Xổ Số Mega 6/45 chủ nhật

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 02-10-2022

Ngày: 02/10/2022
Mã: MEGA
 • 03
 • 17
 • 28
 • 30
 • 31
 • 32

Giá trị Jackpot: 21,270,243,500đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 121,270,243,500đ
Giải nhất 1710.000.000đ
Giải nhì 971300.000đ
Giải ba 17,21030.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 25-09-2022

Ngày: 25/09/2022
Mã: MEGA
 • 03
 • 05
 • 08
 • 31
 • 33
 • 34

Giá trị Jackpot: 16,272,183,500đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 016,272,183,500đ
Giải nhất 2110.000.000đ
Giải nhì 793300.000đ
Giải ba 14,77330.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 18-09-2022

Ngày: 18/09/2022
Mã: MEGA
 • 03
 • 05
 • 10
 • 17
 • 25
 • 29

Giá trị Jackpot: 43,132,025,000đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 143,132,025,000đ
Giải nhất 4710.000.000đ
Giải nhì 1,581300.000đ
Giải ba 24,13130.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 11-09-2022

Ngày: 11/09/2022
Mã: MEGA
 • 04
 • 15
 • 20
 • 31
 • 43
 • 44

Giá trị Jackpot: 30,720,902,000đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 030,720,902,000đ
Giải nhất 2710.000.000đ
Giải nhì 1,084300.000đ
Giải ba 17,63130.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 04-09-2022

Ngày: 04/09/2022
Mã: MEGA
 • 05
 • 17
 • 19
 • 27
 • 35
 • 39

Giá trị Jackpot:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot
Giải nhất
10.000.000đ
Giải nhì
300.000đ
Giải ba
30.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 28-08-2022

Ngày: 28/08/2022
Mã: MEGA
 • 08
 • 16
 • 31
 • 37
 • 39
 • 41

Giá trị Jackpot: 17,727,644,000đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 017,727,644,000đ
Giải nhất 1510.000.000đ
Giải nhì 905300.000đ
Giải ba 15,41330.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 21-08-2022

Ngày: 21/08/2022
Mã: MEGA
 • 05
 • 19
 • 21
 • 23
 • 28
 • 36

Giá trị Jackpot: 13,332,771,500đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 013,332,771,500đ
Giải nhất 1610.000.000đ
Giải nhì 899300.000đ
Giải ba 14,85030.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 14-08-2022

Ngày: 14/08/2022
Mã: MEGA
 • 09
 • 13
 • 21
 • 24
 • 34
 • 35

Giá trị Jackpot: 39,833,936,500đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 039,833,936,500đ
Giải nhất 2210.000.000đ
Giải nhì 1,317300.000đ
Giải ba 21,34730.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 07-08-2022

Ngày: 07/08/2022
Mã: MEGA
 • 06
 • 09
 • 10
 • 13
 • 24
 • 27

Giá trị Jackpot: 30,408,294,000đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 030,408,294,000đ
Giải nhất 2810.000.000đ
Giải nhì 1,350300.000đ
Giải ba 21,49130.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 31-07-2022

Ngày: 31/07/2022
Mã: MEGA
 • 03
 • 08
 • 15
 • 16
 • 40
 • 42

Giá trị Jackpot: 24,608,526,000đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 024,608,526,000đ
Giải nhất 2710.000.000đ
Giải nhì 1,238300.000đ
Giải ba 19,03430.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất: