Home Xổ số Vietlott Xổ số Mega 6/45

Xổ số Mega 6/45

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 02-10-2022

Ngày: 02/10/2022
Mã: MEGA
 • 03
 • 17
 • 28
 • 30
 • 31
 • 32

Giá trị Jackpot: 21,270,243,500đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 121,270,243,500đ
Giải nhất 1710.000.000đ
Giải nhì 971300.000đ
Giải ba 17,21030.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 30-09-2022

Ngày: 30/09/2022
Mã: MEGA
 • 04
 • 11
 • 19
 • 20
 • 35
 • 41

Giá trị Jackpot:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot
Giải nhất
10.000.000đ
Giải nhì
300.000đ
Giải ba
30.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 28-09-2022

Ngày: 28/09/2022
Mã: MEGA
 • 04
 • 05
 • 07
 • 24
 • 27
 • 30

Giá trị Jackpot: 17,875,801,500đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 017,875,801,500đ
Giải nhất 1710.000.000đ
Giải nhì 953300.000đ
Giải ba 16,36330.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 25-09-2022

Ngày: 25/09/2022
Mã: MEGA
 • 03
 • 05
 • 08
 • 31
 • 33
 • 34

Giá trị Jackpot: 16,272,183,500đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 016,272,183,500đ
Giải nhất 2110.000.000đ
Giải nhì 793300.000đ
Giải ba 14,77330.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 23-09-2022

Ngày: 23/09/2022
Mã: MEGA
 • 21
 • 01
 • 28
 • 12
 • 30
 • 44

Giá trị Jackpot:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot
Giải nhất
10.000.000đ
Giải nhì
300.000đ
Giải ba
30.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 21-09-2022

Ngày: 21/09/2022
Mã: MEGA
 • 05
 • 10
 • 14
 • 25
 • 42
 • 45

Giá trị Jackpot: 13,397,869,000đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 013,397,869,000đ
Giải nhất 1510.000.000đ
Giải nhì 871300.000đ
Giải ba 14,63830.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 18-09-2022

Ngày: 18/09/2022
Mã: MEGA
 • 03
 • 05
 • 10
 • 17
 • 25
 • 29

Giá trị Jackpot: 43,132,025,000đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 143,132,025,000đ
Giải nhất 4710.000.000đ
Giải nhì 1,581300.000đ
Giải ba 24,13130.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 16-09-2022

Ngày: 16/09/2022
Mã: MEGA
 • 02
 • 26
 • 35
 • 41
 • 42
 • 43

Giá trị Jackpot:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot
Giải nhất
10.000.000đ
Giải nhì
300.000đ
Giải ba
30.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 14-09-2022

Ngày: 14/09/2022
Mã: MEGA
 • 03
 • 12
 • 15
 • 20
 • 24
 • 45

Giá trị Jackpot:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot
Giải nhất
10.000.000đ
Giải nhì
300.000đ
Giải ba
30.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 11-09-2022

Ngày: 11/09/2022
Mã: MEGA
 • 04
 • 15
 • 20
 • 31
 • 43
 • 44

Giá trị Jackpot: 30,720,902,000đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 030,720,902,000đ
Giải nhất 2710.000.000đ
Giải nhì 1,084300.000đ
Giải ba 17,63130.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất: