Home Xổ số miền Nam Xổ số Cần Thơ

Xổ số Cần Thơ

Xổ Số CẦN THƠ ngày 01-12-2021

Ngày: 01/12/2021
Mã: XSCT
Giải tám
05
Giải bảy
769
Giải sáu
5983
7939
7389
Giải năm
6939
Giải bốn
62496
81057
98976
53531
75490
44657
66738
Giải ba
77563
29423
Giải nhì
27751
Giải nhất
63037
Giải Đặc biệt
703270
Kết quả Xổ Số CẦN THƠ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5
1
2
3
3
9 ,9 ,1 ,8 ,7
4
5
7 ,7 ,1
6
9 ,3
7
6 ,0
8
3 ,9
9
6 ,0
ĐầuĐuôi
9 ,7
0
3 ,5
1
2
8 ,6 ,2
3
4
0
5
9 ,7
6
5 ,5 ,3
7
3
8
6 ,3 ,8 ,3
9

Xổ Số CẦN THƠ ngày 24-11-2021

Ngày: 24/11/2021
Mã: XSCT
Giải tám
84
Giải bảy
140
Giải sáu
4985
6219
6652
Giải năm
8338
Giải bốn
87049
71777
89158
68894
51326
69551
65809
Giải ba
07117
01336
Giải nhì
29307
Giải nhất
20963
Giải Đặc biệt
871454
Kết quả Xổ Số CẦN THƠ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,7
1
9 ,7
2
6
3
8 ,6
4
0 ,9
5
2 ,8 ,1 ,4
6
3
7
7
8
4 ,5
9
4
ĐầuĐuôi
4
0
5
1
5
2
6
3
8 ,9 ,5
4
8
5
2 ,3
6
7 ,1 ,0
7
3 ,5
8
1 ,4 ,0
9

Xổ Số CẦN THƠ ngày 17-11-2021

Ngày: 17/11/2021
Mã: XSCT
Giải tám
77
Giải bảy
505
Giải sáu
9868
2321
1861
Giải năm
0585
Giải bốn
25365
31597
63201
05753
49565
48559
30007
Giải ba
09342
57726
Giải nhì
65416
Giải nhất
90899
Giải Đặc biệt
730625
Kết quả Xổ Số CẦN THƠ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,1 ,7
1
6
2
1 ,6 ,5
3
4
2
5
3 ,9
6
8 ,1 ,5 ,5
7
7
8
5
9
7 ,9
ĐầuĐuôi
0
2 ,6 ,0
1
4
2
5
3
4
0 ,8 ,6 ,6 ,2
5
2 ,1
6
7 ,9 ,0
7
6
8
5 ,9
9

Xổ Số CẦN THƠ ngày 27-10-2021

Ngày: 27/10/2021
Mã: XSCT
Giải tám
03
Giải bảy
782
Giải sáu
6768
6263
2884
Giải năm
2143
Giải bốn
17011
58498
21126
36054
78068
09033
84625
Giải ba
15762
38461
Giải nhì
00736
Giải nhất
88113
Giải Đặc biệt
531535
Kết quả Xổ Số CẦN THƠ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3
1
1 ,3
2
6 ,5
3
3 ,6 ,5
4
3
5
4
6
8 ,3 ,8 ,2 ,1
7
8
2 ,4
9
8
ĐầuĐuôi
0
1 ,6
1
8 ,6
2
0 ,6 ,4 ,3 ,1
3
8 ,5
4
2 ,3
5
2 ,3
6
7
6 ,9 ,6
8
9

Xổ Số CẦN THƠ ngày 20-10-2021

Ngày: 20/10/2021
Mã: XSCT
Giải tám
45
Giải bảy
421
Giải sáu
2050
8724
4774
Giải năm
9903
Giải bốn
39018
26612
38582
57302
26713
79395
40867
Giải ba
49479
63453
Giải nhì
69035
Giải nhất
26139
Giải Đặc biệt
125151
Kết quả Xổ Số CẦN THƠ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,2
1
8 ,2 ,3
2
1 ,4
3
5 ,9
4
5
5
0 ,3 ,1
6
7
7
4 ,9
8
2
9
5
ĐầuĐuôi
5
0
2 ,5
1
1 ,8 ,0
2
0 ,1 ,5
3
2 ,7
4
4 ,9 ,3
5
6
6
7
1
8
7 ,3
9

Xổ Số CẦN THƠ ngày 21-07-2021

Ngày: 21/07/2021
Mã: XSCT
Giải tám
45
Giải bảy
421
Giải sáu
2050
8724
4774
Giải năm
9903
Giải bốn
39018
26612
38582
57302
26713
79395
40867
Giải ba
49479
63453
Giải nhì
69035
Giải nhất
26139
Giải Đặc biệt
125151
Kết quả Xổ Số CẦN THƠ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,2
1
8 ,2 ,3
2
1 ,4
3
5 ,9
4
5
5
0 ,3 ,1
6
7
7
4 ,9
8
2
9
5
ĐầuĐuôi
5
0
2 ,5
1
1 ,8 ,0
2
0 ,1 ,5
3
2 ,7
4
4 ,9 ,3
5
6
6
7
1
8
7 ,3
9

Xổ Số CẦN THƠ ngày 14-07-2021

Ngày: 14/07/2021
Mã: XSCT
Giải tám
45
Giải bảy
421
Giải sáu
2050
8724
4774
Giải năm
9903
Giải bốn
39018
26612
38582
57302
26713
79395
40867
Giải ba
49479
63453
Giải nhì
69035
Giải nhất
26139
Giải Đặc biệt
125151
Kết quả Xổ Số CẦN THƠ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,2
1
8 ,2 ,3
2
1 ,4
3
5 ,9
4
5
5
0 ,3 ,1
6
7
7
4 ,9
8
2
9
5
ĐầuĐuôi
5
0
2 ,5
1
1 ,8 ,0
2
0 ,1 ,5
3
2 ,7
4
4 ,9 ,3
5
6
6
7
1
8
7 ,3
9

Xổ Số CẦN THƠ ngày 07-07-2021

Ngày: 07/07/2021
Mã: XSCT
Giải tám
45
Giải bảy
421
Giải sáu
2050
8724
4774
Giải năm
9903
Giải bốn
39018
26612
38582
57302
26713
79395
40867
Giải ba
49479
63453
Giải nhì
69035
Giải nhất
26139
Giải Đặc biệt
125151
Kết quả Xổ Số CẦN THƠ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,2
1
8 ,2 ,3
2
1 ,4
3
5 ,9
4
5
5
0 ,3 ,1
6
7
7
4 ,9
8
2
9
5
ĐầuĐuôi
5
0
2 ,5
1
1 ,8 ,0
2
0 ,1 ,5
3
2 ,7
4
4 ,9 ,3
5
6
6
7
1
8
7 ,3
9

Xổ Số CẦN THƠ ngày 30-06-2021

Ngày: 30/06/2021
Mã: XSCT
Giải tám
10
Giải bảy
561
Giải sáu
1319
4450
4346
Giải năm
9378
Giải bốn
83751
67408
18024
67205
06730
02813
50063
Giải ba
22183
80910
Giải nhì
37165
Giải nhất
53310
Giải Đặc biệt
264290
Kết quả Xổ Số CẦN THƠ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,5
1
0 ,9 ,3 ,0 ,0
2
4
3
0
4
6
5
0 ,1
6
1 ,3 ,5
7
8
8
3
9
0
ĐầuĐuôi
1 ,5 ,3 ,1 ,1 ,9
0
6 ,5
1
2
1 ,6 ,8
3
2
4
0 ,6
5
4
6
7
7 ,0
8
1
9

Xổ Số CẦN THƠ ngày 23-06-2021

Ngày: 23/06/2021
Mã: XSCT
Giải tám
08
Giải bảy
883
Giải sáu
0157
1849
7020
Giải năm
6867
Giải bốn
91149
09481
04304
22854
50339
07476
12474
Giải ba
09403
75219
Giải nhì
85249
Giải nhất
91576
Giải Đặc biệt
266191
Kết quả Xổ Số CẦN THƠ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,4 ,3
1
9
2
0
3
9
4
9 ,9 ,9
5
7 ,4
6
7
7
6 ,4 ,6
8
3 ,1
9
1
ĐầuĐuôi
2
0
8 ,9
1
2
8 ,0
3
0 ,5 ,7
4
5
7 ,7
6
5 ,6
7
0
8
4 ,4 ,3 ,1 ,4
9