Home Xổ số miền Nam Xổ số Bình Dương

Xổ số Bình Dương

Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 26-05-2023

Ngày: 26/05/2023
Mã: XSBD
Giải tám
62
Giải bảy
388
Giải sáu
5999
4933
2511
Giải năm
6404
Giải bốn
22332
60687
94402
20882
57379
67545
19515
Giải ba
84930
40724
Giải nhì
79308
Giải nhất
50742
Giải Đặc biệt
262332
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,2 ,8
1
1 ,5
2
4
3
3 ,2 ,0 ,2
4
5 ,2
5
6
2
7
9
8
8 ,7 ,2
9
9
ĐầuĐuôi
3
0
1
1
6 ,3 ,0 ,8 ,4 ,3
2
3
3
0 ,2
4
4 ,1
5
6
8
7
8 ,0
8
9 ,7
9

Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 19-05-2023

Ngày: 19/05/2023
Mã: XSBD
Giải tám
24
Giải bảy
083
Giải sáu
3716
8491
3269
Giải năm
6286
Giải bốn
07137
55594
54999
36213
62901
25561
29210
Giải ba
68736
81494
Giải nhì
34408
Giải nhất
57724
Giải Đặc biệt
190104
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,8 ,4
1
6 ,3 ,0
2
4 ,4
3
7 ,6
4
5
6
9 ,1
7
8
3 ,6
9
1 ,4 ,9 ,4
ĐầuĐuôi
1
0
9 ,0 ,6
1
2
8 ,1
3
2 ,9 ,9 ,2 ,0
4
5
1 ,8 ,3
6
3
7
0
8
6 ,9
9

Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 12-05-2023

Ngày: 12/05/2023
Mã: XSBD
Giải tám
54
Giải bảy
920
Giải sáu
6041
8589
1073
Giải năm
4861
Giải bốn
37116
48476
22601
57927
04099
35731
30350
Giải ba
44933
23653
Giải nhì
85346
Giải nhất
46106
Giải Đặc biệt
019137
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,6
1
6
2
0 ,7
3
1 ,3 ,7
4
1 ,6
5
4 ,0 ,3
6
1
7
3 ,6
8
9
9
9
ĐầuĐuôi
2 ,5
0
4 ,6 ,0 ,3
1
2
7 ,3 ,5
3
5
4
5
1 ,7 ,4 ,0
6
2 ,3
7
8
8 ,9
9

Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 05-05-2023

Ngày: 05/05/2023
Mã: XSBD
Giải tám
26
Giải bảy
292
Giải sáu
5839
5489
2494
Giải năm
6378
Giải bốn
16300
28766
96785
48115
10190
66009
62192
Giải ba
82507
85674
Giải nhì
45805
Giải nhất
59035
Giải Đặc biệt
986619
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,9 ,7 ,5
1
5 ,9
2
6
3
9 ,5
4
5
6
6
7
8 ,4
8
9 ,5
9
2 ,4 ,0 ,2
ĐầuĐuôi
0 ,9
0
1
9 ,9
2
3
9 ,7
4
8 ,1 ,0 ,3
5
2 ,6
6
0
7
7
8
3 ,8 ,0 ,1
9

Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 28-04-2023

Ngày: 28/04/2023
Mã: XSBD
Giải tám
07
Giải bảy
256
Giải sáu
1367
7365
9382
Giải năm
7371
Giải bốn
78279
93399
06133
86733
42785
70699
70146
Giải ba
30725
37676
Giải nhì
76112
Giải nhất
18454
Giải Đặc biệt
156511
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7
1
2 ,1
2
5
3
3 ,3
4
6
5
6 ,4
6
7 ,5
7
1 ,9 ,6
8
2 ,5
9
9 ,9
ĐầuĐuôi
0
7 ,1
1
8 ,1
2
3 ,3
3
5
4
6 ,8 ,2
5
5 ,4 ,7
6
0 ,6
7
8
7 ,9 ,9
9

Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 21-04-2023

Ngày: 21/04/2023
Mã: XSBD
Giải tám
13
Giải bảy
640
Giải sáu
9853
4054
7463
Giải năm
1716
Giải bốn
67545
21078
11961
62708
50995
14673
02254
Giải ba
24564
95682
Giải nhì
23903
Giải nhất
21885
Giải Đặc biệt
547431
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,3
1
3 ,6
2
3
1
4
0 ,5
5
3 ,4 ,4
6
3 ,1 ,4
7
8 ,3
8
2 ,5
9
5
ĐầuĐuôi
4
0
6 ,3
1
8
2
1 ,5 ,6 ,7 ,0
3
5 ,5 ,6
4
4 ,9 ,8
5
1
6
7
7 ,0
8
9

Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 14-04-2023

Ngày: 14/04/2023
Mã: XSBD
Giải tám
84
Giải bảy
082
Giải sáu
8368
6099
5359
Giải năm
4806
Giải bốn
25755
66730
06863
87059
30283
71582
32541
Giải ba
89724
19633
Giải nhì
08281
Giải nhất
11155
Giải Đặc biệt
871141
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6
1
2
4
3
0 ,3
4
1 ,1
5
9 ,5 ,9 ,5
6
8 ,3
7
8
4 ,2 ,3 ,2 ,1
9
9
ĐầuĐuôi
3
0
4 ,8 ,4
1
8 ,8
2
6 ,8 ,3
3
8 ,2
4
5 ,5
5
0
6
7
6
8
9 ,5 ,5
9

Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 07-04-2023

Ngày: 07/04/2023
Mã: XSBD
Giải tám
12
Giải bảy
016
Giải sáu
6784
3581
8397
Giải năm
0987
Giải bốn
66719
20173
78667
18212
38515
58728
93886
Giải ba
24824
97082
Giải nhì
30610
Giải nhất
43357
Giải Đặc biệt
666783
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
2 ,6 ,9 ,2 ,5 ,0
2
8 ,4
3
4
5
7
6
7
7
3
8
4 ,1 ,7 ,6 ,2 ,3
9
7
ĐầuĐuôi
1
0
8
1
1 ,1 ,8
2
7 ,8
3
8 ,2
4
1
5
1 ,8
6
9 ,8 ,6 ,5
7
2
8
1
9

Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 31-03-2023

Ngày: 31/03/2023
Mã: XSBD
Giải tám
96
Giải bảy
745
Giải sáu
0652
0196
9769
Giải năm
3547
Giải bốn
99151
10020
73658
95037
88884
36885
00966
Giải ba
68006
72815
Giải nhì
14209
Giải nhất
78290
Giải Đặc biệt
439415
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,9
1
5 ,5
2
0
3
7
4
5 ,7
5
2 ,1 ,8
6
9 ,6
7
8
4 ,5
9
6 ,6 ,0
ĐầuĐuôi
2 ,9
0
5
1
5
2
3
8
4
4 ,8 ,1 ,1
5
9 ,9 ,6 ,0
6
4 ,3
7
5
8
6 ,0
9

Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 24-03-2023

Ngày: 24/03/2023
Mã: XSBD
Giải tám
07
Giải bảy
841
Giải sáu
5807
8483
3698
Giải năm
3491
Giải bốn
55458
90503
66009
14597
53923
76870
07845
Giải ba
73233
42157
Giải nhì
02992
Giải nhất
81629
Giải Đặc biệt
978152
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,7 ,3 ,9
1
2
3 ,9
3
3
4
1 ,5
5
8 ,7 ,2
6
7
0
8
3
9
8 ,1 ,7 ,2
ĐầuĐuôi
7
0
4 ,9
1
9 ,5
2
8 ,0 ,2 ,3
3
4
4
5
6
0 ,0 ,9 ,5
7
9 ,5
8
0 ,2
9