Xổ Số Mega 6/45 thứ 4

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 28-09-2022

Ngày: 28/09/2022
Mã: MEGA
 • 04
 • 05
 • 07
 • 24
 • 27
 • 30

Giá trị Jackpot: 17,875,801,500đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 017,875,801,500đ
Giải nhất 1710.000.000đ
Giải nhì 953300.000đ
Giải ba 16,36330.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 21-09-2022

Ngày: 21/09/2022
Mã: MEGA
 • 05
 • 10
 • 14
 • 25
 • 42
 • 45

Giá trị Jackpot: 13,397,869,000đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 013,397,869,000đ
Giải nhất 1510.000.000đ
Giải nhì 871300.000đ
Giải ba 14,63830.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 14-09-2022

Ngày: 14/09/2022
Mã: MEGA
 • 03
 • 12
 • 15
 • 20
 • 24
 • 45

Giá trị Jackpot:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot
Giải nhất
10.000.000đ
Giải nhì
300.000đ
Giải ba
30.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 07-09-2022

Ngày: 07/09/2022
Mã: MEGA
 • 08
 • 09
 • 10
 • 20
 • 35
 • 38

Giá trị Jackpot: 24,136,566,500đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 024,136,566,500đ
Giải nhất 1910.000.000đ
Giải nhì 1,299300.000đ
Giải ba 21,34730.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 31-08-2022

Ngày: 31/08/2022
Mã: MEGA
 • 04
 • 10
 • 28
 • 29
 • 31
 • 34

Giá trị Jackpot: 19,404,163,000đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 019,404,163,000đ
Giải nhất 2010.000.000đ
Giải nhì 917300.000đ
Giải ba 15,94230.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 24-08-2022

Ngày: 24/08/2022
Mã: MEGA
 • 12
 • 20
 • 21
 • 23
 • 27
 • 34

Giá trị Jackpot: 14,664,625,000đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 014,664,625,000đ
Giải nhất 2810.000.000đ
Giải nhì 823300.000đ
Giải ba 14,23230.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 17-08-2022

Ngày: 17/08/2022
Mã: MEGA
 • 23
 • 29
 • 35
 • 37
 • 39
 • 45

Giá trị Jackpot: 44,200,260,000đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 044,200,260,000đ
Giải nhất 3710.000.000đ
Giải nhì 1,581300.000đ
Giải ba 25,41230.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 10-08-2022

Ngày: 10/08/2022
Mã: MEGA
 • 04
 • 08
 • 10
 • 15
 • 26
 • 31

Giá trị Jackpot:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot
Giải nhất
10.000.000đ
Giải nhì
300.000đ
Giải ba
30.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 03-08-2022

Ngày: 03/08/2022
Mã: MEGA
 • 05
 • 14
 • 30
 • 36
 • 38
 • 42

Giá trị Jackpot:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot
Giải nhất
10.000.000đ
Giải nhì
300.000đ
Giải ba
30.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 27-07-2022

Ngày: 27/07/2022
Mã: MEGA
 • 09
 • 15
 • 18
 • 22
 • 32
 • 41

Giá trị Jackpot: 21,311,501,500đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 021,311,501,500đ
Giải nhất 2710.000.000đ
Giải nhì 1,126300.000đ
Giải ba 18,45730.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất: