Home Xổ số miền Nam Xổ số Bình Phước

Xổ số Bình Phước

Xổ Số BÌNH PHƯỚC ngày 23-05-2020

Ngày: 23/05/2020
Mã: XSBP
Giải tám
79
Giải bảy
946
Giải sáu
6806
8580
6261
Giải năm
1680
Giải bốn
03603
01833
23021
17785
12563
28957
96922
Giải ba
11614
35191
Giải nhì
99679
Giải nhất
05215
Giải Đặc biệt
313812
Kết quả Xổ Số BÌNH PHƯỚC chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6 ,3
1
4 ,5 ,2
2
1 ,2
3
3
4
6
5
7
6
1 ,3
7
9 ,9
8
0 ,0 ,5
9
1
ĐầuĐuôi
8 ,8
0
6 ,2 ,9
1
2 ,1
2
0 ,3 ,6
3
1
4
8 ,1
5
4 ,0
6
5
7
8
7 ,7
9

Xổ Số BÌNH PHƯỚC ngày 16-05-2020

Ngày: 16/05/2020
Mã: XSBP
Giải tám
59
Giải bảy
710
Giải sáu
7922
6086
4047
Giải năm
1326
Giải bốn
60429
62332
13220
38119
80905
77253
56832
Giải ba
75700
21283
Giải nhì
90083
Giải nhất
69402
Giải Đặc biệt
278080
Kết quả Xổ Số BÌNH PHƯỚC chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
5 ,0 ,2
1
0 ,9
2
2 ,6 ,9 ,0
3
2 ,2
4
7
5
9 ,3
6
7
8
6 ,3 ,3 ,0
9
ĐầuĐuôi
1 ,2 ,0 ,8
0
1
2 ,3 ,3 ,0
2
5 ,8 ,8
3
4
0
5
8 ,2
6
4
7
8
5 ,2 ,1
9

Xổ Số BÌNH PHƯỚC ngày 09-05-2020

Ngày: 09/05/2020
Mã: XSBP
Giải tám
43
Giải bảy
955
Giải sáu
3277
9738
9908
Giải năm
5226
Giải bốn
92770
73603
84996
72564
60601
11136
21205
Giải ba
54663
91439
Giải nhì
14317
Giải nhất
97078
Giải Đặc biệt
619429
Kết quả Xổ Số BÌNH PHƯỚC chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
8 ,3 ,1 ,5
1
7
2
6 ,9
3
8 ,6 ,9
4
3
5
5
6
4 ,3
7
7 ,0 ,8
8
9
6
ĐầuĐuôi
7
0
0
1
2
4 ,0 ,6
3
6
4
5 ,0
5
2 ,9 ,3
6
7 ,1
7
3 ,0 ,7
8
3 ,2
9

Xổ Số BÌNH PHƯỚC ngày 02-05-2020

Ngày: 02/05/2020
Mã: XSBP
Giải tám
51
Giải bảy
022
Giải sáu
4936
7238
6557
Giải năm
1474
Giải bốn
69390
46048
71133
17280
54810
19704
73788
Giải ba
94115
33961
Giải nhì
18345
Giải nhất
49178
Giải Đặc biệt
772297
Kết quả Xổ Số BÌNH PHƯỚC chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
4
1
0 ,5
2
2
3
6 ,8 ,3
4
8 ,5
5
1 ,7
6
1
7
4 ,8
8
0 ,8
9
0 ,7
ĐầuĐuôi
9 ,8 ,1
0
5 ,6
1
2
2
3
3
7 ,0
4
1 ,4
5
3
6
5 ,9
7
3 ,4 ,8 ,7
8
9

Xổ Số BÌNH PHƯỚC ngày 25-04-2020

Ngày: 25/04/2020
Mã: XSBP
Giải tám
53
Giải bảy
937
Giải sáu
5507
5373
9888
Giải năm
6824
Giải bốn
75461
28059
04497
78459
68229
72518
87758
Giải ba
90011
26272
Giải nhì
31137
Giải nhất
15406
Giải Đặc biệt
472520
Kết quả Xổ Số BÌNH PHƯỚC chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7 ,6
1
8 ,1
2
4 ,9 ,0
3
7 ,7
4
5
3 ,9 ,9 ,8
6
1
7
3 ,2
8
8
9
7
ĐầuĐuôi
2
0
6 ,1
1
7
2
5 ,7
3
2
4
5
0
6
3 ,0 ,9 ,3
7
8 ,1 ,5
8
5 ,5 ,2
9

Xổ Số BÌNH PHƯỚC ngày 18-04-2020

Ngày: 18/04/2020
Mã: XSBP
Giải tám
53
Giải bảy
937
Giải sáu
5507
5373
9888
Giải năm
6824
Giải bốn
75461
28059
04497
78459
68229
72518
87758
Giải ba
90011
26272
Giải nhì
31137
Giải nhất
15406
Giải Đặc biệt
472520
Kết quả Xổ Số BÌNH PHƯỚC chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7 ,6
1
8 ,1
2
4 ,9 ,0
3
7 ,7
4
5
3 ,9 ,9 ,8
6
1
7
3 ,2
8
8
9
7
ĐầuĐuôi
2
0
6 ,1
1
7
2
5 ,7
3
2
4
5
0
6
3 ,0 ,9 ,3
7
8 ,1 ,5
8
5 ,5 ,2
9

Xổ Số BÌNH PHƯỚC ngày 11-04-2020

Ngày: 11/04/2020
Mã: XSBP
Giải tám
53
Giải bảy
937
Giải sáu
5507
5373
9888
Giải năm
6824
Giải bốn
75461
28059
04497
78459
68229
72518
87758
Giải ba
90011
26272
Giải nhì
31137
Giải nhất
15406
Giải Đặc biệt
472520
Kết quả Xổ Số BÌNH PHƯỚC chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7 ,6
1
8 ,1
2
4 ,9 ,0
3
7 ,7
4
5
3 ,9 ,9 ,8
6
1
7
3 ,2
8
8
9
7
ĐầuĐuôi
2
0
6 ,1
1
7
2
5 ,7
3
2
4
5
0
6
3 ,0 ,9 ,3
7
8 ,1 ,5
8
5 ,5 ,2
9

Xổ Số BÌNH PHƯỚC ngày 04-04-2020

Ngày: 04/04/2020
Mã: XSBP
Giải tám
53
Giải bảy
937
Giải sáu
5507
5373
9888
Giải năm
6824
Giải bốn
75461
28059
04497
78459
68229
72518
87758
Giải ba
90011
26272
Giải nhì
31137
Giải nhất
15406
Giải Đặc biệt
472520
Kết quả Xổ Số BÌNH PHƯỚC chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7 ,6
1
8 ,1
2
4 ,9 ,0
3
7 ,7
4
5
3 ,9 ,9 ,8
6
1
7
3 ,2
8
8
9
7
ĐầuĐuôi
2
0
6 ,1
1
7
2
5 ,7
3
2
4
5
0
6
3 ,0 ,9 ,3
7
8 ,1 ,5
8
5 ,5 ,2
9

Xổ Số BÌNH PHƯỚC ngày 28-03-2020

Ngày: 28/03/2020
Mã: XSBP
Giải tám
53
Giải bảy
937
Giải sáu
5507
5373
9888
Giải năm
6824
Giải bốn
75461
28059
04497
78459
68229
72518
87758
Giải ba
90011
26272
Giải nhì
31137
Giải nhất
15406
Giải Đặc biệt
472520
Kết quả Xổ Số BÌNH PHƯỚC chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7 ,6
1
8 ,1
2
4 ,9 ,0
3
7 ,7
4
5
3 ,9 ,9 ,8
6
1
7
3 ,2
8
8
9
7
ĐầuĐuôi
2
0
6 ,1
1
7
2
5 ,7
3
2
4
5
0
6
3 ,0 ,9 ,3
7
8 ,1 ,5
8
5 ,5 ,2
9

Xổ Số BÌNH PHƯỚC ngày 21-03-2020

Ngày: 21/03/2020
Mã: XSBP
Giải tám
28
Giải bảy
467
Giải sáu
2560
8986
8848
Giải năm
2229
Giải bốn
85710
48674
28093
00976
66385
96766
98065
Giải ba
87803
81122
Giải nhì
86307
Giải nhất
12722
Giải Đặc biệt
417037
Kết quả Xổ Số BÌNH PHƯỚC chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
3 ,7
1
0
2
8 ,9 ,2 ,2
3
7
4
8
5
6
7 ,0 ,6 ,5
7
4 ,6
8
6 ,5
9
3
ĐầuĐuôi
6 ,1
0
1
2 ,2
2
9 ,0
3
7
4
8 ,6
5
8 ,7 ,6
6
6 ,0 ,3
7
2 ,4
8
2
9