Home Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott

Xổ Số POWER 6/55 ngày 21-09-2023

Ngày: 21/09/2023
Mã: POWER
 • 16
 • 26
 • 33
 • 34
 • 41
 • 43
 • 53

Giá trị Jackpot 1: 67,899,735,300đ

Giá trị Jackpot 2: 4,719,604,000đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 0 67,899,735,300đ
Jackpot 2 | 0 4,719,604,000đ
Giải nhất 8 40.000.000đ
Giải nhì 676 500.000đ
Giải ba 13,877 50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 21-09-2023

Ngày: 21/09/2023
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
0023
0 vé 15 triệu
Giải Nhì
5815
9073
0 vé 6.5 triệu
Giải Ba
1072
8769
9420
0 vé 3 triệu
Giải KK 1
023
9 vé 1 triệu
Giải KK 2
23
37 vé 100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 20-09-2023

Ngày: 20/09/2023
Mã: MEGA
 • 03
 • 06
 • 20
 • 39
 • 40
 • 41

Giá trị Jackpot: 32,375,490,000đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 0 32,375,490,000đ
Giải nhất 25 10.000.000đ
Giải nhì 956 300.000đ
Giải ba 16,563 30.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 19-09-2023

Ngày: 19/09/2023
Mã: POWER
 • 17
 • 29
 • 35
 • 40
 • 51
 • 52
 • 23

Giá trị Jackpot 1: 64,650,236,700đ

Giá trị Jackpot 2: 4,358,548,600đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 0 64,650,236,700đ
Jackpot 2 | 0 4,358,548,600đ
Giải nhất 4 40.000.000đ
Giải nhì 555 500.000đ
Giải ba 13,751 50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 19-09-2023

Ngày: 19/09/2023
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
0023
0 vé 15 triệu
Giải Nhì
5815
9073
0 vé 6.5 triệu
Giải Ba
1072
8769
9420
0 vé 3 triệu
Giải KK 1
023
9 vé 1 triệu
Giải KK 2
23
37 vé 100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 17-09-2023

Ngày: 17/09/2023
Mã: MEGA
 • 06
 • 10
 • 15
 • 36
 • 39
 • 43

Giá trị Jackpot: 30,649,643,500đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 0 30,649,643,500đ
Giải nhất 21 10.000.000đ
Giải nhì 1,096 300.000đ
Giải ba 18,528 30.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 16-09-2023

Ngày: 16/09/2023
Mã: POWER
 • 25
 • 27
 • 42
 • 51
 • 54
 • 55
 • 45

Giá trị Jackpot 1: 61,815,809,550đ

Giá trị Jackpot 2: 4,043,612,250đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 0 61,815,809,550đ
Jackpot 2 | 0 4,043,612,250đ
Giải nhất 6 40.000.000đ
Giải nhì 584 500.000đ
Giải ba 12,178 50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 16-09-2023

Ngày: 16/09/2023
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
0023
0 vé 15 triệu
Giải Nhì
5815
9073
0 vé 6.5 triệu
Giải Ba
1072
8769
9420
0 vé 3 triệu
Giải KK 1
023
9 vé 1 triệu
Giải KK 2
23
37 vé 100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 15-09-2023

Ngày: 15/09/2023
Mã: MEGA
 • 02
 • 03
 • 05
 • 07
 • 10
 • 38

Giá trị Jackpot:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot
Giải nhất
10.000.000đ
Giải nhì
300.000đ
Giải ba
30.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 14-09-2023

Ngày: 14/09/2023
Mã: POWER
 • 06
 • 10
 • 20
 • 22
 • 50
 • 52
 • 34

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất: