Home Xổ số miền Nam Xổ số Bình Thuận

Xổ số Bình Thuận

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 08-12-2022

Ngày: 08/12/2022
Mã: XSBTH
Giải tám
76
Giải bảy
204
Giải sáu
9214
1821
0539
Giải năm
6619
Giải bốn
86087
26707
86144
77471
89872
68482
58998
Giải ba
11262
94233
Giải nhì
36473
Giải nhất
16516
Giải Đặc biệt
732615
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,7
1
4 ,9 ,6 ,5
2
1
3
9 ,3
4
4
5
6
2
7
6 ,1 ,2 ,3
8
7 ,2
9
8
ĐầuĐuôi
0
2 ,7
1
7 ,8 ,6
2
3 ,7
3
0 ,1 ,4
4
1
5
7 ,1
6
8 ,0
7
9
8
3 ,1
9

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 01-12-2022

Ngày: 01/12/2022
Mã: XSBTH
Giải tám
29
Giải bảy
489
Giải sáu
6624
4878
6633
Giải năm
7646
Giải bốn
73118
92235
14711
95385
93994
04986
17171
Giải ba
38820
93115
Giải nhì
85805
Giải nhất
75166
Giải Đặc biệt
210867
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5
1
8 ,1 ,5
2
9 ,4 ,0
3
3 ,5
4
6
5
6
6 ,7
7
8 ,1
8
9 ,5 ,6
9
4
ĐầuĐuôi
2
0
1 ,7
1
2
3
3
2 ,9
4
3 ,8 ,1 ,0
5
4 ,8 ,6
6
6
7
7 ,1
8
2 ,8
9

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 24-11-2022

Ngày: 24/11/2022
Mã: XSBTH
Giải tám
38
Giải bảy
776
Giải sáu
4935
4137
4453
Giải năm
2514
Giải bốn
62702
06757
75996
25025
34464
14407
01990
Giải ba
19110
34355
Giải nhì
06482
Giải nhất
55652
Giải Đặc biệt
573288
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,7
1
4 ,0
2
5
3
8 ,5 ,7
4
5
3 ,7 ,5 ,2
6
4
7
6
8
2 ,8
9
6 ,0
ĐầuĐuôi
9 ,1
0
1
0 ,8 ,5
2
5
3
1 ,6
4
3 ,2 ,5
5
7 ,9
6
3 ,5 ,0
7
3 ,8
8
9

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 17-11-2022

Ngày: 17/11/2022
Mã: XSBTH
Giải tám
59
Giải bảy
587
Giải sáu
2884
9918
6181
Giải năm
2954
Giải bốn
43243
43715
39710
31411
77451
22676
83258
Giải ba
90802
01569
Giải nhì
07478
Giải nhất
81072
Giải Đặc biệt
071559
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2
1
8 ,5 ,0 ,1
2
3
4
3
5
9 ,4 ,1 ,8 ,9
6
9
7
6 ,8 ,2
8
7 ,4 ,1
9
ĐầuĐuôi
1
0
8 ,1 ,5
1
0 ,7
2
4
3
8 ,5
4
1
5
7
6
8
7
1 ,5 ,7
8
5 ,6 ,5
9

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 10-11-2022

Ngày: 10/11/2022
Mã: XSBTH
Giải tám
54
Giải bảy
540
Giải sáu
4148
8393
8888
Giải năm
0938
Giải bốn
59186
17012
42788
76351
41260
17919
54975
Giải ba
13674
33483
Giải nhì
45840
Giải nhất
44125
Giải Đặc biệt
571324
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
2 ,9
2
5 ,4
3
8
4
0 ,8 ,0
5
4 ,1
6
0
7
5 ,4
8
8 ,6 ,8 ,3
9
3
ĐầuĐuôi
4 ,6 ,4
0
5
1
1
2
9 ,8
3
5 ,7 ,2
4
7 ,2
5
8
6
7
4 ,8 ,3 ,8
8
1
9

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 03-11-2022

Ngày: 03/11/2022
Mã: XSBTH
Giải tám
71
Giải bảy
336
Giải sáu
7180
3263
9554
Giải năm
3289
Giải bốn
21985
28631
00034
13700
37604
14576
65276
Giải ba
13186
44034
Giải nhì
99744
Giải nhất
88379
Giải Đặc biệt
738090
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,4
1
2
3
6 ,1 ,4 ,4
4
4
5
4
6
3
7
1 ,6 ,6 ,9
8
0 ,9 ,5 ,6
9
0
ĐầuĐuôi
8 ,0 ,9
0
7 ,3
1
2
6
3
5 ,3 ,0 ,3 ,4
4
8
5
3 ,7 ,7 ,8
6
7
8
8 ,7
9

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 27-10-2022

Ngày: 27/10/2022
Mã: XSBTH
Giải tám
16
Giải bảy
896
Giải sáu
1856
7292
6207
Giải năm
5259
Giải bốn
22905
57512
04481
18634
31081
03449
07882
Giải ba
05469
11376
Giải nhì
42539
Giải nhất
28503
Giải Đặc biệt
331052
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,5 ,3
1
6 ,2
2
3
4 ,9
4
9
5
6 ,9 ,2
6
9
7
6
8
1 ,1 ,2
9
6 ,2
ĐầuĐuôi
0
8 ,8
1
9 ,1 ,8 ,5
2
0
3
3
4
0
5
1 ,9 ,5 ,7
6
0
7
8
5 ,4 ,6 ,3
9

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 20-10-2022

Ngày: 20/10/2022
Mã: XSBTH
Giải tám
39
Giải bảy
163
Giải sáu
2837
1388
4332
Giải năm
6211
Giải bốn
54912
33943
88859
35842
91692
18968
52460
Giải ba
45632
06036
Giải nhì
04404
Giải nhất
81570
Giải Đặc biệt
943881
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4
1
1 ,2
2
3
9 ,7 ,2 ,2 ,6
4
3 ,2
5
9
6
3 ,8 ,0
7
0
8
8 ,1
9
2
ĐầuĐuôi
6 ,7
0
1 ,8
1
3 ,1 ,4 ,9 ,3
2
6 ,4
3
0
4
5
3
6
3
7
8 ,6
8
3 ,5
9

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 13-10-2022

Ngày: 13/10/2022
Mã: XSBTH
Giải tám
49
Giải bảy
920
Giải sáu
4879
8726
8275
Giải năm
8453
Giải bốn
33053
46265
14345
89543
55509
13309
10344
Giải ba
80783
36447
Giải nhì
88137
Giải nhất
65721
Giải Đặc biệt
642100
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,9 ,0
1
2
0 ,6 ,1
3
7
4
9 ,5 ,3 ,4 ,7
5
3 ,3
6
5
7
9 ,5
8
3
9
ĐầuĐuôi
2 ,0
0
2
1
2
5 ,5 ,4 ,8
3
4
4
7 ,6 ,4
5
2
6
4 ,3
7
8
4 ,7 ,0 ,0
9

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 06-10-2022

Ngày: 06/10/2022
Mã: XSBTH
Giải tám
30
Giải bảy
482
Giải sáu
6537
4085
7728
Giải năm
8738
Giải bốn
44669
54994
92112
18257
76717
54039
09474
Giải ba
85777
48792
Giải nhì
82524
Giải nhất
49893
Giải Đặc biệt
456237
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
2 ,7
2
8 ,4
3
0 ,7 ,8 ,9 ,7
4
5
7
6
9
7
4 ,7
8
2 ,5
9
4 ,2 ,3
ĐầuĐuôi
3
0
1
8 ,1 ,9
2
9
3
9 ,7 ,2
4
8
5
6
3 ,5 ,1 ,7 ,3
7
2 ,3
8
6 ,3
9