Xổ Số AN GIANG ngày 19-03-2009

Ngày: 19/03/2009
Mã: XSAG
Giải tám
44
Giải bảy
973
Giải sáu
4964
2810
9082
Giải năm
3921
Giải bốn
13400
20421
96172
99008
02324
93617
74184
Giải ba
56021
70643
Giải nhì
12070
Giải nhất
77295
Giải Đặc biệt
29615
Kết quả Xổ Số AN GIANG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0 ,8
1
0 ,7 ,5
2
1 ,1 ,4 ,1
3
4
4 ,3
5
6
4
7
3 ,2 ,0
8
2 ,4
9
5
Đầu Đuôi
1 ,0 ,7
0
2 ,2 ,2
1
8 ,7
2
7 ,4
3
4 ,6 ,2 ,8
4
9 ,1
5
6
1
7
0
8
9

Xổ Số AN GIANG ngày 12-03-2009

Ngày: 12/03/2009
Mã: XSAG
Giải tám
84
Giải bảy
894
Giải sáu
7394
1399
8417
Giải năm
7654
Giải bốn
94792
49213
50111
69461
11878
21561
31832
Giải ba
98514
61837
Giải nhì
72770
Giải nhất
66427
Giải Đặc biệt
16849
Kết quả Xổ Số AN GIANG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
7 ,3 ,1 ,4
2
7
3
2 ,7
4
9
5
4
6
1 ,1
7
8 ,0
8
4
9
4 ,4 ,9 ,2
ĐầuĐuôi
7
0
1 ,6 ,6
1
9 ,3
2
1
3
8 ,9 ,9 ,5 ,1
4
5
6
1 ,3 ,2
7
7
8
9 ,4
9

Xổ Số AN GIANG ngày 05-03-2009

Ngày: 05/03/2009
Mã: XSAG
Giải tám
81
Giải bảy
079
Giải sáu
7472
3001
3043
Giải năm
1814
Giải bốn
31140
43372
01606
22438
77866
53369
54143
Giải ba
57308
95767
Giải nhì
65615
Giải nhất
90436
Giải Đặc biệt
31263
Kết quả Xổ Số AN GIANG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1 ,6 ,8
1
4 ,5
2
3
8 ,6
4
3 ,0 ,3
5
6
6 ,9 ,7 ,3
7
9 ,2 ,2
8
1
9
ĐầuĐuôi
4
0
8 ,0
1
7 ,7
2
4 ,4 ,6
3
1
4
1
5
0 ,6 ,3
6
6
7
3 ,0
8
7 ,6
9

Xổ Số AN GIANG ngày 05-03-2009

Ngày: 05/03/2009
Mã: XSAG
Giải tám
81
Giải bảy
079
Giải sáu
7472
3001
3043
Giải năm
1814
Giải bốn
31140
43372
01606
22438
77866
53369
54143
Giải ba
57308
95767
Giải nhì
65615
Giải nhất
90436
Giải Đặc biệt
31263
Kết quả Xổ Số AN GIANG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1 ,6 ,8
1
4 ,5
2
3
8 ,6
4
3 ,0 ,3
5
6
6 ,9 ,7 ,3
7
9 ,2 ,2
8
1
9
ĐầuĐuôi
4
0
8 ,0
1
7 ,7
2
4 ,4 ,6
3
1
4
1
5
0 ,6 ,3
6
6
7
3 ,0
8
7 ,6
9