Home Xổ số Vietlott Xổ số Power 6/55

Xổ số Power 6/55

Xổ Số POWER 6/55 ngày 16-08-2022

Ngày: 16/08/2022
Mã: POWER
 • 17
 • 18
 • 28
 • 47
 • 50
 • 53
 • 11

Giá trị Jackpot 1: 47,953,145,550đ

Giá trị Jackpot 2: 6,347,975,150đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 047,953,145,550đ
Jackpot 2 | 16,347,975,150đ
Giải nhất 640.000.000đ
Giải nhì 659500.000đ
Giải ba 14,36750.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 13-08-2022

Ngày: 13/08/2022
Mã: POWER
 • 19
 • 28
 • 29
 • 30
 • 33
 • 36
 • 14

Giá trị Jackpot 1: 45,228,896,850đ

Giá trị Jackpot 2: 6,045,280,850đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 045,228,896,850đ
Jackpot 2 | 06,045,280,850đ
Giải nhất 840.000.000đ
Giải nhì 610500.000đ
Giải ba 13,66450.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 11-08-2022

Ngày: 11/08/2022
Mã: POWER
 • 01
 • 12
 • 21
 • 34
 • 48
 • 55
 • 50

Giá trị Jackpot 1: 42,823,778,700đ

Giá trị Jackpot 2: 5,778,045,500đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 042,823,778,700đ
Jackpot 2 | 05,778,045,500đ
Giải nhất 1340.000.000đ
Giải nhì 594500.000đ
Giải ba 12,08150.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 09-08-2022

Ngày: 09/08/2022
Mã: POWER
 • 09
 • 10
 • 36
 • 41
 • 51
 • 55
 • 52

Giá trị Jackpot 1: 40,722,247,650đ

Giá trị Jackpot 2: 5,544,542,050đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 040,722,247,650đ
Jackpot 2 | 05,544,542,050đ
Giải nhất 340.000.000đ
Giải nhì 610500.000đ
Giải ba 13,38950.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 06-08-2022

Ngày: 06/08/2022
Mã: POWER
 • 06
 • 21
 • 27
 • 41
 • 51
 • 53
 • 43

Giá trị Jackpot 1: 38,170,136,550đ

Giá trị Jackpot 2: 5,260,974,150đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 038,170,136,550đ
Jackpot 2 | 05,260,974,150đ
Giải nhất 540.000.000đ
Giải nhì 552500.000đ
Giải ba 11,04950.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 04-08-2022

Ngày: 04/08/2022
Mã: POWER
 • 08
 • 09
 • 20
 • 41
 • 48
 • 54
 • 02

Giá trị Jackpot 1: 36,032,949,300đ

Giá trị Jackpot 2: 5,023,508,900đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 036,032,949,300đ
Jackpot 2 | 05,023,508,900đ
Giải nhất 840.000.000đ
Giải nhì 528500.000đ
Giải ba 11,87350.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 02-08-2022

Ngày: 02/08/2022
Mã: POWER
 • 02
 • 05
 • 28
 • 40
 • 47
 • 48
 • 31

Giá trị Jackpot 1: 34,019,568,300đ

Giá trị Jackpot 2: 4,799,799,900đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 034,019,568,300đ
Jackpot 2 | 04,799,799,900đ
Giải nhất 1040.000.000đ
Giải nhì 588500.000đ
Giải ba 12,26350.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 30-07-2022

Ngày: 30/07/2022
Mã: POWER
 • 01
 • 04
 • 24
 • 35
 • 44
 • 47
 • 17

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 28-07-2022

Ngày: 28/07/2022
Mã: POWER
 • 05
 • 06
 • 17
 • 28
 • 29
 • 39
 • 34

Giá trị Jackpot 1: 42,178,630,800đ

Giá trị Jackpot 2: 4,353,181,200đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 142,178,630,800đ
Jackpot 2 | 04,353,181,200đ
Giải nhất 1640.000.000đ
Giải nhì 871500.000đ
Giải ba 16,13550.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 12-07-2022

Ngày: 12/07/2022
Mã: POWER
 • 12
 • 13
 • 24
 • 25
 • 39
 • 41
 • 09

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất: