Home Xổ số Vietlott Xổ số Max 4D

Xổ số Max 4D

Xổ Số MAX 4D ngày 30-05-2020

Ngày: 30/05/2020
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
8917
7 vé 15 triệu
Giải Nhì
8607
0254
7 vé 6.5 triệu
Giải Ba
9376
2606
3911
6 vé 3 triệu
Giải KK 1
917
43 vé 1 triệu
Giải KK 2
17
306 vé 100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 28-05-2020

Ngày: 28/05/2020
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
6321
0 vé 15 triệu
Giải Nhì
1712
7061
4 vé 6.5 triệu
Giải Ba
4394
8684
6300
2 vé 3 triệu
Giải KK 1
321
47 vé 1 triệu
Giải KK 2
21
286 vé 100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 26-05-2020

Ngày: 26/05/2020
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
3814
5 vé 15 triệu
Giải Nhì
5811
7284
2 vé 6.5 triệu
Giải Ba
8758
3850
0914
10 vé 3 triệu
Giải KK 1
814
30 vé 1 triệu
Giải KK 2
14
305 vé 100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 23-05-2020

Ngày: 23/05/2020
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
8459
5 vé 15 triệu
Giải Nhì
6306
5813
22 vé 6.5 triệu
Giải Ba
5201
9156
0697
14 vé 3 triệu
Giải KK 1
459
50 vé 1 triệu
Giải KK 2
59
533 vé 100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 21-05-2020

Ngày: 21/05/2020
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
6241
27 vé 15 triệu
Giải Nhì
5601
4382
5 vé 6.5 triệu
Giải Ba
5725
5737
0085
12 vé 3 triệu
Giải KK 1
241
35 vé 1 triệu
Giải KK 2
41
208 vé 100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 19-05-2020

Ngày: 19/05/2020
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
2264
5 vé 15 triệu
Giải Nhì
7283
7434
8 vé 6.5 triệu
Giải Ba
2369
3274
1532
12 vé 3 triệu
Giải KK 1
264
31 vé 1 triệu
Giải KK 2
64
282 vé 100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 16-05-2020

Ngày: 16/05/2020
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
9529
7 vé 15 triệu
Giải Nhì
1231
3193
5 vé 6.5 triệu
Giải Ba
7228
7133
6740
8 vé 3 triệu
Giải KK 1
529
57 vé 1 triệu
Giải KK 2
29
259 vé 100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 14-05-2020

Ngày: 14/05/2020
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
4697
0 vé 15 triệu
Giải Nhì
6751
1212
10 vé 6.5 triệu
Giải Ba
5320
5402
0745
7 vé 3 triệu
Giải KK 1
697
19 vé 1 triệu
Giải KK 2
97
212 vé 100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 12-05-2020

Ngày: 12/05/2020
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
5549
5 vé 15 triệu
Giải Nhì
4095
1679
2 vé 6.5 triệu
Giải Ba
7047
8339
4091
2 vé 3 triệu
Giải KK 1
549
33 vé 1 triệu
Giải KK 2
49
449 vé 100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 09-05-2020

Ngày: 09/05/2020
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
5261
7 vé 15 triệu
Giải Nhì
5926
9550
4 vé 6.5 triệu
Giải Ba
0960
2018
5650
15 vé 3 triệu
Giải KK 1
261
24 vé 1 triệu
Giải KK 2
61
328 vé 100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất: