Home Xổ số Vietlott Xổ số Mega 6/45

Xổ số Mega 6/45

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 31-05-2020

Ngày: 31/05/2020
Mã: MEGA
 • 01
 • 06
 • 13
 • 27
 • 35
 • 40

Giá trị Jackpot: 49,640,083,000đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 0 49,640,083,000đ
Giải nhất 26 10.000.000đ
Giải nhì 1,327 300.000đ
Giải ba 20,992 30.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 29-05-2020

Ngày: 29/05/2020
Mã: MEGA
 • 04
 • 10
 • 23
 • 26
 • 35
 • 37

Giá trị Jackpot: 45,537,563,500đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 0 45,537,563,500đ
Giải nhất 24 10.000.000đ
Giải nhì 1,270 300.000đ
Giải ba 20,871 30.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 27-05-2020

Ngày: 27/05/2020
Mã: MEGA
 • 06
 • 15
 • 29
 • 30
 • 37
 • 42

Giá trị Jackpot: 41,676,491,500đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 0 41,676,491,500đ
Giải nhất 21 10.000.000đ
Giải nhì 1,155 300.000đ
Giải ba 20,938 30.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 24-05-2020

Ngày: 24/05/2020
Mã: MEGA
 • 01
 • 29
 • 30
 • 32
 • 34
 • 35

Giá trị Jackpot: 37,678,580,500đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 0 37,678,580,500đ
Giải nhất 25 10.000.000đ
Giải nhì 879 300.000đ
Giải ba 16,725 30.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 22-05-2020

Ngày: 22/05/2020
Mã: MEGA
 • 03
 • 08
 • 19
 • 28
 • 35
 • 41

Giá trị Jackpot: 33,938,516,000đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 0 33,938,516,000đ
Giải nhất 28 10.000.000đ
Giải nhì 1,229 300.000đ
Giải ba 19,443 30.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 20-05-2020

Ngày: 20/05/2020
Mã: MEGA
 • 01
 • 08
 • 15
 • 23
 • 25
 • 39

Giá trị Jackpot: 32,194,354,500đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 0 32,194,354,500đ
Giải nhất 40 10.000.000đ
Giải nhì 1,292 300.000đ
Giải ba 20,040 30.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 17-05-2020

Ngày: 17/05/2020
Mã: MEGA
 • 02
 • 04
 • 21
 • 30
 • 33
 • 37

Giá trị Jackpot: 30,660,959,000đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 0 30,660,959,000đ
Giải nhất 25 10.000.000đ
Giải nhì 904 300.000đ
Giải ba 15,472 30.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 15-05-2020

Ngày: 15/05/2020
Mã: MEGA
 • 03
 • 12
 • 13
 • 28
 • 33
 • 36

Giá trị Jackpot: 28,926,318,500đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 0 28,926,318,500đ
Giải nhất 31 10.000.000đ
Giải nhì 1,099 300.000đ
Giải ba 17,738 30.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 13-05-2020

Ngày: 13/05/2020
Mã: MEGA
 • 06
 • 20
 • 21
 • 35
 • 40
 • 45

Giá trị Jackpot: 27,388,276,500đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 0 27,388,276,500đ
Giải nhất 27 10.000.000đ
Giải nhì 1,183 300.000đ
Giải ba 18,134 30.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 10-05-2020

Ngày: 10/05/2020
Mã: MEGA
 • 07
 • 09
 • 23
 • 32
 • 33
 • 37

Giá trị Jackpot: 25,796,746,500đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 0 25,796,746,500đ
Giải nhất 17 10.000.000đ
Giải nhì 1,014 300.000đ
Giải ba 17,364 30.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất: