Xổ Số MEGA 6/45 ngày 31-05-2023

Ngày: 31/05/2023
Mã: MEGA
 • 04
 • 09
 • 10
 • 22
 • 41
 • 44

Giá trị Jackpot:

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot
Giải nhất
10.000.000đ
Giải nhì
300.000đ
Giải ba
30.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 28-05-2023

Ngày: 28/05/2023
Mã: MEGA
 • 06
 • 13
 • 19
 • 20
 • 37
 • 44

Giá trị Jackpot: 13,230,312,000đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 0 13,230,312,000đ
Giải nhất 22 10.000.000đ
Giải nhì 921 300.000đ
Giải ba 14,312 30.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 26-05-2023

Ngày: 26/05/2023
Mã: MEGA
 • 08
 • 10
 • 19
 • 25
 • 35
 • 44

Giá trị Jackpot: 25,029,626,667đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 3 25,029,626,667đ
Giải nhất 87 10.000.000đ
Giải nhì 2,817 300.000đ
Giải ba 41,078 30.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 24-05-2023

Ngày: 24/05/2023
Mã: MEGA
 • 09
 • 11
 • 15
 • 28
 • 33
 • 44

Giá trị Jackpot:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot
Giải nhất
10.000.000đ
Giải nhì
300.000đ
Giải ba
30.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất: