Xổ Số POWER 6/55 thứ 5

Xổ Số POWER 6/55 ngày 25-11-2021

Ngày: 25/11/2021
Mã: POWER
 • 16
 • 18
 • 24
 • 29
 • 33
 • 41
 • 43

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 18-11-2021

Ngày: 18/11/2021
Mã: POWER
 • 18
 • 30
 • 32
 • 37
 • 39
 • 40
 • 10

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 04-11-2021

Ngày: 04/11/2021
Mã: POWER
 • 05
 • 10
 • 15
 • 31
 • 32
 • 50
 • 28

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 28-10-2021

Ngày: 28/10/2021
Mã: POWER
 • 02
 • 04
 • 06
 • 13
 • 31
 • 35
 • 16

Giá trị Jackpot 1: 95,299,509,900đ

Giá trị Jackpot 2: 3,769,115,200đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 095,299,509,900đ
Jackpot 2 | 03,769,115,200đ
Giải nhất 1240.000.000đ
Giải nhì 977500.000đ
Giải ba 20,77950.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 21-10-2021

Ngày: 21/10/2021
Mã: POWER
 • 03
 • 19
 • 32
 • 36
 • 41
 • 51
 • 35

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 22-07-2021

Ngày: 22/07/2021
Mã: POWER
 • 02
 • 20
 • 24
 • 39
 • 46
 • 53
 • 55

Giá trị Jackpot 1: 39,750,460,500đ

Giá trị Jackpot 2: 3,663,492,450đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 039,750,460,500đ
Jackpot 2 | 03,663,492,450đ
Giải nhất 440.000.000đ
Giải nhì 313500.000đ
Giải ba 7,02850.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 15-07-2021

Ngày: 15/07/2021
Mã: POWER
 • 03
 • 04
 • 12
 • 16
 • 30
 • 50
 • 20

Giá trị Jackpot 1: 36,217,440,750đ

Giá trị Jackpot 2: 3,270,934,700đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 036,217,440,750đ
Jackpot 2 | 03,270,934,700đ
Giải nhất 440.000.000đ
Giải nhì 404500.000đ
Giải ba 9,05850.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 08-07-2021

Ngày: 08/07/2021
Mã: POWER
 • 03
 • 32
 • 34
 • 42
 • 44
 • 54
 • 35

Giá trị Jackpot 1: 32,676,566,250đ

Giá trị Jackpot 2: 4,207,066,350đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 032,676,566,250đ
Jackpot 2 | 04,207,066,350đ
Giải nhất 1540.000.000đ
Giải nhì 527500.000đ
Giải ba 9,40050.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 01-07-2021

Ngày: 01/07/2021
Mã: POWER
 • 04
 • 15
 • 28
 • 30
 • 49
 • 52
 • 55

Giá trị Jackpot 1: 51,386,104,200đ

Giá trị Jackpot 2: 3,666,885,200đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 051,386,104,200đ
Jackpot 2 | 03,666,885,200đ
Giải nhất 1040.000.000đ
Giải nhì 547500.000đ
Giải ba 11,72550.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 24-06-2021

Ngày: 24/06/2021
Mã: POWER
 • 03
 • 16
 • 17
 • 24
 • 41
 • 44
 • 37

Giá trị Jackpot 1: 45,384,137,400đ

Giá trị Jackpot 2: 1,789,686,550đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 045,384,137,400đ
Jackpot 2 | 21,789,686,550đ
Giải nhất 1340.000.000đ
Giải nhì 687500.000đ
Giải ba 12,38250.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất: