Home Xổ số miền Nam Xổ số Bình Thuận

Xổ số Bình Thuận

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 25-11-2021

Ngày: 25/11/2021
Mã: XSBTH
Giải tám
15
Giải bảy
060
Giải sáu
4123
3479
2776
Giải năm
0096
Giải bốn
17934
96477
35453
99174
47624
94075
58025
Giải ba
03357
68220
Giải nhì
31742
Giải nhất
30502
Giải Đặc biệt
366350
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2
1
5
2
3 ,4 ,5 ,0
3
4
4
2
5
3 ,7 ,0
6
0
7
9 ,6 ,7 ,4 ,5
8
9
6
ĐầuĐuôi
6 ,2 ,5
0
1
4 ,0
2
2 ,5
3
3 ,7 ,2
4
1 ,7 ,2
5
7 ,9
6
7 ,5
7
8
7
9

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 18-11-2021

Ngày: 18/11/2021
Mã: XSBTH
Giải tám
16
Giải bảy
696
Giải sáu
5799
2152
8811
Giải năm
2024
Giải bốn
41120
27433
39903
52812
13793
43393
12703
Giải ba
10318
99561
Giải nhì
34626
Giải nhất
67123
Giải Đặc biệt
504406
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,3 ,6
1
6 ,1 ,2 ,8
2
4 ,0 ,6 ,3
3
3
4
5
2
6
1
7
8
9
6 ,9 ,3 ,3
ĐầuĐuôi
2
0
1 ,6
1
5 ,1
2
3 ,0 ,9 ,9 ,0 ,2
3
2
4
5
1 ,9 ,2 ,0
6
7
1
8
9
9

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 04-11-2021

Ngày: 04/11/2021
Mã: XSBTH
Giải tám
88
Giải bảy
017
Giải sáu
4728
4211
7370
Giải năm
0300
Giải bốn
14396
09941
93372
65172
75702
78017
75292
Giải ba
26367
64864
Giải nhì
32243
Giải nhất
23296
Giải Đặc biệt
215172
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,2
1
7 ,1 ,7
2
8
3
4
1 ,3
5
6
7 ,4
7
0 ,2 ,2 ,2
8
8
9
6 ,2 ,6
ĐầuĐuôi
7 ,0
0
1 ,4
1
7 ,7 ,0 ,9 ,7
2
4
3
6
4
5
9 ,9
6
1 ,1 ,6
7
8 ,2
8
9

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 28-10-2021

Ngày: 28/10/2021
Mã: XSBTH
Giải tám
57
Giải bảy
497
Giải sáu
9211
1730
4692
Giải năm
3504
Giải bốn
71829
49087
47113
71065
33419
71250
07855
Giải ba
17875
63398
Giải nhì
42736
Giải nhất
23393
Giải Đặc biệt
685860
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4
1
1 ,3 ,9
2
9
3
0 ,6
4
5
7 ,0 ,5
6
5 ,0
7
5
8
7
9
7 ,2 ,8 ,3
ĐầuĐuôi
3 ,5 ,6
0
1
1
9
2
1 ,9
3
0
4
6 ,5 ,7
5
3
6
5 ,9 ,8
7
9
8
2 ,1
9

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 21-10-2021

Ngày: 21/10/2021
Mã: XSBTH
Giải tám
32
Giải bảy
801
Giải sáu
5652
3251
2017
Giải năm
5832
Giải bốn
07364
98474
57121
71316
74075
04656
13744
Giải ba
96511
75602
Giải nhì
36141
Giải nhất
48436
Giải Đặc biệt
862319
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,2
1
7 ,6 ,1 ,9
2
1
3
2 ,2 ,6
4
4 ,1
5
2 ,1 ,6
6
4
7
4 ,5
8
9
ĐầuĐuôi
0
0 ,5 ,2 ,1 ,4
1
3 ,5 ,3 ,0
2
3
6 ,7 ,4
4
7
5
1 ,5 ,3
6
1
7
8
1
9

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 22-07-2021

Ngày: 22/07/2021
Mã: XSBTH
Giải tám
32
Giải bảy
801
Giải sáu
5652
3251
2017
Giải năm
5832
Giải bốn
07364
98474
57121
71316
74075
04656
13744
Giải ba
96511
75602
Giải nhì
36141
Giải nhất
48436
Giải Đặc biệt
862319
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,2
1
7 ,6 ,1 ,9
2
1
3
2 ,2 ,6
4
4 ,1
5
2 ,1 ,6
6
4
7
4 ,5
8
9
ĐầuĐuôi
0
0 ,5 ,2 ,1 ,4
1
3 ,5 ,3 ,0
2
3
6 ,7 ,4
4
7
5
1 ,5 ,3
6
1
7
8
1
9

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 15-07-2021

Ngày: 15/07/2021
Mã: XSBTH
Giải tám
32
Giải bảy
801
Giải sáu
5652
3251
2017
Giải năm
5832
Giải bốn
07364
98474
57121
71316
74075
04656
13744
Giải ba
96511
75602
Giải nhì
36141
Giải nhất
48436
Giải Đặc biệt
862319
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,2
1
7 ,6 ,1 ,9
2
1
3
2 ,2 ,6
4
4 ,1
5
2 ,1 ,6
6
4
7
4 ,5
8
9
ĐầuĐuôi
0
0 ,5 ,2 ,1 ,4
1
3 ,5 ,3 ,0
2
3
6 ,7 ,4
4
7
5
1 ,5 ,3
6
1
7
8
1
9

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 08-07-2021

Ngày: 08/07/2021
Mã: XSBTH
Giải tám
32
Giải bảy
801
Giải sáu
5652
3251
2017
Giải năm
5832
Giải bốn
07364
98474
57121
71316
74075
04656
13744
Giải ba
96511
75602
Giải nhì
36141
Giải nhất
48436
Giải Đặc biệt
862319
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,2
1
7 ,6 ,1 ,9
2
1
3
2 ,2 ,6
4
4 ,1
5
2 ,1 ,6
6
4
7
4 ,5
8
9
ĐầuĐuôi
0
0 ,5 ,2 ,1 ,4
1
3 ,5 ,3 ,0
2
3
6 ,7 ,4
4
7
5
1 ,5 ,3
6
1
7
8
1
9

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 01-07-2021

Ngày: 01/07/2021
Mã: XSBTH
Giải tám
16
Giải bảy
585
Giải sáu
8670
2569
3634
Giải năm
8454
Giải bốn
45033
98538
24234
33707
05792
99809
15528
Giải ba
64032
77500
Giải nhì
60426
Giải nhất
03459
Giải Đặc biệt
678403
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,9 ,0 ,3
1
6
2
8 ,6
3
4 ,3 ,8 ,4 ,2
4
5
4 ,9
6
9
7
0
8
5
9
2
ĐầuĐuôi
7 ,0
0
1
9 ,3
2
3 ,0
3
3 ,5 ,3
4
8
5
1 ,2
6
0
7
3 ,2
8
6 ,0 ,5
9

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 24-06-2021

Ngày: 24/06/2021
Mã: XSBTH
Giải tám
94
Giải bảy
724
Giải sáu
3627
6863
6276
Giải năm
5443
Giải bốn
19514
37345
78147
11910
87182
27466
79281
Giải ba
35292
50589
Giải nhì
93542
Giải nhất
69019
Giải Đặc biệt
282497
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
4 ,0 ,9
2
4 ,7
3
4
3 ,5 ,7 ,2
5
6
3 ,6
7
6
8
2 ,1 ,9
9
4 ,2 ,7
ĐầuĐuôi
1
0
8
1
8 ,9 ,4
2
6 ,4
3
9 ,2 ,1
4
4
5
7 ,6
6
2 ,4 ,9
7
8
8 ,1
9