Xổ Số POWER 6/55 thứ 5

Xổ Số POWER 6/55 ngày 12-05-2022

Ngày: 12/05/2022
Mã: POWER
 • 09
 • 18
 • 24
 • 43
 • 44
 • 50
 • 15

Giá trị Jackpot 1: 45,524,219,700đ

Giá trị Jackpot 2: 4,345,742,350đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 045,524,219,700đ
Jackpot 2 | 04,345,742,350đ
Giải nhất 1040.000.000đ
Giải nhì 600500.000đ
Giải ba 13,43350.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 05-05-2022

Ngày: 05/05/2022
Mã: POWER
 • 27
 • 29
 • 33
 • 39
 • 47
 • 53
 • 55

Giá trị Jackpot 1: 38,990,566,200đ

Giá trị Jackpot 2: 3,619,780,850đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 038,990,566,200đ
Jackpot 2 | 03,619,780,850đ
Giải nhất 840.000.000đ
Giải nhì 488500.000đ
Giải ba 11,19150.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 28-04-2022

Ngày: 28/04/2022
Mã: POWER
 • 08
 • 24
 • 25
 • 32
 • 37
 • 44
 • 03

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 21-04-2022

Ngày: 21/04/2022
Mã: POWER
 • 21
 • 24
 • 27
 • 34
 • 38
 • 42
 • 46

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 14-04-2022

Ngày: 14/04/2022
Mã: POWER
 • 01
 • 05
 • 09
 • 34
 • 37
 • 45
 • 52

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 07-04-2022

Ngày: 07/04/2022
Mã: POWER
 • 06
 • 14
 • 15
 • 25
 • 29
 • 32
 • 41

Giá trị Jackpot 1: 69,988,955,700đ

Giá trị Jackpot 2: 4,520,183,500đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 069,988,955,700đ
Jackpot 2 | 14,520,183,500đ
Giải nhất 1340.000.000đ
Giải nhì 886500.000đ
Giải ba 19,06150.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 31-03-2022

Ngày: 31/03/2022
Mã: POWER
 • 05
 • 24
 • 34
 • 39
 • 42
 • 49
 • 16

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 24-03-2022

Ngày: 24/03/2022
Mã: POWER
 • 05
 • 09
 • 16
 • 35
 • 45
 • 46
 • 44

Giá trị Jackpot 1: 53,906,255,400đ

Giá trị Jackpot 2: 3,239,401,100đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 053,906,255,400đ
Jackpot 2 | 03,239,401,100đ
Giải nhất 1040.000.000đ
Giải nhì 809500.000đ
Giải ba 16,33750.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 17-03-2022

Ngày: 17/03/2022
Mã: POWER
 • 01
 • 06
 • 12
 • 21
 • 37
 • 49
 • 53

Giá trị Jackpot 1: 47,074,116,000đ

Giá trị Jackpot 2: 3,259,044,400đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 047,074,116,000đ
Jackpot 2 | 03,259,044,400đ
Giải nhất 840.000.000đ
Giải nhì 584500.000đ
Giải ba 13,66450.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 10-03-2022

Ngày: 10/03/2022
Mã: POWER
 • 01
 • 03
 • 08
 • 16
 • 19
 • 36
 • 41

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất: