Home Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 21-01-2022

Ngày: 21/01/2022
Mã: MEGA
 • 01
 • 13
 • 17
 • 24
 • 27
 • 42

Giá trị Jackpot:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot
Giải nhất
10.000.000đ
Giải nhì
300.000đ
Giải ba
30.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 20-01-2022

Ngày: 20/01/2022
Mã: POWER
 • 08
 • 21
 • 32
 • 34
 • 41
 • 46
 • 48

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 20-01-2022

Ngày: 20/01/2022
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
0023
0 vé15 triệu
Giải Nhì
5815
9073
0 vé6.5 triệu
Giải Ba
1072
8769
9420
0 vé3 triệu
Giải KK 1
023
9 vé1 triệu
Giải KK 2
23
37 vé100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 19-01-2022

Ngày: 19/01/2022
Mã: MEGA
 • 14
 • 21
 • 25
 • 34
 • 37
 • 39

Giá trị Jackpot: 16,793,959,500đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 016,793,959,500đ
Giải nhất 1310.000.000đ
Giải nhì 1,021300.000đ
Giải ba 16,44230.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 18-01-2022

Ngày: 18/01/2022
Mã: POWER
 • 06
 • 15
 • 16
 • 33
 • 41
 • 43
 • 51

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 18-01-2022

Ngày: 18/01/2022
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
0023
0 vé15 triệu
Giải Nhì
5815
9073
0 vé6.5 triệu
Giải Ba
1072
8769
9420
0 vé3 triệu
Giải KK 1
023
9 vé1 triệu
Giải KK 2
23
37 vé100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 16-01-2022

Ngày: 16/01/2022
Mã: MEGA
 • 01
 • 03
 • 04
 • 05
 • 32
 • 33

Giá trị Jackpot: 15,005,629,500đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 015,005,629,500đ
Giải nhất 1510.000.000đ
Giải nhì 971300.000đ
Giải ba 15,12230.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 15-01-2022

Ngày: 15/01/2022
Mã: POWER
 • 20
 • 26
 • 41
 • 46
 • 47
 • 48
 • 18

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 15-01-2022

Ngày: 15/01/2022
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
0023
0 vé15 triệu
Giải Nhì
5815
9073
0 vé6.5 triệu
Giải Ba
1072
8769
9420
0 vé3 triệu
Giải KK 1
023
9 vé1 triệu
Giải KK 2
23
37 vé100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 14-01-2022

Ngày: 14/01/2022
Mã: MEGA
 • 05
 • 14
 • 27
 • 30
 • 38
 • 45

Giá trị Jackpot:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot
Giải nhất
10.000.000đ
Giải nhì
300.000đ
Giải ba
30.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất: