Xổ Số POWER 6/55 thứ 3

Xổ Số POWER 6/55 ngày 19-09-2023

Ngày: 19/09/2023
Mã: POWER
 • 17
 • 29
 • 35
 • 40
 • 51
 • 52
 • 23

Giá trị Jackpot 1: 64,650,236,700đ

Giá trị Jackpot 2: 4,358,548,600đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 0 64,650,236,700đ
Jackpot 2 | 0 4,358,548,600đ
Giải nhất 4 40.000.000đ
Giải nhì 555 500.000đ
Giải ba 13,751 50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 12-09-2023

Ngày: 12/09/2023
Mã: POWER
 • 26
 • 31
 • 32
 • 39
 • 45
 • 55
 • 28

Giá trị Jackpot 1: 56,990,967,600đ

Giá trị Jackpot 2: 3,507,518,700đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 0 56,990,967,600đ
Jackpot 2 | 0 3,507,518,700đ
Giải nhất 9 40.000.000đ
Giải nhì 563 500.000đ
Giải ba 13,789 50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 05-09-2023

Ngày: 05/09/2023
Mã: POWER
 • 02
 • 06
 • 19
 • 29
 • 34
 • 48
 • 39

Giá trị Jackpot 1: 50,166,294,600đ

Giá trị Jackpot 2: 4,045,937,300đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 0 50,166,294,600đ
Jackpot 2 | 0 4,045,937,300đ
Giải nhất 18 40.000.000đ
Giải nhì 606 500.000đ
Giải ba 13,334 50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 29-08-2023

Ngày: 29/08/2023
Mã: POWER
 • 01
 • 08
 • 20
 • 25
 • 35
 • 53
 • 54

Giá trị Jackpot 1: 44,834,259,900đ

Giá trị Jackpot 2: 3,453,489,000đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 0 44,834,259,900đ
Jackpot 2 | 0 3,453,489,000đ
Giải nhất 12 40.000.000đ
Giải nhì 552 500.000đ
Giải ba 13,076 50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 22-08-2023

Ngày: 22/08/2023
Mã: POWER
 • 02
 • 03
 • 06
 • 34
 • 35
 • 36
 • 31

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 15-08-2023

Ngày: 15/08/2023
Mã: POWER
 • 05
 • 12
 • 25
 • 39
 • 40
 • 53
 • 52

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 08-08-2023

Ngày: 08/08/2023
Mã: POWER
 • 05
 • 06
 • 19
 • 20
 • 40
 • 45
 • 47

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 01-08-2023

Ngày: 01/08/2023
Mã: POWER
 • 04
 • 18
 • 22
 • 25
 • 33
 • 48
 • 02

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 25-07-2023

Ngày: 25/07/2023
Mã: POWER
 • 12
 • 23
 • 42
 • 44
 • 51
 • 52
 • 03

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 18-07-2023

Ngày: 18/07/2023
Mã: POWER
 • 10
 • 11
 • 19
 • 28
 • 42
 • 47
 • 16

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất: