Home Xổ số Vietlott Xổ số Max 4D

Xổ số Max 4D

Xổ Số MAX 4D ngày 17-11-2020

Ngày: 17/11/2020
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
9380
1 vé 15 triệu
Giải Nhì
0477
8415
0 vé 6.5 triệu
Giải Ba
1393
1329
8918
27 vé 3 triệu
Giải KK 1
380
44 vé 1 triệu
Giải KK 2
80
359 vé 100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 14-11-2020

Ngày: 14/11/2020
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
6203
2 vé 15 triệu
Giải Nhì
8961
0880
2 vé 6.5 triệu
Giải Ba
3159
9228
3842
18 vé 3 triệu
Giải KK 1
203
36 vé 1 triệu
Giải KK 2
03
264 vé 100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 12-11-2020

Ngày: 12/11/2020
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
5883
0 vé 15 triệu
Giải Nhì
2745
0054
4 vé 6.5 triệu
Giải Ba
3619
8831
6243
7 vé 3 triệu
Giải KK 1
883
22 vé 1 triệu
Giải KK 2
83
281 vé 100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 10-11-2020

Ngày: 10/11/2020
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
8593
0 vé 15 triệu
Giải Nhì
0417
2547
4 vé 6.5 triệu
Giải Ba
1718
8171
5055
7 vé 3 triệu
Giải KK 1
593
22 vé 1 triệu
Giải KK 2
93
281 vé 100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 07-11-2020

Ngày: 07/11/2020
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
4957
1 vé 15 triệu
Giải Nhì
3124
6782
10 vé 6.5 triệu
Giải Ba
6349
6446
7813
4 vé 3 triệu
Giải KK 1
957
63 vé 1 triệu
Giải KK 2
57
348 vé 100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 05-11-2020

Ngày: 05/11/2020
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
3046
1 vé 15 triệu
Giải Nhì
7024
2166
17 vé 6.5 triệu
Giải Ba
9906
6218
3784
6 vé 3 triệu
Giải KK 1
046
27 vé 1 triệu
Giải KK 2
46
262 vé 100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 03-11-2020

Ngày: 03/11/2020
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
0596
3 vé 15 triệu
Giải Nhì
2674
4802
3 vé 6.5 triệu
Giải Ba
2686
1835
2133
17 vé 3 triệu
Giải KK 1
596
64 vé 1 triệu
Giải KK 2
96
282 vé 100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 31-10-2020

Ngày: 31/10/2020
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
5766
3 vé 15 triệu
Giải Nhì
9231
2716
9 vé 6.5 triệu
Giải Ba
2269
0806
6894
2 vé 3 triệu
Giải KK 1
766
20 vé 1 triệu
Giải KK 2
66
430 vé 100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 29-10-2020

Ngày: 29/10/2020
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
6648
1 vé 15 triệu
Giải Nhì
1211
4417
20 vé 6.5 triệu
Giải Ba
1701
9319
8468
11 vé 3 triệu
Giải KK 1
648
39 vé 1 triệu
Giải KK 2
48
319 vé 100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 27-10-2020

Ngày: 27/10/2020
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
0304
2 vé 15 triệu
Giải Nhì
9642
6546
5 vé 6.5 triệu
Giải Ba
4354
5687
0864
5 vé 3 triệu
Giải KK 1
304
17 vé 1 triệu
Giải KK 2
04
317 vé 100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất: