Home Xổ số miền Nam Xổ số Bình Thuận

Xổ số Bình Thuận

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 12-05-2022

Ngày: 12/05/2022
Mã: XSBTH
Giải tám
05
Giải bảy
753
Giải sáu
9030
0392
7161
Giải năm
0217
Giải bốn
98347
72061
65049
56848
19194
15817
62464
Giải ba
30891
27910
Giải nhì
88864
Giải nhất
91624
Giải Đặc biệt
923900
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,0
1
7 ,7 ,0
2
4
3
0
4
7 ,9 ,8
5
3
6
1 ,1 ,4 ,4
7
8
9
2 ,4 ,1
ĐầuĐuôi
3 ,1 ,0
0
6 ,6 ,9
1
9
2
5
3
9 ,6 ,6 ,2
4
0
5
6
1 ,4 ,1
7
4
8
4
9

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 05-05-2022

Ngày: 05/05/2022
Mã: XSBTH
Giải tám
40
Giải bảy
518
Giải sáu
2419
2546
0688
Giải năm
9118
Giải bốn
81292
98850
02014
51458
39029
51697
94793
Giải ba
64431
63267
Giải nhì
69037
Giải nhất
51816
Giải Đặc biệt
335995
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
8 ,9 ,8 ,4 ,6
2
9
3
1 ,7
4
0 ,6
5
0 ,8
6
7
7
8
8
9
2 ,7 ,3 ,5
ĐầuĐuôi
4 ,5
0
3
1
9
2
9
3
1
4
9
5
4 ,1
6
9 ,6 ,3
7
1 ,8 ,1 ,5
8
1 ,2
9

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 28-04-2022

Ngày: 28/04/2022
Mã: XSBTH
Giải tám
19
Giải bảy
860
Giải sáu
4435
1115
2422
Giải năm
3180
Giải bốn
60844
87786
10952
01783
28380
34200
17953
Giải ba
76106
90569
Giải nhì
30262
Giải nhất
71016
Giải Đặc biệt
063241
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,6
1
9 ,5 ,6
2
2
3
5
4
4 ,1
5
2 ,3
6
0 ,9 ,2
7
8
0 ,6 ,3 ,0
9
ĐầuĐuôi
6 ,8 ,8 ,0
0
4
1
2 ,5 ,6
2
8 ,5
3
4
4
3 ,1
5
8 ,0 ,1
6
7
8
1 ,6
9

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 21-04-2022

Ngày: 21/04/2022
Mã: XSBTH
Giải tám
58
Giải bảy
840
Giải sáu
5700
1733
5109
Giải năm
4038
Giải bốn
13654
38953
85564
22244
37615
89502
30193
Giải ba
43364
41052
Giải nhì
37032
Giải nhất
85339
Giải Đặc biệt
192485
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,9 ,2
1
5
2
3
3 ,8 ,2 ,9
4
0 ,4
5
8 ,4 ,3 ,2
6
4 ,4
7
8
5
9
3
ĐầuĐuôi
4 ,0
0
1
0 ,5 ,3
2
3 ,5 ,9
3
5 ,6 ,4 ,6
4
1 ,8
5
6
7
5 ,3
8
0 ,3
9

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 14-04-2022

Ngày: 14/04/2022
Mã: XSBTH
Giải tám
56
Giải bảy
849
Giải sáu
9972
4180
9775
Giải năm
3500
Giải bốn
44981
80391
32057
05524
72277
80438
48102
Giải ba
41600
43236
Giải nhì
16714
Giải nhất
82001
Giải Đặc biệt
614226
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,2 ,0 ,1
1
4
2
4 ,6
3
8 ,6
4
9
5
6 ,7
6
7
2 ,5 ,7
8
0 ,1
9
1
ĐầuĐuôi
8 ,0 ,0
0
8 ,9 ,0
1
7 ,0
2
3
2 ,1
4
7
5
5 ,3 ,2
6
5 ,7
7
3
8
4
9

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 07-04-2022

Ngày: 07/04/2022
Mã: XSBTH
Giải tám
22
Giải bảy
584
Giải sáu
4242
4123
5798
Giải năm
1964
Giải bốn
34947
98154
02317
34479
57935
64153
96750
Giải ba
74113
60652
Giải nhì
95188
Giải nhất
79333
Giải Đặc biệt
690734
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
7 ,3
2
2 ,3
3
5 ,3 ,4
4
2 ,7
5
4 ,3 ,0 ,2
6
4
7
9
8
4 ,8
9
8
ĐầuĐuôi
5
0
1
2 ,4 ,5
2
2 ,5 ,1 ,3
3
8 ,6 ,5 ,3
4
3
5
6
4 ,1
7
9 ,8
8
7
9

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 31-03-2022

Ngày: 31/03/2022
Mã: XSBTH
Giải tám
24
Giải bảy
927
Giải sáu
3501
1160
7245
Giải năm
5663
Giải bốn
68720
68180
37025
62321
72377
15637
00986
Giải ba
67015
91040
Giải nhì
60745
Giải nhất
77149
Giải Đặc biệt
388031
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1
5
2
4 ,7 ,0 ,5 ,1
3
7 ,1
4
5 ,0 ,5 ,9
5
6
0 ,3
7
7
8
0 ,6
9
ĐầuĐuôi
6 ,2 ,8 ,4
0
0 ,2 ,3
1
2
6
3
2
4
4 ,2 ,1 ,4
5
8
6
2 ,7 ,3
7
8
4
9

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 24-03-2022

Ngày: 24/03/2022
Mã: XSBTH
Giải tám
64
Giải bảy
411
Giải sáu
6633
2325
9317
Giải năm
3129
Giải bốn
51789
54793
29847
87930
01348
57566
53261
Giải ba
05601
75173
Giải nhì
82787
Giải nhất
20663
Giải Đặc biệt
240793
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1
1 ,7
2
5 ,9
3
3 ,0
4
7 ,8
5
6
4 ,6 ,1 ,3
7
3
8
9 ,7
9
3 ,3
ĐầuĐuôi
3
0
1 ,6 ,0
1
2
3 ,9 ,7 ,6 ,9
3
6
4
2
5
6
6
1 ,4 ,8
7
4
8
2 ,8
9

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 17-03-2022

Ngày: 17/03/2022
Mã: XSBTH
Giải tám
25
Giải bảy
910
Giải sáu
0826
4922
6939
Giải năm
8987
Giải bốn
13753
38899
33984
20524
11372
78053
70508
Giải ba
21804
34607
Giải nhì
19730
Giải nhất
59906
Giải Đặc biệt
897515
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,4 ,7 ,6
1
0 ,5
2
5 ,6 ,2 ,4
3
9 ,0
4
5
3 ,3
6
7
2
8
7 ,4
9
9
ĐầuĐuôi
1 ,3
0
1
2 ,7
2
5 ,5
3
8 ,2 ,0
4
2 ,1
5
2 ,0
6
8 ,0
7
0
8
3 ,9
9

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 10-03-2022

Ngày: 10/03/2022
Mã: XSBTH
Giải tám
74
Giải bảy
618
Giải sáu
6303
5398
0013
Giải năm
3318
Giải bốn
63380
77628
34043
80613
28948
20644
67260
Giải ba
75288
33972
Giải nhì
11295
Giải nhất
64330
Giải Đặc biệt
955104
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,4
1
8 ,3 ,8 ,3
2
8
3
0
4
3 ,8 ,4
5
6
0
7
4 ,2
8
0 ,8
9
8 ,5
ĐầuĐuôi
8 ,6 ,3
0
1
7
2
0 ,1 ,4 ,1
3
7 ,4 ,0
4
9
5
6
7
1 ,9 ,1 ,2 ,4 ,8
8
9