Xổ Số Mega 6/45 chủ nhật

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 15-05-2022

Ngày: 15/05/2022
Mã: MEGA
 • 05
 • 20
 • 21
 • 31
 • 34
 • 37

Giá trị Jackpot:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot
Giải nhất
10.000.000đ
Giải nhì
300.000đ
Giải ba
30.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 08-05-2022

Ngày: 08/05/2022
Mã: MEGA
 • 04
 • 12
 • 20
 • 25
 • 35
 • 37

Giá trị Jackpot: 19,023,068,000đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 019,023,068,000đ
Giải nhất 1710.000.000đ
Giải nhì 994300.000đ
Giải ba 16,14030.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 01-05-2022

Ngày: 01/05/2022
Mã: MEGA
 • 08
 • 21
 • 26
 • 35
 • 37
 • 42

Giá trị Jackpot: 14,476,477,000đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 014,476,477,000đ
Giải nhất 1810.000.000đ
Giải nhì 791300.000đ
Giải ba 12,76630.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 24-04-2022

Ngày: 24/04/2022
Mã: MEGA
 • 09
 • 12
 • 23
 • 30
 • 32
 • 40

Giá trị Jackpot: 32,384,289,000đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 032,384,289,000đ
Giải nhất 2110.000.000đ
Giải nhì 1,274300.000đ
Giải ba 21,60430.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 17-04-2022

Ngày: 17/04/2022
Mã: MEGA
 • 05
 • 13
 • 15
 • 28
 • 38
 • 40

Giá trị Jackpot: 24,256,968,000đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 024,256,968,000đ
Giải nhất 2410.000.000đ
Giải nhì 1,198300.000đ
Giải ba 18,93230.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 10-04-2022

Ngày: 10/04/2022
Mã: MEGA
 • 04
 • 17
 • 28
 • 30
 • 38
 • 42

Giá trị Jackpot: 19,102,705,000đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 019,102,705,000đ
Giải nhất 2210.000.000đ
Giải nhì 1,010300.000đ
Giải ba 16,18830.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 03-04-2022

Ngày: 03/04/2022
Mã: MEGA
 • 05
 • 11
 • 20
 • 26
 • 40
 • 43

Giá trị Jackpot: 14,573,466,500đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 014,573,466,500đ
Giải nhất 1810.000.000đ
Giải nhì 836300.000đ
Giải ba 14,12730.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 27-03-2022

Ngày: 27/03/2022
Mã: MEGA
 • 08
 • 17
 • 21
 • 39
 • 44
 • 45

Giá trị Jackpot: 20,912,630,500đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 020,912,630,500đ
Giải nhất 2310.000.000đ
Giải nhì 1,148300.000đ
Giải ba 17,59630.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 20-03-2022

Ngày: 20/03/2022
Mã: MEGA
 • 01
 • 09
 • 10
 • 12
 • 22
 • 44

Giá trị Jackpot: 16,182,991,000đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 016,182,991,000đ
Giải nhất 2410.000.000đ
Giải nhì 1,084300.000đ
Giải ba 16,38030.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 13-03-2022

Ngày: 13/03/2022
Mã: MEGA
 • 01
 • 05
 • 19
 • 20
 • 23
 • 38

Giá trị Jackpot: 36,253,032,000đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 136,253,032,000đ
Giải nhất 1610.000.000đ
Giải nhì 1,251300.000đ
Giải ba 20,88930.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất: