Home Xổ số Vietlott Xổ số Power 6/55

Xổ số Power 6/55

Xổ Số POWER 6/55 ngày 28-01-2023

Ngày: 28/01/2023
Mã: POWER
 • 09
 • 22
 • 23
 • 29
 • 38
 • 47
 • 33

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 26-01-2023

Ngày: 26/01/2023
Mã: POWER
 • 08
 • 15
 • 18
 • 20
 • 33
 • 41
 • 14

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 24-01-2023

Ngày: 24/01/2023
Mã: POWER
 • 03
 • 05
 • 10
 • 12
 • 29
 • 30
 • 09

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 21-01-2023

Ngày: 21/01/2023
Mã: POWER
 • 03
 • 21
 • 32
 • 33
 • 38
 • 52
 • 30

Giá trị Jackpot 1: 62,304,180,150đ

Giá trị Jackpot 2: 3,612,299,300đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 062,304,180,150đ
Jackpot 2 | 03,612,299,300đ
Giải nhất 1240.000.000đ
Giải nhì 791500.000đ
Giải ba 16,98050.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 19-01-2023

Ngày: 19/01/2023
Mã: POWER
 • 03
 • 21
 • 32
 • 33
 • 38
 • 52
 • 30

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 17-01-2023

Ngày: 17/01/2023
Mã: POWER
 • 01
 • 09
 • 20
 • 36
 • 44
 • 50
 • 40

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 14-01-2023

Ngày: 14/01/2023
Mã: POWER
 • 05
 • 17
 • 24
 • 30
 • 43
 • 53
 • 26

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 12-01-2023

Ngày: 12/01/2023
Mã: POWER
 • 05
 • 14
 • 37
 • 45
 • 47
 • 55
 • 25

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 10-01-2023

Ngày: 10/01/2023
Mã: POWER
 • 05
 • 12
 • 14
 • 19
 • 46
 • 51
 • 36

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 07-01-2023

Ngày: 07/01/2023
Mã: POWER
 • 03
 • 04
 • 09
 • 15
 • 33
 • 54
 • 16

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất: