Home Xổ số miền Trung Xổ số Bình Định

Xổ số Bình Định

Xổ Số BÌNH ĐỊNH ngày 25-05-2023

Ngày: 25/05/2023
Mã: XSBDI
Giải tám
46
Giải bảy
488
Giải sáu
5898
3101
9550
Giải năm
1427
Giải bốn
91191
39400
79968
67492
96767
32093
64208
Giải ba
57126
06197
Giải nhì
37351
Giải nhất
66306
Giải Đặc biệt
714605
Kết quả Xổ Số BÌNH ĐỊNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,0 ,8 ,6 ,5
1
2
7 ,6
3
4
6
5
0 ,1
6
8 ,7
7
8
8
9
8 ,1 ,2 ,3 ,7
ĐầuĐuôi
5 ,0
0
0 ,9 ,5
1
9
2
9
3
4
0
5
4 ,2 ,0
6
2 ,6 ,9
7
8 ,9 ,6 ,0
8
9

Xổ Số BÌNH ĐỊNH ngày 18-05-2023

Ngày: 18/05/2023
Mã: XSBDI
Giải tám
34
Giải bảy
368
Giải sáu
8569
2135
9567
Giải năm
7878
Giải bốn
59796
94210
47286
83380
36264
49325
96527
Giải ba
50738
93375
Giải nhì
47762
Giải nhất
45027
Giải Đặc biệt
036398
Kết quả Xổ Số BÌNH ĐỊNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
0
2
5 ,7 ,7
3
4 ,5 ,8
4
5
6
8 ,9 ,7 ,4 ,2
7
8 ,5
8
6 ,0
9
6 ,8
ĐầuĐuôi
1 ,8
0
1
6
2
3
3 ,6
4
3 ,2 ,7
5
9 ,8
6
6 ,2 ,2
7
6 ,7 ,3 ,9
8
6
9

Xổ Số BÌNH ĐỊNH ngày 11-05-2023

Ngày: 11/05/2023
Mã: XSBDI
Giải tám
96
Giải bảy
488
Giải sáu
9347
7950
8646
Giải năm
8063
Giải bốn
42614
83063
00344
35773
15742
60098
05444
Giải ba
69096
93345
Giải nhì
01830
Giải nhất
83816
Giải Đặc biệt
381981
Kết quả Xổ Số BÌNH ĐỊNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
4 ,6
2
3
0
4
7 ,6 ,4 ,2 ,4 ,5
5
0
6
3 ,3
7
3
8
8 ,1
9
6 ,8 ,6
ĐầuĐuôi
5 ,3
0
8
1
4
2
6 ,6 ,7
3
1 ,4 ,4
4
4
5
9 ,4 ,9 ,1
6
4
7
8 ,9
8
9

Xổ Số BÌNH ĐỊNH ngày 04-05-2023

Ngày: 04/05/2023
Mã: XSBDI
Giải tám
35
Giải bảy
330
Giải sáu
3954
9040
2400
Giải năm
2553
Giải bốn
26261
99604
32851
77727
45828
80496
27634
Giải ba
10827
48606
Giải nhì
85943
Giải nhất
34575
Giải Đặc biệt
355030
Kết quả Xổ Số BÌNH ĐỊNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,4 ,6
1
2
7 ,8 ,7
3
5 ,0 ,4 ,0
4
0 ,3
5
4 ,3 ,1
6
1
7
5
8
9
6
ĐầuĐuôi
3 ,4 ,0 ,3
0
6 ,5
1
2
5 ,4
3
5 ,0 ,3
4
3 ,7
5
9 ,0
6
2 ,2
7
2
8
9

Xổ Số BÌNH ĐỊNH ngày 27-04-2023

Ngày: 27/04/2023
Mã: XSBDI
Giải tám
70
Giải bảy
368
Giải sáu
2606
9657
7928
Giải năm
9464
Giải bốn
15042
82534
68574
86106
94469
61939
59050
Giải ba
20823
21989
Giải nhì
94429
Giải nhất
40378
Giải Đặc biệt
244720
Kết quả Xổ Số BÌNH ĐỊNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,6
1
2
8 ,3 ,9 ,0
3
4 ,9
4
2
5
7 ,0
6
8 ,4 ,9
7
0 ,4 ,8
8
9
9
ĐầuĐuôi
7 ,5 ,2
0
1
4
2
2
3
6 ,3 ,7
4
5
0 ,0
6
5
7
6 ,2 ,7
8
6 ,3 ,8 ,2
9

Xổ Số BÌNH ĐỊNH ngày 20-04-2023

Ngày: 20/04/2023
Mã: XSBDI
Giải tám
19
Giải bảy
279
Giải sáu
6166
6117
3153
Giải năm
1124
Giải bốn
14184
23790
34751
10439
44324
95788
14125
Giải ba
33379
78976
Giải nhì
99463
Giải nhất
80343
Giải Đặc biệt
291616
Kết quả Xổ Số BÌNH ĐỊNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
9 ,7 ,6
2
4 ,4 ,5
3
9
4
3
5
3 ,1
6
6 ,3
7
9 ,9 ,6
8
4 ,8
9
0
ĐầuĐuôi
9
0
5
1
2
5 ,6 ,4
3
2 ,8 ,2
4
2
5
6 ,7 ,1
6
1
7
8
8
1 ,7 ,3 ,7
9

Xổ Số BÌNH ĐỊNH ngày 13-04-2023

Ngày: 13/04/2023
Mã: XSBDI
Giải tám
55
Giải bảy
167
Giải sáu
6042
2207
6971
Giải năm
0536
Giải bốn
90354
70971
89544
37505
06960
40238
27991
Giải ba
42551
44857
Giải nhì
06025
Giải nhất
76051
Giải Đặc biệt
529523
Kết quả Xổ Số BÌNH ĐỊNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,5
1
2
5 ,3
3
6 ,8
4
2 ,4
5
5 ,4 ,1 ,7 ,1
6
7 ,0
7
1 ,1
8
9
1
ĐầuĐuôi
6
0
7 ,7 ,9 ,5 ,5
1
4
2
2
3
5 ,4
4
5 ,0 ,2
5
3
6
6 ,0 ,5
7
3
8
9

Xổ Số BÌNH ĐỊNH ngày 06-04-2023

Ngày: 06/04/2023
Mã: XSBDI
Giải tám
07
Giải bảy
859
Giải sáu
3224
2967
2414
Giải năm
0004
Giải bốn
27943
95304
47479
77638
15015
16470
94957
Giải ba
08123
43489
Giải nhì
69671
Giải nhất
61824
Giải Đặc biệt
591273
Kết quả Xổ Số BÌNH ĐỊNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,4 ,4
1
4 ,5
2
4 ,3 ,4
3
8
4
3
5
9 ,7
6
7
7
9 ,0 ,1 ,3
8
9
9
ĐầuĐuôi
7
0
7
1
2
4 ,2 ,7
3
2 ,1 ,0 ,0 ,2
4
1
5
6
0 ,6 ,5
7
3
8
5 ,7 ,8
9

Xổ Số BÌNH ĐỊNH ngày 30-03-2023

Ngày: 30/03/2023
Mã: XSBDI
Giải tám
09
Giải bảy
977
Giải sáu
0651
3802
3148
Giải năm
6009
Giải bốn
77656
93942
02134
18736
67726
57839
90782
Giải ba
67522
80596
Giải nhì
22023
Giải nhất
76256
Giải Đặc biệt
691838
Kết quả Xổ Số BÌNH ĐỊNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,2 ,9
1
2
6 ,2 ,3
3
4 ,6 ,9 ,8
4
8 ,2
5
1 ,6 ,6
6
7
7
8
2
9
6
ĐầuĐuôi
0
5
1
0 ,4 ,8 ,2
2
2
3
3
4
5
5 ,3 ,2 ,9 ,5
6
7
7
4 ,3
8
0 ,0 ,3
9

Xổ Số BÌNH ĐỊNH ngày 23-03-2023

Ngày: 23/03/2023
Mã: XSBDI
Giải tám
59
Giải bảy
959
Giải sáu
9107
9986
6100
Giải năm
1580
Giải bốn
92834
82767
83424
34281
67696
70577
01573
Giải ba
38269
58807
Giải nhì
19479
Giải nhất
39752
Giải Đặc biệt
890900
Kết quả Xổ Số BÌNH ĐỊNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,0 ,7 ,0
1
2
4
3
4
4
5
9 ,9 ,2
6
7 ,9
7
7 ,3 ,9
8
6 ,0 ,1
9
6
ĐầuĐuôi
0 ,8 ,0
0
8
1
5
2
7
3
3 ,2
4
5
8 ,9
6
0 ,6 ,7 ,0
7
8
5 ,5 ,6 ,7
9