Home Xổ số Vietlott Xổ số Power 6/55

Xổ số Power 6/55

Xổ Số POWER 6/55 ngày 14-05-2022

Ngày: 14/05/2022
Mã: POWER
 • 02
 • 28
 • 30
 • 43
 • 44
 • 55
 • 22

Giá trị Jackpot 1: 48,237,615,300đ

Giá trị Jackpot 2: 2,323,615,375đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 048,237,615,300đ
Jackpot 2 | 22,323,615,375đ
Giải nhất 640.000.000đ
Giải nhì 524500.000đ
Giải ba 12,18050.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 12-05-2022

Ngày: 12/05/2022
Mã: POWER
 • 09
 • 18
 • 24
 • 43
 • 44
 • 50
 • 15

Giá trị Jackpot 1: 45,524,219,700đ

Giá trị Jackpot 2: 4,345,742,350đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 045,524,219,700đ
Jackpot 2 | 04,345,742,350đ
Giải nhất 1040.000.000đ
Giải nhì 600500.000đ
Giải ba 13,43350.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 10-05-2022

Ngày: 10/05/2022
Mã: POWER
 • 12
 • 18
 • 41
 • 43
 • 47
 • 51
 • 10

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 07-05-2022

Ngày: 07/05/2022
Mã: POWER
 • 15
 • 32
 • 33
 • 36
 • 43
 • 46
 • 31

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 05-05-2022

Ngày: 05/05/2022
Mã: POWER
 • 27
 • 29
 • 33
 • 39
 • 47
 • 53
 • 55

Giá trị Jackpot 1: 38,990,566,200đ

Giá trị Jackpot 2: 3,619,780,850đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 038,990,566,200đ
Jackpot 2 | 03,619,780,850đ
Giải nhất 840.000.000đ
Giải nhì 488500.000đ
Giải ba 11,19150.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 03-05-2022

Ngày: 03/05/2022
Mã: POWER
 • 01
 • 22
 • 38
 • 48
 • 49
 • 53
 • 42

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 30-04-2022

Ngày: 30/04/2022
Mã: POWER
 • 11
 • 23
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 27

Giá trị Jackpot 1: 35,131,524,600đ

Giá trị Jackpot 2: 3,190,998,450đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 035,131,524,600đ
Jackpot 2 | 03,190,998,450đ
Giải nhất 340.000.000đ
Giải nhì 482500.000đ
Giải ba 8,63250.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 28-04-2022

Ngày: 28/04/2022
Mã: POWER
 • 08
 • 24
 • 25
 • 32
 • 37
 • 44
 • 03

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 26-04-2022

Ngày: 26/04/2022
Mã: POWER
 • 14
 • 22
 • 24
 • 25
 • 43
 • 49
 • 17

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 23-04-2022

Ngày: 23/04/2022
Mã: POWER
 • 03
 • 27
 • 36
 • 41
 • 49
 • 55
 • 18

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất: