Xổ Số Mega 6/45 thứ 6

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 30-09-2022

Ngày: 30/09/2022
Mã: MEGA
 • 04
 • 11
 • 19
 • 20
 • 35
 • 41

Giá trị Jackpot:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot
Giải nhất
10.000.000đ
Giải nhì
300.000đ
Giải ba
30.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 23-09-2022

Ngày: 23/09/2022
Mã: MEGA
 • 21
 • 01
 • 28
 • 12
 • 30
 • 44

Giá trị Jackpot:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot
Giải nhất
10.000.000đ
Giải nhì
300.000đ
Giải ba
30.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 16-09-2022

Ngày: 16/09/2022
Mã: MEGA
 • 02
 • 26
 • 35
 • 41
 • 42
 • 43

Giá trị Jackpot:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot
Giải nhất
10.000.000đ
Giải nhì
300.000đ
Giải ba
30.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 09-09-2022

Ngày: 09/09/2022
Mã: MEGA
 • 04
 • 06
 • 13
 • 14
 • 28
 • 39

Giá trị Jackpot: 27,126,697,500đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 027,126,697,500đ
Giải nhất 2110.000.000đ
Giải nhì 1,097300.000đ
Giải ba 19,70030.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 02-09-2022

Ngày: 02/09/2022
Mã: MEGA
 • 02
 • 03
 • 14
 • 21
 • 31
 • 33

Giá trị Jackpot:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot
Giải nhất
10.000.000đ
Giải nhì
300.000đ
Giải ba
30.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 26-08-2022

Ngày: 26/08/2022
Mã: MEGA
 • 03
 • 30
 • 31
 • 32
 • 36
 • 45

Giá trị Jackpot: 16,154,250,500đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 016,154,250,500đ
Giải nhất 1610.000.000đ
Giải nhì 734300.000đ
Giải ba 13,33730.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 19-08-2022

Ngày: 19/08/2022
Mã: MEGA
 • 25
 • 26
 • 33
 • 39
 • 41
 • 43

Giá trị Jackpot: 48,127,997,000đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 148,127,997,000đ
Giải nhất 7610.000.000đ
Giải nhì 1,922300.000đ
Giải ba 26,34930.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 12-08-2022

Ngày: 12/08/2022
Mã: MEGA
 • 05
 • 07
 • 16
 • 20
 • 36
 • 41

Giá trị Jackpot: 35,660,319,500đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 035,660,319,500đ
Giải nhất 3410.000.000đ
Giải nhì 1,519300.000đ
Giải ba 22,77930.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 05-08-2022

Ngày: 05/08/2022
Mã: MEGA
 • 10
 • 13
 • 14
 • 32
 • 37
 • 42

Giá trị Jackpot:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot
Giải nhất
10.000.000đ
Giải nhì
300.000đ
Giải ba
30.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 29-07-2022

Ngày: 29/07/2022
Mã: MEGA
 • 05
 • 07
 • 11
 • 20
 • 31
 • 37

Giá trị Jackpot: 22,900,672,000đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 022,900,672,000đ
Giải nhất 3210.000.000đ
Giải nhì 1,376300.000đ
Giải ba 20,68330.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất: