Xổ Số POWER 6/55 thứ 7

Xổ Số POWER 6/55 ngày 01-10-2022

Ngày: 01/10/2022
Mã: POWER
 • 14
 • 15
 • 16
 • 22
 • 23
 • 29
 • 20

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 24-09-2022

Ngày: 24/09/2022
Mã: POWER
 • 01
 • 04
 • 05
 • 17
 • 42
 • 47
 • 09

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 17-09-2022

Ngày: 17/09/2022
Mã: POWER
 • 05
 • 08
 • 19
 • 34
 • 40
 • 49
 • 39

Giá trị Jackpot 1: 87,421,889,100đ

Giá trị Jackpot 2: 4,142,495,050đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 087,421,889,100đ
Jackpot 2 | 04,142,495,050đ
Giải nhất 1340.000.000đ
Giải nhì 1,064500.000đ
Giải ba 22,58150.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 10-09-2022

Ngày: 10/09/2022
Mã: POWER
 • 02
 • 08
 • 15
 • 19
 • 35
 • 38
 • 14

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 03-09-2022

Ngày: 03/09/2022
Mã: POWER
 • 11
 • 22
 • 31
 • 33
 • 40
 • 46
 • 41

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 27-08-2022

Ngày: 27/08/2022
Mã: POWER
 • 01
 • 05
 • 07
 • 10
 • 25
 • 48
 • 36

Giá trị Jackpot 1: 60,479,670,450đ

Giá trị Jackpot 2: 3,883,910,550đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 060,479,670,450đ
Jackpot 2 | 03,883,910,550đ
Giải nhất 1340.000.000đ
Giải nhì 980500.000đ
Giải ba 19,17850.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 20-08-2022

Ngày: 20/08/2022
Mã: POWER
 • 06
 • 16
 • 29
 • 32
 • 42
 • 51
 • 43

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 13-08-2022

Ngày: 13/08/2022
Mã: POWER
 • 19
 • 28
 • 29
 • 30
 • 33
 • 36
 • 14

Giá trị Jackpot 1: 45,228,896,850đ

Giá trị Jackpot 2: 6,045,280,850đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 045,228,896,850đ
Jackpot 2 | 06,045,280,850đ
Giải nhất 840.000.000đ
Giải nhì 610500.000đ
Giải ba 13,66450.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 06-08-2022

Ngày: 06/08/2022
Mã: POWER
 • 06
 • 21
 • 27
 • 41
 • 51
 • 53
 • 43

Giá trị Jackpot 1: 38,170,136,550đ

Giá trị Jackpot 2: 5,260,974,150đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 038,170,136,550đ
Jackpot 2 | 05,260,974,150đ
Giải nhất 540.000.000đ
Giải nhì 552500.000đ
Giải ba 11,04950.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 30-07-2022

Ngày: 30/07/2022
Mã: POWER
 • 01
 • 04
 • 24
 • 35
 • 44
 • 47
 • 17

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất: