Xổ Số POWER 6/55 thứ 3

Xổ Số POWER 6/55 ngày 30-11-2021

Ngày: 30/11/2021
Mã: POWER
 • 12
 • 21
 • 23
 • 28
 • 33
 • 46
 • 38

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 23-11-2021

Ngày: 23/11/2021
Mã: POWER
 • 05
 • 07
 • 09
 • 28
 • 38
 • 55
 • 50

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 16-11-2021

Ngày: 16/11/2021
Mã: POWER
 • 08
 • 19
 • 27
 • 34
 • 46
 • 51
 • 02

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 02-11-2021

Ngày: 02/11/2021
Mã: POWER
 • 37
 • 38
 • 42
 • 46
 • 47
 • 55
 • 23

Giá trị Jackpot 1: 103,358,105,400đ

Giá trị Jackpot 2: 3,458,668,400đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 0103,358,105,400đ
Jackpot 2 | 03,458,668,400đ
Giải nhất 2040.000.000đ
Giải nhì 1,067500.000đ
Giải ba 23,71250.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 26-10-2021

Ngày: 26/10/2021
Mã: POWER
 • 21
 • 24
 • 29
 • 34
 • 39
 • 53
 • 20

Giá trị Jackpot 1: 91,883,861,400đ

Giá trị Jackpot 2: 3,389,598,700đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 091,883,861,400đ
Jackpot 2 | 03,389,598,700đ
Giải nhất 1540.000.000đ
Giải nhì 874500.000đ
Giải ba 19,93350.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 20-07-2021

Ngày: 20/07/2021
Mã: POWER
 • 02
 • 08
 • 11
 • 13
 • 17
 • 26
 • 53

Giá trị Jackpot 1: 38,324,690,400đ

Giá trị Jackpot 2: 3,505,073,550đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 038,324,690,400đ
Jackpot 2 | 03,505,073,550đ
Giải nhất 1140.000.000đ
Giải nhì 594500.000đ
Giải ba 10,60550.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 13-07-2021

Ngày: 13/07/2021
Mã: POWER
 • 05
 • 11
 • 18
 • 27
 • 34
 • 43
 • 42

Giá trị Jackpot 1: 34,794,244,200đ

Giá trị Jackpot 2: 3,112,801,750đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 034,794,244,200đ
Jackpot 2 | 03,112,801,750đ
Giải nhất 1740.000.000đ
Giải nhì 593500.000đ
Giải ba 11,36250.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 06-07-2021

Ngày: 06/07/2021
Mã: POWER
 • 17
 • 20
 • 22
 • 24
 • 30
 • 54
 • 51

Giá trị Jackpot 1: 31,599,710,400đ

Giá trị Jackpot 2: 4,087,415,700đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 031,599,710,400đ
Jackpot 2 | 04,087,415,700đ
Giải nhất 640.000.000đ
Giải nhì 483500.000đ
Giải ba 9,12150.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 29-06-2021

Ngày: 29/06/2021
Mã: POWER
 • 05
 • 14
 • 24
 • 36
 • 44
 • 55
 • 48

Giá trị Jackpot 1: 49,383,994,350đ

Giá trị Jackpot 2: 3,444,428,550đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 049,383,994,350đ
Jackpot 2 | 03,444,428,550đ
Giải nhất 1540.000.000đ
Giải nhì 910500.000đ
Giải ba 15,13050.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 22-06-2021

Ngày: 22/06/2021
Mã: POWER
 • 03
 • 09
 • 32
 • 33
 • 41
 • 43
 • 40

Giá trị Jackpot 1: 43,626,698,850đ

Giá trị Jackpot 2: 3,384,102,150đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 043,626,698,850đ
Jackpot 2 | 03,384,102,150đ
Giải nhất 1040.000.000đ
Giải nhì 608500.000đ
Giải ba 14,19950.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất: