Home Xổ số miền Nam Xổ số An Giang

Xổ số An Giang

Xổ Số AN GIANG ngày 12-05-2022

Ngày: 12/05/2022
Mã: XSAG
Giải tám
76
Giải bảy
204
Giải sáu
6914
6480
5108
Giải năm
7765
Giải bốn
37138
03305
29312
79610
02520
76481
91647
Giải ba
49358
22928
Giải nhì
14198
Giải nhất
77699
Giải Đặc biệt
233451
Kết quả Xổ Số AN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,8 ,5
1
4 ,2 ,0
2
0 ,8
3
8
4
7
5
8 ,1
6
5
7
6
8
0 ,1
9
8 ,9
ĐầuĐuôi
8 ,1 ,2
0
8 ,5
1
1
2
3
0 ,1
4
6 ,0
5
7
6
4
7
0 ,3 ,5 ,2 ,9
8
9
9

Xổ Số AN GIANG ngày 05-05-2022

Ngày: 05/05/2022
Mã: XSAG
Giải tám
49
Giải bảy
085
Giải sáu
2971
7148
2215
Giải năm
2526
Giải bốn
73323
00076
37388
00711
02921
60870
90392
Giải ba
35384
10295
Giải nhì
88954
Giải nhất
47784
Giải Đặc biệt
954164
Kết quả Xổ Số AN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
5 ,1
2
6 ,3 ,1
3
4
9 ,8
5
4
6
4
7
1 ,6 ,0
8
5 ,8 ,4 ,4
9
2 ,5
ĐầuĐuôi
7
0
7 ,1 ,2
1
9
2
2
3
8 ,5 ,8 ,6
4
8 ,1 ,9
5
2 ,7
6
7
4 ,8
8
4
9

Xổ Số AN GIANG ngày 28-04-2022

Ngày: 28/04/2022
Mã: XSAG
Giải tám
78
Giải bảy
088
Giải sáu
7144
1092
3995
Giải năm
3801
Giải bốn
58808
11169
88610
09406
96938
46961
98190
Giải ba
53795
87746
Giải nhì
75308
Giải nhất
67922
Giải Đặc biệt
429901
Kết quả Xổ Số AN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,8 ,6 ,8 ,1
1
0
2
2
3
8
4
4 ,6
5
6
9 ,1
7
8
8
8
9
2 ,5 ,0 ,5
ĐầuĐuôi
1 ,9
0
0 ,6 ,0
1
9 ,2
2
3
4
4
9 ,9
5
0 ,4
6
7
7 ,8 ,0 ,3 ,0
8
6
9

Xổ Số AN GIANG ngày 21-04-2022

Ngày: 21/04/2022
Mã: XSAG
Giải tám
74
Giải bảy
846
Giải sáu
4663
6512
0658
Giải năm
6858
Giải bốn
63831
38180
51089
52898
92399
50420
00780
Giải ba
45925
77448
Giải nhì
36688
Giải nhất
05792
Giải Đặc biệt
592307
Kết quả Xổ Số AN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7
1
2
2
0 ,5
3
1
4
6 ,8
5
8 ,8
6
3
7
4
8
0 ,9 ,0 ,8
9
8 ,9 ,2
ĐầuĐuôi
8 ,2 ,8
0
3
1
1 ,9
2
6
3
7
4
2
5
4
6
0
7
5 ,5 ,9 ,4 ,8
8
8 ,9
9

Xổ Số AN GIANG ngày 14-04-2022

Ngày: 14/04/2022
Mã: XSAG
Giải tám
77
Giải bảy
630
Giải sáu
9216
1212
8083
Giải năm
2954
Giải bốn
37147
78652
95165
26246
06916
99637
39288
Giải ba
34627
97947
Giải nhì
16544
Giải nhất
92806
Giải Đặc biệt
193502
Kết quả Xổ Số AN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,2
1
6 ,2 ,6
2
7
3
0 ,7
4
7 ,6 ,7 ,4
5
4 ,2
6
5
7
7
8
3 ,8
9
ĐầuĐuôi
3
0
1
1 ,5 ,0
2
8
3
5 ,4
4
6
5
1 ,4 ,1 ,0
6
7 ,4 ,3 ,2 ,4
7
8
8
9

Xổ Số AN GIANG ngày 07-04-2022

Ngày: 07/04/2022
Mã: XSAG
Giải tám
11
Giải bảy
976
Giải sáu
0151
0742
9444
Giải năm
4850
Giải bốn
71940
48291
48222
27080
26443
47195
94294
Giải ba
13862
26654
Giải nhì
22170
Giải nhất
19054
Giải Đặc biệt
649311
Kết quả Xổ Số AN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1 ,1
2
2
3
4
2 ,4 ,0 ,3
5
1 ,0 ,4 ,4
6
2
7
6 ,0
8
0
9
1 ,5 ,4
ĐầuĐuôi
5 ,4 ,8 ,7
0
1 ,5 ,9 ,1
1
4 ,2 ,6
2
4
3
4 ,9 ,5 ,5
4
9
5
7
6
7
8
9

Xổ Số AN GIANG ngày 31-03-2022

Ngày: 31/03/2022
Mã: XSAG
Giải tám
44
Giải bảy
841
Giải sáu
8220
8275
6810
Giải năm
2814
Giải bốn
31846
85653
83424
95373
48673
12530
82176
Giải ba
98970
73665
Giải nhì
64795
Giải nhất
87457
Giải Đặc biệt
431838
Kết quả Xổ Số AN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
0 ,4
2
0 ,4
3
0 ,8
4
4 ,1 ,6
5
3 ,7
6
5
7
5 ,3 ,3 ,6 ,0
8
9
5
ĐầuĐuôi
2 ,1 ,3 ,7
0
4
1
2
5 ,7 ,7
3
4 ,1 ,2
4
7 ,6 ,9
5
4 ,7
6
5
7
3
8
9

Xổ Số AN GIANG ngày 24-03-2022

Ngày: 24/03/2022
Mã: XSAG
Giải tám
66
Giải bảy
625
Giải sáu
4557
4210
2221
Giải năm
9111
Giải bốn
88956
28133
17095
31421
80128
44971
95883
Giải ba
95299
40218
Giải nhì
23434
Giải nhất
79367
Giải Đặc biệt
499466
Kết quả Xổ Số AN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
0 ,1 ,8
2
5 ,1 ,1 ,8
3
3 ,4
4
5
7 ,6
6
6 ,7 ,6
7
1
8
3
9
5 ,9
ĐầuĐuôi
1
0
2 ,1 ,2 ,7
1
2
3 ,8
3
3
4
2 ,9
5
6 ,5 ,6
6
5 ,6
7
2 ,1
8
9
9

Xổ Số AN GIANG ngày 17-03-2022

Ngày: 17/03/2022
Mã: XSAG
Giải tám
79
Giải bảy
966
Giải sáu
4216
3683
3130
Giải năm
8697
Giải bốn
17720
03621
56678
90791
14892
11753
58442
Giải ba
46642
84067
Giải nhì
48124
Giải nhất
56787
Giải Đặc biệt
719740
Kết quả Xổ Số AN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
6
2
0 ,1 ,4
3
0
4
2 ,2 ,0
5
3
6
6 ,7
7
9 ,8
8
3 ,7
9
7 ,1 ,2
ĐầuĐuôi
3 ,2 ,4
0
2 ,9
1
9 ,4 ,4
2
8 ,5
3
2
4
5
6 ,1
6
9 ,6 ,8
7
7
8
7
9

Xổ Số AN GIANG ngày 10-03-2022

Ngày: 10/03/2022
Mã: XSAG
Giải tám
97
Giải bảy
493
Giải sáu
1560
1666
0528
Giải năm
2852
Giải bốn
95742
07678
45420
71249
68087
75475
35530
Giải ba
38385
58976
Giải nhì
32989
Giải nhất
55154
Giải Đặc biệt
160820
Kết quả Xổ Số AN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
2
8 ,0 ,0
3
0
4
2 ,9
5
2 ,4
6
0 ,6
7
8 ,5 ,6
8
7 ,5 ,9
9
7 ,3
ĐầuĐuôi
6 ,2 ,3 ,2
0
1
5 ,4
2
9
3
5
4
7 ,8
5
6 ,7
6
9 ,8
7
2 ,7
8
4 ,8
9