Home Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 15-05-2022

Ngày: 15/05/2022
Mã: MEGA
 • 05
 • 20
 • 21
 • 31
 • 34
 • 37

Giá trị Jackpot:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot
Giải nhất
10.000.000đ
Giải nhì
300.000đ
Giải ba
30.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 14-05-2022

Ngày: 14/05/2022
Mã: POWER
 • 02
 • 28
 • 30
 • 43
 • 44
 • 55
 • 22

Giá trị Jackpot 1: 48,237,615,300đ

Giá trị Jackpot 2: 2,323,615,375đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 048,237,615,300đ
Jackpot 2 | 22,323,615,375đ
Giải nhất 640.000.000đ
Giải nhì 524500.000đ
Giải ba 12,18050.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 14-05-2022

Ngày: 14/05/2022
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
0023
0 vé15 triệu
Giải Nhì
5815
9073
0 vé6.5 triệu
Giải Ba
1072
8769
9420
0 vé3 triệu
Giải KK 1
023
9 vé1 triệu
Giải KK 2
23
37 vé100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 13-05-2022

Ngày: 13/05/2022
Mã: MEGA
 • 07
 • 08
 • 18
 • 29
 • 41
 • 44

Giá trị Jackpot: 22,293,891,500đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 022,293,891,500đ
Giải nhất 2510.000.000đ
Giải nhì 969300.000đ
Giải ba 16,98330.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 12-05-2022

Ngày: 12/05/2022
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
0023
0 vé15 triệu
Giải Nhì
5815
9073
0 vé6.5 triệu
Giải Ba
1072
8769
9420
0 vé3 triệu
Giải KK 1
023
9 vé1 triệu
Giải KK 2
23
37 vé100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 12-05-2022

Ngày: 12/05/2022
Mã: POWER
 • 09
 • 18
 • 24
 • 43
 • 44
 • 50
 • 15

Giá trị Jackpot 1: 45,524,219,700đ

Giá trị Jackpot 2: 4,345,742,350đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 045,524,219,700đ
Jackpot 2 | 04,345,742,350đ
Giải nhất 1040.000.000đ
Giải nhì 600500.000đ
Giải ba 13,43350.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 11-05-2022

Ngày: 11/05/2022
Mã: MEGA
 • 02
 • 06
 • 07
 • 18
 • 34
 • 41

Giá trị Jackpot:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot
Giải nhất
10.000.000đ
Giải nhì
300.000đ
Giải ba
30.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 10-05-2022

Ngày: 10/05/2022
Mã: POWER
 • 12
 • 18
 • 41
 • 43
 • 47
 • 51
 • 10

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 10-05-2022

Ngày: 10/05/2022
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
0023
0 vé15 triệu
Giải Nhì
5815
9073
0 vé6.5 triệu
Giải Ba
1072
8769
9420
0 vé3 triệu
Giải KK 1
023
9 vé1 triệu
Giải KK 2
23
37 vé100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 08-05-2022

Ngày: 08/05/2022
Mã: MEGA
 • 04
 • 12
 • 20
 • 25
 • 35
 • 37

Giá trị Jackpot: 19,023,068,000đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 019,023,068,000đ
Giải nhất 1710.000.000đ
Giải nhì 994300.000đ
Giải ba 16,14030.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất: