Home Xổ số miền Nam Xổ số Bình Thuận

Xổ số Bình Thuận

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 12-11-2020

Ngày: 12/11/2020
Mã: XSBTH
Giải tám
24
Giải bảy
434
Giải sáu
9550
0806
6786
Giải năm
4640
Giải bốn
75782
37820
99611
53802
42872
11659
72303
Giải ba
24766
58534
Giải nhì
47784
Giải nhất
79901
Giải Đặc biệt
873143
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6 ,2 ,3 ,1
1
1
2
4 ,0
3
4 ,4
4
0 ,3
5
0 ,9
6
6
7
2
8
6 ,2 ,4
9
ĐầuĐuôi
5 ,4 ,2
0
1 ,0
1
8 ,0 ,7
2
0 ,4
3
2 ,3 ,3 ,8
4
5
0 ,8 ,6
6
7
8
5
9

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 05-11-2020

Ngày: 05/11/2020
Mã: XSBTH
Giải tám
83
Giải bảy
178
Giải sáu
4425
7842
3526
Giải năm
7796
Giải bốn
92711
18151
21797
47788
95230
24763
35123
Giải ba
10382
58597
Giải nhì
16606
Giải nhất
26050
Giải Đặc biệt
557848
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6
1
1
2
5 ,6 ,3
3
0
4
2 ,8
5
1 ,0
6
3
7
8
8
3 ,8 ,2
9
6 ,7 ,7
ĐầuĐuôi
3 ,5
0
1 ,5
1
4 ,8
2
8 ,6 ,2
3
4
2
5
2 ,9 ,0
6
9 ,9
7
7 ,8 ,4
8
9

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 29-10-2020

Ngày: 29/10/2020
Mã: XSBTH
Giải tám
84
Giải bảy
166
Giải sáu
3798
3477
0871
Giải năm
4771
Giải bốn
53845
45301
23660
99310
45181
36849
74390
Giải ba
83170
20120
Giải nhì
72540
Giải nhất
47214
Giải Đặc biệt
351713
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
1
0 ,4 ,3
2
0
3
4
5 ,9 ,0
5
6
6 ,0
7
7 ,1 ,1 ,0
8
4 ,1
9
8 ,0
ĐầuĐuôi
6 ,1 ,9 ,7 ,2 ,4
0
7 ,7 ,0 ,8
1
2
1
3
8 ,1
4
4
5
6
6
7
7
9
8
4
9

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 22-10-2020

Ngày: 22/10/2020
Mã: XSBTH
Giải tám
93
Giải bảy
284
Giải sáu
6208
7696
1335
Giải năm
4053
Giải bốn
19837
40359
12160
37877
05802
70886
73399
Giải ba
75877
06144
Giải nhì
90965
Giải nhất
20476
Giải Đặc biệt
395251
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
8 ,2
1
2
3
5 ,7
4
4
5
3 ,9 ,1
6
0 ,5
7
7 ,7 ,6
8
4 ,6
9
3 ,6 ,9
ĐầuĐuôi
6
0
5
1
0
2
9 ,5
3
8 ,4
4
3 ,6
5
9 ,8 ,7
6
3 ,7 ,7
7
0
8
5 ,9
9

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 15-10-2020

Ngày: 15/10/2020
Mã: XSBTH
Giải tám
33
Giải bảy
342
Giải sáu
5821
2793
9588
Giải năm
8689
Giải bốn
88095
64260
13324
00610
26633
44668
12969
Giải ba
11931
60846
Giải nhì
84773
Giải nhất
50760
Giải Đặc biệt
918227
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
0
2
1 ,4 ,7
3
3 ,3 ,1
4
2 ,6
5
6
0 ,8 ,9 ,0
7
3
8
8 ,9
9
3 ,5
ĐầuĐuôi
6 ,1 ,6
0
2 ,3
1
4
2
3 ,9 ,3 ,7
3
2
4
9
5
4
6
2
7
8 ,6
8
8 ,6
9

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 08-10-2020

Ngày: 08/10/2020
Mã: XSBTH
Giải tám
23
Giải bảy
980
Giải sáu
5841
0703
0909
Giải năm
6757
Giải bốn
00899
64495
73554
62831
74899
56826
09682
Giải ba
05902
78221
Giải nhì
95061
Giải nhất
64543
Giải Đặc biệt
528144
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
3 ,9 ,2
1
2
3 ,6 ,1
3
1
4
1 ,3 ,4
5
7 ,4
6
1
7
8
0 ,2
9
9 ,5 ,9
ĐầuĐuôi
8
0
4 ,3 ,2 ,6
1
8 ,0
2
2 ,0 ,4
3
5 ,4
4
9
5
2
6
5
7
8
0 ,9 ,9
9

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 01-10-2020

Ngày: 01/10/2020
Mã: XSBTH
Giải tám
58
Giải bảy
903
Giải sáu
4850
0701
8949
Giải năm
4366
Giải bốn
61753
85489
92756
80204
28750
08782
94199
Giải ba
40685
31386
Giải nhì
76342
Giải nhất
07049
Giải Đặc biệt
627304
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
3 ,1 ,4 ,4
1
2
3
4
9 ,2 ,9
5
8 ,0 ,3 ,6 ,0
6
6
7
8
9 ,2 ,5 ,6
9
9
ĐầuĐuôi
5 ,5
0
0
1
8 ,4
2
0 ,5
3
0 ,0
4
8
5
6 ,5 ,8
6
7
5
8
4 ,8 ,9 ,4
9

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 24-09-2020

Ngày: 24/09/2020
Mã: XSBTH
Giải tám
96
Giải bảy
679
Giải sáu
5638
8198
1963
Giải năm
5373
Giải bốn
82667
91773
99868
71136
25591
50939
78536
Giải ba
33539
15988
Giải nhì
55973
Giải nhất
64216
Giải Đặc biệt
231487
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
6
2
3
8 ,6 ,9 ,6 ,9
4
5
6
3 ,7 ,8
7
9 ,3 ,3 ,3
8
8 ,7
9
6 ,8 ,1
ĐầuĐuôi
0
9
1
2
6 ,7 ,7 ,7
3
4
5
9 ,3 ,3 ,1
6
6 ,8
7
3 ,9 ,6 ,8
8
7 ,3 ,3
9

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 17-09-2020

Ngày: 17/09/2020
Mã: XSBTH
Giải tám
04
Giải bảy
313
Giải sáu
3894
3902
3005
Giải năm
6183
Giải bốn
83261
74107
75614
96700
02755
58763
33981
Giải ba
53441
99508
Giải nhì
47607
Giải nhất
77754
Giải Đặc biệt
245936
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
4 ,2 ,5 ,7 ,0 ,8 ,7
1
3 ,4
2
3
6
4
1
5
5 ,4
6
1 ,3
7
8
3 ,1
9
4
ĐầuĐuôi
0
0
6 ,8 ,4
1
0
2
1 ,8 ,6
3
0 ,9 ,1 ,5
4
0 ,5
5
3
6
0 ,0
7
0
8
9

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 10-09-2020

Ngày: 10/09/2020
Mã: XSBTH
Giải tám
89
Giải bảy
706
Giải sáu
1606
6297
2273
Giải năm
2087
Giải bốn
03259
66757
71879
94280
49298
36575
67430
Giải ba
19656
40163
Giải nhì
23893
Giải nhất
98345
Giải Đặc biệt
188923
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6 ,6
1
2
3
3
0
4
5
5
9 ,7 ,6
6
3
7
3 ,9 ,5
8
9 ,7 ,0
9
7 ,8 ,3
ĐầuĐuôi
8 ,3
0
1
2
7 ,6 ,9 ,2
3
4
7 ,4
5
0 ,0 ,5
6
9 ,8 ,5
7
9
8
8 ,5 ,7
9