Home Xổ số miền Nam Xổ số Bạc Liêu

Xổ số Bạc Liêu

Xổ Số BẠC LIÊU ngày 30-11-2021

Ngày: 30/11/2021
Mã: XSBL
Giải tám
98
Giải bảy
916
Giải sáu
6665
1436
0140
Giải năm
6658
Giải bốn
35825
16124
30830
12202
82235
60474
21825
Giải ba
22624
61251
Giải nhì
09605
Giải nhất
29021
Giải Đặc biệt
354545
Kết quả Xổ Số BẠC LIÊU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,5
1
6
2
5 ,4 ,5 ,4 ,1
3
6 ,0 ,5
4
0 ,5
5
8 ,1
6
5
7
4
8
9
8
ĐầuĐuôi
4 ,3
0
5 ,2
1
0
2
3
2 ,7 ,2
4
6 ,2 ,3 ,2 ,0 ,4
5
1 ,3
6
7
9 ,5
8
9

Xổ Số BẠC LIÊU ngày 23-11-2021

Ngày: 23/11/2021
Mã: XSBL
Giải tám
11
Giải bảy
700
Giải sáu
6074
2839
0949
Giải năm
2989
Giải bốn
72355
30445
12673
49392
08076
74321
27005
Giải ba
88645
71041
Giải nhì
62489
Giải nhất
25064
Giải Đặc biệt
024576
Kết quả Xổ Số BẠC LIÊU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,5
1
1
2
1
3
9
4
9 ,5 ,5 ,1
5
5
6
4
7
4 ,3 ,6 ,6
8
9 ,9
9
2
ĐầuĐuôi
0
0
1 ,2 ,4
1
9
2
7
3
7 ,6
4
5 ,4 ,0 ,4
5
7 ,7
6
7
8
3 ,4 ,8 ,8
9

Xổ Số BẠC LIÊU ngày 16-11-2021

Ngày: 16/11/2021
Mã: XSBL
Giải tám
87
Giải bảy
732
Giải sáu
0991
9417
3131
Giải năm
8738
Giải bốn
04446
90083
49146
76760
38635
01622
86593
Giải ba
04602
14972
Giải nhì
94606
Giải nhất
37261
Giải Đặc biệt
875415
Kết quả Xổ Số BẠC LIÊU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,6
1
7 ,5
2
2
3
2 ,1 ,8 ,5
4
6 ,6
5
6
0 ,1
7
2
8
7 ,3
9
1 ,3
ĐầuĐuôi
6
0
9 ,3 ,6
1
3 ,2 ,0 ,7
2
8 ,9
3
4
3 ,1
5
4 ,4 ,0
6
8 ,1
7
3
8
9

Xổ Số BẠC LIÊU ngày 02-11-2021

Ngày: 02/11/2021
Mã: XSBL
Giải tám
69
Giải bảy
709
Giải sáu
8686
1630
7853
Giải năm
5094
Giải bốn
66622
90680
99750
86189
76854
53107
26874
Giải ba
19408
87448
Giải nhì
27509
Giải nhất
09490
Giải Đặc biệt
829259
Kết quả Xổ Số BẠC LIÊU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,7 ,8 ,9
1
2
2
3
0
4
8
5
3 ,0 ,4 ,9
6
9
7
4
8
6 ,0 ,9
9
4 ,0
ĐầuĐuôi
3 ,8 ,5 ,9
0
1
2
2
5
3
9 ,5 ,7
4
5
8
6
0
7
0 ,4
8
6 ,0 ,8 ,0 ,5
9

Xổ Số BẠC LIÊU ngày 26-10-2021

Ngày: 26/10/2021
Mã: XSBL
Giải tám
45
Giải bảy
885
Giải sáu
0599
6299
0213
Giải năm
5645
Giải bốn
66846
31325
27660
54286
65540
76052
70265
Giải ba
23110
89762
Giải nhì
65439
Giải nhất
98290
Giải Đặc biệt
590295
Kết quả Xổ Số BẠC LIÊU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
3 ,0
2
5
3
9
4
5 ,5 ,6 ,0
5
2
6
0 ,5 ,2
7
8
5 ,6
9
9 ,9 ,0 ,5
ĐầuĐuôi
6 ,4 ,1 ,9
0
1
5 ,6
2
1
3
4
4 ,8 ,4 ,2 ,6 ,9
5
4 ,8
6
7
8
9 ,9 ,3
9

Xổ Số BẠC LIÊU ngày 19-10-2021

Ngày: 19/10/2021
Mã: XSBL
Giải tám
79
Giải bảy
084
Giải sáu
0793
4645
7503
Giải năm
1856
Giải bốn
40891
75323
48087
51427
15181
02769
37630
Giải ba
73657
40280
Giải nhì
79040
Giải nhất
06205
Giải Đặc biệt
490318
Kết quả Xổ Số BẠC LIÊU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,5
1
8
2
3 ,7
3
0
4
5 ,0
5
6 ,7
6
9
7
9
8
4 ,7 ,1 ,0
9
3 ,1
ĐầuĐuôi
3 ,8 ,4
0
9 ,8
1
2
9 ,0 ,2
3
8
4
4 ,0
5
5
6
8 ,2 ,5
7
1
8
7 ,6
9

Xổ Số BẠC LIÊU ngày 20-07-2021

Ngày: 20/07/2021
Mã: XSBL
Giải tám
79
Giải bảy
084
Giải sáu
0793
4645
7503
Giải năm
1856
Giải bốn
40891
75323
48087
51427
15181
02769
37630
Giải ba
73657
40280
Giải nhì
79040
Giải nhất
06205
Giải Đặc biệt
490318
Kết quả Xổ Số BẠC LIÊU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,5
1
8
2
3 ,7
3
0
4
5 ,0
5
6 ,7
6
9
7
9
8
4 ,7 ,1 ,0
9
3 ,1
ĐầuĐuôi
3 ,8 ,4
0
9 ,8
1
2
9 ,0 ,2
3
8
4
4 ,0
5
5
6
8 ,2 ,5
7
1
8
7 ,6
9

Xổ Số BẠC LIÊU ngày 13-07-2021

Ngày: 13/07/2021
Mã: XSBL
Giải tám
79
Giải bảy
084
Giải sáu
0793
4645
7503
Giải năm
1856
Giải bốn
40891
75323
48087
51427
15181
02769
37630
Giải ba
73657
40280
Giải nhì
79040
Giải nhất
06205
Giải Đặc biệt
490318
Kết quả Xổ Số BẠC LIÊU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,5
1
8
2
3 ,7
3
0
4
5 ,0
5
6 ,7
6
9
7
9
8
4 ,7 ,1 ,0
9
3 ,1
ĐầuĐuôi
3 ,8 ,4
0
9 ,8
1
2
9 ,0 ,2
3
8
4
4 ,0
5
5
6
8 ,2 ,5
7
1
8
7 ,6
9

Xổ Số BẠC LIÊU ngày 06-07-2021

Ngày: 06/07/2021
Mã: XSBL
Giải tám
79
Giải bảy
084
Giải sáu
0793
4645
7503
Giải năm
1856
Giải bốn
40891
75323
48087
51427
15181
02769
37630
Giải ba
73657
40280
Giải nhì
79040
Giải nhất
06205
Giải Đặc biệt
490318
Kết quả Xổ Số BẠC LIÊU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,5
1
8
2
3 ,7
3
0
4
5 ,0
5
6 ,7
6
9
7
9
8
4 ,7 ,1 ,0
9
3 ,1
ĐầuĐuôi
3 ,8 ,4
0
9 ,8
1
2
9 ,0 ,2
3
8
4
4 ,0
5
5
6
8 ,2 ,5
7
1
8
7 ,6
9

Xổ Số BẠC LIÊU ngày 29-06-2021

Ngày: 29/06/2021
Mã: XSBL
Giải tám
49
Giải bảy
741
Giải sáu
5396
2381
9956
Giải năm
4342
Giải bốn
44978
01070
97047
05159
68735
28541
04711
Giải ba
11608
37431
Giải nhì
05047
Giải nhất
08136
Giải Đặc biệt
037839
Kết quả Xổ Số BẠC LIÊU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8
1
1
2
3
5 ,1 ,6 ,9
4
9 ,1 ,2 ,7 ,1 ,7
5
6 ,9
6
7
8 ,0
8
1
9
6
ĐầuĐuôi
7
0
4 ,8 ,4 ,1 ,3
1
4
2
3
4
3
5
9 ,5 ,3
6
4 ,4
7
7 ,0
8
4 ,5 ,3
9