Home Xổ số miền Nam Xổ số Cần Thơ

Xổ số Cần Thơ

Xổ Số CẦN THƠ ngày 11-05-2022

Ngày: 11/05/2022
Mã: XSCT
Giải tám
95
Giải bảy
196
Giải sáu
1596
4120
9174
Giải năm
0358
Giải bốn
86187
84441
86714
64776
61475
18230
97426
Giải ba
04151
76832
Giải nhì
40230
Giải nhất
70738
Giải Đặc biệt
254658
Kết quả Xổ Số CẦN THƠ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
4
2
0 ,6
3
0 ,2 ,0 ,8
4
1
5
8 ,1 ,8
6
7
4 ,6 ,5
8
7
9
5 ,6 ,6
ĐầuĐuôi
2 ,3 ,3
0
4 ,5
1
3
2
3
7 ,1
4
9 ,7
5
9 ,9 ,7 ,2
6
8
7
5 ,3 ,5
8
9

Xổ Số CẦN THƠ ngày 04-05-2022

Ngày: 04/05/2022
Mã: XSCT
Giải tám
37
Giải bảy
373
Giải sáu
9826
4073
4092
Giải năm
2296
Giải bốn
18831
29951
42038
13481
80866
35337
28606
Giải ba
78005
68417
Giải nhì
89086
Giải nhất
82339
Giải Đặc biệt
264654
Kết quả Xổ Số CẦN THƠ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,5
1
7
2
6
3
7 ,1 ,8 ,7 ,9
4
5
1 ,4
6
6
7
3 ,3
8
1 ,6
9
2 ,6
ĐầuĐuôi
0
3 ,5 ,8
1
9
2
7 ,7
3
5
4
0
5
2 ,9 ,6 ,0 ,8
6
3 ,3 ,1
7
3
8
3
9

Xổ Số CẦN THƠ ngày 27-04-2022

Ngày: 27/04/2022
Mã: XSCT
Giải tám
95
Giải bảy
864
Giải sáu
5409
3950
2558
Giải năm
1121
Giải bốn
02830
97938
30381
74128
87673
04226
84487
Giải ba
46991
37146
Giải nhì
73534
Giải nhất
70914
Giải Đặc biệt
961362
Kết quả Xổ Số CẦN THƠ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9
1
4
2
1 ,8 ,6
3
0 ,8 ,4
4
6
5
0 ,8
6
4 ,2
7
3
8
1 ,7
9
5 ,1
ĐầuĐuôi
5 ,3
0
2 ,8 ,9
1
6
2
7
3
6 ,3 ,1
4
9
5
2 ,4
6
8
7
5 ,3 ,2
8
0
9

Xổ Số CẦN THƠ ngày 20-04-2022

Ngày: 20/04/2022
Mã: XSCT
Giải tám
84
Giải bảy
992
Giải sáu
9912
9584
7665
Giải năm
2014
Giải bốn
76179
75235
12978
18592
97507
48599
65804
Giải ba
58463
82047
Giải nhì
58837
Giải nhất
13308
Giải Đặc biệt
127330
Kết quả Xổ Số CẦN THƠ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,4 ,8
1
2 ,4
2
3
5 ,7 ,0
4
7
5
6
5 ,3
7
9 ,8
8
4 ,4
9
2 ,2 ,9
ĐầuĐuôi
3
0
1
9 ,1 ,9
2
6
3
8 ,8 ,1 ,0
4
6 ,3
5
6
0 ,4 ,3
7
7 ,0
8
7 ,9
9

Xổ Số CẦN THƠ ngày 13-04-2022

Ngày: 13/04/2022
Mã: XSCT
Giải tám
65
Giải bảy
326
Giải sáu
6996
4679
6487
Giải năm
5376
Giải bốn
62355
03893
56130
38874
43281
60680
62645
Giải ba
60955
47573
Giải nhì
86392
Giải nhất
43070
Giải Đặc biệt
209667
Kết quả Xổ Số CẦN THƠ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
2
6
3
0
4
5
5
5 ,5
6
5 ,7
7
9 ,6 ,4 ,3 ,0
8
7 ,1 ,0
9
6 ,3 ,2
ĐầuĐuôi
3 ,8 ,7
0
8
1
9
2
9 ,7
3
7
4
6 ,5 ,4 ,5
5
2 ,9 ,7
6
8 ,6
7
8
7
9

Xổ Số CẦN THƠ ngày 06-04-2022

Ngày: 06/04/2022
Mã: XSCT
Giải tám
57
Giải bảy
698
Giải sáu
9589
2339
3538
Giải năm
5831
Giải bốn
98267
42892
71022
12575
42810
42386
00139
Giải ba
82655
62576
Giải nhì
01060
Giải nhất
51405
Giải Đặc biệt
226042
Kết quả Xổ Số CẦN THƠ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5
1
0
2
2
3
9 ,8 ,1 ,9
4
2
5
7 ,5
6
7 ,0
7
5 ,6
8
9 ,6
9
8 ,2
ĐầuĐuôi
1 ,6
0
3
1
9 ,2 ,4
2
3
4
7 ,5 ,0
5
8 ,7
6
5 ,6
7
9 ,3
8
8 ,3 ,3
9

Xổ Số CẦN THƠ ngày 30-03-2022

Ngày: 30/03/2022
Mã: XSCT
Giải tám
51
Giải bảy
435
Giải sáu
1372
8176
2104
Giải năm
7221
Giải bốn
96370
98897
18132
88692
59339
20622
07985
Giải ba
53602
32306
Giải nhì
05362
Giải nhất
27954
Giải Đặc biệt
555368
Kết quả Xổ Số CẦN THƠ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,2 ,6
1
2
1 ,2
3
5 ,2 ,9
4
5
1 ,4
6
2 ,8
7
2 ,6 ,0
8
5
9
7 ,2
ĐầuĐuôi
7
0
5 ,2
1
7 ,3 ,9 ,2 ,0 ,6
2
3
0 ,5
4
3 ,8
5
7 ,0
6
9
7
6
8
3
9

Xổ Số CẦN THƠ ngày 23-03-2022

Ngày: 23/03/2022
Mã: XSCT
Giải tám
98
Giải bảy
941
Giải sáu
9929
5314
5039
Giải năm
4464
Giải bốn
35104
41581
63329
64551
17142
05341
62658
Giải ba
14897
86488
Giải nhì
04494
Giải nhất
75273
Giải Đặc biệt
087055
Kết quả Xổ Số CẦN THƠ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4
1
4
2
9 ,9
3
9
4
1 ,2 ,1
5
1 ,8 ,5
6
4
7
3
8
1 ,8
9
8 ,7 ,4
ĐầuĐuôi
0
4 ,8 ,5 ,4
1
4
2
7
3
1 ,6 ,0 ,9
4
5
5
6
9
7
9 ,5 ,8
8
2 ,3 ,2
9

Xổ Số CẦN THƠ ngày 16-03-2022

Ngày: 16/03/2022
Mã: XSCT
Giải tám
97
Giải bảy
588
Giải sáu
3144
6736
1549
Giải năm
9305
Giải bốn
19248
81470
01985
70209
57240
33720
99870
Giải ba
44367
62273
Giải nhì
52589
Giải nhất
47342
Giải Đặc biệt
002249
Kết quả Xổ Số CẦN THƠ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,9
1
2
0
3
6
4
4 ,9 ,8 ,0 ,2 ,9
5
6
7
7
0 ,0 ,3
8
8 ,5 ,9
9
7
ĐầuĐuôi
7 ,4 ,2 ,7
0
1
4
2
7
3
4
4
0 ,8
5
3
6
9 ,6
7
8 ,4
8
4 ,0 ,8 ,4
9

Xổ Số CẦN THƠ ngày 09-03-2022

Ngày: 09/03/2022
Mã: XSCT
Giải tám
26
Giải bảy
454
Giải sáu
0911
4172
0943
Giải năm
1168
Giải bốn
58622
49154
90319
46841
04561
85332
49837
Giải ba
20298
71812
Giải nhì
07260
Giải nhất
73431
Giải Đặc biệt
035151
Kết quả Xổ Số CẦN THƠ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1 ,9 ,2
2
6 ,2
3
2 ,7 ,1
4
3 ,1
5
4 ,4 ,1
6
8 ,1 ,0
7
2
8
9
8
ĐầuĐuôi
6
0
1 ,4 ,6 ,3 ,5
1
7 ,2 ,3 ,1
2
4
3
5 ,5
4
5
2
6
3
7
6 ,9
8
1
9