Home Xổ số Vietlott Xổ số Power 6/55

Xổ số Power 6/55

Xổ Số POWER 6/55 ngày 01-10-2022

Ngày: 01/10/2022
Mã: POWER
 • 14
 • 15
 • 16
 • 22
 • 23
 • 29
 • 20

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 29-09-2022

Ngày: 29/09/2022
Mã: POWER
 • 15
 • 32
 • 33
 • 37
 • 42
 • 54
 • 28

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 27-09-2022

Ngày: 27/09/2022
Mã: POWER
 • 11
 • 13
 • 23
 • 27
 • 37
 • 43
 • 34

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 24-09-2022

Ngày: 24/09/2022
Mã: POWER
 • 01
 • 04
 • 05
 • 17
 • 42
 • 47
 • 09

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 22-09-2022

Ngày: 22/09/2022
Mã: POWER
 • 12
 • 14
 • 19
 • 29
 • 44
 • 47
 • 26

Giá trị Jackpot 1: 98,674,641,750đ

Giá trị Jackpot 2: 2,696,400,450đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 198,674,641,750đ
Jackpot 2 | 22,696,400,450đ
Giải nhất 2040.000.000đ
Giải nhì 1,218500.000đ
Giải ba 25,67250.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 20-09-2022

Ngày: 20/09/2022
Mã: POWER
 • 08
 • 27
 • 32
 • 43
 • 53
 • 54
 • 45

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 17-09-2022

Ngày: 17/09/2022
Mã: POWER
 • 05
 • 08
 • 19
 • 34
 • 40
 • 49
 • 39

Giá trị Jackpot 1: 87,421,889,100đ

Giá trị Jackpot 2: 4,142,495,050đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 087,421,889,100đ
Jackpot 2 | 04,142,495,050đ
Giải nhất 1340.000.000đ
Giải nhì 1,064500.000đ
Giải ba 22,58150.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 15-09-2022

Ngày: 15/09/2022
Mã: POWER
 • 03
 • 08
 • 19
 • 30
 • 41
 • 52
 • 09

Giá trị Jackpot 1: 83,847,890,100đ

Giá trị Jackpot 2: 3,745,384,050đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 083,847,890,100đ
Jackpot 2 | 03,745,384,050đ
Giải nhất 1740.000.000đ
Giải nhì 1,022500.000đ
Giải ba 21,73950.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 13-09-2022

Ngày: 13/09/2022
Mã: POWER
 • 09
 • 10
 • 21
 • 40
 • 41
 • 48
 • 54

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 10-09-2022

Ngày: 10/09/2022
Mã: POWER
 • 02
 • 08
 • 15
 • 19
 • 35
 • 38
 • 14

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất: