Xổ Số Mega 6/45 thứ 6

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 13-05-2022

Ngày: 13/05/2022
Mã: MEGA
 • 07
 • 08
 • 18
 • 29
 • 41
 • 44

Giá trị Jackpot: 22,293,891,500đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 022,293,891,500đ
Giải nhất 2510.000.000đ
Giải nhì 969300.000đ
Giải ba 16,98330.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 06-05-2022

Ngày: 06/05/2022
Mã: MEGA
 • 01
 • 03
 • 15
 • 16
 • 34
 • 43

Giá trị Jackpot: 17,465,051,000đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 017,465,051,000đ
Giải nhất 1710.000.000đ
Giải nhì 876300.000đ
Giải ba 14,87830.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 29-04-2022

Ngày: 29/04/2022
Mã: MEGA
 • 05
 • 12
 • 16
 • 25
 • 26
 • 32

Giá trị Jackpot: 13,161,021,000đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 013,161,021,000đ
Giải nhất 2410.000.000đ
Giải nhì 885300.000đ
Giải ba 13,92530.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 22-04-2022

Ngày: 22/04/2022
Mã: MEGA
 • 11
 • 13
 • 15
 • 18
 • 24
 • 36

Giá trị Jackpot:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot
Giải nhất
10.000.000đ
Giải nhì
300.000đ
Giải ba
30.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 15-04-2022

Ngày: 15/04/2022
Mã: MEGA
 • 09
 • 18
 • 21
 • 25
 • 35
 • 44

Giá trị Jackpot: 22,501,089,500đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 022,501,089,500đ
Giải nhất 2010.000.000đ
Giải nhì 1,186300.000đ
Giải ba 18,95330.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 08-04-2022

Ngày: 08/04/2022
Mã: MEGA
 • 02
 • 13
 • 16
 • 19
 • 20
 • 36

Giá trị Jackpot: 17,611,855,000đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 017,611,855,000đ
Giải nhất 1610.000.000đ
Giải nhì 879300.000đ
Giải ba 14,42030.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 01-04-2022

Ngày: 01/04/2022
Mã: MEGA
 • 02
 • 19
 • 25
 • 32
 • 41
 • 44

Giá trị Jackpot: 13,219,566,000đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 013,219,566,000đ
Giải nhất 1810.000.000đ
Giải nhì 771300.000đ
Giải ba 12,52730.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 25-03-2022

Ngày: 25/03/2022
Mã: MEGA
 • 01
 • 12
 • 13
 • 27
 • 29
 • 35

Giá trị Jackpot: 19,431,284,000đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 019,431,284,000đ
Giải nhất 1510.000.000đ
Giải nhì 835300.000đ
Giải ba 14,11530.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 18-03-2022

Ngày: 18/03/2022
Mã: MEGA
 • 06
 • 10
 • 15
 • 29
 • 41
 • 42

Giá trị Jackpot:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot
Giải nhất
10.000.000đ
Giải nhì
300.000đ
Giải ba
30.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 11-03-2022

Ngày: 11/03/2022
Mã: MEGA
 • 06
 • 20
 • 23
 • 29
 • 34
 • 45

Giá trị Jackpot:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot
Giải nhất
10.000.000đ
Giải nhì
300.000đ
Giải ba
30.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất: