 ,1 ,2
75 ,4 1
85 ,2 2 ,2 ,0 5
93 ,4 ,5 6 9 ,4
Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
Giải tám
06
57
Giải bảy
294
290
Giải sáu
8644
9732
4993
5707
2474
2703
Giải năm
2416
0377
Giải bốn
04736
66382
08996
53285
04021
69283
15910
15055
78705
52516
44138
32111
02425
01596
Giải ba
39693
86333
88093
55709
Giải nhì
12175
66862
Giải nhất
42661
26481
Giải Đặc Biệt
33971
00713
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL - NT chính xác nhất
ĐầuGia LaiNinh Thuận
06 7 ,3 ,5 ,9
16 ,0 6 ,1 ,3
21 5
32 ,6 ,3 8
44
57 ,5
61 2
75 ,1 4 ,7
82 ,5 ,3 1
94 ,3 ,6 ,3 0 ,6 ,3

Kết Quả Xổ Số ngày 21-05-2009

Ngày: 21/05/2009
Kết quả xổ số Miền Bắc - XSMB
Giải bảy
65
20
81
43
Giải sáu
491
745
740
Giải năm
9308
2047
6902
0608
9518
4339
Giải bốn
6766
3253
7279
4506
Giải ba
59057
83100
50621
99643
44972
49743
Giải nhì
18976
16309
Giải nhất
54070
Giải Đặc biệt
39547
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
8 ,2 ,8 ,6 ,0 ,9
1
8
2
0 ,1
3
9
4
3 ,5 ,0 ,7 ,3 ,3 ,7
5
3 ,7
6
5 ,6
7
9 ,2 ,6 ,0
8
1
9
1
ĐầuĐuôi
2 ,4 ,0 ,7
0
8 ,9 ,2
1
0 ,7
2
4 ,5 ,4 ,4
3
4
6 ,4
5
6 ,0 ,7
6
4 ,5 ,4
7
0 ,0 ,1
8
3 ,7 ,0
9
Tây Ninh
Mã: TN
An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
Giải tám
93
79
74
Giải bảy
387
633
027
Giải sáu
8901
0555
9075
4410
5169
9693
2139
5124
2264
Giải năm
3025
5322
9724
Giải bốn
22370
73578
58903
07609
95093
09847
01279
66753
06852
60239
59198
07016
62637
74241
32832
42984
03622
79825
40419
43655
10373
Giải ba
52176
12898
32788
20055
85359
71518
Giải nhì
72301
84330
72459
Giải nhất
01348
09771
43138
Giải Đặc Biệt
423880
959381
412807
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TN - AG - BTH chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
01 ,3 ,9 ,1 7
10 ,6 9 ,8
25 2 7 ,4 ,4 ,2 ,5
33 ,9 ,7 ,0 9 ,2 ,8
47 ,8 1
55 3 ,2 ,5 5 ,9 ,9
69 4
75 ,0 ,8 ,9 ,6 9 ,1 4 ,3
87 ,0 8 ,1 4
93 ,3 ,8 3 ,8
Bình Định
Mã: BDI
Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Giải tám
49
32
73
Giải bảy
647
411
003
Giải sáu
9178
4265
7020
9713
1337
1328
2679
9303
2596
Giải năm
2576
4959
0387
Giải bốn
54105
63183
90437
24778
98143
00591
35843
40968
82679
11233
25784
58550
89180
82675
41276
72153
20422
28738
06478
10129
66152
Giải ba
29854
57653
93893
28181
02261
19077
Giải nhì
89235
63038
62767
Giải nhất
68217
20930
30990
Giải Đặc Biệt
24896
81180
43948
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
05 3 ,3
17 1 ,3
20 8 2 ,9
37 ,5 2 ,7 ,3 ,8 ,0 8
49 ,7 ,3 ,3 8
54 ,3 9 ,0 3 ,2
65 8 1 ,7
78 ,6 ,8 9 ,5 3 ,9 ,6 ,8 ,7
83 4 ,0 ,1 ,0 7
91 ,6 3 6 ,0

Kết Quả Xổ Số ngày 20-05-2009

Ngày: 20/05/2009
Kết quả xổ số Miền Bắc - XSMB
Giải bảy
25
33
77
50
Giải sáu
598
873
725
Giải năm
8182
9921
4697
5755
5284
4799
Giải bốn
1405
2718
7604
9945
Giải ba
09428
07654
42862
29830
76516
64929
Giải nhì
81016
64708
Giải nhất
36944
Giải Đặc biệt
25312
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
5 ,4 ,8
1
8 ,6 ,6 ,2
2
5 ,5 ,1 ,8 ,9
3
3 ,0
4
5 ,4
5
0 ,5 ,4
6
2
7
7 ,3
8
2 ,4
9
8 ,7 ,9
ĐầuĐuôi
5 ,3
0
2
1
8 ,6 ,1
2
3 ,7
3
8 ,0 ,5 ,4
4
2 ,2 ,5 ,0 ,4
5
1 ,1
6
7 ,9
7
9 ,1 ,2 ,0
8
9 ,2
9
Đồng Nai
Mã: DN
Cần Thơ
Mã: CT
Sóc Trăng
Mã: ST
Giải tám
46
87
40
Giải bảy
541
449
381
Giải sáu
4899
0180
0941
6090
9435
7850
8264
0781
6146
Giải năm
0937
3708
0801
Giải bốn
02736
88200
79799
65478
08604
42880
44628
93979
10890
97296
34246
54270
83824
82078
98300
83527
96433
93917
32216
92998
13855
Giải ba
57107
99952
93126
08954
93370
55267
Giải nhì
37345
60745
29492
Giải nhất
07478
36171
09032
Giải Đặc Biệt
695282
557350
299036
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DN - CT - ST chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
00 ,4 ,7 8 1 ,0
17 ,6
28 4 ,6 7
37 ,6 5 3 ,2 ,6
46 ,1 ,1 ,5 9 ,6 ,5 0 ,6
52 0 ,4 ,0 5
64 ,7
78 ,8 9 ,0 ,8 ,1 0
80 ,0 ,2 7 1 ,1
99 ,9 0 ,0 ,6 8 ,2
Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
99
66
Giải bảy
843
585
Giải sáu
7832
4679
8965
9485
3969
9727
Giải năm
2815
2848
Giải bốn
91601
12996
24183
05391
96493
70053
28584
98482
01058
22680
39942
19593
70305
74732
Giải ba
68149
52092
90305
50344
Giải nhì
68024
94794
Giải nhất
72029
19251
Giải Đặc Biệt
08007
16458
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
01 ,7 5 ,5
15
24 ,9 7
32 2
43 ,9 8 ,2 ,4
53 8 ,1 ,8
65 6 ,9
79
83 ,4 5 ,5 ,2 ,0
99 ,6 ,1 ,3 ,2 3 ,4