Xổ Số CẦN THƠ ngày 08-04-2009

Ngày: 08/04/2009
Mã: XSCT
Giải tám
63
Giải bảy
312
Giải sáu
4505
0175
1699
Giải năm
3319
Giải bốn
10368
32187
94560
64268
52271
16666
59758
Giải ba
65592
42065
Giải nhì
63779
Giải nhất
10483
Giải Đặc biệt
279642
Kết quả Xổ Số CẦN THƠ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5
1
2 ,9
2
3
4
2
5
8
6
3 ,8 ,0 ,8 ,6 ,5
7
5 ,1 ,9
8
7 ,3
9
9 ,2
ĐầuĐuôi
6
0
7
1
1 ,9 ,4
2
6 ,8
3
4
0 ,7 ,6
5
6
6
8
7
6 ,6 ,5
8
9 ,1 ,7
9

Xổ Số CẦN THƠ ngày 01-04-2009

Ngày: 01/04/2009
Mã: XSCT
Giải tám
43
Giải bảy
316
Giải sáu
9829
8488
8912
Giải năm
1008
Giải bốn
78001
14164
48484
87669
52984
48723
85164
Giải ba
79814
99294
Giải nhì
62824
Giải nhất
17328
Giải Đặc biệt
951254
Kết quả Xổ Số CẦN THƠ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,1
1
6 ,2 ,4
2
9 ,3 ,4 ,8
3
4
3
5
4
6
4 ,9 ,4
7
8
8 ,4 ,4
9
4
ĐầuĐuôi
0
0
1
1
2
4 ,2
3
6 ,8 ,8 ,6 ,1 ,9 ,2 ,5
4
5
1
6
7
8 ,0 ,2
8
2 ,6
9

Xổ Số CẦN THƠ ngày 25-03-2009

Ngày: 25/03/2009
Mã: XSCT
Giải tám
48
Giải bảy
526
Giải sáu
4544
2412
6448
Giải năm
8683
Giải bốn
53727
26953
77920
52635
20083
44661
77853
Giải ba
39047
82553
Giải nhì
84469
Giải nhất
06339
Giải Đặc biệt
29512
Kết quả Xổ Số CẦN THƠ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
2 ,2
2
6 ,7 ,0
3
5 ,9
4
8 ,4 ,8 ,7
5
3 ,3 ,3
6
1 ,9
7
8
3 ,3
9
ĐầuĐuôi
2
0
6
1
1 ,1
2
8 ,5 ,8 ,5 ,5
3
4
4
3
5
2
6
2 ,4
7
4 ,4
8
6 ,3
9

Xổ Số CẦN THƠ ngày 18-03-2009

Ngày: 18/03/2009
Mã: XSCT
Giải tám
55
Giải bảy
882
Giải sáu
9156
2027
0922
Giải năm
0145
Giải bốn
79189
31732
53588
92388
54183
82606
41039
Giải ba
04862
19922
Giải nhì
60663
Giải nhất
39820
Giải Đặc biệt
68751
Kết quả Xổ Số CẦN THƠ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6
1
2
7 ,2 ,2 ,0
3
2 ,9
4
5
5
5 ,6 ,1
6
2 ,3
7
8
2 ,9 ,8 ,8 ,3
9
ĐầuĐuôi
2
0
5
1
8 ,2 ,3 ,6 ,2
2
8 ,6
3
4
5 ,4
5
5 ,0
6
2
7
8 ,8
8
8 ,3
9