Xổ Số POWER 6/55 ngày 04-05-2023

Ngày: 04/05/2023
Mã: POWER
 • 13
 • 30
 • 32
 • 35
 • 45
 • 52
 • 29

Giá trị Jackpot 1: 65,811,324,900đ

Giá trị Jackpot 2: 1,774,701,200đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 065,811,324,900đ
Jackpot 2 | 21,774,701,200đ
Giải nhất 440.000.000đ
Giải nhì 656500.000đ
Giải ba 15,42250.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 02-05-2023

Ngày: 02/05/2023
Mã: POWER
 • 04
 • 11
 • 18
 • 25
 • 33
 • 45
 • 21

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 29-04-2023

Ngày: 29/04/2023
Mã: POWER
 • 09
 • 02
 • 12
 • 41
 • 24
 • 53
 • 35

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 27-04-2023

Ngày: 27/04/2023
Mã: POWER
 • 08
 • 28
 • 38
 • 39
 • 41
 • 45
 • 54

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất: