Xổ Số POWER 6/55 thứ 7

Xổ Số POWER 6/55 ngày 14-05-2022

Ngày: 14/05/2022
Mã: POWER
 • 02
 • 28
 • 30
 • 43
 • 44
 • 55
 • 22

Giá trị Jackpot 1: 48,237,615,300đ

Giá trị Jackpot 2: 2,323,615,375đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 048,237,615,300đ
Jackpot 2 | 22,323,615,375đ
Giải nhất 640.000.000đ
Giải nhì 524500.000đ
Giải ba 12,18050.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 07-05-2022

Ngày: 07/05/2022
Mã: POWER
 • 15
 • 32
 • 33
 • 36
 • 43
 • 46
 • 31

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 30-04-2022

Ngày: 30/04/2022
Mã: POWER
 • 11
 • 23
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 27

Giá trị Jackpot 1: 35,131,524,600đ

Giá trị Jackpot 2: 3,190,998,450đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 035,131,524,600đ
Jackpot 2 | 03,190,998,450đ
Giải nhất 340.000.000đ
Giải nhì 482500.000đ
Giải ba 8,63250.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 23-04-2022

Ngày: 23/04/2022
Mã: POWER
 • 03
 • 27
 • 36
 • 41
 • 49
 • 55
 • 18

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 16-04-2022

Ngày: 16/04/2022
Mã: POWER
 • 04
 • 08
 • 39
 • 41
 • 53
 • 55
 • 52

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 09-04-2022

Ngày: 09/04/2022
Mã: POWER
 • 02
 • 03
 • 19
 • 28
 • 42
 • 45
 • 12

Giá trị Jackpot 1: 72,264,577,800đ

Giá trị Jackpot 2: 3,252,846,900đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 072,264,577,800đ
Jackpot 2 | 03,252,846,900đ
Giải nhất 2240.000.000đ
Giải nhì 959500.000đ
Giải ba 19,52950.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 02-04-2022

Ngày: 02/04/2022
Mã: POWER
 • 32
 • 38
 • 42
 • 44
 • 47
 • 55
 • 46

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 26-03-2022

Ngày: 26/03/2022
Mã: POWER
 • 01
 • 06
 • 16
 • 30
 • 34
 • 55
 • 29

Giá trị Jackpot 1: 56,307,304,200đ

Giá trị Jackpot 2: 3,506,184,300đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 056,307,304,200đ
Jackpot 2 | 13,506,184,300đ
Giải nhất 1240.000.000đ
Giải nhì 647500.000đ
Giải ba 13,94050.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 19-03-2022

Ngày: 19/03/2022
Mã: POWER
 • 08
 • 20
 • 24
 • 37
 • 51
 • 55
 • 27

Giá trị Jackpot 1: 49,301,038,650đ

Giá trị Jackpot 2: 3,506,480,250đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 049,301,038,650đ
Jackpot 2 | 03,506,480,250đ
Giải nhất 1240.000.000đ
Giải nhì 614500.000đ
Giải ba 13,11250.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 12-03-2022

Ngày: 12/03/2022
Mã: POWER
 • 12
 • 16
 • 18
 • 26
 • 30
 • 45
 • 36

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất: