Xổ Số POWER 6/55 thứ 3

Xổ Số POWER 6/55 ngày 27-09-2022

Ngày: 27/09/2022
Mã: POWER
 • 11
 • 13
 • 23
 • 27
 • 37
 • 43
 • 34

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 20-09-2022

Ngày: 20/09/2022
Mã: POWER
 • 08
 • 27
 • 32
 • 43
 • 53
 • 54
 • 45

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 13-09-2022

Ngày: 13/09/2022
Mã: POWER
 • 09
 • 10
 • 21
 • 40
 • 41
 • 48
 • 54

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 06-09-2022

Ngày: 06/09/2022
Mã: POWER
 • 01
 • 05
 • 27
 • 43
 • 52
 • 54
 • 15

Giá trị Jackpot 1: 72,622,537,050đ

Giá trị Jackpot 2: 5,233,117,950đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 072,622,537,050đ
Jackpot 2 | 05,233,117,950đ
Giải nhất 1040.000.000đ
Giải nhì 850500.000đ
Giải ba 19,24050.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 30-08-2022

Ngày: 30/08/2022
Mã: POWER
 • 02
 • 13
 • 19
 • 29
 • 30
 • 32
 • 16

Giá trị Jackpot 1: 63,748,396,650đ

Giá trị Jackpot 2: 4,247,102,350đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 063,748,396,650đ
Jackpot 2 | 04,247,102,350đ
Giải nhất 1040.000.000đ
Giải nhì 776500.000đ
Giải ba 19,67150.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 23-08-2022

Ngày: 23/08/2022
Mã: POWER
 • 13
 • 21
 • 31
 • 41
 • 44
 • 45
 • 27

Giá trị Jackpot 1: 55,279,408,350đ

Giá trị Jackpot 2: 3,306,103,650đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 055,279,408,350đ
Jackpot 2 | 03,306,103,650đ
Giải nhất 1140.000.000đ
Giải nhì 739500.000đ
Giải ba 15,51750.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 16-08-2022

Ngày: 16/08/2022
Mã: POWER
 • 17
 • 18
 • 28
 • 47
 • 50
 • 53
 • 11

Giá trị Jackpot 1: 47,953,145,550đ

Giá trị Jackpot 2: 6,347,975,150đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 047,953,145,550đ
Jackpot 2 | 16,347,975,150đ
Giải nhất 640.000.000đ
Giải nhì 659500.000đ
Giải ba 14,36750.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 09-08-2022

Ngày: 09/08/2022
Mã: POWER
 • 09
 • 10
 • 36
 • 41
 • 51
 • 55
 • 52

Giá trị Jackpot 1: 40,722,247,650đ

Giá trị Jackpot 2: 5,544,542,050đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 040,722,247,650đ
Jackpot 2 | 05,544,542,050đ
Giải nhất 340.000.000đ
Giải nhì 610500.000đ
Giải ba 13,38950.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 02-08-2022

Ngày: 02/08/2022
Mã: POWER
 • 02
 • 05
 • 28
 • 40
 • 47
 • 48
 • 31

Giá trị Jackpot 1: 34,019,568,300đ

Giá trị Jackpot 2: 4,799,799,900đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 034,019,568,300đ
Jackpot 2 | 04,799,799,900đ
Giải nhất 1040.000.000đ
Giải nhì 588500.000đ
Giải ba 12,26350.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 12-07-2022

Ngày: 12/07/2022
Mã: POWER
 • 12
 • 13
 • 24
 • 25
 • 39
 • 41
 • 09

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất: