Home Xổ số miền Nam Xổ số Bạc Liêu

Xổ số Bạc Liêu

Xổ Số BẠC LIÊU ngày 16-08-2022

Ngày: 16/08/2022
Mã: XSBL
Giải tám
88
Giải bảy
677
Giải sáu
4671
0832
3959
Giải năm
4231
Giải bốn
03772
57616
60235
31979
78412
23614
50650
Giải ba
10293
72734
Giải nhì
61965
Giải nhất
60628
Giải Đặc biệt
364570
Kết quả Xổ Số BẠC LIÊU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
6 ,2 ,4
2
8
3
2 ,1 ,5 ,4
4
5
9 ,0
6
5
7
7 ,1 ,2 ,9 ,0
8
8
9
3
ĐầuĐuôi
5 ,7
0
7 ,3
1
3 ,7 ,1
2
9
3
1 ,3
4
3 ,6
5
1
6
7
7
8 ,2
8
5 ,7
9

Xổ Số BẠC LIÊU ngày 09-08-2022

Ngày: 09/08/2022
Mã: XSBL
Giải tám
11
Giải bảy
923
Giải sáu
0077
1178
8005
Giải năm
4683
Giải bốn
07593
32508
35223
87145
24985
70719
72940
Giải ba
71696
95924
Giải nhì
09727
Giải nhất
12497
Giải Đặc biệt
848536
Kết quả Xổ Số BẠC LIÊU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,8
1
1 ,9
2
3 ,3 ,4 ,7
3
6
4
5 ,0
5
6
7
7 ,8
8
3 ,5
9
3 ,6 ,7
ĐầuĐuôi
4
0
1
1
2
2 ,8 ,9 ,2
3
2
4
0 ,4 ,8
5
9 ,3
6
7 ,2 ,9
7
7 ,0
8
1
9

Xổ Số BẠC LIÊU ngày 02-08-2022

Ngày: 02/08/2022
Mã: XSBL
Giải tám
01
Giải bảy
239
Giải sáu
5183
3605
5257
Giải năm
7397
Giải bốn
99115
42498
20452
98193
46565
70715
78489
Giải ba
59031
48436
Giải nhì
19684
Giải nhất
26692
Giải Đặc biệt
475792
Kết quả Xổ Số BẠC LIÊU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,5
1
5 ,5
2
3
9 ,1 ,6
4
5
7 ,2
6
5
7
8
3 ,9 ,4
9
7 ,8 ,3 ,2 ,2
ĐầuĐuôi
0
0 ,3
1
5 ,9 ,9
2
8 ,9
3
8
4
0 ,1 ,6 ,1
5
3
6
5 ,9
7
9
8
3 ,8
9

Xổ Số BẠC LIÊU ngày 12-07-2022

Ngày: 12/07/2022
Mã: XSBL
Giải tám
64
Giải bảy
969
Giải sáu
6237
2241
9220
Giải năm
6832
Giải bốn
50054
49314
66156
65070
66628
17958
13797
Giải ba
95230
09355
Giải nhì
65861
Giải nhất
05445
Giải Đặc biệt
222635
Kết quả Xổ Số BẠC LIÊU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
4
2
0 ,8
3
7 ,2 ,0 ,5
4
1 ,5
5
4 ,6 ,8 ,5
6
4 ,9 ,1
7
0
8
9
7
ĐầuĐuôi
2 ,7 ,3
0
4 ,6
1
3
2
3
6 ,5 ,1
4
5 ,4 ,3
5
5
6
3 ,9
7
2 ,5
8
6
9

Xổ Số BẠC LIÊU ngày 05-07-2022

Ngày: 05/07/2022
Mã: XSBL
Giải tám
67
Giải bảy
553
Giải sáu
5806
6247
6812
Giải năm
3447
Giải bốn
55505
68284
61878
46968
18090
75244
05890
Giải ba
48820
89166
Giải nhì
71072
Giải nhất
83961
Giải Đặc biệt
088061
Kết quả Xổ Số BẠC LIÊU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,5
1
2
2
0
3
4
7 ,7 ,4
5
3
6
7 ,8 ,6 ,1 ,1
7
8 ,2
8
4
9
0 ,0
ĐầuĐuôi
9 ,9 ,2
0
6 ,6
1
1 ,7
2
5
3
8 ,4
4
0
5
0 ,6
6
6 ,4 ,4
7
7 ,6
8
9

Xổ Số BẠC LIÊU ngày 28-06-2022

Ngày: 28/06/2022
Mã: XSBL
Giải tám
17
Giải bảy
121
Giải sáu
1466
5637
0199
Giải năm
4338
Giải bốn
42922
03641
26831
03016
88273
30975
04908
Giải ba
54408
80489
Giải nhì
00603
Giải nhất
98652
Giải Đặc biệt
705311
Kết quả Xổ Số BẠC LIÊU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,8 ,3
1
7 ,6 ,1
2
1 ,2
3
7 ,8 ,1
4
1
5
2
6
6
7
3 ,5
8
9
9
9
ĐầuĐuôi
0
2 ,4 ,3 ,1
1
2 ,5
2
7 ,0
3
4
7
5
6 ,1
6
1 ,3
7
3 ,0 ,0
8
9 ,8
9

Xổ Số BẠC LIÊU ngày 21-06-2022

Ngày: 21/06/2022
Mã: XSBL
Giải tám
76
Giải bảy
101
Giải sáu
3988
0138
8411
Giải năm
7899
Giải bốn
02478
88817
78563
35845
02194
09820
20225
Giải ba
91032
06913
Giải nhì
22658
Giải nhất
72642
Giải Đặc biệt
835167
Kết quả Xổ Số BẠC LIÊU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1
1 ,7 ,3
2
0 ,5
3
8 ,2
4
5 ,2
5
8
6
3 ,7
7
6 ,8
8
8
9
9 ,4
ĐầuĐuôi
2
0
0 ,1
1
3 ,4
2
6 ,1
3
9
4
4 ,2
5
7
6
1 ,6
7
8 ,3 ,7 ,5
8
9
9

Xổ Số BẠC LIÊU ngày 14-06-2022

Ngày: 14/06/2022
Mã: XSBL
Giải tám
05
Giải bảy
903
Giải sáu
4542
1473
3659
Giải năm
0968
Giải bốn
42403
12921
01738
10414
01956
61661
02723
Giải ba
82896
55714
Giải nhì
25385
Giải nhất
49209
Giải Đặc biệt
229309
Kết quả Xổ Số BẠC LIÊU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,3 ,3 ,9 ,9
1
4 ,4
2
1 ,3
3
8
4
2
5
9 ,6
6
8 ,1
7
3
8
5
9
6
ĐầuĐuôi
0
2 ,6
1
4
2
0 ,7 ,0 ,2
3
1 ,1
4
0 ,8
5
5 ,9
6
7
6 ,3
8
5 ,0 ,0
9

Xổ Số BẠC LIÊU ngày 07-06-2022

Ngày: 07/06/2022
Mã: XSBL
Giải tám
64
Giải bảy
843
Giải sáu
2795
6638
5232
Giải năm
9265
Giải bốn
06479
31080
07695
50200
78543
59346
75648
Giải ba
75455
70523
Giải nhì
47221
Giải nhất
63665
Giải Đặc biệt
042795
Kết quả Xổ Số BẠC LIÊU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0
1
2
3 ,1
3
8 ,2
4
3 ,3 ,6 ,8
5
5
6
4 ,5 ,5
7
9
8
0
9
5 ,5 ,5
ĐầuĐuôi
8 ,0
0
2
1
3
2
4 ,4 ,2
3
6
4
9 ,6 ,9 ,5 ,6 ,9
5
4
6
7
3 ,4
8
7
9

Xổ Số BẠC LIÊU ngày 31-05-2022

Ngày: 31/05/2022
Mã: XSBL
Giải tám
39
Giải bảy
905
Giải sáu
7978
8907
0910
Giải năm
6459
Giải bốn
01515
20066
06795
90011
62054
22942
71068
Giải ba
24251
08172
Giải nhì
72086
Giải nhất
29236
Giải Đặc biệt
206487
Kết quả Xổ Số BẠC LIÊU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,7
1
0 ,5 ,1
2
3
9 ,6
4
2
5
9 ,4 ,1
6
6 ,8
7
8 ,2
8
6 ,7
9
5
ĐầuĐuôi
1
0
1 ,5
1
4 ,7
2
3
5
4
0 ,1 ,9
5
6 ,8 ,3
6
0 ,8
7
7 ,6
8
3 ,5
9