Xổ số điện toán 6×36

Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  20/09/2023
 • 02
 • 08
 • 16
 • 22
 • 34
 • 35
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  16/09/2023
 • 03
 • 06
 • 13
 • 27
 • 35
 • 36
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  13/09/2023
 • 10
 • 14
 • 20
 • 21
 • 22
 • 26
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  09/09/2023
 • 07
 • 14
 • 20
 • 23
 • 25
 • 30
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  06/09/2023
 • 04
 • 14
 • 26
 • 27
 • 31
 • 32
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  02/09/2023
 • 03
 • 09
 • 22
 • 24
 • 28
 • 31
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  30/08/2023
 • 07
 • 09
 • 11
 • 15
 • 17
 • 27
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  26/08/2023
 • 01
 • 03
 • 08
 • 11
 • 25
 • 26
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  23/08/2023
 • 03
 • 05
 • 10
 • 12
 • 15
 • 25
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  19/08/2023
 • 15
 • 19
 • 20
 • 21
 • 31
 • 34
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  16/08/2023
 • 06
 • 07
 • 12
 • 14
 • 20
 • 21
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  12/08/2023
 • 03
 • 10
 • 12
 • 13
 • 20
 • 22
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  09/08/2023
 • 01
 • 19
 • 23
 • 26
 • 27
 • 28
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  05/08/2023
 • 01
 • 02
 • 09
 • 13
 • 25
 • 31
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  02/08/2023
 • 02
 • 05
 • 09
 • 15
 • 17
 • 31
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  29/07/2023
 • 08
 • 14
 • 30
 • 31
 • 33
 • 35
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  26/07/2023
 • 02
 • 04
 • 08
 • 09
 • 22
 • 35
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  22/07/2023
 • 04
 • 07
 • 10
 • 23
 • 31
 • 32
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  19/07/2023
 • 07
 • 08
 • 10
 • 18
 • 19
 • 29
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  15/07/2023
 • 02
 • 10
 • 14
 • 20
 • 25
 • 28
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  12/07/2023
 • 06
 • 13
 • 18
 • 20
 • 21
 • 32
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  08/07/2023
 • 14
 • 18
 • 20
 • 31
 • 32
 • 34
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  05/07/2023
 • 05
 • 06
 • 11
 • 12
 • 16
 • 19
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  01/07/2023
 • 03
 • 07
 • 14
 • 19
 • 25
 • 32
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  28/06/2023
 • 07
 • 10
 • 14
 • 25
 • 26
 • 27
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  21/06/2023
 • 01
 • 03
 • 12
 • 20
 • 22
 • 33
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  17/06/2023
 • 08
 • 10
 • 20
 • 22
 • 27
 • 34
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  14/06/2023
 • 02
 • 04
 • 22
 • 24
 • 31
 • 33
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  10/06/2023
 • 08
 • 10
 • 15
 • 19
 • 29
 • 30
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  07/06/2023
 • 05
 • 08
 • 19
 • 28
 • 29
 • 35
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  03/06/2023
 • 07
 • 14
 • 23
 • 25
 • 26
 • 31
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  31/05/2023
 • 02
 • 04
 • 14
 • 23
 • 32
 • 35
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  27/05/2023
 • 03
 • 11
 • 12
 • 25
 • 29
 • 35
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  24/05/2023
 • 08
 • 24
 • 25
 • 27
 • 29
 • 32
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  20/05/2023
 • 05
 • 10
 • 12
 • 18
 • 29
 • 34
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  17/05/2023
 • 03
 • 07
 • 10
 • 17
 • 29
 • 33
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  13/05/2023
 • 06
 • 10
 • 16
 • 17
 • 26
 • 28
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  10/05/2023
 • 04
 • 10
 • 18
 • 27
 • 28
 • 32
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  06/05/2023
 • 01
 • 02
 • 04
 • 11
 • 30
 • 33
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  03/05/2023
 • 07
 • 10
 • 12
 • 16
 • 21
 • 23
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  29/04/2023
 • 10
 • 12
 • 13
 • 25
 • 30
 • 32
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  26/04/2023
 • 02
 • 06
 • 07
 • 24
 • 25
 • 36
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  22/04/2023
 • 14
 • 15
 • 16
 • 24
 • 29
 • 31
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  19/04/2023
 • 17
 • 21
 • 23
 • 28
 • 32
 • 34
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  15/04/2023
 • 13
 • 19
 • 22
 • 25
 • 27
 • 32
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  12/04/2023
 • 05
 • 06
 • 10
 • 20
 • 29
 • 32
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  08/04/2023
 • 06
 • 07
 • 15
 • 18
 • 26
 • 33
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  05/04/2023
 • 05
 • 08
 • 12
 • 16
 • 27
 • 29
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  01/04/2023
 • 03
 • 07
 • 13
 • 21
 • 29
 • 32
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  29/03/2023
 • 09
 • 10
 • 18
 • 24
 • 29
 • 33
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  25/03/2023
 • 01
 • 02
 • 18
 • 26
 • 33
 • 34
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  22/03/2023
 • 04
 • 05
 • 10
 • 20
 • 21
 • 34
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  18/03/2023
 • 07
 • 08
 • 16
 • 18
 • 19
 • 27
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  15/03/2023
 • 14
 • 16
 • 17
 • 29
 • 30
 • 32
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  11/03/2023
 • 05
 • 10
 • 13
 • 19
 • 27
 • 32
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  08/03/2023
 • 07
 • 12
 • 16
 • 22
 • 25
 • 34
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  04/03/2023
 • 02
 • 13
 • 16
 • 20
 • 30
 • 33
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  01/03/2023
 • 05
 • 10
 • 11
 • 13
 • 26
 • 36
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  25/02/2023
 • 10
 • 25
 • 29
 • 31
 • 32
 • 35
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  22/02/2023
 • 01
 • 06
 • 10
 • 13
 • 16
 • 22
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  18/02/2023
 • 04
 • 14
 • 20
 • 25
 • 26
 • 27
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  15/02/2023
 • 04
 • 09
 • 10
 • 11
 • 15
 • 21
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  11/02/2023
 • 03
 • 04
 • 06
 • 16
 • 26
 • 27
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  08/02/2023
 • 07
 • 08
 • 19
 • 20
 • 33
 • 34
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  04/02/2023
 • 14
 • 15
 • 25
 • 27
 • 30
 • 34
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  01/02/2023
 • 03
 • 08
 • 12
 • 14
 • 23
 • 24
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  28/01/2023
 • 14
 • 15
 • 17
 • 19
 • 20
 • 29
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  25/01/2023
 • 14
 • 17
 • 19
 • 26
 • 28
 • 31
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  18/01/2023
 • 09
 • 13
 • 22
 • 27
 • 28
 • 29
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  18/01/2023
 • 09
 • 13
 • 22
 • 27
 • 28
 • 29
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  14/01/2023
 • 06
 • 07
 • 13
 • 14
 • 20
 • 21
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  11/01/2023
 • 10
 • 14
 • 16
 • 18
 • 22
 • 24
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  07/01/2023
 • 07
 • 13
 • 22
 • 24
 • 28
 • 33
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  04/01/2023
 • 05
 • 18
 • 19
 • 20
 • 25
 • 28
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  31/12/2022
 • 03
 • 12
 • 14
 • 16
 • 30
 • 35
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  28/12/2022
 • 04
 • 07
 • 08
 • 15
 • 18
 • 21
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  24/12/2022
 • 03
 • 06
 • 11
 • 17
 • 24
 • 28
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  21/12/2022
 • 08
 • 15
 • 18
 • 21
 • 23
 • 25
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  17/12/2022
 • 07
 • 15
 • 21
 • 22
 • 35
 • 36
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  14/12/2022
 • 04
 • 12
 • 14
 • 18
 • 22
 • 29
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  10/12/2022
 • 06
 • 11
 • 24
 • 26
 • 27
 • 34
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  07/12/2022
 • 08
 • 19
 • 23
 • 25
 • 34
 • 35
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  03/12/2022
 • 03
 • 28
 • 32
 • 33
 • 35
 • 36
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  30/11/2022
 • 13
 • 23
 • 26
 • 30
 • 33
 • 34
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  26/11/2022
 • 03
 • 07
 • 10
 • 15
 • 19
 • 25
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  23/11/2022
 • 04
 • 09
 • 14
 • 15
 • 18
 • 25
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  19/11/2022
 • 05
 • 06
 • 14
 • 25
 • 27
 • 34
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  12/11/2022
 • 09
 • 12
 • 16
 • 22
 • 23
 • 32
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  09/11/2022
 • 10
 • 17
 • 20
 • 22
 • 23
 • 36
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  05/11/2022
 • 04
 • 07
 • 18
 • 21
 • 22
 • 30
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  02/11/2022
 • 01
 • 02
 • 08
 • 11
 • 14
 • 34
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  29/10/2022
 • 04
 • 07
 • 12
 • 26
 • 27
 • 28
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  26/10/2022
 • 01
 • 09
 • 25
 • 27
 • 28
 • 30
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  22/10/2022
 • 05
 • 15
 • 17
 • 27
 • 29
 • 35
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  19/10/2022
 • 04
 • 06
 • 19
 • 20
 • 31
 • 32
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  15/10/2022
 • 01
 • 07
 • 18
 • 25
 • 29
 • 30
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  12/10/2022
 • 16
 • 18
 • 21
 • 22
 • 25
 • 28
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  08/10/2022
 • 05
 • 14
 • 15
 • 22
 • 26
 • 31
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  05/10/2022
 • 07
 • 08
 • 12
 • 21
 • 32
 • 34
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  01/10/2022
 • 17
 • 18
 • 28
 • 32
 • 35
 • 36
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  24/09/2022
 • 01
 • 08
 • 10
 • 18
 • 33
 • 34
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  24/09/2022
 • 01
 • 08
 • 10
 • 18
 • 33
 • 34
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  21/09/2022
 • 02
 • 16
 • 20
 • 24
 • 28
 • 31
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  17/09/2022
 • 01
 • 08
 • 12
 • 25
 • 30
 • 36
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  14/09/2022
 • 06
 • 14
 • 20
 • 21
 • 28
 • 32
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  10/09/2022
 • 04
 • 07
 • 09
 • 15
 • 22
 • 33
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  07/09/2022
 • 05
 • 08
 • 17
 • 23
 • 26
 • 29
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  03/09/2022
 • 13
 • 17
 • 18
 • 23
 • 30
 • 34
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  31/08/2022
 • 06
 • 09
 • 19
 • 27
 • 34
 • 35
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  27/08/2022
 • 05
 • 06
 • 07
 • 09
 • 35
 • 36
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  24/08/2022
 • 10
 • 15
 • 16
 • 17
 • 27
 • 32
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  20/08/2022
 • 05
 • 15
 • 16
 • 22
 • 24
 • 36
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  17/08/2022
 • 15
 • 17
 • 25
 • 27
 • 30
 • 35
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  13/08/2022
 • 12
 • 14
 • 17
 • 21
 • 31
 • 34
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  10/08/2022
 • 05
 • 06
 • 07
 • 19
 • 26
 • 36
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  06/08/2022
 • 01
 • 03
 • 17
 • 21
 • 26
 • 32
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  03/08/2022
 • 04
 • 07
 • 15
 • 17
 • 24
 • 33
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  30/07/2022
 • 06
 • 11
 • 18
 • 22
 • 23
 • 27
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  27/07/2022
 • 04
 • 08
 • 13
 • 19
 • 24
 • 27
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  23/07/2022
 • 03
 • 05
 • 13
 • 19
 • 23
 • 31
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  20/07/2022
 • 05
 • 06
 • 15
 • 19
 • 27
 • 31
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  16/07/2022
 • 06
 • 10
 • 26
 • 28
 • 29
 • 35
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  13/07/2022
 • 12
 • 19
 • 20
 • 24
 • 29
 • 31
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  09/07/2022
 • 02
 • 06
 • 08
 • 15
 • 33
 • 35
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  06/07/2022
 • 04
 • 10
 • 11
 • 16
 • 19
 • 27
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  02/07/2022
 • 11
 • 14
 • 20
 • 32
 • 33
 • 34
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  29/06/2022
 • 09
 • 17
 • 18
 • 25
 • 27
 • 34
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  25/06/2022
 • 01
 • 04
 • 11
 • 19
 • 20
 • 34
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  22/06/2022
 • 03
 • 05
 • 13
 • 16
 • 34
 • 35
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  18/06/2022
 • 03
 • 09
 • 11
 • 19
 • 21
 • 22
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  15/06/2022
 • 01
 • 08
 • 11
 • 22
 • 25
 • 31
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  11/06/2022
 • 11
 • 14
 • 16
 • 19
 • 25
 • 34
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  08/06/2022
 • 01
 • 08
 • 10
 • 19
 • 28
 • 35
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  04/06/2022
 • 03
 • 09
 • 20
 • 27
 • 32
 • 35
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  01/06/2022
 • 11
 • 23
 • 24
 • 29
 • 31
 • 36
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  28/05/2022
 • 08
 • 14
 • 21
 • 27
 • 31
 • 36
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  25/05/2022
 • 03
 • 04
 • 18
 • 20
 • 24
 • 29
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  21/05/2022
 • 19
 • 20
 • 21
 • 24
 • 33
 • 36
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  18/05/2022
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 19
 • 31
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  14/05/2022
 • 06
 • 08
 • 13
 • 24
 • 29
 • 34
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  11/05/2022
 • 01
 • 05
 • 12
 • 18
 • 21
 • 24
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  07/05/2022
 • 09
 • 13
 • 15
 • 20
 • 30
 • 31
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  04/05/2022
 • 05
 • 06
 • 16
 • 18
 • 27
 • 33
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  30/04/2022
 • 04
 • 05
 • 14
 • 21
 • 29
 • 35
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  27/04/2022
 • 01
 • 04
 • 06
 • 11
 • 18
 • 19
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  23/04/2022
 • 02
 • 04
 • 07
 • 15
 • 27
 • 35
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  20/04/2022
 • 04
 • 09
 • 14
 • 17
 • 23
 • 29
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  16/04/2022
 • 01
 • 06
 • 15
 • 22
 • 27
 • 29
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  13/04/2022
 • 06
 • 09
 • 15
 • 17
 • 19
 • 36
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  09/04/2022
 • 02
 • 06
 • 17
 • 19
 • 29
 • 33
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  06/04/2022
 • 03
 • 07
 • 14
 • 24
 • 25
 • 29
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  02/04/2022
 • 03
 • 06
 • 18
 • 22
 • 29
 • 35
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  30/03/2022
 • 06
 • 07
 • 09
 • 10
 • 21
 • 25
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  26/03/2022
 • 05
 • 14
 • 16
 • 19
 • 21
 • 22
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  23/03/2022
 • 04
 • 08
 • 12
 • 17
 • 22
 • 35
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  19/03/2022
 • 04
 • 05
 • 13
 • 24
 • 29
 • 32
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  16/03/2022
 • 03
 • 06
 • 12
 • 14
 • 26
 • 33
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  12/03/2022
 • 03
 • 10
 • 20
 • 21
 • 30
 • 32
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  09/03/2022
 • 01
 • 09
 • 11
 • 13
 • 15
 • 33
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  05/03/2022
 • 15
 • 17
 • 20
 • 24
 • 33
 • 34
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  02/03/2022
 • 09
 • 12
 • 13
 • 28
 • 32
 • 33
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  26/02/2022
 • 01
 • 03
 • 12
 • 14
 • 18
 • 35
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  23/02/2022
 • 02
 • 08
 • 09
 • 17
 • 18
 • 28
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  19/02/2022
 • 01
 • 11
 • 13
 • 22
 • 28
 • 33
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  16/02/2022
 • 03
 • 10
 • 24
 • 29
 • 31
 • 32
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  12/02/2022
 • 04
 • 17
 • 18
 • 19
 • 28
 • 34
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  09/02/2022
 • 03
 • 08
 • 09
 • 15
 • 22
 • 33
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  05/02/2022
 • 01
 • 03
 • 06
 • 17
 • 19
 • 28
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  29/01/2022
 • 01
 • 03
 • 12
 • 27
 • 30
 • 33
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  29/01/2022
 • 01
 • 03
 • 12
 • 27
 • 30
 • 33
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  26/01/2022
 • 06
 • 12
 • 14
 • 18
 • 19
 • 35
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  22/01/2022
 • 11
 • 12
 • 18
 • 19
 • 33
 • 36
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  19/01/2022
 • 04
 • 07
 • 15
 • 20
 • 35
 • 36
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  15/01/2022
 • 11
 • 18
 • 19
 • 23
 • 27
 • 34
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  12/01/2022
 • 08
 • 13
 • 20
 • 21
 • 29
 • 34
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  08/01/2022
 • 03
 • 08
 • 13
 • 22
 • 34
 • 36
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  05/01/2022
 • 02
 • 06
 • 13
 • 30
 • 33
 • 36
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  01/01/2022
 • 09
 • 10
 • 20
 • 23
 • 28
 • 36
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  29/12/2021
 • 09
 • 12
 • 14
 • 23
 • 28
 • 34
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  25/12/2021
 • 06
 • 17
 • 20
 • 25
 • 27
 • 29
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  22/12/2021
 • 04
 • 07
 • 12
 • 14
 • 17
 • 34
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  18/12/2021
 • 02
 • 05
 • 06
 • 25
 • 27
 • 31
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  15/12/2021
 • 02
 • 04
 • 20
 • 22
 • 27
 • 28
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  11/12/2021
 • 03
 • 09
 • 16
 • 28
 • 32
 • 36
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  08/12/2021
 • 02
 • 06
 • 28
 • 34
 • 35
 • 36
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  04/12/2021
 • 04
 • 08
 • 09
 • 14
 • 15
 • 21
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  01/12/2021
 • 04
 • 08
 • 19
 • 22
 • 23
 • 28
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  27/11/2021
 • 02
 • 11
 • 21
 • 23
 • 31
 • 33
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  24/11/2021
 • 06
 • 10
 • 26
 • 30
 • 32
 • 34
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  20/11/2021
 • 04
 • 08
 • 16
 • 18
 • 25
 • 33
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  17/11/2021
 • 05
 • 15
 • 17
 • 18
 • 19
 • 26
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  13/11/2021
 • 04
 • 14
 • 17
 • 22
 • 23
 • 34
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  06/11/2021
 • 01
 • 02
 • 08
 • 16
 • 25
 • 35
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  27/10/2021
 • 04
 • 11
 • 12
 • 23
 • 28
 • 34
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  23/10/2021
 • 03
 • 07
 • 09
 • 12
 • 18
 • 25
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  20/10/2021
 • 01
 • 11
 • 18
 • 22
 • 24
 • 26
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  24/07/2021
 • 02
 • 12
 • 15
 • 17
 • 18
 • 20
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  24/07/2021
 • 02
 • 12
 • 15
 • 17
 • 18
 • 20
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  24/07/2021
 • 02
 • 12
 • 15
 • 17
 • 18
 • 20
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  24/07/2021
 • 02
 • 12
 • 15
 • 17
 • 18
 • 20
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  24/07/2021
 • 02
 • 12
 • 15
 • 17
 • 18
 • 20
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  24/07/2021
 • 02
 • 12
 • 15
 • 17
 • 18
 • 20
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  24/07/2021
 • 02
 • 12
 • 15
 • 17
 • 18
 • 20
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  24/07/2021
 • 02
 • 12
 • 15
 • 17
 • 18
 • 20
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  24/07/2021
 • 02
 • 12
 • 15
 • 17
 • 18
 • 20
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  24/07/2021
 • 02
 • 12
 • 15
 • 17
 • 18
 • 20
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  24/07/2021
 • 02
 • 12
 • 15
 • 17
 • 18
 • 20
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  24/07/2021
 • 02
 • 12
 • 15
 • 17
 • 18
 • 20
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  24/07/2021
 • 02
 • 12
 • 15
 • 17
 • 18
 • 20
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  21/07/2021
 • 01
 • 08
 • 11
 • 22
 • 25
 • 36
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  17/07/2021
 • 06
 • 22
 • 24
 • 26
 • 27
 • 32
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  14/07/2021
 • 09
 • 14
 • 28
 • 34
 • 35
 • 36
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  10/07/2021
 • 05
 • 13
 • 15
 • 29
 • 33
 • 34
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  07/07/2021
 • 02
 • 05
 • 10
 • 21
 • 23
 • 32
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  03/07/2021
 • 03
 • 07
 • 09
 • 28
 • 30
 • 36
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  30/06/2021
 • 03
 • 11
 • 12
 • 17
 • 19
 • 34
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  26/06/2021
 • 05
 • 08
 • 09
 • 19
 • 25
 • 31
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  23/06/2021
 • 06
 • 11
 • 14
 • 19
 • 23
 • 33
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  19/06/2021
 • 03
 • 04
 • 09
 • 12
 • 20
 • 34
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  16/06/2021
 • 01
 • 15
 • 22
 • 24
 • 28
 • 32
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  12/06/2021
 • 02
 • 08
 • 17
 • 28
 • 32
 • 35
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  09/06/2021
 • 04
 • 14
 • 15
 • 18
 • 33
 • 36
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  05/06/2021
 • 01
 • 09
 • 13
 • 15
 • 23
 • 24
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  02/06/2021
 • 05
 • 06
 • 07
 • 10
 • 18
 • 28
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  29/05/2021
 • 06
 • 07
 • 15
 • 27
 • 33
 • 35
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  26/05/2021
 • 09
 • 13
 • 20
 • 24
 • 30
 • 31
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  22/05/2021
 • 08
 • 11
 • 18
 • 21
 • 24
 • 35
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  19/05/2021
 • 13
 • 18
 • 19
 • 20
 • 26
 • 36
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  15/05/2021
 • 11
 • 14
 • 19
 • 21
 • 35
 • 36
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  12/05/2021
 • 02
 • 11
 • 12
 • 13
 • 17
 • 18
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  08/05/2021
 • 02
 • 08
 • 09
 • 24
 • 34
 • 35
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  05/05/2021
 • 01
 • 09
 • 18
 • 20
 • 34
 • 36
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  01/05/2021
 • 08
 • 12
 • 15
 • 21
 • 25
 • 33
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  28/04/2021
 • 08
 • 09
 • 13
 • 25
 • 30
 • 33
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  24/04/2021
 • 05
 • 10
 • 16
 • 26
 • 29
 • 33
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  21/04/2021
 • 01
 • 10
 • 11
 • 17
 • 23
 • 24
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  17/04/2021
 • 06
 • 14
 • 16
 • 24
 • 27
 • 30
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  14/04/2021
 • 02
 • 04
 • 06
 • 18
 • 19
 • 34
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  10/04/2021
 • 03
 • 15
 • 16
 • 19
 • 21
 • 30
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  07/04/2021
 • 06
 • 13
 • 14
 • 23
 • 29
 • 31
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  03/04/2021
 • 05
 • 15
 • 30
 • 31
 • 33
 • 36
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  31/03/2021
 • 03
 • 08
 • 13
 • 18
 • 25
 • 26
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  27/03/2021
 • 04
 • 09
 • 25
 • 28
 • 30
 • 33
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  24/03/2021
 • 04
 • 16
 • 18
 • 30
 • 31
 • 35
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  20/03/2021
 • 01
 • 03
 • 08
 • 11
 • 19
 • 28
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  17/03/2021
 • 01
 • 16
 • 22
 • 23
 • 27
 • 34
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  13/03/2021
 • 05
 • 14
 • 16
 • 22
 • 24
 • 30
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  10/03/2021
 • 01
 • 03
 • 16
 • 17
 • 30
 • 34
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  06/03/2021
 • 05
 • 06
 • 12
 • 23
 • 25
 • 36
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  03/03/2021
 • 07
 • 11
 • 17
 • 18
 • 21
 • 23
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  27/02/2021
 • 07
 • 20
 • 21
 • 24
 • 30
 • 33
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  24/02/2021
 • 03
 • 11
 • 12
 • 15
 • 17
 • 32
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  20/02/2021
 • 10
 • 12
 • 23
 • 24
 • 26
 • 28
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  17/02/2021
 • 02
 • 08
 • 10
 • 17
 • 29
 • 32
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  10/02/2021
 • 02
 • 03
 • 08
 • 10
 • 18
 • 27
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  10/02/2021
 • 02
 • 03
 • 08
 • 10
 • 18
 • 27
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  06/02/2021
 • 03
 • 12
 • 21
 • 25
 • 28
 • 32
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  03/02/2021
 • 07
 • 11
 • 17
 • 25
 • 34
 • 35
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  30/01/2021
 • 04
 • 05
 • 11
 • 20
 • 21
 • 23
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  27/01/2021
 • 12
 • 15
 • 23
 • 27
 • 29
 • 36
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  23/01/2021
 • 08
 • 09
 • 10
 • 15
 • 17
 • 23
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  20/01/2021
 • 03
 • 11
 • 14
 • 15
 • 24
 • 29
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  16/01/2021
 • 03
 • 04
 • 08
 • 09
 • 13
 • 30
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  13/01/2021
 • 10
 • 13
 • 19
 • 32
 • 34
 • 35
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  09/01/2021
 • 22
 • 26
 • 31
 • 32
 • 33
 • 35
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  06/01/2021
 • 03
 • 07
 • 17
 • 22
 • 35
 • 36
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  02/01/2021
 • 04
 • 06
 • 26
 • 27
 • 30
 • 34
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  30/12/2020
 • 04
 • 15
 • 18
 • 28
 • 30
 • 32
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  26/12/2020
 • 01
 • 09
 • 11
 • 14
 • 18
 • 33
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  23/12/2020
 • 04
 • 08
 • 09
 • 10
 • 24
 • 36
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  19/12/2020
 • 11
 • 18
 • 25
 • 29
 • 33
 • 36
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  16/12/2020
 • 15
 • 16
 • 24
 • 26
 • 29
 • 36
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  12/12/2020
 • 03
 • 17
 • 19
 • 29
 • 31
 • 32
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  09/12/2020
 • 07
 • 19
 • 24
 • 27
 • 35
 • 36
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  02/12/2020
 • 04
 • 08
 • 09
 • 12
 • 18
 • 32
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  28/11/2020
 • 12
 • 16
 • 17
 • 25
 • 26
 • 36
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  25/11/2020
 • 06
 • 09
 • 18
 • 24
 • 30
 • 32
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  21/11/2020
 • 03
 • 05
 • 16
 • 23
 • 32
 • 35
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  18/11/2020
 • 02
 • 06
 • 15
 • 21
 • 32
 • 34
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  14/11/2020
 • 04
 • 09
 • 13
 • 14
 • 30
 • 32
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  11/11/2020
 • 03
 • 04
 • 07
 • 10
 • 20
 • 26
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  07/11/2020
 • 04
 • 07
 • 10
 • 19
 • 26
 • 31
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  04/11/2020
 • 04
 • 08
 • 21
 • 22
 • 25
 • 30
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  31/10/2020
 • 08
 • 10
 • 30
 • 32
 • 33
 • 36
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  28/10/2020
 • 03
 • 05
 • 06
 • 20
 • 22
 • 36
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  24/10/2020
 • 09
 • 13
 • 14
 • 22
 • 25
 • 33
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  21/10/2020
 • 02
 • 16
 • 17
 • 21
 • 24
 • 30
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  17/10/2020
 • 03
 • 08
 • 14
 • 20
 • 25
 • 34
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  14/10/2020
 • 01
 • 09
 • 12
 • 14
 • 20
 • 27
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  10/10/2020
 • 05
 • 10
 • 13
 • 20
 • 21
 • 26
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  07/10/2020
 • 05
 • 12
 • 15
 • 22
 • 26
 • 29
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  03/10/2020
 • 03
 • 05
 • 07
 • 12
 • 26
 • 29
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  30/09/2020
 • 18
 • 22
 • 28
 • 30
 • 33
 • 36
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  26/09/2020
 • 09
 • 13
 • 14
 • 20
 • 26
 • 35
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  23/09/2020
 • 02
 • 15
 • 21
 • 22
 • 34
 • 35
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  19/09/2020
 • 01
 • 02
 • 04
 • 20
 • 25
 • 32
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  16/09/2020
 • 01
 • 02
 • 13
 • 26
 • 30
 • 35
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  12/09/2020
 • 03
 • 04
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  09/09/2020
 • 04
 • 12
 • 13
 • 26
 • 34
 • 36
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  05/09/2020
 • 03
 • 17
 • 21
 • 25
 • 27
 • 36
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  02/09/2020
 • 02
 • 07
 • 20
 • 28
 • 33
 • 34
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  29/08/2020
 • 02
 • 04
 • 18
 • 20
 • 26
 • 35
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  26/08/2020
 • 05
 • 06
 • 22
 • 32
 • 34
 • 35
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  22/08/2020
 • 03
 • 12
 • 15
 • 16
 • 17
 • 27
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  19/08/2020
 • 02
 • 06
 • 08
 • 16
 • 23
 • 34
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  15/08/2020
 • 05
 • 06
 • 08
 • 19
 • 25
 • 29
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  12/08/2020
 • 07
 • 10
 • 22
 • 27
 • 28
 • 30
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  08/08/2020
 • 15
 • 17
 • 26
 • 28
 • 32
 • 36
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  05/08/2020
 • 07
 • 10
 • 22
 • 26
 • 34
 • 36
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  01/08/2020
 • 06
 • 09
 • 17
 • 24
 • 29
 • 31
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  29/07/2020
 • 13
 • 16
 • 24
 • 25
 • 26
 • 31
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  25/07/2020
 • 08
 • 10
 • 31
 • 32
 • 34
 • 36
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  22/07/2020
 • 04
 • 15
 • 24
 • 25
 • 33
 • 36
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  18/07/2020
 • 05
 • 09
 • 12
 • 17
 • 27
 • 35
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  15/07/2020
 • 07
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 36
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  11/07/2020
 • 02
 • 03
 • 05
 • 09
 • 15
 • 33
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  08/07/2020
 • 02
 • 04
 • 05
 • 13
 • 18
 • 34
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  04/07/2020
 • 02
 • 08
 • 20
 • 24
 • 25
 • 35
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  01/07/2020
 • 02
 • 09
 • 20
 • 21
 • 29
 • 32
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  27/06/2020
 • 20
 • 23
 • 25
 • 26
 • 30
 • 32
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  24/06/2020
 • 04
 • 12
 • 25
 • 28
 • 33
 • 35
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  20/06/2020
 • 07
 • 11
 • 14
 • 22
 • 24
 • 26
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  17/06/2020
 • 03
 • 04
 • 10
 • 19
 • 23
 • 30
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  13/06/2020
 • 01
 • 03
 • 05
 • 10
 • 26
 • 36
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  03/06/2020
 • 03
 • 08
 • 12
 • 13
 • 17
 • 30
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  30/05/2020
 • 08
 • 17
 • 18
 • 19
 • 21
 • 22
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  27/05/2020
 • 01
 • 05
 • 13
 • 15
 • 29
 • 35
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  23/05/2020
 • 03
 • 09
 • 11
 • 20
 • 22
 • 31
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  20/05/2020
 • 01
 • 08
 • 11
 • 12
 • 24
 • 28
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  16/05/2020
 • 10
 • 15
 • 19
 • 22
 • 26
 • 28
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  13/05/2020
 • 06
 • 18
 • 21
 • 23
 • 28
 • 33
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  09/05/2020
 • 09
 • 12
 • 15
 • 17
 • 18
 • 33
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  06/05/2020
 • 11
 • 12
 • 18
 • 22
 • 25
 • 28
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  02/05/2020
 • 01
 • 15
 • 18
 • 25
 • 28
 • 35
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  29/04/2020
 • 03
 • 04
 • 11
 • 23
 • 31
 • 36
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  25/04/2020
 • 09
 • 10
 • 12
 • 19
 • 25
 • 36
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  28/03/2020
 • 08
 • 19
 • 21
 • 22
 • 25
 • 29
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  28/03/2020
 • 08
 • 19
 • 21
 • 22
 • 25
 • 29
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  28/03/2020
 • 08
 • 19
 • 21
 • 22
 • 25
 • 29
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  28/03/2020
 • 08
 • 19
 • 21
 • 22
 • 25
 • 29
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  28/03/2020
 • 08
 • 19
 • 21
 • 22
 • 25
 • 29
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  28/03/2020
 • 08
 • 19
 • 21
 • 22
 • 25
 • 29
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  28/03/2020
 • 08
 • 19
 • 21
 • 22
 • 25
 • 29
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  28/03/2020
 • 08
 • 19
 • 21
 • 22
 • 25
 • 29
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  25/03/2020
 • 08
 • 12
 • 19
 • 20
 • 31
 • 35
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  21/03/2020
 • 01
 • 19
 • 21
 • 32
 • 34
 • 36
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  18/03/2020
 • 04
 • 14
 • 16
 • 24
 • 26
 • 27
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  14/03/2020
 • 12
 • 13
 • 23
 • 25
 • 30
 • 34
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  11/03/2020
 • 07
 • 09
 • 14
 • 21
 • 27
 • 29
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  07/03/2020
 • 10
 • 12
 • 22
 • 28
 • 29
 • 34
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  03/07/2019
 • 03
 • 07
 • 09
 • 10
 • 15
 • 34
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  29/06/2019
 • 02
 • 10
 • 22
 • 26
 • 27
 • 31
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  26/06/2019
 • 05
 • 23
 • 26
 • 28
 • 33
 • 36
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  22/06/2019
 • 01
 • 19
 • 22
 • 27
 • 35
 • 36
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  19/06/2019
 • 02
 • 09
 • 22
 • 23
 • 31
 • 36
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  15/06/2019
 • 07
 • 09
 • 10
 • 12
 • 23
 • 30
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  12/06/2019
 • 04
 • 10
 • 22
 • 23
 • 26
 • 29
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  08/06/2019
 • 05
 • 13
 • 19
 • 30
 • 33
 • 35
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  05/06/2019
 • 02
 • 08
 • 15
 • 21
 • 30
 • 34
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  01/06/2019
 • 13
 • 14
 • 18
 • 20
 • 28
 • 29
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  29/05/2019
 • 03
 • 08
 • 09
 • 18
 • 27
 • 28
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  25/05/2019
 • 03
 • 05
 • 19
 • 22
 • 25
 • 30
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  22/05/2019
 • 02
 • 04
 • 08
 • 12
 • 13
 • 18
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  18/05/2019
 • 03
 • 05
 • 11
 • 17
 • 18
 • 28
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  15/05/2019
 • 01
 • 11
 • 19
 • 20
 • 28
 • 29
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  11/05/2019
 • 10
 • 17
 • 20
 • 22
 • 24
 • 25
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  08/05/2019
 • 03
 • 08
 • 09
 • 15
 • 21
 • 25
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  04/05/2019
 • 02
 • 07
 • 10
 • 14
 • 17
 • 27
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  01/05/2019
 • 05
 • 07
 • 09
 • 21
 • 28
 • 32
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  27/04/2019
 • 03
 • 04
 • 05
 • 17
 • 25
 • 33
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  24/04/2019
 • 03
 • 10
 • 12
 • 13
 • 24
 • 32
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  20/04/2019
 • 04
 • 20
 • 21
 • 22
 • 28
 • 34
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  17/04/2019
 • 12
 • 18
 • 21
 • 24
 • 32
 • 35
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  13/04/2019
 • 05
 • 15
 • 17
 • 20
 • 31
 • 33
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  10/04/2019
 • 07
 • 10
 • 15
 • 18
 • 19
 • 20
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  06/04/2019
 • 02
 • 06
 • 09
 • 16
 • 27
 • 32
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  03/04/2019
 • 03
 • 11
 • 25
 • 27
 • 31
 • 34
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  30/03/2019
 • 01
 • 09
 • 15
 • 23
 • 28
 • 30
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  27/03/2019
 • 01
 • 02
 • 13
 • 21
 • 28
 • 29
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  23/03/2019
 • 16
 • 21
 • 24
 • 25
 • 27
 • 33
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  20/03/2019
 • 05
 • 06
 • 08
 • 11
 • 34
 • 35
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  16/03/2019
 • 06
 • 08
 • 10
 • 17
 • 20
 • 33
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  13/03/2019
 • 02
 • 06
 • 09
 • 11
 • 20
 • 36
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  09/03/2019
 • 03
 • 07
 • 23
 • 25
 • 26
 • 27
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  06/03/2019
 • 09
 • 22
 • 25
 • 30
 • 32
 • 36
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  02/03/2019
 • 02
 • 06
 • 14
 • 21
 • 23
 • 29
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  27/02/2019
 • 05
 • 07
 • 11
 • 13
 • 14
 • 31
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  23/02/2019
 • 01
 • 07
 • 19
 • 30
 • 31
 • 35
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  20/02/2019
 • 04
 • 16
 • 25
 • 30
 • 31
 • 33
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  16/02/2019
 • 04
 • 17
 • 24
 • 30
 • 31
 • 33
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  13/02/2019
 • 03
 • 04
 • 18
 • 19
 • 21
 • 26
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  09/02/2019
 • 01
 • 07
 • 15
 • 18
 • 21
 • 32
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  02/02/2019
 • 04
 • 09
 • 10
 • 17
 • 19
 • 34
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  30/01/2019
 • 01
 • 06
 • 09
 • 28
 • 29
 • 36
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  26/01/2019
 • 03
 • 05
 • 18
 • 30
 • 31
 • 36
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư ngày  23/01/2019
 • 02
 • 13
 • 21
 • 25
 • 33
 • 35
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy ngày  19/01/2019
 • 03
 • 05
 • 09
 • 23
 • 30
 • 33