Xổ Số POWER 6/55 thứ 7

Xổ Số POWER 6/55 ngày 27-11-2021

Ngày: 27/11/2021
Mã: POWER
 • 02
 • 05
 • 07
 • 21
 • 31
 • 37
 • 44

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 20-11-2021

Ngày: 20/11/2021
Mã: POWER
 • 06
 • 10
 • 29
 • 30
 • 31
 • 51
 • 35

Giá trị Jackpot 1: 136,474,196,700đ

Giá trị Jackpot 2: 4,831,814,200đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 0136,474,196,700đ
Jackpot 2 | 04,831,814,200đ
Giải nhất 1640.000.000đ
Giải nhì 1,174500.000đ
Giải ba 26,12750.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 13-11-2021

Ngày: 13/11/2021
Mã: POWER
 • 18
 • 22
 • 29
 • 33
 • 46
 • 48
 • 37

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 06-11-2021

Ngày: 06/11/2021
Mã: POWER
 • 23
 • 31
 • 41
 • 48
 • 49
 • 51
 • 03

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 23-10-2021

Ngày: 23/10/2021
Mã: POWER
 • 05
 • 11
 • 19
 • 26
 • 28
 • 33
 • 09

Giá trị Jackpot 1: 88,377,473,100đ

Giá trị Jackpot 2: 3,603,944,700đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 088,377,473,100đ
Jackpot 2 | 13,603,944,700đ
Giải nhất 2240.000.000đ
Giải nhì 1,274500.000đ
Giải ba 22,99550.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 17-07-2021

Ngày: 17/07/2021
Mã: POWER
 • 02
 • 07
 • 11
 • 21
 • 31
 • 42
 • 45

Giá trị Jackpot 1: 37,267,416,300đ

Giá trị Jackpot 2: 3,387,598,650đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 037,267,416,300đ
Jackpot 2 | 03,387,598,650đ
Giải nhất 1240.000.000đ
Giải nhì 525500.000đ
Giải ba 10,53050.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 10-07-2021

Ngày: 10/07/2021
Mã: POWER
 • 07
 • 08
 • 17
 • 37
 • 47
 • 48
 • 27

Giá trị Jackpot 1: 33,779,028,450đ

Giá trị Jackpot 2: 865,912,430đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 033,779,028,450đ
Jackpot 2 | 5865,912,430đ
Giải nhất 1240.000.000đ
Giải nhì 494500.000đ
Giải ba 8,57450.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 03-07-2021

Ngày: 03/07/2021
Mã: POWER
 • 04
 • 25
 • 30
 • 38
 • 50
 • 55
 • 53

Giá trị Jackpot 1: 53,571,168,300đ

Giá trị Jackpot 2: 3,909,670,100đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 153,571,168,300đ
Jackpot 2 | 03,909,670,100đ
Giải nhất 1040.000.000đ
Giải nhì 527500.000đ
Giải ba 11,74450.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 26-06-2021

Ngày: 26/06/2021
Mã: POWER
 • 06
 • 16
 • 17
 • 20
 • 49
 • 52
 • 27

Giá trị Jackpot 1: 47,471,485,800đ

Giá trị Jackpot 2: 3,231,927,600đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 047,471,485,800đ
Jackpot 2 | 03,231,927,600đ
Giải nhất 940.000.000đ
Giải nhì 541500.000đ
Giải ba 12,11350.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 19-06-2021

Ngày: 19/06/2021
Mã: POWER
 • 01
 • 03
 • 07
 • 13
 • 28
 • 45
 • 33

Giá trị Jackpot 1: 41,652,287,400đ

Giá trị Jackpot 2: 3,164,723,100đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 041,652,287,400đ
Jackpot 2 | 03,164,723,100đ
Giải nhất 1440.000.000đ
Giải nhì 676500.000đ
Giải ba 13,70350.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất: