Home Xổ số miền Nam Xổ số Bình Phước

Xổ số Bình Phước

Xổ Số BÌNH PHƯỚC ngày 13-08-2022

Ngày: 13/08/2022
Mã: XSBP
Giải tám
18
Giải bảy
308
Giải sáu
7399
8544
1052
Giải năm
3203
Giải bốn
17038
02353
88518
43760
37097
28475
24203
Giải ba
28132
80667
Giải nhì
33961
Giải nhất
93241
Giải Đặc biệt
781664
Kết quả Xổ Số BÌNH PHƯỚC chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,3 ,3
1
8 ,8
2
3
8 ,2
4
4 ,1
5
2 ,3
6
0 ,7 ,1 ,4
7
5
8
9
9 ,7
ĐầuĐuôi
6
0
6 ,4
1
5 ,3
2
0 ,5 ,0
3
4 ,6
4
7
5
6
9 ,6
7
1 ,0 ,3 ,1
8
9
9

Xổ Số BÌNH PHƯỚC ngày 06-08-2022

Ngày: 06/08/2022
Mã: XSBP
Giải tám
26
Giải bảy
461
Giải sáu
9306
6971
5841
Giải năm
4541
Giải bốn
11426
65277
42632
87186
11922
72609
62442
Giải ba
66370
38076
Giải nhì
84212
Giải nhất
49858
Giải Đặc biệt
803808
Kết quả Xổ Số BÌNH PHƯỚC chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,9 ,8
1
2
2
6 ,6 ,2
3
2
4
1 ,1 ,2
5
8
6
1
7
1 ,7 ,0 ,6
8
6
9
ĐầuĐuôi
7
0
6 ,7 ,4 ,4
1
3 ,2 ,4 ,1
2
3
4
5
2 ,0 ,2 ,8 ,7
6
7
7
5 ,0
8
0
9

Xổ Số BÌNH PHƯỚC ngày 30-07-2022

Ngày: 30/07/2022
Mã: XSBP
Giải tám
30
Giải bảy
707
Giải sáu
4191
2351
8657
Giải năm
3112
Giải bốn
62381
69342
04442
45864
53278
36681
01287
Giải ba
80469
80713
Giải nhì
83438
Giải nhất
90115
Giải Đặc biệt
856324
Kết quả Xổ Số BÌNH PHƯỚC chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7
1
2 ,3 ,5
2
4
3
0 ,8
4
2 ,2
5
1 ,7
6
4 ,9
7
8
8
1 ,1 ,7
9
1
ĐầuĐuôi
3
0
9 ,5 ,8 ,8
1
1 ,4 ,4
2
1
3
6 ,2
4
1
5
6
0 ,5 ,8
7
7 ,3
8
6
9

Xổ Số BÌNH PHƯỚC ngày 09-07-2022

Ngày: 09/07/2022
Mã: XSBP
Giải tám
16
Giải bảy
461
Giải sáu
4325
6968
1002
Giải năm
2078
Giải bốn
03689
96184
75559
65298
66680
28826
52727
Giải ba
57498
73469
Giải nhì
91997
Giải nhất
13699
Giải Đặc biệt
817582
Kết quả Xổ Số BÌNH PHƯỚC chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2
1
6
2
5 ,6 ,7
3
4
5
9
6
1 ,8 ,9
7
8
8
9 ,4 ,0 ,2
9
8 ,8 ,7 ,9
ĐầuĐuôi
8
0
6
1
0 ,8
2
3
8
4
2
5
1 ,2
6
2 ,9
7
6 ,7 ,9 ,9
8
8 ,5 ,6 ,9
9

Xổ Số BÌNH PHƯỚC ngày 02-07-2022

Ngày: 02/07/2022
Mã: XSBP
Giải tám
39
Giải bảy
070
Giải sáu
6213
6031
2448
Giải năm
0762
Giải bốn
61091
91129
24933
28931
71613
37409
09052
Giải ba
88962
83215
Giải nhì
42795
Giải nhất
06325
Giải Đặc biệt
387404
Kết quả Xổ Số BÌNH PHƯỚC chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,4
1
3 ,3 ,5
2
9 ,5
3
9 ,1 ,3 ,1
4
8
5
2
6
2 ,2
7
0
8
9
1 ,5
ĐầuĐuôi
7
0
3 ,9 ,3
1
6 ,5 ,6
2
1 ,3 ,1
3
0
4
1 ,9 ,2
5
6
7
4
8
3 ,2 ,0
9

Xổ Số BÌNH PHƯỚC ngày 25-06-2022

Ngày: 25/06/2022
Mã: XSBP
Giải tám
77
Giải bảy
703
Giải sáu
6994
0780
3398
Giải năm
7590
Giải bốn
70300
07281
30982
29800
19572
76657
23592
Giải ba
62377
15872
Giải nhì
58530
Giải nhất
70753
Giải Đặc biệt
057234
Kết quả Xổ Số BÌNH PHƯỚC chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,0 ,0
1
2
3
0 ,4
4
5
7 ,3
6
7
7 ,2 ,7 ,2
8
0 ,1 ,2
9
4 ,8 ,0 ,2
ĐầuĐuôi
8 ,9 ,0 ,0 ,3
0
8
1
8 ,7 ,9 ,7
2
0 ,5
3
9 ,3
4
5
6
7 ,5 ,7
7
9
8
9

Xổ Số BÌNH PHƯỚC ngày 18-06-2022

Ngày: 18/06/2022
Mã: XSBP
Giải tám
65
Giải bảy
619
Giải sáu
2742
3928
6135
Giải năm
0470
Giải bốn
02549
19067
38418
11664
60235
29398
10962
Giải ba
20296
43792
Giải nhì
12195
Giải nhất
13736
Giải Đặc biệt
321950
Kết quả Xổ Số BÌNH PHƯỚC chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
9 ,8
2
8
3
5 ,5 ,6
4
2 ,9
5
0
6
5 ,7 ,4 ,2
7
0
8
9
8 ,6 ,2 ,5
ĐầuĐuôi
7 ,5
0
1
4 ,6 ,9
2
3
6
4
6 ,3 ,3 ,9
5
9 ,3
6
6
7
2 ,1 ,9
8
1 ,4
9

Xổ Số BÌNH PHƯỚC ngày 11-06-2022

Ngày: 11/06/2022
Mã: XSBP
Giải tám
11
Giải bảy
926
Giải sáu
6020
2979
3520
Giải năm
6517
Giải bốn
95056
25412
00834
25704
13058
27012
49985
Giải ba
20954
83374
Giải nhì
00668
Giải nhất
24691
Giải Đặc biệt
702051
Kết quả Xổ Số BÌNH PHƯỚC chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4
1
1 ,7 ,2 ,2
2
6 ,0 ,0
3
4
4
5
6 ,8 ,4 ,1
6
8
7
9 ,4
8
5
9
1
ĐầuĐuôi
2 ,2
0
1 ,9 ,5
1
1 ,1
2
3
3 ,0 ,5 ,7
4
8
5
2 ,5
6
1
7
5 ,6
8
7
9

Xổ Số BÌNH PHƯỚC ngày 04-06-2022

Ngày: 04/06/2022
Mã: XSBP
Giải tám
95
Giải bảy
336
Giải sáu
6181
3622
6882
Giải năm
2175
Giải bốn
64677
23938
51595
10470
66990
06720
37777
Giải ba
67328
13658
Giải nhì
52931
Giải nhất
03977
Giải Đặc biệt
189852
Kết quả Xổ Số BÌNH PHƯỚC chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
2
2 ,0 ,8
3
6 ,8 ,1
4
5
8 ,2
6
7
5 ,7 ,0 ,7 ,7
8
1 ,2
9
5 ,5 ,0
ĐầuĐuôi
7 ,9 ,2
0
8 ,3
1
2 ,8 ,5
2
3
4
9 ,7 ,9
5
3
6
7 ,7 ,7
7
3 ,2 ,5
8
9

Xổ Số BÌNH PHƯỚC ngày 28-05-2022

Ngày: 28/05/2022
Mã: XSBP
Giải tám
95
Giải bảy
391
Giải sáu
2614
7741
8075
Giải năm
5180
Giải bốn
63915
86314
59020
02716
67994
60513
10815
Giải ba
48669
40011
Giải nhì
18428
Giải nhất
81863
Giải Đặc biệt
977422
Kết quả Xổ Số BÌNH PHƯỚC chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
4 ,5 ,4 ,6 ,3 ,5 ,1
2
0 ,8 ,2
3
4
1
5
6
9 ,3
7
5
8
0
9
5 ,1 ,4
ĐầuĐuôi
8 ,2
0
9 ,4 ,1
1
2
2
1 ,6
3
1 ,1 ,9
4
9 ,7 ,1 ,1
5
1
6
7
2
8
6
9