Xổ Số Mega 6/45 thứ 4

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 20-09-2023

Ngày: 20/09/2023
Mã: MEGA
 • 03
 • 06
 • 20
 • 39
 • 40
 • 41

Giá trị Jackpot: 32,375,490,000đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 0 32,375,490,000đ
Giải nhất 25 10.000.000đ
Giải nhì 956 300.000đ
Giải ba 16,563 30.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 13-09-2023

Ngày: 13/09/2023
Mã: MEGA
 • 02
 • 04
 • 07
 • 09
 • 12
 • 13

Giá trị Jackpot: 27,497,610,500đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 0 27,497,610,500đ
Giải nhất 36 10.000.000đ
Giải nhì 1,325 300.000đ
Giải ba 18,682 30.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 06-09-2023

Ngày: 06/09/2023
Mã: MEGA
 • 03
 • 04
 • 12
 • 18
 • 19
 • 29

Giá trị Jackpot: 23,348,795,000đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 0 23,348,795,000đ
Giải nhất 24 10.000.000đ
Giải nhì 1,034 300.000đ
Giải ba 16,790 30.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 30-08-2023

Ngày: 30/08/2023
Mã: MEGA
 • 13
 • 17
 • 20
 • 28
 • 30
 • 33

Giá trị Jackpot: 19,335,329,000đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 0 19,335,329,000đ
Giải nhất 12 10.000.000đ
Giải nhì 902 300.000đ
Giải ba 14,993 30.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 23-08-2023

Ngày: 23/08/2023
Mã: MEGA
 • 05
 • 14
 • 18
 • 19
 • 29
 • 31

Giá trị Jackpot: 14,916,257,500đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 0 14,916,257,500đ
Giải nhất 16 10.000.000đ
Giải nhì 1,003 300.000đ
Giải ba 16,013 30.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 16-08-2023

Ngày: 16/08/2023
Mã: MEGA
 • 05
 • 07
 • 25
 • 31
 • 39
 • 41

Giá trị Jackpot:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot
Giải nhất
10.000.000đ
Giải nhì
300.000đ
Giải ba
30.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 09-08-2023

Ngày: 09/08/2023
Mã: MEGA
 • 18
 • 22
 • 30
 • 31
 • 39
 • 41

Giá trị Jackpot: 16,571,524,500đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 0 16,571,524,500đ
Giải nhất 17 10.000.000đ
Giải nhì 920 300.000đ
Giải ba 16,081 30.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 02-08-2023

Ngày: 02/08/2023
Mã: MEGA
 • 04
 • 21
 • 27
 • 38
 • 39
 • 44

Giá trị Jackpot: 40,017,756,500đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 40,017,756,500đ
Giải nhất 29 10.000.000đ
Giải nhì 1,422 300.000đ
Giải ba 24,052 30.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 26-07-2023

Ngày: 26/07/2023
Mã: MEGA
 • 04
 • 13
 • 18
 • 21
 • 29
 • 37

Giá trị Jackpot: 27,710,756,500đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 0 27,710,756,500đ
Giải nhất 29 10.000.000đ
Giải nhì 1,387 300.000đ
Giải ba 19,982 30.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 19-07-2023

Ngày: 19/07/2023
Mã: MEGA
 • 06
 • 10
 • 19
 • 37
 • 43
 • 45

Giá trị Jackpot: 20,583,141,500đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 0 20,583,141,500đ
Giải nhất 28 10.000.000đ
Giải nhì 1,363 300.000đ
Giải ba 20,160 30.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất: