Xổ Số BÌNH ĐỊNH ngày 12-03-2009

Ngày: 12/03/2009
Mã: XSBDI
Giải tám
77
Giải bảy
270
Giải sáu
7519
9649
3172
Giải năm
8034
Giải bốn
98596
45078
96240
50846
95653
03217
63965
Giải ba
61670
85849
Giải nhì
48452
Giải nhất
31277
Giải Đặc biệt
16469
Kết quả Xổ Số BÌNH ĐỊNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
9 ,7
2
3
4
4
9 ,0 ,6 ,9
5
3 ,2
6
5 ,9
7
7 ,0 ,2 ,8 ,0 ,7
8
9
6
ĐầuĐuôi
7 ,4 ,7
0
1
7 ,5
2
5
3
3
4
6
5
9 ,4
6
7 ,1 ,7
7
7
8
1 ,4 ,4 ,6
9

Xổ Số BÌNH ĐỊNH ngày 05-03-2009

Ngày: 05/03/2009
Mã: XSBDI
Giải tám
02
Giải bảy
724
Giải sáu
7449
6953
1504
Giải năm
2428
Giải bốn
54848
68054
22424
83730
51458
81828
41145
Giải ba
71590
85630
Giải nhì
58425
Giải nhất
91032
Giải Đặc biệt
68316
Kết quả Xổ Số BÌNH ĐỊNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,4
1
6
2
4 ,8 ,4 ,8 ,5
3
0 ,0 ,2
4
9 ,8 ,5
5
3 ,4 ,8
6
7
8
9
0
ĐầuĐuôi
3 ,9 ,3
0
1
0 ,3
2
5
3
2 ,0 ,5 ,2
4
4 ,2
5
1
6
7
2 ,4 ,5 ,2
8
4
9

Xổ Số BÌNH ĐỊNH ngày 05-03-2009

Ngày: 05/03/2009
Mã: XSBDI
Giải tám
02
Giải bảy
724
Giải sáu
7449
6953
1504
Giải năm
2428
Giải bốn
54848
68054
22424
83730
51458
81828
41145
Giải ba
71590
85630
Giải nhì
58425
Giải nhất
91032
Giải Đặc biệt
68316
Kết quả Xổ Số BÌNH ĐỊNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,4
1
6
2
4 ,8 ,4 ,8 ,5
3
0 ,0 ,2
4
9 ,8 ,5
5
3 ,4 ,8
6
7
8
9
0
ĐầuĐuôi
3 ,9 ,3
0
1
0 ,3
2
5
3
2 ,0 ,5 ,2
4
4 ,2
5
1
6
7
2 ,4 ,5 ,2
8
4
9

Xổ Số BÌNH ĐỊNH ngày 05-03-2009

Ngày: 05/03/2009
Mã: XSBDI
Giải tám
02
Giải bảy
724
Giải sáu
7449
6953
1504
Giải năm
2428
Giải bốn
54848
68054
22424
83730
51458
81828
41145
Giải ba
71590
85630
Giải nhì
58425
Giải nhất
91032
Giải Đặc biệt
68316
Kết quả Xổ Số BÌNH ĐỊNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,4
1
6
2
4 ,8 ,4 ,8 ,5
3
0 ,0 ,2
4
9 ,8 ,5
5
3 ,4 ,8
6
7
8
9
0
ĐầuĐuôi
3 ,9 ,3
0
1
0 ,3
2
5
3
2 ,0 ,5 ,2
4
4 ,2
5
1
6
7
2 ,4 ,5 ,2
8
4
9