Xổ Số BÌNH ĐỊNH ngày 26-03-2009

Ngày: 26/03/2009
Mã: XSBDI
Giải tám
75
Giải bảy
958
Giải sáu
2207
6624
9791
Giải năm
9754
Giải bốn
92995
21422
75068
06014
37100
37077
71956
Giải ba
96810
07777
Giải nhì
40907
Giải nhất
54292
Giải Đặc biệt
49457
Kết quả Xổ Số BÌNH ĐỊNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,0 ,7
1
4 ,0
2
4 ,2
3
4
5
8 ,4 ,6 ,7
6
8
7
5 ,7 ,7
8
9
1 ,5 ,2
ĐầuĐuôi
0 ,1
0
9
1
2 ,9
2
3
2 ,5 ,1
4
7 ,9
5
5
6
0 ,7 ,7 ,0 ,5
7
5 ,6
8
9

Xổ Số BÌNH ĐỊNH ngày 19-03-2009

Ngày: 19/03/2009
Mã: XSBDI
Giải tám
64
Giải bảy
376
Giải sáu
7439
5405
9160
Giải năm
1996
Giải bốn
03650
56772
77970
11582
51871
69471
00414
Giải ba
27161
67095
Giải nhì
50438
Giải nhất
09226
Giải Đặc biệt
12377
Kết quả Xổ Số BÌNH ĐỊNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5
1
4
2
6
3
9 ,8
4
5
0
6
4 ,0 ,1
7
6 ,2 ,0 ,1 ,1 ,7
8
2
9
6 ,5
ĐầuĐuôi
6 ,5 ,7
0
7 ,7 ,6
1
7 ,8
2
3
6 ,1
4
0 ,9
5
7 ,9 ,2
6
7
7
3
8
3
9

Xổ Số BÌNH ĐỊNH ngày 12-03-2009

Ngày: 12/03/2009
Mã: XSBDI
Giải tám
77
Giải bảy
270
Giải sáu
7519
9649
3172
Giải năm
8034
Giải bốn
98596
45078
96240
50846
95653
03217
63965
Giải ba
61670
85849
Giải nhì
48452
Giải nhất
31277
Giải Đặc biệt
16469
Kết quả Xổ Số BÌNH ĐỊNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
9 ,7
2
3
4
4
9 ,0 ,6 ,9
5
3 ,2
6
5 ,9
7
7 ,0 ,2 ,8 ,0 ,7
8
9
6
ĐầuĐuôi
7 ,4 ,7
0
1
7 ,5
2
5
3
3
4
6
5
9 ,4
6
7 ,1 ,7
7
7
8
1 ,4 ,4 ,6
9

Xổ Số BÌNH ĐỊNH ngày 05-03-2009

Ngày: 05/03/2009
Mã: XSBDI
Giải tám
02
Giải bảy
724
Giải sáu
7449
6953
1504
Giải năm
2428
Giải bốn
54848
68054
22424
83730
51458
81828
41145
Giải ba
71590
85630
Giải nhì
58425
Giải nhất
91032
Giải Đặc biệt
68316
Kết quả Xổ Số BÌNH ĐỊNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,4
1
6
2
4 ,8 ,4 ,8 ,5
3
0 ,0 ,2
4
9 ,8 ,5
5
3 ,4 ,8
6
7
8
9
0
ĐầuĐuôi
3 ,9 ,3
0
1
0 ,3
2
5
3
2 ,0 ,5 ,2
4
4 ,2
5
1
6
7
2 ,4 ,5 ,2
8
4
9