Xổ Số Max 4D thứ 7

Xổ Số MAX 4D ngày 27-11-2021

Ngày: 27/11/2021
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
0023
0 vé15 triệu
Giải Nhì
5815
9073
0 vé6.5 triệu
Giải Ba
1072
8769
9420
0 vé3 triệu
Giải KK 1
023
9 vé1 triệu
Giải KK 2
23
37 vé100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 20-11-2021

Ngày: 20/11/2021
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
0023
0 vé15 triệu
Giải Nhì
5815
9073
0 vé6.5 triệu
Giải Ba
1072
8769
9420
0 vé3 triệu
Giải KK 1
023
9 vé1 triệu
Giải KK 2
23
37 vé100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 13-11-2021

Ngày: 13/11/2021
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
0023
0 vé15 triệu
Giải Nhì
5815
9073
0 vé6.5 triệu
Giải Ba
1072
8769
9420
0 vé3 triệu
Giải KK 1
023
9 vé1 triệu
Giải KK 2
23
37 vé100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 06-11-2021

Ngày: 06/11/2021
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
0023
0 vé15 triệu
Giải Nhì
5815
9073
0 vé6.5 triệu
Giải Ba
1072
8769
9420
0 vé3 triệu
Giải KK 1
023
9 vé1 triệu
Giải KK 2
23
37 vé100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 23-10-2021

Ngày: 23/10/2021
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
0023
0 vé15 triệu
Giải Nhì
5815
9073
0 vé6.5 triệu
Giải Ba
1072
8769
9420
0 vé3 triệu
Giải KK 1
023
9 vé1 triệu
Giải KK 2
23
37 vé100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 17-07-2021

Ngày: 17/07/2021
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
6077
0 vé15 triệu
Giải Nhì
2324
0797
2 vé6.5 triệu
Giải Ba
8734
9002
2239
6 vé3 triệu
Giải KK 1
077
22 vé1 triệu
Giải KK 2
77
419 vé100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 10-07-2021

Ngày: 10/07/2021
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
4506
2 vé15 triệu
Giải Nhì
4500
5791
0 vé6.5 triệu
Giải Ba
3166
4489
5446
4 vé3 triệu
Giải KK 1
506
12 vé1 triệu
Giải KK 2
06
478 vé100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 03-07-2021

Ngày: 03/07/2021
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
2526
2 vé15 triệu
Giải Nhì
8654
7881
31 vé6.5 triệu
Giải Ba
1478
3690
0625
12 vé3 triệu
Giải KK 1
526
22 vé1 triệu
Giải KK 2
26
267 vé100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 26-06-2021

Ngày: 26/06/2021
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
2051
6 vé15 triệu
Giải Nhì
6905
7583
5 vé6.5 triệu
Giải Ba
4204
9115
9793
78 vé3 triệu
Giải KK 1
051
44 vé1 triệu
Giải KK 2
51
414 vé100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 19-06-2021

Ngày: 19/06/2021
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
1032
11 vé15 triệu
Giải Nhì
4571
3957
11 vé6.5 triệu
Giải Ba
8559
5270
6142
8 vé3 triệu
Giải KK 1
032
26 vé1 triệu
Giải KK 2
32
356 vé100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất: