Home Xổ số miền Nam Xổ số Bình Phước

Xổ số Bình Phước

Xổ Số BÌNH PHƯỚC ngày 27-11-2021

Ngày: 27/11/2021
Mã: XSBP
Giải tám
70
Giải bảy
664
Giải sáu
1746
3186
8389
Giải năm
2814
Giải bốn
35730
05728
98460
81025
00604
02670
62080
Giải ba
46185
58684
Giải nhì
81523
Giải nhất
71128
Giải Đặc biệt
983112
Kết quả Xổ Số BÌNH PHƯỚC chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4
1
4 ,2
2
8 ,5 ,3 ,8
3
0
4
6
5
6
4 ,0
7
0 ,0
8
6 ,9 ,0 ,5 ,4
9
ĐầuĐuôi
7 ,3 ,6 ,7 ,8
0
1
1
2
2
3
6 ,1 ,0 ,8
4
2 ,8
5
4 ,8
6
7
2 ,2
8
8
9

Xổ Số BÌNH PHƯỚC ngày 20-11-2021

Ngày: 20/11/2021
Mã: XSBP
Giải tám
81
Giải bảy
113
Giải sáu
6377
5489
1733
Giải năm
3662
Giải bốn
34235
00814
65156
11746
13971
58709
95934
Giải ba
57109
81504
Giải nhì
07046
Giải nhất
42230
Giải Đặc biệt
577002
Kết quả Xổ Số BÌNH PHƯỚC chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,9 ,4 ,2
1
3 ,4
2
3
3 ,5 ,4 ,0
4
6 ,6
5
6
6
2
7
7 ,1
8
1 ,9
9
ĐầuĐuôi
3
0
8 ,7
1
6 ,0
2
1 ,3
3
1 ,3 ,0
4
3
5
5 ,4 ,4
6
7
7
8
8 ,0 ,0
9

Xổ Số BÌNH PHƯỚC ngày 13-11-2021

Ngày: 13/11/2021
Mã: XSBP
Giải tám
62
Giải bảy
197
Giải sáu
1005
0997
1098
Giải năm
8586
Giải bốn
55962
96606
58379
87855
34951
08524
01813
Giải ba
20607
88320
Giải nhì
71646
Giải nhất
31804
Giải Đặc biệt
404010
Kết quả Xổ Số BÌNH PHƯỚC chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,6 ,7 ,4
1
3 ,0
2
4 ,0
3
4
6
5
5 ,1
6
2 ,2
7
9
8
6
9
7 ,7 ,8
ĐầuĐuôi
2 ,1
0
5
1
6 ,6
2
1
3
2 ,0
4
0 ,5
5
8 ,0 ,4
6
9 ,9 ,0
7
9
8
7
9

Xổ Số BÌNH PHƯỚC ngày 06-11-2021

Ngày: 06/11/2021
Mã: XSBP
Giải tám
73
Giải bảy
677
Giải sáu
1516
9624
7210
Giải năm
1310
Giải bốn
36418
00492
65746
71442
56277
53239
91920
Giải ba
35630
67508
Giải nhì
80217
Giải nhất
51483
Giải Đặc biệt
459164
Kết quả Xổ Số BÌNH PHƯỚC chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8
1
6 ,0 ,0 ,8 ,7
2
4 ,0
3
9 ,0
4
6 ,2
5
6
4
7
3 ,7 ,7
8
3
9
2
ĐầuĐuôi
1 ,1 ,2 ,3
0
1
9 ,4
2
7 ,8
3
2 ,6
4
5
1 ,4
6
7 ,7 ,1
7
1 ,0
8
3
9

Xổ Số BÌNH PHƯỚC ngày 23-10-2021

Ngày: 23/10/2021
Mã: XSBP
Giải tám
15
Giải bảy
138
Giải sáu
2335
1182
9840
Giải năm
2575
Giải bốn
68035
54080
48988
89750
05125
61067
40348
Giải ba
99993
72960
Giải nhì
73115
Giải nhất
79665
Giải Đặc biệt
180266
Kết quả Xổ Số BÌNH PHƯỚC chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
5 ,5
2
5
3
8 ,5 ,5
4
0 ,8
5
0
6
7 ,0 ,5 ,6
7
5
8
2 ,0 ,8
9
3
ĐầuĐuôi
4 ,8 ,5 ,6
0
1
8
2
9
3
4
1 ,3 ,7 ,3 ,2 ,1 ,6
5
6
6
6
7
3 ,8 ,4
8
9

Xổ Số BÌNH PHƯỚC ngày 17-07-2021

Ngày: 17/07/2021
Mã: XSBP
Giải tám
63
Giải bảy
241
Giải sáu
4253
3635
9478
Giải năm
6662
Giải bốn
52713
26063
76715
03913
99853
79612
95912
Giải ba
98082
96851
Giải nhì
63039
Giải nhất
17334
Giải Đặc biệt
664013
Kết quả Xổ Số BÌNH PHƯỚC chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
3 ,5 ,3 ,2 ,2 ,3
2
3
5 ,9 ,4
4
1
5
3 ,3 ,1
6
3 ,2 ,3
7
8
8
2
9
ĐầuĐuôi
0
4 ,5
1
6 ,1 ,1 ,8
2
6 ,5 ,1 ,6 ,1 ,5 ,1
3
3
4
3 ,1
5
6
7
7
8
3
9

Xổ Số BÌNH PHƯỚC ngày 10-07-2021

Ngày: 10/07/2021
Mã: XSBP
Giải tám
63
Giải bảy
241
Giải sáu
4253
3635
9478
Giải năm
6662
Giải bốn
52713
26063
76715
03913
99853
79612
95912
Giải ba
98082
96851
Giải nhì
63039
Giải nhất
17334
Giải Đặc biệt
664013
Kết quả Xổ Số BÌNH PHƯỚC chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
3 ,5 ,3 ,2 ,2 ,3
2
3
5 ,9 ,4
4
1
5
3 ,3 ,1
6
3 ,2 ,3
7
8
8
2
9
ĐầuĐuôi
0
4 ,5
1
6 ,1 ,1 ,8
2
6 ,5 ,1 ,6 ,1 ,5 ,1
3
3
4
3 ,1
5
6
7
7
8
3
9

Xổ Số BÌNH PHƯỚC ngày 03-07-2021

Ngày: 03/07/2021
Mã: XSBP
Giải tám
63
Giải bảy
241
Giải sáu
4253
3635
9478
Giải năm
6662
Giải bốn
52713
26063
76715
03913
99853
79612
95912
Giải ba
98082
96851
Giải nhì
63039
Giải nhất
17334
Giải Đặc biệt
664013
Kết quả Xổ Số BÌNH PHƯỚC chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
3 ,5 ,3 ,2 ,2 ,3
2
3
5 ,9 ,4
4
1
5
3 ,3 ,1
6
3 ,2 ,3
7
8
8
2
9
ĐầuĐuôi
0
4 ,5
1
6 ,1 ,1 ,8
2
6 ,5 ,1 ,6 ,1 ,5 ,1
3
3
4
3 ,1
5
6
7
7
8
3
9

Xổ Số BÌNH PHƯỚC ngày 26-06-2021

Ngày: 26/06/2021
Mã: XSBP
Giải tám
38
Giải bảy
004
Giải sáu
1461
7442
1521
Giải năm
2613
Giải bốn
40012
53460
18742
70385
12351
10359
45235
Giải ba
15069
72056
Giải nhì
43942
Giải nhất
48740
Giải Đặc biệt
028654
Kết quả Xổ Số BÌNH PHƯỚC chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4
1
3 ,2
2
1
3
8 ,5
4
2 ,2 ,2 ,0
5
1 ,9 ,6 ,4
6
1 ,0 ,9
7
8
5
9
ĐầuĐuôi
6 ,4
0
6 ,2 ,5
1
4 ,1 ,4 ,4
2
1
3
0 ,5
4
8 ,3
5
5
6
7
3
8
5 ,6
9

Xổ Số BÌNH PHƯỚC ngày 19-06-2021

Ngày: 19/06/2021
Mã: XSBP
Giải tám
29
Giải bảy
966
Giải sáu
1155
0777
7460
Giải năm
3622
Giải bốn
56260
95113
29316
40693
97861
62886
88431
Giải ba
97845
49922
Giải nhì
43622
Giải nhất
21722
Giải Đặc biệt
887162
Kết quả Xổ Số BÌNH PHƯỚC chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
3 ,6
2
9 ,2 ,2 ,2 ,2
3
1
4
5
5
5
6
6 ,0 ,0 ,1 ,2
7
7
8
6
9
3
ĐầuĐuôi
6 ,6
0
6 ,3
1
2 ,2 ,2 ,2 ,6
2
1 ,9
3
4
5 ,4
5
6 ,1 ,8
6
7
7
8
2
9