Xổ Số Max 4D thứ 5

Xổ Số MAX 4D ngày 25-11-2021

Ngày: 25/11/2021
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
0023
0 vé15 triệu
Giải Nhì
5815
9073
0 vé6.5 triệu
Giải Ba
1072
8769
9420
0 vé3 triệu
Giải KK 1
023
9 vé1 triệu
Giải KK 2
23
37 vé100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 18-11-2021

Ngày: 18/11/2021
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
0023
0 vé15 triệu
Giải Nhì
5815
9073
0 vé6.5 triệu
Giải Ba
1072
8769
9420
0 vé3 triệu
Giải KK 1
023
9 vé1 triệu
Giải KK 2
23
37 vé100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 04-11-2021

Ngày: 04/11/2021
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
0023
0 vé15 triệu
Giải Nhì
5815
9073
0 vé6.5 triệu
Giải Ba
1072
8769
9420
0 vé3 triệu
Giải KK 1
023
9 vé1 triệu
Giải KK 2
23
37 vé100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 28-10-2021

Ngày: 28/10/2021
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
0023
0 vé15 triệu
Giải Nhì
5815
9073
0 vé6.5 triệu
Giải Ba
1072
8769
9420
0 vé3 triệu
Giải KK 1
023
9 vé1 triệu
Giải KK 2
23
37 vé100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 21-10-2021

Ngày: 21/10/2021
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
0023
0 vé15 triệu
Giải Nhì
5815
9073
0 vé6.5 triệu
Giải Ba
1072
8769
9420
0 vé3 triệu
Giải KK 1
023
9 vé1 triệu
Giải KK 2
23
37 vé100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 22-07-2021

Ngày: 22/07/2021
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
7990
0 vé15 triệu
Giải Nhì
3298
0786
2 vé6.5 triệu
Giải Ba
0289
0750
1500
3 vé3 triệu
Giải KK 1
990
17 vé1 triệu
Giải KK 2
90
138 vé100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 15-07-2021

Ngày: 15/07/2021
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
9429
0 vé15 triệu
Giải Nhì
4678
8214
5 vé6.5 triệu
Giải Ba
0597
0567
0732
4 vé3 triệu
Giải KK 1
429
12 vé1 triệu
Giải KK 2
29
265 vé100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 08-07-2021

Ngày: 08/07/2021
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
7296
0 vé15 triệu
Giải Nhì
9972
1725
7 vé6.5 triệu
Giải Ba
1703
2927
2630
9 vé3 triệu
Giải KK 1
296
20 vé1 triệu
Giải KK 2
96
288 vé100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 01-07-2021

Ngày: 01/07/2021
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
0021
0 vé15 triệu
Giải Nhì
4710
3830
8 vé6.5 triệu
Giải Ba
7019
0400
3027
1 vé3 triệu
Giải KK 1
021
105 vé1 triệu
Giải KK 2
21
342 vé100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 24-06-2021

Ngày: 24/06/2021
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
1205
3 vé15 triệu
Giải Nhì
7601
9077
4 vé6.5 triệu
Giải Ba
6197
1037
3719
11 vé3 triệu
Giải KK 1
205
34 vé1 triệu
Giải KK 2
05
236 vé100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất: