Home Xổ số miền Nam Xổ số Bình Dương

Xổ số Bình Dương

Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 12-08-2022

Ngày: 12/08/2022
Mã: XSBD
Giải tám
99
Giải bảy
243
Giải sáu
9670
6868
5070
Giải năm
5987
Giải bốn
73525
59619
59315
21905
94616
49910
01531
Giải ba
37745
37593
Giải nhì
69893
Giải nhất
68940
Giải Đặc biệt
667870
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5
1
9 ,5 ,6 ,0
2
5
3
1
4
3 ,5 ,0
5
6
8
7
0 ,0 ,0
8
7
9
9 ,3 ,3
ĐầuĐuôi
7 ,7 ,1 ,4 ,7
0
3
1
2
4 ,9 ,9
3
4
2 ,1 ,0 ,4
5
1
6
8
7
6
8
9 ,1
9

Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 05-08-2022

Ngày: 05/08/2022
Mã: XSBD
Giải tám
46
Giải bảy
562
Giải sáu
2636
5893
2171
Giải năm
3348
Giải bốn
07432
41302
56644
48604
97289
99818
18468
Giải ba
21096
47622
Giải nhì
22237
Giải nhất
28755
Giải Đặc biệt
687390
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,4
1
8
2
2
3
6 ,2 ,7
4
6 ,8 ,4
5
5
6
2 ,8
7
1
8
9
9
3 ,6 ,0
ĐầuĐuôi
9
0
7
1
6 ,3 ,0 ,2
2
9
3
4 ,0
4
5
5
4 ,3 ,9
6
3
7
4 ,1 ,6
8
8
9

Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 29-07-2022

Ngày: 29/07/2022
Mã: XSBD
Giải tám
82
Giải bảy
732
Giải sáu
3115
2578
3025
Giải năm
7922
Giải bốn
81029
89280
55251
71397
02332
49949
91462
Giải ba
98172
82665
Giải nhì
49335
Giải nhất
79696
Giải Đặc biệt
993386
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
5
2
5 ,2 ,9
3
2 ,2 ,5
4
9
5
1
6
2 ,5
7
8 ,2
8
2 ,0 ,6
9
7 ,6
ĐầuĐuôi
8
0
5
1
8 ,3 ,2 ,3 ,6 ,7
2
3
4
1 ,2 ,6 ,3
5
9 ,8
6
9
7
7
8
2 ,4
9

Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 30-06-2000

Ngày: 30/06/2000
Mã: XSBD
Giải tám
68
Giải bảy
282
Giải sáu
9742
3116
3591
Giải năm
7584
Giải bốn
06024
87711
06080
34098
09618
52518
00797
Giải ba
38603
01394
Giải nhì
79571
Giải nhất
77231
Giải Đặc biệt
42246
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3
1
6 ,1 ,8 ,8
2
4
3
1
4
2 ,6
5
6
8
7
1
8
2 ,4 ,0
9
1 ,8 ,7 ,4
ĐầuĐuôi
8
0
9 ,1 ,7 ,3
1
8 ,4
2
0
3
8 ,2 ,9
4
5
1 ,4
6
9
7
6 ,9 ,1 ,1
8
9

Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 08-07-2022

Ngày: 08/07/2022
Mã: XSBD
Giải tám
93
Giải bảy
752
Giải sáu
6843
9225
7455
Giải năm
1495
Giải bốn
67123
76393
04574
83907
80995
40996
63213
Giải ba
75011
91975
Giải nhì
35724
Giải nhất
03435
Giải Đặc biệt
970101
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,1
1
3 ,1
2
5 ,3 ,4
3
5
4
3
5
2 ,5
6
7
4 ,5
8
9
3 ,5 ,3 ,5 ,6
ĐầuĐuôi
0
1 ,0
1
5
2
9 ,4 ,2 ,9 ,1
3
7 ,2
4
2 ,5 ,9 ,9 ,7 ,3
5
9
6
0
7
8
9

Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 01-07-2022

Ngày: 01/07/2022
Mã: XSBD
Giải tám
55
Giải bảy
847
Giải sáu
7239
3261
3420
Giải năm
8577
Giải bốn
73165
22447
26284
89839
04010
75916
02621
Giải ba
67192
65832
Giải nhì
91358
Giải nhất
22838
Giải Đặc biệt
996421
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
0 ,6
2
0 ,1 ,1
3
9 ,9 ,2 ,8
4
7 ,7
5
5 ,8
6
1 ,5
7
7
8
4
9
2
ĐầuĐuôi
2 ,1
0
6 ,2 ,2
1
9 ,3
2
3
8
4
5 ,6
5
1
6
4 ,7 ,4
7
5 ,3
8
3 ,3
9

Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 24-06-2022

Ngày: 24/06/2022
Mã: XSBD
Giải tám
14
Giải bảy
101
Giải sáu
6988
4386
7319
Giải năm
3535
Giải bốn
33982
90916
40327
88014
65365
54072
02773
Giải ba
82924
78594
Giải nhì
40422
Giải nhất
92717
Giải Đặc biệt
108205
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,5
1
4 ,9 ,6 ,4 ,7
2
7 ,4 ,2
3
5
4
5
6
5
7
2 ,3
8
8 ,6 ,2
9
4
ĐầuĐuôi
0
0
1
8 ,7 ,2
2
7
3
1 ,1 ,2 ,9
4
3 ,6 ,0
5
8 ,1
6
2 ,1
7
8
8
1
9

Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 17-06-2022

Ngày: 17/06/2022
Mã: XSBD
Giải tám
74
Giải bảy
692
Giải sáu
8799
7813
4322
Giải năm
9179
Giải bốn
45770
36049
85885
60888
33865
30401
16510
Giải ba
11006
93358
Giải nhì
75063
Giải nhất
82578
Giải Đặc biệt
849019
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,6
1
3 ,0 ,9
2
2
3
4
9
5
8
6
5 ,3
7
4 ,9 ,0 ,8
8
5 ,8
9
2 ,9
ĐầuĐuôi
7 ,1
0
0
1
9 ,2
2
1 ,6
3
7
4
8 ,6
5
0
6
7
8 ,5 ,7
8
9 ,7 ,4 ,1
9

Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 10-06-2022

Ngày: 10/06/2022
Mã: XSBD
Giải tám
73
Giải bảy
438
Giải sáu
2652
1618
0597
Giải năm
7629
Giải bốn
90243
93793
88576
98790
27609
52081
10308
Giải ba
02214
89743
Giải nhì
75773
Giải nhất
24246
Giải Đặc biệt
755621
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,8
1
8 ,4
2
9 ,1
3
8
4
3 ,3 ,6
5
2
6
7
3 ,6 ,3
8
1
9
7 ,3 ,0
ĐầuĐuôi
9
0
8 ,2
1
5
2
7 ,4 ,9 ,4 ,7
3
1
4
5
7 ,4
6
9
7
3 ,1 ,0
8
2 ,0
9

Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 03-06-2022

Ngày: 03/06/2022
Mã: XSBD
Giải tám
34
Giải bảy
469
Giải sáu
1765
8406
6489
Giải năm
9959
Giải bốn
08283
18735
58437
25270
11311
41507
54035
Giải ba
93308
32109
Giải nhì
71997
Giải nhất
48030
Giải Đặc biệt
100164
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,7 ,8 ,9
1
1
2
3
4 ,5 ,7 ,5 ,0
4
5
9
6
9 ,5 ,4
7
0
8
9 ,3
9
7
ĐầuĐuôi
7 ,3
0
1
1
2
8
3
3 ,6
4
6 ,3 ,3
5
0
6
3 ,0 ,9
7
0
8
6 ,8 ,5 ,0
9