Home Xổ số miền Nam Xổ số Đà Lạt

Xổ số Đà Lạt

Xổ Số ĐÀ LẠT ngày 04-12-2022

Ngày: 04/12/2022
Mã: XSDL
Giải tám
85
Giải bảy
452
Giải sáu
6171
3408
8155
Giải năm
0764
Giải bốn
80005
54784
55510
98930
65070
01494
03810
Giải ba
87642
74122
Giải nhì
12412
Giải nhất
39252
Giải Đặc biệt
780515
Kết quả Xổ Số ĐÀ LẠT chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,5
1
0 ,0 ,2 ,5
2
2
3
0
4
2
5
2 ,5 ,2
6
4
7
1 ,0
8
5 ,4
9
4
ĐầuĐuôi
1 ,3 ,7 ,1
0
7
1
5 ,4 ,2 ,1 ,5
2
3
6 ,8 ,9
4
8 ,5 ,0 ,1
5
6
7
0
8
9

Xổ Số ĐÀ LẠT ngày 27-11-2022

Ngày: 27/11/2022
Mã: XSDL
Giải tám
64
Giải bảy
099
Giải sáu
9894
6614
2382
Giải năm
2779
Giải bốn
83718
33166
23975
34395
07675
66466
07815
Giải ba
70173
68901
Giải nhì
46402
Giải nhất
80214
Giải Đặc biệt
132764
Kết quả Xổ Số ĐÀ LẠT chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,2
1
4 ,8 ,5 ,4
2
3
4
5
6
4 ,6 ,6 ,4
7
9 ,5 ,5 ,3
8
2
9
9 ,4 ,5
ĐầuĐuôi
0
0
1
8 ,0
2
7
3
6 ,9 ,1 ,1 ,6
4
7 ,9 ,7 ,1
5
6 ,6
6
7
1
8
9 ,7
9

Xổ Số ĐÀ LẠT ngày 20-11-2022

Ngày: 20/11/2022
Mã: XSDL
Giải tám
53
Giải bảy
808
Giải sáu
0974
7632
6676
Giải năm
3155
Giải bốn
37193
34549
12059
95777
93871
37513
75601
Giải ba
57827
60767
Giải nhì
23740
Giải nhất
20588
Giải Đặc biệt
900596
Kết quả Xổ Số ĐÀ LẠT chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,1
1
3
2
7
3
2
4
9 ,0
5
3 ,5 ,9
6
7
7
4 ,6 ,7 ,1
8
8
9
3 ,6
ĐầuĐuôi
4
0
7 ,0
1
3
2
5 ,9 ,1
3
7
4
5
5
7 ,9
6
7 ,2 ,6
7
0 ,8
8
4 ,5
9

Xổ Số ĐÀ LẠT ngày 13-11-2022

Ngày: 13/11/2022
Mã: XSDL
Giải tám
81
Giải bảy
226
Giải sáu
8952
0262
2732
Giải năm
3520
Giải bốn
48132
25070
04222
94402
01198
14247
60620
Giải ba
33256
65199
Giải nhì
85661
Giải nhất
02742
Giải Đặc biệt
606310
Kết quả Xổ Số ĐÀ LẠT chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2
1
0
2
6 ,0 ,2 ,0
3
2 ,2
4
7 ,2
5
2 ,6
6
2 ,1
7
0
8
1
9
8 ,9
ĐầuĐuôi
2 ,7 ,2 ,1
0
8 ,6
1
5 ,6 ,3 ,3 ,2 ,0 ,4
2
3
4
5
2 ,5
6
4
7
9
8
9
9

Xổ Số ĐÀ LẠT ngày 06-11-2022

Ngày: 06/11/2022
Mã: XSDL
Giải tám
39
Giải bảy
509
Giải sáu
3030
6905
7846
Giải năm
8915
Giải bốn
38013
07628
73391
36502
24223
77416
82026
Giải ba
95173
72225
Giải nhì
98283
Giải nhất
31585
Giải Đặc biệt
305158
Kết quả Xổ Số ĐÀ LẠT chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,5 ,2
1
5 ,3 ,6
2
8 ,3 ,6 ,5
3
9 ,0
4
6
5
8
6
7
3
8
3 ,5
9
1
ĐầuĐuôi
3
0
9
1
0
2
1 ,2 ,7 ,8
3
4
0 ,1 ,2 ,8
5
4 ,1 ,2
6
7
2 ,5
8
3 ,0
9

Xổ Số ĐÀ LẠT ngày 30-10-2022

Ngày: 30/10/2022
Mã: XSDL
Giải tám
89
Giải bảy
834
Giải sáu
7043
3947
4668
Giải năm
2084
Giải bốn
53029
74725
81057
35075
15938
41622
36535
Giải ba
96637
22826
Giải nhì
59898
Giải nhất
16585
Giải Đặc biệt
440765
Kết quả Xổ Số ĐÀ LẠT chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
2
9 ,5 ,2 ,6
3
4 ,8 ,5 ,7
4
3 ,7
5
7
6
8 ,5
7
5
8
9 ,4 ,5
9
8
ĐầuĐuôi
0
1
2
2
4
3
3 ,8
4
2 ,7 ,3 ,8 ,6
5
2
6
4 ,5 ,3
7
6 ,3 ,9
8
8 ,2
9

Xổ Số ĐÀ LẠT ngày 23-10-2022

Ngày: 23/10/2022
Mã: XSDL
Giải tám
94
Giải bảy
441
Giải sáu
5511
3531
3402
Giải năm
6554
Giải bốn
25515
69050
61868
14049
66147
15096
33884
Giải ba
83778
17182
Giải nhì
01084
Giải nhất
62475
Giải Đặc biệt
082532
Kết quả Xổ Số ĐÀ LẠT chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2
1
1 ,5
2
3
1 ,2
4
1 ,9 ,7
5
4 ,0
6
8
7
8 ,5
8
4 ,2 ,4
9
4 ,6
ĐầuĐuôi
5
0
4 ,1 ,3
1
0 ,8 ,3
2
3
9 ,5 ,8 ,8
4
1 ,7
5
9
6
4
7
6 ,7
8
4
9

Xổ Số ĐÀ LẠT ngày 16-10-2022

Ngày: 16/10/2022
Mã: XSDL
Giải tám
48
Giải bảy
398
Giải sáu
3824
5460
8094
Giải năm
4818
Giải bốn
31727
54584
43572
91439
19434
89857
81536
Giải ba
64698
79500
Giải nhì
20575
Giải nhất
71890
Giải Đặc biệt
317311
Kết quả Xổ Số ĐÀ LẠT chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0
1
8 ,1
2
4 ,7
3
9 ,4 ,6
4
8
5
7
6
0
7
2 ,5
8
4
9
8 ,4 ,8 ,0
ĐầuĐuôi
6 ,0 ,9
0
1
1
7
2
3
2 ,9 ,8 ,3
4
7
5
3
6
2 ,5
7
4 ,9 ,1 ,9
8
3
9

Xổ Số ĐÀ LẠT ngày 09-10-2022

Ngày: 09/10/2022
Mã: XSDL
Giải tám
95
Giải bảy
660
Giải sáu
2231
2795
0799
Giải năm
3112
Giải bốn
87674
77738
88094
71103
76860
44073
89912
Giải ba
76472
77411
Giải nhì
88945
Giải nhất
49371
Giải Đặc biệt
824240
Kết quả Xổ Số ĐÀ LẠT chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3
1
2 ,2 ,1
2
3
1 ,8
4
5 ,0
5
6
0 ,0
7
4 ,3 ,2 ,1
8
9
5 ,5 ,9 ,4
ĐầuĐuôi
6 ,6 ,4
0
3 ,1 ,7
1
1 ,1 ,7
2
0 ,7
3
7 ,9
4
9 ,9 ,4
5
6
7
3
8
9
9

Xổ Số ĐÀ LẠT ngày 02-10-2022

Ngày: 02/10/2022
Mã: XSDL
Giải tám
93
Giải bảy
113
Giải sáu
1052
2036
8342
Giải năm
6557
Giải bốn
46705
70847
59850
13492
92947
61263
79279
Giải ba
03455
54299
Giải nhì
39548
Giải nhất
66225
Giải Đặc biệt
928141
Kết quả Xổ Số ĐÀ LẠT chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5
1
3
2
5
3
6
4
2 ,7 ,7 ,8 ,1
5
2 ,7 ,0 ,5
6
3
7
9
8
9
3 ,2 ,9
ĐầuĐuôi
5
0
4
1
5 ,4 ,9
2
9 ,1 ,6
3
4
0 ,5 ,2
5
3
6
5 ,4 ,4
7
4
8
7 ,9
9