Xổ Số POWER 6/55 ngày 23-06-2022

Ngày: 23/06/2022
Mã: POWER
 • 10
 • 22
 • 23
 • 34
 • 46
 • 54
 • 27

Giá trị Jackpot 1: 120,359,597,700đ

Giá trị Jackpot 2: 4,468,151,750đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 0120,359,597,700đ
Jackpot 2 | 04,468,151,750đ
Giải nhất 2640.000.000đ
Giải nhì 1,251500.000đ
Giải ba 26,67150.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 21-06-2022

Ngày: 21/06/2022
Mã: POWER
 • 09
 • 13
 • 19
 • 21
 • 34
 • 51
 • 35

Giá trị Jackpot 1: 112,724,914,800đ

Giá trị Jackpot 2: 3,619,853,650đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 0112,724,914,800đ
Jackpot 2 | 03,619,853,650đ
Giải nhất 1740.000.000đ
Giải nhì 1,387500.000đ
Giải ba 28,06750.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 18-06-2022

Ngày: 18/06/2022
Mã: POWER
 • 06
 • 27
 • 43
 • 44
 • 45
 • 47
 • 33

Giá trị Jackpot 1: 107,146,231,950đ

Giá trị Jackpot 2: 7,616,155,500đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 0107,146,231,950đ
Jackpot 2 | 17,616,155,500đ
Giải nhất 1340.000.000đ
Giải nhì 1,100500.000đ
Giải ba 25,13950.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 16-06-2022

Ngày: 16/06/2022
Mã: POWER
 • 09
 • 13
 • 21
 • 40
 • 51
 • 54
 • 04

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất: