Xổ Số Mega 6/45 thứ 4

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 11-05-2022

Ngày: 11/05/2022
Mã: MEGA
 • 02
 • 06
 • 07
 • 18
 • 34
 • 41

Giá trị Jackpot:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot
Giải nhất
10.000.000đ
Giải nhì
300.000đ
Giải ba
30.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 04-05-2022

Ngày: 04/05/2022
Mã: MEGA
 • 01
 • 04
 • 23
 • 28
 • 33
 • 38

Giá trị Jackpot: 15,915,138,500đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 015,915,138,500đ
Giải nhất 1710.000.000đ
Giải nhì 874300.000đ
Giải ba 14,42230.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 27-04-2022

Ngày: 27/04/2022
Mã: MEGA
 • 03
 • 09
 • 14
 • 17
 • 27
 • 32

Giá trị Jackpot: 36,546,933,000đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 136,546,933,000đ
Giải nhất 2610.000.000đ
Giải nhì 1,540300.000đ
Giải ba 23,35530.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 20-04-2022

Ngày: 20/04/2022
Mã: MEGA
 • 01
 • 08
 • 17
 • 21
 • 27
 • 37

Giá trị Jackpot:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot
Giải nhất
10.000.000đ
Giải nhì
300.000đ
Giải ba
30.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 13-04-2022

Ngày: 13/04/2022
Mã: MEGA
 • 01
 • 07
 • 20
 • 25
 • 40
 • 41

Giá trị Jackpot:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot
Giải nhất
10.000.000đ
Giải nhì
300.000đ
Giải ba
30.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 06-04-2022

Ngày: 06/04/2022
Mã: MEGA
 • 13
 • 17
 • 19
 • 25
 • 32
 • 45

Giá trị Jackpot: 16,086,020,000đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 016,086,020,000đ
Giải nhất 1210.000.000đ
Giải nhì 843300.000đ
Giải ba 14,97330.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 30-03-2022

Ngày: 30/03/2022
Mã: MEGA
 • 01
 • 12
 • 26
 • 28
 • 39
 • 45

Giá trị Jackpot: 22,422,244,500đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 122,422,244,500đ
Giải nhất 3210.000.000đ
Giải nhì 1,035300.000đ
Giải ba 17,59630.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 23-03-2022

Ngày: 23/03/2022
Mã: MEGA
 • 02
 • 09
 • 37
 • 38
 • 40
 • 43

Giá trị Jackpot: 17,867,079,000đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 017,867,079,000đ
Giải nhất 610.000.000đ
Giải nhì 777300.000đ
Giải ba 14,32430.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 16-03-2022

Ngày: 16/03/2022
Mã: MEGA
 • 10
 • 11
 • 14
 • 24
 • 31
 • 45

Giá trị Jackpot: 13,414,721,000đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 013,414,721,000đ
Giải nhất 1010.000.000đ
Giải nhì 833300.000đ
Giải ba 14,06430.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 09-03-2022

Ngày: 09/03/2022
Mã: MEGA
 • 03
 • 15
 • 35
 • 39
 • 40
 • 43

Giá trị Jackpot:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot
Giải nhất
10.000.000đ
Giải nhì
300.000đ
Giải ba
30.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất: