Xổ Số Mega 6/45 chủ nhật

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 28-11-2021

Ngày: 28/11/2021
Mã: MEGA
 • 13
 • 17
 • 26
 • 27
 • 31
 • 37

Giá trị Jackpot: 71,075,874,500đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 071,075,874,500đ
Giải nhất 4910.000.000đ
Giải nhì 2,297300.000đ
Giải ba 35,16930.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 21-11-2021

Ngày: 21/11/2021
Mã: MEGA
 • 01
 • 12
 • 29
 • 40
 • 44
 • 45

Giá trị Jackpot: 53,981,901,500đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 053,981,901,500đ
Giải nhất 3410.000.000đ
Giải nhì 1,701300.000đ
Giải ba 27,48130.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 07-11-2021

Ngày: 07/11/2021
Mã: MEGA
 • 05
 • 20
 • 24
 • 25
 • 35
 • 36

Giá trị Jackpot: 28,473,605,000đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 028,473,605,000đ
Giải nhất 1610.000.000đ
Giải nhì 1,030300.000đ
Giải ba 17,71830.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 24-10-2021

Ngày: 24/10/2021
Mã: MEGA
 • 06
 • 29
 • 31
 • 32
 • 39
 • 44

Giá trị Jackpot: 17,106,173,500đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 017,106,173,500đ
Giải nhất 2410.000.000đ
Giải nhì 782300.000đ
Giải ba 13,84130.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 18-07-2021

Ngày: 18/07/2021
Mã: MEGA
 • 03
 • 08
 • 19
 • 21
 • 25
 • 36

Giá trị Jackpot: 15,017,833,500đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 015,017,833,500đ
Giải nhất 1910.000.000đ
Giải nhì 844300.000đ
Giải ba 13,26230.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 11-07-2021

Ngày: 11/07/2021
Mã: MEGA
 • 02
 • 08
 • 15
 • 17
 • 19
 • 30

Giá trị Jackpot: 35,050,968,000đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 135,050,968,000đ
Giải nhất 1410.000.000đ
Giải nhì 1,049300.000đ
Giải ba 17,16230.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 04-07-2021

Ngày: 04/07/2021
Mã: MEGA
 • 03
 • 14
 • 15
 • 21
 • 26
 • 37

Giá trị Jackpot: 28,743,212,000đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 028,743,212,000đ
Giải nhất 3210.000.000đ
Giải nhì 972300.000đ
Giải ba 16,39330.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 27-06-2021

Ngày: 27/06/2021
Mã: MEGA
 • 05
 • 10
 • 29
 • 37
 • 42
 • 44

Giá trị Jackpot: 23,704,232,000đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 023,704,232,000đ
Giải nhất 2710.000.000đ
Giải nhì 977300.000đ
Giải ba 16,75130.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 20-06-2021

Ngày: 20/06/2021
Mã: MEGA
 • 10
 • 24
 • 27
 • 42
 • 43
 • 45

Giá trị Jackpot: 18,982,427,000đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 018,982,427,000đ
Giải nhất 2310.000.000đ
Giải nhì 802300.000đ
Giải ba 14,46730.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 13-06-2021

Ngày: 13/06/2021
Mã: MEGA
 • 03
 • 10
 • 12
 • 13
 • 36
 • 44

Giá trị Jackpot: 14,815,632,000đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 014,815,632,000đ
Giải nhất 1110.000.000đ
Giải nhì 803300.000đ
Giải ba 14,08830.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất: