Home Xổ số Vietlott Xổ số Power 6/55

Xổ số Power 6/55

Xổ Số POWER 6/55 ngày 30-05-2023

Ngày: 30/05/2023
Mã: POWER
 • 01
 • 14
 • 24
 • 28
 • 40
 • 46
 • 34

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 27-05-2023

Ngày: 27/05/2023
Mã: POWER
 • 04
 • 06
 • 08
 • 18
 • 39
 • 43
 • 28

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 25-05-2023

Ngày: 25/05/2023
Mã: POWER
 • 15
 • 16
 • 19
 • 31
 • 33
 • 46
 • 07

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 23-05-2023

Ngày: 23/05/2023
Mã: POWER
 • 26
 • 27
 • 35
 • 36
 • 47
 • 54
 • 40

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 20-05-2023

Ngày: 20/05/2023
Mã: POWER
 • 01
 • 14
 • 21
 • 36
 • 48
 • 53
 • 44

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 18-05-2023

Ngày: 18/05/2023
Mã: POWER
 • 13
 • 14
 • 21
 • 23
 • 30
 • 41
 • 49

Giá trị Jackpot 1: 32,942,141,850đ

Giá trị Jackpot 2: 4,499,150,650đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 032,942,141,850đ
Jackpot 2 | 04,499,150,650đ
Giải nhất 1240.000.000đ
Giải nhì 491500.000đ
Giải ba 9,03250.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 16-05-2023

Ngày: 16/05/2023
Mã: POWER
 • 19
 • 24
 • 30
 • 34
 • 40
 • 44
 • 51

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 13-05-2023

Ngày: 13/05/2023
Mã: POWER
 • 22
 • 24
 • 35
 • 43
 • 45
 • 54
 • 50

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 11-05-2023

Ngày: 11/05/2023
Mã: POWER
 • 01
 • 03
 • 19
 • 33
 • 34
 • 51
 • 17

Giá trị Jackpot 1: 73,659,305,100đ

Giá trị Jackpot 2: 3,871,997,800đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 073,659,305,100đ
Jackpot 2 | 03,871,997,800đ
Giải nhất 1740.000.000đ
Giải nhì 739500.000đ
Giải ba 17,29950.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 09-05-2023

Ngày: 09/05/2023
Mã: POWER
 • 07
 • 09
 • 13
 • 22
 • 44
 • 47
 • 39

Giá trị Jackpot 1: 70,842,375,750đ

Giá trị Jackpot 2: 3,559,005,650đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 070,842,375,750đ
Jackpot 2 | 03,559,005,650đ
Giải nhất 1940.000.000đ
Giải nhì 918500.000đ
Giải ba 20,73450.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất: