Home Xổ số miền Nam Xổ số Bình Dương

Xổ số Bình Dương

Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 13-05-2022

Ngày: 13/05/2022
Mã: XSBD
Giải tám
08
Giải bảy
851
Giải sáu
9450
0756
5066
Giải năm
0069
Giải bốn
64122
02005
85981
66909
16722
62491
61035
Giải ba
92051
32259
Giải nhì
02139
Giải nhất
81216
Giải Đặc biệt
391426
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,5 ,9
1
6
2
2 ,2 ,6
3
5 ,9
4
5
1 ,0 ,6 ,1 ,9
6
6 ,9
7
8
1
9
1
ĐầuĐuôi
5
0
5 ,8 ,9 ,5
1
2 ,2
2
3
4
0 ,3
5
5 ,6 ,1 ,2
6
7
0
8
6 ,0 ,5 ,3
9

Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 06-05-2022

Ngày: 06/05/2022
Mã: XSBD
Giải tám
20
Giải bảy
526
Giải sáu
2762
3276
3567
Giải năm
9989
Giải bốn
98865
25572
77240
63030
02381
13033
79431
Giải ba
51034
49649
Giải nhì
84140
Giải nhất
69325
Giải Đặc biệt
751499
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
2
0 ,6 ,5
3
0 ,3 ,1 ,4
4
0 ,9 ,0
5
6
2 ,7 ,5
7
6 ,2
8
9 ,1
9
9
ĐầuĐuôi
2 ,4 ,3 ,4
0
8 ,3
1
6 ,7
2
3
3
3
4
6 ,2
5
2 ,7
6
6
7
8
8 ,4 ,9
9

Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 29-04-2022

Ngày: 29/04/2022
Mã: XSBD
Giải tám
17
Giải bảy
941
Giải sáu
7179
4095
7772
Giải năm
7991
Giải bốn
44775
85068
73261
74524
61878
43991
67628
Giải ba
42372
47346
Giải nhì
03844
Giải nhất
10701
Giải Đặc biệt
820491
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1
7
2
4 ,8
3
4
1 ,6 ,4
5
6
8 ,1
7
9 ,2 ,5 ,8 ,2
8
9
5 ,1 ,1 ,1
ĐầuĐuôi
0
4 ,9 ,6 ,9 ,0 ,9
1
7 ,7
2
3
2 ,4
4
9 ,7
5
4
6
1
7
6 ,7 ,2
8
7
9

Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 22-04-2022

Ngày: 22/04/2022
Mã: XSBD
Giải tám
75
Giải bảy
838
Giải sáu
2052
5358
0033
Giải năm
2129
Giải bốn
22657
78872
99561
37045
95520
84016
37139
Giải ba
75935
31234
Giải nhì
82353
Giải nhất
11152
Giải Đặc biệt
962651
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
6
2
9 ,0
3
8 ,3 ,9 ,5 ,4
4
5
5
2 ,8 ,7 ,3 ,2 ,1
6
1
7
5 ,2
8
9
ĐầuĐuôi
2
0
6 ,5
1
5 ,7 ,5
2
3 ,5
3
3
4
7 ,4 ,3
5
1
6
5
7
3 ,5
8
2 ,3
9

Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 15-04-2022

Ngày: 15/04/2022
Mã: XSBD
Giải tám
35
Giải bảy
518
Giải sáu
3450
8517
9796
Giải năm
0917
Giải bốn
89622
46566
28545
71485
13116
38893
11890
Giải ba
16022
12929
Giải nhì
61583
Giải nhất
11015
Giải Đặc biệt
441663
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
8 ,7 ,7 ,6 ,5
2
2 ,2 ,9
3
5
4
5
5
0
6
6 ,3
7
8
5 ,3
9
6 ,3 ,0
ĐầuĐuôi
5 ,9
0
1
2 ,2
2
9 ,8 ,6
3
4
3 ,4 ,8 ,1
5
9 ,6 ,1
6
1 ,1
7
1
8
2
9

Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 08-04-2022

Ngày: 08/04/2022
Mã: XSBD
Giải tám
14
Giải bảy
027
Giải sáu
8836
7817
8076
Giải năm
0063
Giải bốn
04098
61379
74376
72568
76704
38276
79906
Giải ba
86469
48938
Giải nhì
86806
Giải nhất
68648
Giải Đặc biệt
124910
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,6 ,6
1
4 ,7 ,0
2
7
3
6 ,8
4
8
5
6
3 ,8 ,9
7
6 ,9 ,6 ,6
8
9
8
ĐầuĐuôi
1
0
1
2
6
3
1 ,0
4
5
3 ,7 ,7 ,7 ,0 ,0
6
2 ,1
7
9 ,6 ,3 ,4
8
7 ,6
9

Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 01-04-2022

Ngày: 01/04/2022
Mã: XSBD
Giải tám
10
Giải bảy
402
Giải sáu
3329
7365
4926
Giải năm
7363
Giải bốn
38997
64841
14642
51266
36618
99389
65355
Giải ba
66593
24995
Giải nhì
01066
Giải nhất
98867
Giải Đặc biệt
139570
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2
1
0 ,8
2
9 ,6
3
4
1 ,2
5
5
6
5 ,3 ,6 ,6 ,7
7
0
8
9
9
7 ,3 ,5
ĐầuĐuôi
1 ,7
0
4
1
0 ,4
2
6 ,9
3
4
6 ,5 ,9
5
2 ,6 ,6
6
9 ,6
7
1
8
2 ,8
9

Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 25-03-2022

Ngày: 25/03/2022
Mã: XSBD
Giải tám
53
Giải bảy
079
Giải sáu
4923
4975
8513
Giải năm
7875
Giải bốn
25516
84928
30954
84152
93453
25371
92579
Giải ba
25988
05554
Giải nhì
76367
Giải nhất
30634
Giải Đặc biệt
623717
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
3 ,6 ,7
2
3 ,8
3
4
4
5
3 ,4 ,2 ,3 ,4
6
7
7
9 ,5 ,5 ,1 ,9
8
8
9
ĐầuĐuôi
0
7
1
5
2
5 ,2 ,1 ,5
3
5 ,5 ,3
4
7 ,7
5
1
6
6 ,1
7
2 ,8
8
7 ,7
9

Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 18-03-2022

Ngày: 18/03/2022
Mã: XSBD
Giải tám
46
Giải bảy
282
Giải sáu
2037
3233
1243
Giải năm
6529
Giải bốn
10190
40239
54218
60700
22835
75246
70777
Giải ba
25805
75111
Giải nhì
80298
Giải nhất
15838
Giải Đặc biệt
276576
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,5
1
8 ,1
2
9
3
7 ,3 ,9 ,5 ,8
4
6 ,3 ,6
5
6
7
7 ,6
8
2
9
0 ,8
ĐầuĐuôi
9 ,0
0
1
1
8
2
3 ,4
3
4
3 ,0
5
4 ,4 ,7
6
3 ,7
7
1 ,9 ,3
8
2 ,3
9

Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 11-03-2022

Ngày: 11/03/2022
Mã: XSBD
Giải tám
22
Giải bảy
723
Giải sáu
3077
8183
0753
Giải năm
4809
Giải bốn
51518
94398
58719
10917
34843
40668
08779
Giải ba
64864
01902
Giải nhì
98163
Giải nhất
47257
Giải Đặc biệt
234348
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,2
1
8 ,9 ,7
2
2 ,3
3
4
3 ,8
5
3 ,7
6
8 ,4 ,3
7
7 ,9
8
3
9
8
ĐầuĐuôi
0
1
2 ,0
2
2 ,8 ,5 ,4 ,6
3
6
4
5
6
7 ,1 ,5
7
1 ,9 ,6 ,4
8
0 ,1 ,7
9