Home Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott

Xổ Số POWER 6/55 ngày 08-12-2022

Ngày: 08/12/2022
Mã: POWER
 • 06
 • 30
 • 36
 • 41
 • 49
 • 55
 • 20

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 08-12-2022

Ngày: 08/12/2022
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
0023
0 vé15 triệu
Giải Nhì
5815
9073
0 vé6.5 triệu
Giải Ba
1072
8769
9420
0 vé3 triệu
Giải KK 1
023
9 vé1 triệu
Giải KK 2
23
37 vé100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 07-12-2022

Ngày: 07/12/2022
Mã: MEGA
 • 08
 • 11
 • 19
 • 24
 • 26
 • 42

Giá trị Jackpot:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot
Giải nhất
10.000.000đ
Giải nhì
300.000đ
Giải ba
30.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 06-12-2022

Ngày: 06/12/2022
Mã: POWER
 • 01
 • 11
 • 25
 • 44
 • 45
 • 46
 • 35

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 06-12-2022

Ngày: 06/12/2022
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
0023
0 vé15 triệu
Giải Nhì
5815
9073
0 vé6.5 triệu
Giải Ba
1072
8769
9420
0 vé3 triệu
Giải KK 1
023
9 vé1 triệu
Giải KK 2
23
37 vé100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 04-12-2022

Ngày: 04/12/2022
Mã: MEGA
 • 04
 • 05
 • 07
 • 09
 • 27
 • 39

Giá trị Jackpot: 13,282,007,000đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 013,282,007,000đ
Giải nhất 1510.000.000đ
Giải nhì 1,089300.000đ
Giải ba 16,58030.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 03-12-2022

Ngày: 03/12/2022
Mã: POWER
 • 16
 • 17
 • 27
 • 48
 • 52
 • 53
 • 24

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 03-12-2022

Ngày: 03/12/2022
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
0023
0 vé15 triệu
Giải Nhì
5815
9073
0 vé6.5 triệu
Giải Ba
1072
8769
9420
0 vé3 triệu
Giải KK 1
023
9 vé1 triệu
Giải KK 2
23
37 vé100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 02-12-2022

Ngày: 02/12/2022
Mã: MEGA
 • 02
 • 18
 • 21
 • 24
 • 38
 • 44

Giá trị Jackpot: 16,514,716,500đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 116,514,716,500đ
Giải nhất 1810.000.000đ
Giải nhì 962300.000đ
Giải ba 15,58630.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 01-12-2022

Ngày: 01/12/2022
Mã: POWER
 • 11
 • 14
 • 29
 • 31
 • 52
 • 54
 • 07

Giá trị Jackpot 1: 103,576,368,900đ

Giá trị Jackpot 2: 3,527,962,850đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 0103,576,368,900đ
Jackpot 2 | 03,527,962,850đ
Giải nhất 1640.000.000đ
Giải nhì 1,176500.000đ
Giải ba 27,32350.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất: