Home Xổ số miền Nam Xổ số Bến Tre

Xổ số Bến Tre

Xổ Số BẾN TRE ngày 30-05-2023

Ngày: 30/05/2023
Mã: XSBT
Giải tám
70
Giải bảy
237
Giải sáu
7954
6999
0586
Giải năm
1348
Giải bốn
62453
90186
14840
45345
17115
66409
04502
Giải ba
94442
87102
Giải nhì
47014
Giải nhất
31195
Giải Đặc biệt
263248
Kết quả Xổ Số BẾN TRE chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,2 ,2
1
5 ,4
2
3
7
4
8 ,0 ,5 ,2 ,8
5
4 ,3
6
7
0
8
6 ,6
9
9 ,5
ĐầuĐuôi
7 ,4
0
1
0 ,4 ,0
2
5
3
5 ,1
4
4 ,1 ,9
5
8 ,8
6
3
7
4 ,4
8
9 ,0
9

Xổ Số BẾN TRE ngày 23-05-2023

Ngày: 23/05/2023
Mã: XSBT
Giải tám
18
Giải bảy
104
Giải sáu
7995
3127
7820
Giải năm
0372
Giải bốn
80394
34190
78305
47310
18683
10395
97852
Giải ba
30872
34039
Giải nhì
75364
Giải nhất
01834
Giải Đặc biệt
176224
Kết quả Xổ Số BẾN TRE chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,5
1
8 ,0
2
7 ,0 ,4
3
9 ,4
4
5
2
6
4
7
2 ,2
8
3
9
5 ,4 ,0 ,5
ĐầuĐuôi
2 ,9 ,1
0
1
7 ,5 ,7
2
8
3
0 ,9 ,6 ,3 ,2
4
9 ,0 ,9
5
6
2
7
1
8
3
9

Xổ Số BẾN TRE ngày 16-05-2023

Ngày: 16/05/2023
Mã: XSBT
Giải tám
88
Giải bảy
493
Giải sáu
5070
8116
1159
Giải năm
1737
Giải bốn
40270
61004
57963
61808
03915
05072
87371
Giải ba
07877
43953
Giải nhì
29156
Giải nhất
71813
Giải Đặc biệt
339526
Kết quả Xổ Số BẾN TRE chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,8
1
6 ,5 ,3
2
6
3
7
4
5
9 ,3 ,6
6
3
7
0 ,0 ,2 ,1 ,7
8
8
9
3
ĐầuĐuôi
7 ,7
0
7
1
7
2
9 ,6 ,5 ,1
3
0
4
1
5
1 ,5 ,2
6
3 ,7
7
8 ,0
8
5
9

Xổ Số BẾN TRE ngày 09-05-2023

Ngày: 09/05/2023
Mã: XSBT
Giải tám
09
Giải bảy
479
Giải sáu
8146
8984
3255
Giải năm
8468
Giải bốn
53156
88722
59076
95228
57956
05408
17398
Giải ba
66044
55461
Giải nhì
31620
Giải nhất
38831
Giải Đặc biệt
006150
Kết quả Xổ Số BẾN TRE chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,8
1
2
2 ,8 ,0
3
1
4
6 ,4
5
5 ,6 ,6 ,0
6
8 ,1
7
9 ,6
8
4
9
8
ĐầuĐuôi
2 ,5
0
6 ,3
1
2
2
3
8 ,4
4
5
5
4 ,5 ,7 ,5
6
7
6 ,2 ,0 ,9
8
0 ,7
9

Xổ Số BẾN TRE ngày 02-05-2023

Ngày: 02/05/2023
Mã: XSBT
Giải tám
90
Giải bảy
249
Giải sáu
2481
8251
7746
Giải năm
4998
Giải bốn
41555
64309
34268
63315
87134
38908
71360
Giải ba
16706
53974
Giải nhì
24176
Giải nhất
17735
Giải Đặc biệt
479876
Kết quả Xổ Số BẾN TRE chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,8 ,6
1
5
2
3
4 ,5
4
9 ,6
5
1 ,5
6
8 ,0
7
4 ,6 ,6
8
1
9
0 ,8
ĐầuĐuôi
9 ,6
0
8 ,5
1
2
3
3 ,7
4
5 ,1 ,3
5
4 ,0 ,7 ,7
6
7
9 ,6 ,0
8
4 ,0
9

Xổ Số BẾN TRE ngày 25-04-2023

Ngày: 25/04/2023
Mã: XSBT
Giải tám
86
Giải bảy
139
Giải sáu
6170
9035
0849
Giải năm
4735
Giải bốn
85295
69765
96154
36433
46135
03773
40091
Giải ba
64281
92063
Giải nhì
37057
Giải nhất
70727
Giải Đặc biệt
954389
Kết quả Xổ Số BẾN TRE chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
2
7
3
9 ,5 ,5 ,3 ,5
4
9
5
4 ,7
6
5 ,3
7
0 ,3
8
6 ,1 ,9
9
5 ,1
ĐầuĐuôi
7
0
9 ,8
1
2
3 ,7 ,6
3
5
4
3 ,3 ,9 ,6 ,3
5
8
6
5 ,2
7
8
3 ,4 ,8
9

Xổ Số BẾN TRE ngày 18-04-2023

Ngày: 18/04/2023
Mã: XSBT
Giải tám
32
Giải bảy
463
Giải sáu
0783
3494
9819
Giải năm
5091
Giải bốn
37064
53051
95931
87007
67592
75123
70307
Giải ba
16371
51434
Giải nhì
76656
Giải nhất
76425
Giải Đặc biệt
675066
Kết quả Xổ Số BẾN TRE chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,7
1
9
2
3 ,5
3
2 ,1 ,4
4
5
1 ,6
6
3 ,4 ,6
7
1
8
3
9
4 ,1 ,2
ĐầuĐuôi
0
9 ,5 ,3 ,7
1
3 ,9
2
6 ,8 ,2
3
9 ,6 ,3
4
2
5
5 ,6
6
0 ,0
7
8
1
9

Xổ Số BẾN TRE ngày 11-04-2023

Ngày: 11/04/2023
Mã: XSBT
Giải tám
49
Giải bảy
386
Giải sáu
6173
7454
1092
Giải năm
9042
Giải bốn
16814
44420
34138
93957
87024
52268
45557
Giải ba
61869
63702
Giải nhì
17790
Giải nhất
88099
Giải Đặc biệt
680366
Kết quả Xổ Số BẾN TRE chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2
1
4
2
0 ,4
3
8
4
9 ,2
5
4 ,7 ,7
6
8 ,9 ,6
7
3
8
6
9
2 ,0 ,9
ĐầuĐuôi
2 ,9
0
1
9 ,4 ,0
2
7
3
5 ,1 ,2
4
5
8 ,6
6
5 ,5
7
3 ,6
8
4 ,6 ,9
9

Xổ Số BẾN TRE ngày 04-04-2023

Ngày: 04/04/2023
Mã: XSBT
Giải tám
59
Giải bảy
651
Giải sáu
1344
3255
6397
Giải năm
4173
Giải bốn
99002
05818
99803
94507
90168
96212
90812
Giải ba
74241
85862
Giải nhì
92015
Giải nhất
31421
Giải Đặc biệt
098711
Kết quả Xổ Số BẾN TRE chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,3 ,7
1
8 ,2 ,2 ,5 ,1
2
1
3
4
4 ,1
5
9 ,1 ,5
6
8 ,2
7
3
8
9
7
ĐầuĐuôi
0
5 ,4 ,2 ,1
1
0 ,1 ,1 ,6
2
7 ,0
3
4
4
5 ,1
5
6
9 ,0
7
1 ,6
8
5
9

Xổ Số BẾN TRE ngày 28-03-2023

Ngày: 28/03/2023
Mã: XSBT
Giải tám
32
Giải bảy
472
Giải sáu
7712
2376
8559
Giải năm
8076
Giải bốn
17323
80909
98480
91826
60817
87566
34910
Giải ba
61080
47571
Giải nhì
83540
Giải nhất
47169
Giải Đặc biệt
479410
Kết quả Xổ Số BẾN TRE chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9
1
2 ,7 ,0 ,0
2
3 ,6
3
2
4
0
5
9
6
6 ,9
7
2 ,6 ,6 ,1
8
0 ,0
9
ĐầuĐuôi
8 ,1 ,8 ,4 ,1
0
7
1
3 ,7 ,1
2
2
3
4
5
7 ,7 ,2 ,6
6
1
7
8
5 ,0 ,6
9