Xổ Số BÌNH ĐỊNH ngày 28-05-2009

Ngày: 28/05/2009
Mã: XSBDI
Giải tám
89
Giải bảy
221
Giải sáu
2937
3923
1839
Giải năm
3054
Giải bốn
71802
24956
39980
03218
17247
14516
55712
Giải ba
85255
73021
Giải nhì
18879
Giải nhất
42327
Giải Đặc biệt
26602
Kết quả Xổ Số BÌNH ĐỊNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,2
1
8 ,6 ,2
2
1 ,3 ,1 ,7
3
7 ,9
4
7
5
4 ,6 ,5
6
7
9
8
9 ,0
9
ĐầuĐuôi
8
0
2 ,2
1
0 ,1 ,0
2
2
3
5
4
5
5
5 ,1
6
3 ,4 ,2
7
1
8
8 ,3 ,7
9

Xổ Số BÌNH ĐỊNH ngày 21-05-2009

Ngày: 21/05/2009
Mã: XSBDI
Giải tám
49
Giải bảy
647
Giải sáu
9178
4265
7020
Giải năm
2576
Giải bốn
54105
63183
90437
24778
98143
00591
35843
Giải ba
29854
57653
Giải nhì
89235
Giải nhất
68217
Giải Đặc biệt
24896
Kết quả Xổ Số BÌNH ĐỊNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5
1
7
2
0
3
7 ,5
4
9 ,7 ,3 ,3
5
4 ,3
6
5
7
8 ,6 ,8
8
3
9
1 ,6
ĐầuĐuôi
2
0
9
1
2
8 ,4 ,4 ,5
3
5
4
6 ,0 ,3
5
7 ,9
6
4 ,3 ,1
7
7 ,7
8
4
9

Xổ Số BÌNH ĐỊNH ngày 14-05-2009

Ngày: 14/05/2009
Mã: XSBDI
Giải tám
69
Giải bảy
709
Giải sáu
2967
4079
6688
Giải năm
5022
Giải bốn
80330
30331
35443
42491
90510
52036
50516
Giải ba
63186
42965
Giải nhì
76428
Giải nhất
92081
Giải Đặc biệt
24546
Kết quả Xổ Số BÌNH ĐỊNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9
1
0 ,6
2
2 ,8
3
0 ,1 ,6
4
3 ,6
5
6
9 ,7 ,5
7
9
8
8 ,6 ,1
9
1
ĐầuĐuôi
3 ,1
0
3 ,9 ,8
1
2
2
4
3
4
6
5
3 ,1 ,8 ,4
6
6
7
8 ,2
8
6 ,0 ,7
9

Xổ Số BÌNH ĐỊNH ngày 07-05-2009

Ngày: 07/05/2009
Mã: XSBDI
Giải tám
35
Giải bảy
654
Giải sáu
6965
8174
3252
Giải năm
2323
Giải bốn
44015
39517
70926
12250
66001
28587
98656
Giải ba
98291
61012
Giải nhì
11937
Giải nhất
85092
Giải Đặc biệt
50057
Kết quả Xổ Số BÌNH ĐỊNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1
5 ,7 ,2
2
3 ,6
3
5 ,7
4
5
4 ,2 ,0 ,6 ,7
6
5
7
4
8
7
9
1 ,2
ĐầuĐuôi
5
0
0 ,9
1
5 ,1 ,9
2
2
3
5 ,7
4
3 ,6 ,1
5
2 ,5
6
1 ,8 ,3 ,5
7
8
9