Home Xổ số Vietlott Xổ số Power 6/55

Xổ số Power 6/55

Xổ Số POWER 6/55 ngày 28-05-2020

Ngày: 28/05/2020
Mã: POWER
 • 01
 • 04
 • 08
 • 21
 • 44
 • 49
 • 52

Giá trị Jackpot 1: 40,722,802,950đ

Giá trị Jackpot 2: 6,527,422,200đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 0 40,722,802,950đ
Jackpot 2 | 0 6,527,422,200đ
Giải nhất 7 40.000.000đ
Giải nhì 434 500.000đ
Giải ba 10,046 50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 26-05-2020

Ngày: 26/05/2020
Mã: POWER
 • 11
 • 12
 • 23
 • 24
 • 34
 • 47
 • 43

Giá trị Jackpot 1: 39,110,032,200đ

Giá trị Jackpot 2: 6,348,225,450đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 0 39,110,032,200đ
Jackpot 2 | 0 6,348,225,450đ
Giải nhất 11 40.000.000đ
Giải nhì 586 500.000đ
Giải ba 11,715 50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 23-05-2020

Ngày: 23/05/2020
Mã: POWER
 • 04
 • 13
 • 27
 • 47
 • 50
 • 55
 • 31

Giá trị Jackpot 1: 37,457,550,750đ

Giá trị Jackpot 2: 6,164,616,400đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 0 37,457,550,750đ
Jackpot 2 | 0 6,164,616,400đ
Giải nhất 7 40.000.000đ
Giải nhì 462 500.000đ
Giải ba 9,492 50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 21-05-2020

Ngày: 21/05/2020
Mã: POWER
 • 02
 • 15
 • 22
 • 25
 • 30
 • 46
 • 10

Giá trị Jackpot 1: 35,786,056,800đ

Giá trị Jackpot 2: 5,978,894,850đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 0 35,786,056,800đ
Jackpot 2 | 0 5,978,894,850đ
Giải nhất 4 40.000.000đ
Giải nhì 408 500.000đ
Giải ba 8,899 50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 19-05-2020

Ngày: 19/05/2020
Mã: POWER
 • 05
 • 15
 • 16
 • 19
 • 49
 • 55
 • 03

Giá trị Jackpot 1: 34,151,397,600đ

Giá trị Jackpot 2: 5,797,266,050đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 0 34,151,397,600đ
Jackpot 2 | 0 5,797,266,050đ
Giải nhất 7 40.000.000đ
Giải nhì 705 500.000đ
Giải ba 12,963 50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 16-05-2020

Ngày: 16/05/2020
Mã: POWER
 • 19
 • 35
 • 38
 • 49
 • 52
 • 55
 • 01

Giá trị Jackpot 1: 32,685,784,500đ

Giá trị Jackpot 2: 5,634,420,150đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 0 32,685,784,500đ
Jackpot 2 | 0 5,634,420,150đ
Giải nhất 6 40.000.000đ
Giải nhì 369 500.000đ
Giải ba 8,702 50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 14-05-2020

Ngày: 14/05/2020
Mã: POWER
 • 07
 • 23
 • 29
 • 47
 • 51
 • 55
 • 12

Giá trị Jackpot 1: 31,171,245,600đ

Giá trị Jackpot 2: 5,466,138,050đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 0 31,171,245,600đ
Jackpot 2 | 0 5,466,138,050đ
Giải nhất 11 40.000.000đ
Giải nhì 511 500.000đ
Giải ba 9,225 50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 12-05-2020

Ngày: 12/05/2020
Mã: POWER
 • 01
 • 08
 • 25
 • 34
 • 38
 • 44
 • 28

Giá trị Jackpot 1: 192,141,839,100đ

Giá trị Jackpot 2: 5,335,999,650đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 1 192,141,839,100đ
Jackpot 2 | 0 5,335,999,650đ
Giải nhất 17 40.000.000đ
Giải nhì 1,295 500.000đ
Giải ba 27,588 50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 09-05-2020

Ngày: 09/05/2020
Mã: POWER
 • 18
 • 19
 • 30
 • 39
 • 45
 • 46
 • 11

Giá trị Jackpot 1: 183,593,994,150đ

Giá trị Jackpot 2: 4,386,239,100đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 0 183,593,994,150đ
Jackpot 2 | 0 4,386,239,100đ
Giải nhất 13 40.000.000đ
Giải nhì 1,057 500.000đ
Giải ba 23,958 50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 07-05-2020

Ngày: 07/05/2020
Mã: POWER
 • 09
 • 19
 • 28
 • 30
 • 32
 • 54
 • 22

Giá trị Jackpot 1: 175,919,619,900đ

Giá trị Jackpot 2: 3,533,530,850đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 0 175,919,619,900đ
Jackpot 2 | 0 3,533,530,850đ
Giải nhất 9 40.000.000đ
Giải nhì 1,193 500.000đ
Giải ba 25,534 50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất: