Xổ Số POWER 6/55 thứ 5

Xổ Số POWER 6/55 ngày 21-09-2023

Ngày: 21/09/2023
Mã: POWER
 • 16
 • 26
 • 33
 • 34
 • 41
 • 43
 • 53

Giá trị Jackpot 1: 67,899,735,300đ

Giá trị Jackpot 2: 4,719,604,000đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 0 67,899,735,300đ
Jackpot 2 | 0 4,719,604,000đ
Giải nhất 8 40.000.000đ
Giải nhì 676 500.000đ
Giải ba 13,877 50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 14-09-2023

Ngày: 14/09/2023
Mã: POWER
 • 06
 • 10
 • 20
 • 22
 • 50
 • 52
 • 34

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 07-09-2023

Ngày: 07/09/2023
Mã: POWER
 • 01
 • 04
 • 36
 • 42
 • 45
 • 54
 • 32

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 31-08-2023

Ngày: 31/08/2023
Mã: POWER
 • 23
 • 33
 • 37
 • 43
 • 45
 • 46
 • 29

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 24-08-2023

Ngày: 24/08/2023
Mã: POWER
 • 01
 • 10
 • 20
 • 41
 • 42
 • 50
 • 39

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 17-08-2023

Ngày: 17/08/2023
Mã: POWER
 • 01
 • 05
 • 25
 • 32
 • 51
 • 52
 • 54

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 10-08-2023

Ngày: 10/08/2023
Mã: POWER
 • 04
 • 14
 • 31
 • 42
 • 47
 • 49
 • 43

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 03-08-2023

Ngày: 03/08/2023
Mã: POWER
 • 03
 • 12
 • 22
 • 25
 • 37
 • 39
 • 07

Giá trị Jackpot 1: 196,667,264,100đ

Giá trị Jackpot 2: 5,441,119,250đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 0 196,667,264,100đ
Jackpot 2 | 0 5,441,119,250đ
Giải nhất 27 40.000.000đ
Giải nhì 2,232 500.000đ
Giải ba 43,325 50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 27-07-2023

Ngày: 27/07/2023
Mã: POWER
 • 03
 • 11
 • 13
 • 31
 • 33
 • 45
 • 27

Giá trị Jackpot 1: 166,915,926,750đ

Giá trị Jackpot 2: 3,826,551,700đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 0 166,915,926,750đ
Jackpot 2 | 1 3,826,551,700đ
Giải nhất 34 40.000.000đ
Giải nhì 2,037 500.000đ
Giải ba 39,398 50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 20-07-2023

Ngày: 20/07/2023
Mã: POWER
 • 05
 • 34
 • 36
 • 38
 • 47
 • 50
 • 26

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất: