Xổ Số BẠC LIÊU ngày 02-06-2009

Ngày: 02/06/2009
Mã: XSBL
Giải tám
17
Giải bảy
666
Giải sáu
1414
0831
2410
Giải năm
0676
Giải bốn
39447
60285
22236
83713
71886
03267
48113
Giải ba
56475
62675
Giải nhì
58863
Giải nhất
42207
Giải Đặc biệt
876552
Kết quả Xổ Số BẠC LIÊU chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7
1
7 ,4 ,0 ,3 ,3
2
3
1 ,6
4
7
5
2
6
6 ,7 ,3
7
6 ,5 ,5
8
5 ,6
9
Đầu Đuôi
1
0
3
1
5
2
1 ,1 ,6
3
1
4
8 ,7 ,7
5
6 ,7 ,3 ,8
6
1 ,4 ,6 ,0
7
8
9

Xổ Số BẠC LIÊU ngày 26-05-2009

Ngày: 26/05/2009
Mã: XSBL
Giải tám
50
Giải bảy
112
Giải sáu
0224
0903
5534
Giải năm
4611
Giải bốn
78890
39490
18636
71897
04747
90739
49825
Giải ba
01825
02602
Giải nhì
47431
Giải nhất
88892
Giải Đặc biệt
321282
Kết quả Xổ Số BẠC LIÊU chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
3 ,2
1
2 ,1
2
4 ,5 ,5
3
4 ,6 ,9 ,1
4
7
5
0
6
7
8
2
9
0 ,0 ,7 ,2
ĐầuĐuôi
5 ,9 ,9
0
1 ,3
1
1 ,0 ,9 ,8
2
0
3
2 ,3
4
2 ,2
5
3
6
9 ,4
7
8
3
9

Xổ Số BẠC LIÊU ngày 19-05-2009

Ngày: 19/05/2009
Mã: XSBL
Giải tám
22
Giải bảy
616
Giải sáu
5965
7117
4458
Giải năm
7155
Giải bốn
58137
30988
29939
94012
97750
73481
17798
Giải ba
39420
40575
Giải nhì
30922
Giải nhất
51380
Giải Đặc biệt
273785
Kết quả Xổ Số BẠC LIÊU chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
6 ,7 ,2
2
2 ,0 ,2
3
7 ,9
4
5
8 ,5 ,0
6
5
7
5
8
8 ,1 ,0 ,5
9
8
ĐầuĐuôi
5 ,2 ,8
0
8
1
2 ,1 ,2
2
3
4
6 ,5 ,7 ,8
5
1
6
1 ,3
7
5 ,8 ,9
8
3
9

Xổ Số BẠC LIÊU ngày 12-05-2009

Ngày: 12/05/2009
Mã: XSBL
Giải tám
72
Giải bảy
274
Giải sáu
1164
8859
7437
Giải năm
9934
Giải bốn
59970
42119
93729
06104
31686
88111
31051
Giải ba
05883
67259
Giải nhì
51355
Giải nhất
28767
Giải Đặc biệt
427590
Kết quả Xổ Số BẠC LIÊU chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
4
1
9 ,1
2
9
3
7 ,4
4
5
9 ,1 ,9 ,5
6
4 ,7
7
2 ,4 ,0
8
6 ,3
9
0
ĐầuĐuôi
7 ,9
0
1 ,5
1
7
2
8
3
7 ,6 ,3 ,0
4
5
5
8
6
3 ,6
7
8
5 ,1 ,2 ,5
9