Home Xổ số miền Nam Xổ số Bình Phước

Xổ số Bình Phước

Xổ Số BÌNH PHƯỚC ngày 14-05-2022

Ngày: 14/05/2022
Mã: XSBP
Giải tám
03
Giải bảy
330
Giải sáu
6179
3117
1309
Giải năm
2198
Giải bốn
35625
22567
22687
48462
46652
63855
45978
Giải ba
25252
48798
Giải nhì
72733
Giải nhất
05230
Giải Đặc biệt
765353
Kết quả Xổ Số BÌNH PHƯỚC chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,9
1
7
2
5
3
0 ,3 ,0
4
5
2 ,5 ,2 ,3
6
7 ,2
7
9 ,8
8
7
9
8 ,8
ĐầuĐuôi
3 ,3
0
1
6 ,5 ,5
2
0 ,3 ,5
3
4
2 ,5
5
6
1 ,6 ,8
7
9 ,7 ,9
8
7 ,0
9

Xổ Số BÌNH PHƯỚC ngày 07-05-2022

Ngày: 07/05/2022
Mã: XSBP
Giải tám
55
Giải bảy
324
Giải sáu
8211
9624
0520
Giải năm
0621
Giải bốn
31907
46127
71743
31550
29904
80501
61201
Giải ba
31251
92604
Giải nhì
18012
Giải nhất
91609
Giải Đặc biệt
827262
Kết quả Xổ Số BÌNH PHƯỚC chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,4 ,1 ,1 ,4 ,9
1
1 ,2
2
4 ,4 ,0 ,1 ,7
3
4
3
5
5 ,0 ,1
6
2
7
8
9
ĐầuĐuôi
2 ,5
0
1 ,2 ,0 ,0 ,5
1
1 ,6
2
4
3
2 ,2 ,0 ,0
4
5
5
6
0 ,2
7
8
0
9

Xổ Số BÌNH PHƯỚC ngày 30-04-2022

Ngày: 30/04/2022
Mã: XSBP
Giải tám
27
Giải bảy
602
Giải sáu
4804
3274
2226
Giải năm
7708
Giải bốn
09803
10795
12143
38100
30973
99375
37541
Giải ba
84001
76822
Giải nhì
92318
Giải nhất
67049
Giải Đặc biệt
198358
Kết quả Xổ Số BÌNH PHƯỚC chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,4 ,8 ,3 ,0 ,1
1
8
2
7 ,6 ,2
3
4
3 ,1 ,9
5
8
6
7
4 ,3 ,5
8
9
5
ĐầuĐuôi
0
0
4 ,0
1
0 ,2
2
0 ,4 ,7
3
0 ,7
4
9 ,7
5
2
6
2
7
0 ,1 ,5
8
4
9

Xổ Số BÌNH PHƯỚC ngày 23-04-2022

Ngày: 23/04/2022
Mã: XSBP
Giải tám
93
Giải bảy
394
Giải sáu
4812
3273
6880
Giải năm
2053
Giải bốn
42806
87202
57917
65066
82009
16130
66461
Giải ba
29196
40081
Giải nhì
49798
Giải nhất
75144
Giải Đặc biệt
459149
Kết quả Xổ Số BÌNH PHƯỚC chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,2 ,9
1
2 ,7
2
3
0
4
4 ,9
5
3
6
6 ,1
7
3
8
0 ,1
9
3 ,4 ,6 ,8
ĐầuĐuôi
8 ,3
0
6 ,8
1
1 ,0
2
9 ,7 ,5
3
9 ,4
4
5
0 ,6 ,9
6
1
7
9
8
0 ,4
9

Xổ Số BÌNH PHƯỚC ngày 16-04-2022

Ngày: 16/04/2022
Mã: XSBP
Giải tám
18
Giải bảy
289
Giải sáu
5545
0300
9321
Giải năm
7226
Giải bốn
53049
91846
83465
16445
75908
59330
87876
Giải ba
98692
12772
Giải nhì
45297
Giải nhất
57428
Giải Đặc biệt
576870
Kết quả Xổ Số BÌNH PHƯỚC chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,8
1
8
2
1 ,6 ,8
3
0
4
5 ,9 ,6 ,5
5
6
5
7
6 ,2 ,0
8
9
9
2 ,7
ĐầuĐuôi
0 ,3 ,7
0
2
1
9 ,7
2
3
4
4 ,6 ,4
5
2 ,4 ,7
6
9
7
1 ,0 ,2
8
8 ,4
9

Xổ Số BÌNH PHƯỚC ngày 09-04-2022

Ngày: 09/04/2022
Mã: XSBP
Giải tám
42
Giải bảy
118
Giải sáu
4824
5108
2699
Giải năm
3307
Giải bốn
29330
66696
30846
92825
68123
89991
92831
Giải ba
70807
68537
Giải nhì
06625
Giải nhất
91800
Giải Đặc biệt
735286
Kết quả Xổ Số BÌNH PHƯỚC chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,7 ,7 ,0
1
8
2
4 ,5 ,3 ,5
3
0 ,1 ,7
4
2 ,6
5
6
7
8
6
9
9 ,6 ,1
ĐầuĐuôi
3 ,0
0
9 ,3
1
4
2
2
3
2
4
2 ,2
5
9 ,4 ,8
6
0 ,0 ,3
7
1 ,0
8
9
9

Xổ Số BÌNH PHƯỚC ngày 02-04-2022

Ngày: 02/04/2022
Mã: XSBP
Giải tám
20
Giải bảy
237
Giải sáu
3377
9834
6713
Giải năm
7880
Giải bốn
68798
92451
12176
64488
28343
99797
09863
Giải ba
61275
30945
Giải nhì
34863
Giải nhất
38905
Giải Đặc biệt
948343
Kết quả Xổ Số BÌNH PHƯỚC chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5
1
3
2
0
3
7 ,4
4
3 ,5 ,3
5
1
6
3 ,3
7
7 ,6 ,5
8
0 ,8
9
8 ,7
ĐầuĐuôi
2 ,8
0
5
1
2
1 ,4 ,6 ,6 ,4
3
3
4
7 ,4 ,0
5
7
6
3 ,7 ,9
7
9 ,8
8
9

Xổ Số BÌNH PHƯỚC ngày 26-03-2022

Ngày: 26/03/2022
Mã: XSBP
Giải tám
43
Giải bảy
141
Giải sáu
5211
6387
5454
Giải năm
1585
Giải bốn
04492
80309
78712
23678
47144
75192
61607
Giải ba
83465
50239
Giải nhì
34273
Giải nhất
49657
Giải Đặc biệt
244634
Kết quả Xổ Số BÌNH PHƯỚC chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,7
1
1 ,2
2
3
9 ,4
4
3 ,1 ,4
5
4 ,7
6
5
7
8 ,3
8
7 ,5
9
2 ,2
ĐầuĐuôi
0
4 ,1
1
9 ,1 ,9
2
4 ,7
3
5 ,4 ,3
4
8 ,6
5
6
8 ,0 ,5
7
7
8
0 ,3
9

Xổ Số BÌNH PHƯỚC ngày 19-03-2022

Ngày: 19/03/2022
Mã: XSBP
Giải tám
28
Giải bảy
745
Giải sáu
2126
9607
7849
Giải năm
3432
Giải bốn
84273
33811
84939
99710
84622
84775
54687
Giải ba
66904
41075
Giải nhì
29549
Giải nhất
65145
Giải Đặc biệt
654027
Kết quả Xổ Số BÌNH PHƯỚC chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,4
1
1 ,0
2
8 ,6 ,2 ,7
3
2 ,9
4
5 ,9 ,9 ,5
5
6
7
3 ,5 ,5
8
7
9
ĐầuĐuôi
1
0
1
1
3 ,2
2
7
3
0
4
4 ,7 ,7 ,4
5
2
6
0 ,8 ,2
7
2
8
4 ,3 ,4
9

Xổ Số BÌNH PHƯỚC ngày 12-03-2022

Ngày: 12/03/2022
Mã: XSBP
Giải tám
19
Giải bảy
403
Giải sáu
0099
6750
7424
Giải năm
3714
Giải bốn
85094
42692
09138
07861
11794
84759
16640
Giải ba
84813
73633
Giải nhì
42819
Giải nhất
91356
Giải Đặc biệt
843639
Kết quả Xổ Số BÌNH PHƯỚC chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3
1
9 ,4 ,3 ,9
2
4
3
8 ,3 ,9
4
0
5
0 ,9 ,6
6
1
7
8
9
9 ,4 ,2 ,4
ĐầuĐuôi
5 ,4
0
6
1
9
2
0 ,1 ,3
3
2 ,1 ,9 ,9
4
5
5
6
7
3
8
1 ,9 ,5 ,1 ,3
9