Home Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott

Xổ Số POWER 6/55 ngày 21-03-2023

Ngày: 21/03/2023
Mã: POWER
 • 07
 • 17
 • 31
 • 43
 • 45
 • 49
 • 52

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 21-03-2023

Ngày: 21/03/2023
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
0023
0 vé15 triệu
Giải Nhì
5815
9073
0 vé6.5 triệu
Giải Ba
1072
8769
9420
0 vé3 triệu
Giải KK 1
023
9 vé1 triệu
Giải KK 2
23
37 vé100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 19-03-2023

Ngày: 19/03/2023
Mã: MEGA
 • 02
 • 07
 • 10
 • 21
 • 28
 • 35

Giá trị Jackpot: 24,811,119,000đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 024,811,119,000đ
Giải nhất 2610.000.000đ
Giải nhì 1,382300.000đ
Giải ba 19,96030.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 18-03-2023

Ngày: 18/03/2023
Mã: POWER
 • 18
 • 24
 • 32
 • 33
 • 51
 • 53
 • 36

Giá trị Jackpot 1: 65,383,604,850đ

Giá trị Jackpot 2: 3,348,904,850đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 065,383,604,850đ
Jackpot 2 | 13,348,904,850đ
Giải nhất 440.000.000đ
Giải nhì 668500.000đ
Giải ba 15,24350.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 18-03-2023

Ngày: 18/03/2023
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
0023
0 vé15 triệu
Giải Nhì
5815
9073
0 vé6.5 triệu
Giải Ba
1072
8769
9420
0 vé3 triệu
Giải KK 1
023
9 vé1 triệu
Giải KK 2
23
37 vé100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 17-03-2023

Ngày: 17/03/2023
Mã: MEGA
 • 05
 • 07
 • 12
 • 22
 • 26
 • 33

Giá trị Jackpot: 22,922,875,000đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 022,922,875,000đ
Giải nhất 2510.000.000đ
Giải nhì 1,311300.000đ
Giải ba 20,09930.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 16-03-2023

Ngày: 16/03/2023
Mã: POWER
 • 06
 • 23
 • 34
 • 48
 • 50
 • 55
 • 02

Giá trị Jackpot 1: 62,243,461,200đ

Giá trị Jackpot 2: 4,823,636,850đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 062,243,461,200đ
Jackpot 2 | 14,823,636,850đ
Giải nhất 840.000.000đ
Giải nhì 616500.000đ
Giải ba 14,14050.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 16-03-2023

Ngày: 16/03/2023
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
0023
0 vé15 triệu
Giải Nhì
5815
9073
0 vé6.5 triệu
Giải Ba
1072
8769
9420
0 vé3 triệu
Giải KK 1
023
9 vé1 triệu
Giải KK 2
23
37 vé100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 15-03-2023

Ngày: 15/03/2023
Mã: MEGA
 • 11
 • 19
 • 23
 • 28
 • 34
 • 35

Giá trị Jackpot:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot
Giải nhất
10.000.000đ
Giải nhì
300.000đ
Giải ba
30.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 14-03-2023

Ngày: 14/03/2023
Mã: POWER
 • 14
 • 15
 • 18
 • 20
 • 27
 • 35
 • 31

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất: