Xổ Số Mega 6/45 thứ 6

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 26-11-2021

Ngày: 26/11/2021
Mã: MEGA
 • 04
 • 18
 • 25
 • 29
 • 32
 • 34

Giá trị Jackpot: 65,028,430,500đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 065,028,430,500đ
Giải nhất 3410.000.000đ
Giải nhì 1,471300.000đ
Giải ba 26,76030.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 19-11-2021

Ngày: 19/11/2021
Mã: MEGA
 • 09
 • 10
 • 26
 • 28
 • 39
 • 43

Giá trị Jackpot:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot
Giải nhất
10.000.000đ
Giải nhì
300.000đ
Giải ba
30.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 05-11-2021

Ngày: 05/11/2021
Mã: MEGA
 • 10
 • 16
 • 36
 • 40
 • 41
 • 42

Giá trị Jackpot:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot
Giải nhất
10.000.000đ
Giải nhì
300.000đ
Giải ba
30.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 22-10-2021

Ngày: 22/10/2021
Mã: MEGA
 • 03
 • 05
 • 06
 • 09
 • 28
 • 43

Giá trị Jackpot: 15,801,269,000đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 015,801,269,000đ
Giải nhất 1110.000.000đ
Giải nhì 773300.000đ
Giải ba 14,20630.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 16-07-2021

Ngày: 16/07/2021
Mã: MEGA
 • 01
 • 09
 • 18
 • 26
 • 41
 • 45

Giá trị Jackpot: 13,992,056,500đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 013,992,056,500đ
Giải nhất 2310.000.000đ
Giải nhì 831300.000đ
Giải ba 12,09030.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 09-07-2021

Ngày: 09/07/2021
Mã: MEGA
 • 04
 • 09
 • 17
 • 18
 • 28
 • 32

Giá trị Jackpot: 32,309,994,000đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 032,309,994,000đ
Giải nhất 2310.000.000đ
Giải nhì 1,136300.000đ
Giải ba 18,23730.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 02-07-2021

Ngày: 02/07/2021
Mã: MEGA
 • 01
 • 14
 • 15
 • 18
 • 32
 • 45

Giá trị Jackpot: 27,110,872,500đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 027,110,872,500đ
Giải nhất 1310.000.000đ
Giải nhì 937300.000đ
Giải ba 15,81230.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 25-06-2021

Ngày: 25/06/2021
Mã: MEGA
 • 03
 • 05
 • 06
 • 23
 • 24
 • 39

Giá trị Jackpot: 22,185,507,500đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 022,185,507,500đ
Giải nhất 1010.000.000đ
Giải nhì 942300.000đ
Giải ba 16,64130.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 18-06-2021

Ngày: 18/06/2021
Mã: MEGA
 • 10
 • 11
 • 28
 • 29
 • 40
 • 42

Giá trị Jackpot: 17,563,534,000đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 017,563,534,000đ
Giải nhất 2010.000.000đ
Giải nhì 765300.000đ
Giải ba 13,59230.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 11-06-2021

Ngày: 11/06/2021
Mã: MEGA
 • 08
 • 12
 • 13
 • 14
 • 32
 • 40

Giá trị Jackpot: 13,438,632,000đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 013,438,632,000đ
Giải nhất 510.000.000đ
Giải nhì 685300.000đ
Giải ba 12,40830.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất: