Xổ Số POWER 6/55 ngày 25-11-2021

Ngày: 25/11/2021
Mã: POWER
 • 16
 • 18
 • 24
 • 29
 • 33
 • 41
 • 43

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 23-11-2021

Ngày: 23/11/2021
Mã: POWER
 • 05
 • 07
 • 09
 • 28
 • 38
 • 55
 • 50

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 20-11-2021

Ngày: 20/11/2021
Mã: POWER
 • 06
 • 10
 • 29
 • 30
 • 31
 • 51
 • 35

Giá trị Jackpot 1: 136,474,196,700đ

Giá trị Jackpot 2: 4,831,814,200đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 0136,474,196,700đ
Jackpot 2 | 04,831,814,200đ
Giải nhất 1640.000.000đ
Giải nhì 1,174500.000đ
Giải ba 26,12750.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 18-11-2021

Ngày: 18/11/2021
Mã: POWER
 • 18
 • 30
 • 32
 • 37
 • 39
 • 40
 • 10

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất: