Home Xổ số Vietlott Xổ số Mega 6/45

Xổ số Mega 6/45

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 29-01-2023

Ngày: 29/01/2023
Mã: MEGA
 • 05
 • 21
 • 26
 • 27
 • 32
 • 33

Giá trị Jackpot: 22,873,004,500đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 022,873,004,500đ
Giải nhất 1910.000.000đ
Giải nhì 1,026300.000đ
Giải ba 18,19630.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 27-01-2023

Ngày: 27/01/2023
Mã: MEGA
 • 10
 • 13
 • 21
 • 29
 • 41
 • 43

Giá trị Jackpot:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot
Giải nhất
10.000.000đ
Giải nhì
300.000đ
Giải ba
30.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 25-01-2023

Ngày: 25/01/2023
Mã: MEGA
 • 12
 • 14
 • 18
 • 22
 • 28
 • 31

Giá trị Jackpot:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot
Giải nhất
10.000.000đ
Giải nhì
300.000đ
Giải ba
30.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 22-01-2023

Ngày: 22/01/2023
Mã: MEGA
 • 03
 • 07
 • 13
 • 29
 • 32
 • 44

Giá trị Jackpot: 17,047,650,000đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 017,047,650,000đ
Giải nhất 5010.000.000đ
Giải nhì 1,475300.000đ
Giải ba 23,94030.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 20-01-2023

Ngày: 20/01/2023
Mã: MEGA
 • 03
 • 07
 • 13
 • 29
 • 32
 • 44

Giá trị Jackpot: 17,047,650,000đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 017,047,650,000đ
Giải nhất 5010.000.000đ
Giải nhì 1,475300.000đ
Giải ba 23,94030.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 18-01-2023

Ngày: 18/01/2023
Mã: MEGA
 • 08
 • 09
 • 15
 • 21
 • 26
 • 45

Giá trị Jackpot: 14,962,713,000đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 014,962,713,000đ
Giải nhất 2010.000.000đ
Giải nhì 1,133300.000đ
Giải ba 18,38630.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 15-01-2023

Ngày: 15/01/2023
Mã: MEGA
 • 08
 • 09
 • 15
 • 21
 • 26
 • 45

Giá trị Jackpot: 14,962,713,000đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 014,962,713,000đ
Giải nhất 2010.000.000đ
Giải nhì 1,133300.000đ
Giải ba 18,38630.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 11-01-2023

Ngày: 11/01/2023
Mã: MEGA
 • 01
 • 18
 • 22
 • 33
 • 34
 • 43

Giá trị Jackpot:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot
Giải nhất
10.000.000đ
Giải nhì
300.000đ
Giải ba
30.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 08-01-2023

Ngày: 08/01/2023
Mã: MEGA
 • 11
 • 29
 • 32
 • 39
 • 40
 • 43

Giá trị Jackpot:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot
Giải nhất
10.000.000đ
Giải nhì
300.000đ
Giải ba
30.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 06-01-2023

Ngày: 06/01/2023
Mã: MEGA
 • 02
 • 07
 • 16
 • 25
 • 35
 • 38

Giá trị Jackpot:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot
Giải nhất
10.000.000đ
Giải nhì
300.000đ
Giải ba
30.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất: