Home Xổ số miền Nam Xổ số Bình Dương

Xổ số Bình Dương

Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 26-11-2021

Ngày: 26/11/2021
Mã: XSBD
Giải tám
07
Giải bảy
193
Giải sáu
0971
7169
7989
Giải năm
0304
Giải bốn
15777
37882
75679
57408
16598
45701
21123
Giải ba
13186
53378
Giải nhì
17522
Giải nhất
37493
Giải Đặc biệt
411917
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,4 ,8 ,1
1
7
2
3 ,2
3
4
5
6
9
7
1 ,7 ,9 ,8
8
9 ,2 ,6
9
3 ,8 ,3
ĐầuĐuôi
0
7 ,0
1
8 ,2
2
9 ,2 ,9
3
0
4
5
8
6
0 ,7 ,1
7
0 ,9 ,7
8
6 ,8 ,7
9

Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 19-11-2021

Ngày: 19/11/2021
Mã: XSBD
Giải tám
64
Giải bảy
564
Giải sáu
6118
3326
4935
Giải năm
1048
Giải bốn
62833
27534
52879
92782
89204
49166
74447
Giải ba
69940
36072
Giải nhì
36201
Giải nhất
10524
Giải Đặc biệt
108474
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,1
1
8
2
6 ,4
3
5 ,3 ,4
4
8 ,7 ,0
5
6
4 ,4 ,6
7
9 ,2 ,4
8
2
9
ĐầuĐuôi
4
0
0
1
8 ,7
2
3
3
6 ,6 ,3 ,0 ,2 ,7
4
3
5
2 ,6
6
4
7
1 ,4
8
7
9

Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 05-11-2021

Ngày: 05/11/2021
Mã: XSBD
Giải tám
79
Giải bảy
317
Giải sáu
9217
3170
2453
Giải năm
1116
Giải bốn
77989
44921
26156
31714
27574
50907
70726
Giải ba
96588
48326
Giải nhì
79548
Giải nhất
28733
Giải Đặc biệt
566307
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,7
1
7 ,7 ,6 ,4
2
1 ,6 ,6
3
3
4
8
5
3 ,6
6
7
9 ,0 ,4
8
9 ,8
9
ĐầuĐuôi
7
0
2
1
2
5 ,3
3
1 ,7
4
5
1 ,5 ,2 ,2
6
1 ,1 ,0 ,0
7
8 ,4
8
7 ,8
9

Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 22-10-2021

Ngày: 22/10/2021
Mã: XSBD
Giải tám
64
Giải bảy
164
Giải sáu
1934
0427
4660
Giải năm
7623
Giải bốn
04989
02060
99520
88062
76927
22271
92952
Giải ba
88733
60955
Giải nhì
99169
Giải nhất
31373
Giải Đặc biệt
863825
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
2
7 ,3 ,0 ,7 ,5
3
4 ,3
4
5
2 ,5
6
4 ,4 ,0 ,0 ,2 ,9
7
1 ,3
8
9
9
ĐầuĐuôi
6 ,6 ,2
0
7
1
6 ,5
2
2 ,3 ,7
3
6 ,6 ,3
4
5 ,2
5
6
2 ,2
7
8
8 ,6
9

Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 16-07-2021

Ngày: 16/07/2021
Mã: XSBD
Giải tám
87
Giải bảy
360
Giải sáu
3648
3821
1918
Giải năm
7120
Giải bốn
09130
75334
63187
85023
19722
21415
96866
Giải ba
53302
26287
Giải nhì
46311
Giải nhất
64473
Giải Đặc biệt
922293
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2
1
8 ,5 ,1
2
1 ,0 ,3 ,2
3
0 ,4
4
8
5
6
0 ,6
7
3
8
7 ,7 ,7
9
3
ĐầuĐuôi
6 ,2 ,3
0
2 ,1
1
2 ,0
2
2 ,7 ,9
3
3
4
1
5
6
6
8 ,8 ,8
7
4 ,1
8
9

Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 09-07-2021

Ngày: 09/07/2021
Mã: XSBD
Giải tám
87
Giải bảy
360
Giải sáu
3648
3821
1918
Giải năm
7120
Giải bốn
09130
75334
63187
85023
19722
21415
96866
Giải ba
53302
26287
Giải nhì
46311
Giải nhất
64473
Giải Đặc biệt
922293
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2
1
8 ,5 ,1
2
1 ,0 ,3 ,2
3
0 ,4
4
8
5
6
0 ,6
7
3
8
7 ,7 ,7
9
3
ĐầuĐuôi
6 ,2 ,3
0
2 ,1
1
2 ,0
2
2 ,7 ,9
3
3
4
1
5
6
6
8 ,8 ,8
7
4 ,1
8
9

Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 02-07-2021

Ngày: 02/07/2021
Mã: XSBD
Giải tám
87
Giải bảy
360
Giải sáu
3648
3821
1918
Giải năm
7120
Giải bốn
09130
75334
63187
85023
19722
21415
96866
Giải ba
53302
26287
Giải nhì
46311
Giải nhất
64473
Giải Đặc biệt
922293
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2
1
8 ,5 ,1
2
1 ,0 ,3 ,2
3
0 ,4
4
8
5
6
0 ,6
7
3
8
7 ,7 ,7
9
3
ĐầuĐuôi
6 ,2 ,3
0
2 ,1
1
2 ,0
2
2 ,7 ,9
3
3
4
1
5
6
6
8 ,8 ,8
7
4 ,1
8
9

Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 25-06-2021

Ngày: 25/06/2021
Mã: XSBD
Giải tám
76
Giải bảy
310
Giải sáu
3303
7357
0416
Giải năm
6678
Giải bốn
74495
93691
30603
99304
91370
17398
46935
Giải ba
80606
46367
Giải nhì
36389
Giải nhất
76674
Giải Đặc biệt
187649
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,3 ,4 ,6
1
0 ,6
2
3
5
4
9
5
7
6
7
7
6 ,8 ,0 ,4
8
9
9
5 ,1 ,8
ĐầuĐuôi
1 ,7
0
9
1
2
0 ,0
3
0 ,7
4
9 ,3
5
7 ,1 ,0
6
5 ,6
7
7 ,9
8
8 ,4
9

Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 18-06-2021

Ngày: 18/06/2021
Mã: XSBD
Giải tám
49
Giải bảy
998
Giải sáu
8506
7431
9707
Giải năm
6521
Giải bốn
37042
19536
85606
96009
65009
51174
66885
Giải ba
08560
55737
Giải nhì
52769
Giải nhất
74954
Giải Đặc biệt
156167
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,7 ,6 ,9 ,9
1
2
1
3
1 ,6 ,7
4
9 ,2
5
4
6
0 ,9 ,7
7
4
8
5
9
8
ĐầuĐuôi
6
0
3 ,2
1
4
2
3
7 ,5
4
8
5
0 ,3 ,0
6
0 ,3 ,6
7
9
8
4 ,0 ,0 ,6
9

Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 11-06-2021

Ngày: 11/06/2021
Mã: XSBD
Giải tám
61
Giải bảy
982
Giải sáu
8143
5461
4099
Giải năm
2454
Giải bốn
37064
61642
60317
77071
10506
87233
63294
Giải ba
85893
47387
Giải nhì
64161
Giải nhất
85642
Giải Đặc biệt
547575
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6
1
7
2
3
3
4
3 ,2 ,2
5
4
6
1 ,1 ,4 ,1
7
1 ,5
8
2 ,7
9
9 ,4 ,3
ĐầuĐuôi
0
6 ,6 ,7 ,6
1
8 ,4 ,4
2
4 ,3 ,9
3
5 ,6 ,9
4
7
5
0
6
1 ,8
7
8
9
9