Home Xổ số miền Nam Xổ số Bến Tre

Xổ số Bến Tre

Xổ Số BẾN TRE ngày 27-09-2022

Ngày: 27/09/2022
Mã: XSBT
Giải tám
08
Giải bảy
164
Giải sáu
8080
4250
4974
Giải năm
7199
Giải bốn
75838
95497
98677
18460
58159
73227
31281
Giải ba
05704
15153
Giải nhì
56204
Giải nhất
39198
Giải Đặc biệt
041409
Kết quả Xổ Số BẾN TRE chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,4 ,4 ,9
1
2
7
3
8
4
5
0 ,9 ,3
6
4 ,0
7
4 ,7
8
0 ,1
9
9 ,7 ,8
ĐầuĐuôi
8 ,5 ,6
0
8
1
2
5
3
6 ,7 ,0 ,0
4
5
6
9 ,7 ,2
7
0 ,3 ,9
8
9 ,5 ,0
9

Xổ Số BẾN TRE ngày 20-09-2022

Ngày: 20/09/2022
Mã: XSBT
Giải tám
79
Giải bảy
199
Giải sáu
4362
3664
6479
Giải năm
4237
Giải bốn
51930
26005
70605
82874
10420
10971
39039
Giải ba
72872
68921
Giải nhì
08187
Giải nhất
16629
Giải Đặc biệt
308925
Kết quả Xổ Số BẾN TRE chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,5
1
2
0 ,1 ,9 ,5
3
7 ,0 ,9
4
5
6
2 ,4
7
9 ,9 ,4 ,1 ,2
8
7
9
9
ĐầuĐuôi
3 ,2
0
7 ,2
1
6 ,7
2
3
6 ,7
4
0 ,0 ,2
5
6
3 ,8
7
8
7 ,9 ,7 ,3 ,2
9

Xổ Số BẾN TRE ngày 13-09-2022

Ngày: 13/09/2022
Mã: XSBT
Giải tám
46
Giải bảy
182
Giải sáu
8453
0155
9010
Giải năm
9704
Giải bốn
08311
35790
94675
50570
87180
56620
35244
Giải ba
91216
56796
Giải nhì
51054
Giải nhất
49838
Giải Đặc biệt
079825
Kết quả Xổ Số BẾN TRE chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4
1
0 ,1 ,6
2
0 ,5
3
8
4
6 ,4
5
3 ,5 ,4
6
7
5 ,0
8
2 ,0
9
0 ,6
ĐầuĐuôi
1 ,9 ,7 ,8 ,2
0
1
1
8
2
5
3
0 ,4 ,5
4
5 ,7 ,2
5
4 ,1 ,9
6
7
3
8
9

Xổ Số BẾN TRE ngày 06-09-2022

Ngày: 06/09/2022
Mã: XSBT
Giải tám
28
Giải bảy
881
Giải sáu
0575
8007
8655
Giải năm
4836
Giải bốn
08125
00722
84234
76339
66112
02957
37382
Giải ba
57722
81414
Giải nhì
45809
Giải nhất
74778
Giải Đặc biệt
279226
Kết quả Xổ Số BẾN TRE chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,9
1
2 ,4
2
8 ,5 ,2 ,2 ,6
3
6 ,4 ,9
4
5
5 ,7
6
7
5 ,8
8
1 ,2
9
ĐầuĐuôi
0
8
1
2 ,1 ,8 ,2
2
3
3 ,1
4
7 ,5 ,2
5
3 ,2
6
0 ,5
7
2 ,7
8
3 ,0
9

Xổ Số BẾN TRE ngày 30-08-2022

Ngày: 30/08/2022
Mã: XSBT
Giải tám
94
Giải bảy
113
Giải sáu
8421
4586
3842
Giải năm
1843
Giải bốn
56624
34011
37039
78093
94609
05782
36091
Giải ba
45247
44226
Giải nhì
59034
Giải nhất
96037
Giải Đặc biệt
174201
Kết quả Xổ Số BẾN TRE chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,1
1
3 ,1
2
1 ,4 ,6
3
9 ,4 ,7
4
2 ,3 ,7
5
6
7
8
6 ,2
9
4 ,3 ,1
ĐầuĐuôi
0
2 ,1 ,9 ,0
1
4 ,8
2
1 ,4 ,9
3
9 ,2 ,3
4
5
8 ,2
6
4 ,3
7
8
3 ,0
9

Xổ Số BẾN TRE ngày 23-08-2022

Ngày: 23/08/2022
Mã: XSBT
Giải tám
40
Giải bảy
966
Giải sáu
3552
1187
6186
Giải năm
4954
Giải bốn
08038
51340
70721
00867
39542
38788
05739
Giải ba
73267
36781
Giải nhì
59316
Giải nhất
26465
Giải Đặc biệt
750386
Kết quả Xổ Số BẾN TRE chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
6
2
1
3
8 ,9
4
0 ,0 ,2
5
2 ,4
6
6 ,7 ,7 ,5
7
8
7 ,6 ,8 ,1 ,6
9
ĐầuĐuôi
4 ,4
0
2 ,8
1
5 ,4
2
3
5
4
6
5
6 ,8 ,1 ,8
6
8 ,6 ,6
7
3 ,8
8
3
9

Xổ Số BẾN TRE ngày 16-08-2022

Ngày: 16/08/2022
Mã: XSBT
Giải tám
24
Giải bảy
638
Giải sáu
9026
9439
7358
Giải năm
3656
Giải bốn
20234
53393
96414
85153
54437
53178
85206
Giải ba
67767
44448
Giải nhì
49021
Giải nhất
86317
Giải Đặc biệt
162914
Kết quả Xổ Số BẾN TRE chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6
1
4 ,7 ,4
2
4 ,6 ,1
3
8 ,9 ,4 ,7
4
8
5
8 ,6 ,3
6
7
7
8
8
9
3
ĐầuĐuôi
0
2
1
2
9 ,5
3
2 ,3 ,1 ,1
4
5
2 ,5 ,0
6
3 ,6 ,1
7
3 ,5 ,7 ,4
8
3
9

Xổ Số BẾN TRE ngày 09-08-2022

Ngày: 09/08/2022
Mã: XSBT
Giải tám
93
Giải bảy
273
Giải sáu
5350
0854
3746
Giải năm
2789
Giải bốn
13038
11745
86851
50466
86207
65967
53945
Giải ba
54027
83670
Giải nhì
64368
Giải nhất
41957
Giải Đặc biệt
379271
Kết quả Xổ Số BẾN TRE chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7
1
2
7
3
8
4
6 ,5 ,5
5
0 ,4 ,1 ,7
6
6 ,7 ,8
7
3 ,0 ,1
8
9
9
3
ĐầuĐuôi
5 ,7
0
5 ,7
1
2
9 ,7
3
5
4
4 ,4
5
4 ,6
6
0 ,6 ,2 ,5
7
3 ,6
8
8
9

Xổ Số BẾN TRE ngày 02-08-2022

Ngày: 02/08/2022
Mã: XSBT
Giải tám
93
Giải bảy
264
Giải sáu
1867
3303
1431
Giải năm
8052
Giải bốn
20773
85825
77433
60223
10031
66201
94320
Giải ba
41713
00463
Giải nhì
51127
Giải nhất
85240
Giải Đặc biệt
475132
Kết quả Xổ Số BẾN TRE chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,1
1
3
2
5 ,3 ,0 ,7
3
1 ,3 ,1 ,2
4
0
5
2
6
4 ,7 ,3
7
3
8
9
3
ĐầuĐuôi
2 ,4
0
3 ,3 ,0
1
5 ,3
2
9 ,0 ,7 ,3 ,2 ,1 ,6
3
6
4
2
5
6
6 ,2
7
8
9

Xổ Số BẾN TRE ngày 12-07-2022

Ngày: 12/07/2022
Mã: XSBT
Giải tám
27
Giải bảy
777
Giải sáu
7419
1054
8041
Giải năm
5092
Giải bốn
36193
46584
43460
82354
36460
44714
78451
Giải ba
11410
00204
Giải nhì
56808
Giải nhất
33876
Giải Đặc biệt
088381
Kết quả Xổ Số BẾN TRE chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,8
1
9 ,4 ,0
2
7
3
4
1
5
4 ,4 ,1
6
0 ,0
7
7 ,6
8
4 ,1
9
2 ,3
ĐầuĐuôi
6 ,6 ,1
0
4 ,5 ,8
1
9
2
9
3
5 ,8 ,5 ,1 ,0
4
5
7
6
2 ,7
7
0
8
1
9