Xổ Số MAX 4D ngày 30-05-2020

Ngày: 30/05/2020
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
8917
7 vé 15 triệu
Giải Nhì
8607
0254
7 vé 6.5 triệu
Giải Ba
9376
2606
3911
6 vé 3 triệu
Giải KK 1
917
43 vé 1 triệu
Giải KK 2
17
306 vé 100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 28-05-2020

Ngày: 28/05/2020
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
6321
0 vé 15 triệu
Giải Nhì
1712
7061
4 vé 6.5 triệu
Giải Ba
4394
8684
6300
2 vé 3 triệu
Giải KK 1
321
47 vé 1 triệu
Giải KK 2
21
286 vé 100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 26-05-2020

Ngày: 26/05/2020
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
3814
5 vé 15 triệu
Giải Nhì
5811
7284
2 vé 6.5 triệu
Giải Ba
8758
3850
0914
10 vé 3 triệu
Giải KK 1
814
30 vé 1 triệu
Giải KK 2
14
305 vé 100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 23-05-2020

Ngày: 23/05/2020
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
8459
5 vé 15 triệu
Giải Nhì
6306
5813
22 vé 6.5 triệu
Giải Ba
5201
9156
0697
14 vé 3 triệu
Giải KK 1
459
50 vé 1 triệu
Giải KK 2
59
533 vé 100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất: