Xổ Số POWER 6/55 thứ 5

Xổ Số POWER 6/55 ngày 29-09-2022

Ngày: 29/09/2022
Mã: POWER
 • 15
 • 32
 • 33
 • 37
 • 42
 • 54
 • 28

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 22-09-2022

Ngày: 22/09/2022
Mã: POWER
 • 12
 • 14
 • 19
 • 29
 • 44
 • 47
 • 26

Giá trị Jackpot 1: 98,674,641,750đ

Giá trị Jackpot 2: 2,696,400,450đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 198,674,641,750đ
Jackpot 2 | 22,696,400,450đ
Giải nhất 2040.000.000đ
Giải nhì 1,218500.000đ
Giải ba 25,67250.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 15-09-2022

Ngày: 15/09/2022
Mã: POWER
 • 03
 • 08
 • 19
 • 30
 • 41
 • 52
 • 09

Giá trị Jackpot 1: 83,847,890,100đ

Giá trị Jackpot 2: 3,745,384,050đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 083,847,890,100đ
Jackpot 2 | 03,745,384,050đ
Giải nhất 1740.000.000đ
Giải nhì 1,022500.000đ
Giải ba 21,73950.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 08-09-2022

Ngày: 08/09/2022
Mã: POWER
 • 09
 • 13
 • 23
 • 32
 • 36
 • 52
 • 43

Giá trị Jackpot 1: 75,315,934,650đ

Giá trị Jackpot 2: 5,532,384,350đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 075,315,934,650đ
Jackpot 2 | 15,532,384,350đ
Giải nhất 1940.000.000đ
Giải nhì 1,016500.000đ
Giải ba 21,34850.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 01-09-2022

Ngày: 01/09/2022
Mã: POWER
 • 04
 • 14
 • 18
 • 39
 • 50
 • 53
 • 31

Giá trị Jackpot 1: 66,183,821,850đ

Giá trị Jackpot 2: 4,517,705,150đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 066,183,821,850đ
Jackpot 2 | 04,517,705,150đ
Giải nhất 1940.000.000đ
Giải nhì 907500.000đ
Giải ba 17,95850.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 18-08-2022

Ngày: 18/08/2022
Mã: POWER
 • 23
 • 27
 • 31
 • 37
 • 38
 • 42
 • 26

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 11-08-2022

Ngày: 11/08/2022
Mã: POWER
 • 01
 • 12
 • 21
 • 34
 • 48
 • 55
 • 50

Giá trị Jackpot 1: 42,823,778,700đ

Giá trị Jackpot 2: 5,778,045,500đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 042,823,778,700đ
Jackpot 2 | 05,778,045,500đ
Giải nhất 1340.000.000đ
Giải nhì 594500.000đ
Giải ba 12,08150.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 04-08-2022

Ngày: 04/08/2022
Mã: POWER
 • 08
 • 09
 • 20
 • 41
 • 48
 • 54
 • 02

Giá trị Jackpot 1: 36,032,949,300đ

Giá trị Jackpot 2: 5,023,508,900đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 036,032,949,300đ
Jackpot 2 | 05,023,508,900đ
Giải nhất 840.000.000đ
Giải nhì 528500.000đ
Giải ba 11,87350.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 28-07-2022

Ngày: 28/07/2022
Mã: POWER
 • 05
 • 06
 • 17
 • 28
 • 29
 • 39
 • 34

Giá trị Jackpot 1: 42,178,630,800đ

Giá trị Jackpot 2: 4,353,181,200đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 142,178,630,800đ
Jackpot 2 | 04,353,181,200đ
Giải nhất 1640.000.000đ
Giải nhì 871500.000đ
Giải ba 16,13550.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 07-07-2022

Ngày: 07/07/2022
Mã: POWER
 • 18
 • 24
 • 32
 • 43
 • 48
 • 55
 • 15

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất: