Xổ Số Mega 6/45 thứ 4

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 01-12-2021

Ngày: 01/12/2021
Mã: MEGA
 • 08
 • 09
 • 30
 • 31
 • 38
 • 45

Giá trị Jackpot: 77,215,625,000đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 077,215,625,000đ
Giải nhất 3810.000.000đ
Giải nhì 1,789300.000đ
Giải ba 31,66930.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 24-11-2021

Ngày: 24/11/2021
Mã: MEGA
 • 02
 • 10
 • 18
 • 23
 • 34
 • 36

Giá trị Jackpot:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot
Giải nhất
10.000.000đ
Giải nhì
300.000đ
Giải ba
30.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 17-11-2021

Ngày: 17/11/2021
Mã: MEGA
 • 04
 • 15
 • 25
 • 26
 • 32
 • 35

Giá trị Jackpot:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot
Giải nhất
10.000.000đ
Giải nhì
300.000đ
Giải ba
30.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 27-10-2021

Ngày: 27/10/2021
Mã: MEGA
 • 13
 • 17
 • 26
 • 29
 • 33
 • 39

Giá trị Jackpot: 18,378,377,000đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 018,378,377,000đ
Giải nhất 2910.000.000đ
Giải nhì 913300.000đ
Giải ba 15,03630.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 20-10-2021

Ngày: 20/10/2021
Mã: MEGA
 • 05
 • 09
 • 33
 • 40
 • 41
 • 45

Giá trị Jackpot: 14,504,128,500đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 014,504,128,500đ
Giải nhất 1410.000.000đ
Giải nhì 828300.000đ
Giải ba 13,44630.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 21-07-2021

Ngày: 21/07/2021
Mã: MEGA
 • 08
 • 10
 • 12
 • 29
 • 34
 • 37

Giá trị Jackpot: 16,087,964,500đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 016,087,964,500đ
Giải nhất 1510.000.000đ
Giải nhì 652300.000đ
Giải ba 10,87730.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 14-07-2021

Ngày: 14/07/2021
Mã: MEGA
 • 04
 • 11
 • 22
 • 29
 • 37
 • 43

Giá trị Jackpot:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot
Giải nhất
10.000.000đ
Giải nhì
300.000đ
Giải ba
30.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 07-07-2021

Ngày: 07/07/2021
Mã: MEGA
 • 01
 • 06
 • 13
 • 30
 • 34
 • 43

Giá trị Jackpot: 30,668,735,000đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 030,668,735,000đ
Giải nhất 1510.000.000đ
Giải nhì 929300.000đ
Giải ba 17,10630.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 30-06-2021

Ngày: 30/06/2021
Mã: MEGA
 • 02
 • 05
 • 06
 • 08
 • 10
 • 32

Giá trị Jackpot: 25,400,284,500đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 025,400,284,500đ
Giải nhất 1310.000.000đ
Giải nhì 1,040300.000đ
Giải ba 16,65830.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 23-06-2021

Ngày: 23/06/2021
Mã: MEGA
 • 04
 • 07
 • 20
 • 28
 • 33
 • 41

Giá trị Jackpot: 20,526,628,000đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 020,526,628,000đ
Giải nhất 1310.000.000đ
Giải nhì 910300.000đ
Giải ba 15,59430.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất: