Xổ Số Max 4D thứ 3

Xổ Số MAX 4D ngày 30-11-2021

Ngày: 30/11/2021
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
0023
0 vé15 triệu
Giải Nhì
5815
9073
0 vé6.5 triệu
Giải Ba
1072
8769
9420
0 vé3 triệu
Giải KK 1
023
9 vé1 triệu
Giải KK 2
23
37 vé100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 23-11-2021

Ngày: 23/11/2021
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
0023
0 vé15 triệu
Giải Nhì
5815
9073
0 vé6.5 triệu
Giải Ba
1072
8769
9420
0 vé3 triệu
Giải KK 1
023
9 vé1 triệu
Giải KK 2
23
37 vé100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 16-11-2021

Ngày: 16/11/2021
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
0023
0 vé15 triệu
Giải Nhì
5815
9073
0 vé6.5 triệu
Giải Ba
1072
8769
9420
0 vé3 triệu
Giải KK 1
023
9 vé1 triệu
Giải KK 2
23
37 vé100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 02-11-2021

Ngày: 02/11/2021
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
0023
0 vé15 triệu
Giải Nhì
5815
9073
0 vé6.5 triệu
Giải Ba
1072
8769
9420
0 vé3 triệu
Giải KK 1
023
9 vé1 triệu
Giải KK 2
23
37 vé100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 26-10-2021

Ngày: 26/10/2021
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
0023
0 vé15 triệu
Giải Nhì
5815
9073
0 vé6.5 triệu
Giải Ba
1072
8769
9420
0 vé3 triệu
Giải KK 1
023
9 vé1 triệu
Giải KK 2
23
37 vé100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 20-07-2021

Ngày: 20/07/2021
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
2041
0 vé15 triệu
Giải Nhì
5774
1402
3 vé6.5 triệu
Giải Ba
8665
8217
6416
2 vé3 triệu
Giải KK 1
041
19 vé1 triệu
Giải KK 2
41
184 vé100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 13-07-2021

Ngày: 13/07/2021
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
4241
1 vé15 triệu
Giải Nhì
6862
4946
3 vé6.5 triệu
Giải Ba
7002
6256
5572
5 vé3 triệu
Giải KK 1
241
21 vé1 triệu
Giải KK 2
41
307 vé100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 06-07-2021

Ngày: 06/07/2021
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
4049
25 vé15 triệu
Giải Nhì
1654
8984
4 vé6.5 triệu
Giải Ba
1010
0901
2595
11 vé3 triệu
Giải KK 1
049
24 vé1 triệu
Giải KK 2
49
304 vé100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 29-06-2021

Ngày: 29/06/2021
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
0043
2 vé15 triệu
Giải Nhì
7834
3620
6 vé6.5 triệu
Giải Ba
4324
7302
6579
13 vé3 triệu
Giải KK 1
043
26 vé1 triệu
Giải KK 2
43
255 vé100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 22-06-2021

Ngày: 22/06/2021
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
2913
7 vé15 triệu
Giải Nhì
8337
0994
3 vé6.5 triệu
Giải Ba
9289
5363
4569
26 vé3 triệu
Giải KK 1
913
27 vé1 triệu
Giải KK 2
13
442 vé100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất: