Xổ Số BẠC LIÊU ngày 17-03-2009

Ngày: 17/03/2009
Mã: XSBL
Giải tám
69
Giải bảy
323
Giải sáu
0673
8829
5312
Giải năm
7800
Giải bốn
69576
89272
68923
10044
79537
18990
70033
Giải ba
42744
89871
Giải nhì
54801
Giải nhất
44168
Giải Đặc biệt
83105
Kết quả Xổ Số BẠC LIÊU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,1 ,5
1
2
2
3 ,9 ,3
3
7 ,3
4
4 ,4
5
6
9 ,8
7
3 ,6 ,2 ,1
8
9
0
ĐầuĐuôi
0 ,9
0
7 ,0
1
1 ,7
2
2 ,7 ,2 ,3
3
4 ,4
4
0
5
7
6
3
7
6
8
6 ,2
9

Xổ Số BẠC LIÊU ngày 10-03-2009

Ngày: 10/03/2009
Mã: XSBL
Giải tám
18
Giải bảy
918
Giải sáu
4739
8454
7547
Giải năm
1391
Giải bốn
95713
89733
89179
34001
80877
82379
85309
Giải ba
18927
39123
Giải nhì
84237
Giải nhất
94745
Giải Đặc biệt
24034
Kết quả Xổ Số BẠC LIÊU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,9
1
8 ,8 ,3
2
7 ,3
3
9 ,3 ,7 ,4
4
7 ,5
5
4
6
7
9 ,7 ,9
8
9
1
ĐầuĐuôi
0
9 ,0
1
2
1 ,3 ,2
3
5 ,3
4
4
5
6
4 ,7 ,2 ,3
7
1 ,1
8
3 ,7 ,7 ,0
9

Xổ Số BẠC LIÊU ngày 03-03-2009

Ngày: 03/03/2009
Mã: XSBL
Giải tám
05
Giải bảy
378
Giải sáu
1688
4274
7220
Giải năm
2936
Giải bốn
87451
85532
20675
74224
96322
27212
68705
Giải ba
97112
24658
Giải nhì
12549
Giải nhất
11950
Giải Đặc biệt
59991
Kết quả Xổ Số BẠC LIÊU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,5
1
2 ,2
2
0 ,4 ,2
3
6 ,2
4
9
5
1 ,8 ,0
6
7
8 ,4 ,5
8
8
9
1
ĐầuĐuôi
2 ,5
0
5 ,9
1
3 ,2 ,1 ,1
2
3
7 ,2
4
0 ,7 ,0
5
3
6
7
7 ,8 ,5
8
4
9

Xổ Số BẠC LIÊU ngày 03-03-2009

Ngày: 03/03/2009
Mã: XSBL
Giải tám
05
Giải bảy
378
Giải sáu
1688
4274
7220
Giải năm
2936
Giải bốn
87451
85532
20675
74224
96322
27212
68705
Giải ba
97112
24658
Giải nhì
12549
Giải nhất
11950
Giải Đặc biệt
59991
Kết quả Xổ Số BẠC LIÊU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,5
1
2 ,2
2
0 ,4 ,2
3
6 ,2
4
9
5
1 ,8 ,0
6
7
8 ,4 ,5
8
8
9
1
ĐầuĐuôi
2 ,5
0
5 ,9
1
3 ,2 ,1 ,1
2
3
7 ,2
4
0 ,7 ,0
5
3
6
7
7 ,8 ,5
8
4
9