Xổ Số BẠC LIÊU ngày 21-04-2009

Ngày: 21/04/2009
Mã: XSBL
Giải tám
17
Giải bảy
839
Giải sáu
3141
7002
5162
Giải năm
1422
Giải bốn
90296
71970
57297
15504
13927
41775
12159
Giải ba
77459
89828
Giải nhì
12685
Giải nhất
89550
Giải Đặc biệt
171450
Kết quả Xổ Số BẠC LIÊU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,4
1
7
2
2 ,7 ,8
3
9
4
1
5
9 ,9 ,0 ,0
6
2
7
0 ,5
8
5
9
6 ,7
ĐầuĐuôi
7 ,5 ,5
0
4
1
0 ,6 ,2
2
3
0
4
7 ,8
5
9
6
1 ,9 ,2
7
2
8
3 ,5 ,5
9

Xổ Số BẠC LIÊU ngày 14-04-2009

Ngày: 14/04/2009
Mã: XSBL
Giải tám
07
Giải bảy
945
Giải sáu
3080
6217
3839
Giải năm
8022
Giải bốn
22088
81621
76977
20884
53691
60678
86180
Giải ba
15964
20730
Giải nhì
83222
Giải nhất
76964
Giải Đặc biệt
393164
Kết quả Xổ Số BẠC LIÊU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7
1
7
2
2 ,1 ,2
3
9 ,0
4
5
5
6
4 ,4 ,4
7
7 ,8
8
0 ,8 ,4 ,0
9
1
ĐầuĐuôi
8 ,8 ,3
0
2 ,9
1
2 ,2
2
3
8 ,6 ,6 ,6
4
4
5
6
0 ,1 ,7
7
8 ,7
8
3
9

Xổ Số BẠC LIÊU ngày 07-04-2009

Ngày: 07/04/2009
Mã: XSBL
Giải tám
67
Giải bảy
928
Giải sáu
1572
3062
1895
Giải năm
8721
Giải bốn
62496
79315
45428
02530
68713
36218
79033
Giải ba
53342
23973
Giải nhì
36869
Giải nhất
36349
Giải Đặc biệt
693411
Kết quả Xổ Số BẠC LIÊU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
5 ,3 ,8 ,1
2
8 ,1 ,8
3
0 ,3
4
2 ,9
5
6
7 ,2 ,9
7
2 ,3
8
9
5 ,6
ĐầuĐuôi
3
0
2 ,1
1
7 ,6 ,4
2
1 ,3 ,7
3
4
9 ,1
5
9
6
6
7
2 ,2 ,1
8
6 ,4
9

Xổ Số BẠC LIÊU ngày 31-03-2009

Ngày: 31/03/2009
Mã: XSBL
Giải tám
76
Giải bảy
392
Giải sáu
7026
9311
7334
Giải năm
1116
Giải bốn
78261
15511
06440
36787
77371
87011
60396
Giải ba
65225
39055
Giải nhì
45130
Giải nhất
53576
Giải Đặc biệt
18116
Kết quả Xổ Số BẠC LIÊU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1 ,6 ,1 ,1 ,6
2
6 ,5
3
4 ,0
4
0
5
5
6
1
7
6 ,1 ,6
8
7
9
2 ,6
ĐầuĐuôi
4 ,3
0
1 ,6 ,1 ,7 ,1
1
9
2
3
3
4
2 ,5
5
7 ,2 ,1 ,9 ,7 ,1
6
8
7
8
9