Home Xổ số miền Nam Xổ số Đà Lạt

Xổ số Đà Lạt

Xổ Số ĐÀ LẠT ngày 31-05-2020

Ngày: 31/05/2020
Mã: XSDL
Giải tám
11
Giải bảy
909
Giải sáu
6333
8769
5761
Giải năm
0231
Giải bốn
31299
49334
21569
81620
09804
20025
96663
Giải ba
43613
89531
Giải nhì
53520
Giải nhất
50023
Giải Đặc biệt
138039
Kết quả Xổ Số ĐÀ LẠT chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
9 ,4
1
1 ,3
2
0 ,5 ,0 ,3
3
3 ,1 ,4 ,1 ,9
4
5
6
9 ,1 ,9 ,3
7
8
9
9
ĐầuĐuôi
2 ,2
0
1 ,6 ,3 ,3
1
2
3 ,6 ,1 ,2
3
3 ,0
4
2
5
6
7
8
0 ,6 ,9 ,6 ,3
9

Xổ Số ĐÀ LẠT ngày 24-05-2020

Ngày: 24/05/2020
Mã: XSDL
Giải tám
83
Giải bảy
864
Giải sáu
3232
3564
1408
Giải năm
9736
Giải bốn
58243
73050
55132
14915
85286
46084
03269
Giải ba
98539
14570
Giải nhì
12234
Giải nhất
81188
Giải Đặc biệt
324790
Kết quả Xổ Số ĐÀ LẠT chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
8
1
5
2
3
2 ,6 ,2 ,9 ,4
4
3
5
0
6
4 ,4 ,9
7
0
8
3 ,6 ,4 ,8
9
0
ĐầuĐuôi
5 ,7 ,9
0
1
3 ,3
2
8 ,4
3
6 ,6 ,8 ,3
4
1
5
3 ,8
6
7
0 ,8
8
6 ,3
9

Xổ Số ĐÀ LẠT ngày 17-05-2020

Ngày: 17/05/2020
Mã: XSDL
Giải tám
30
Giải bảy
389
Giải sáu
3124
1895
5198
Giải năm
7825
Giải bốn
00494
32486
93451
48912
32786
80268
09149
Giải ba
27256
50421
Giải nhì
28703
Giải nhất
34471
Giải Đặc biệt
289736
Kết quả Xổ Số ĐÀ LẠT chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
3
1
2
2
4 ,5 ,1
3
0 ,6
4
9
5
1 ,6
6
8
7
1
8
9 ,6 ,6
9
5 ,8 ,4
ĐầuĐuôi
3
0
5 ,2 ,7
1
1
2
0
3
2 ,9
4
9 ,2
5
8 ,8 ,5 ,3
6
7
9 ,6
8
8 ,4
9

Xổ Số ĐÀ LẠT ngày 10-05-2020

Ngày: 10/05/2020
Mã: XSDL
Giải tám
60
Giải bảy
041
Giải sáu
0810
8116
9123
Giải năm
8948
Giải bốn
98621
40986
48042
82867
56594
86794
24921
Giải ba
88632
74528
Giải nhì
63600
Giải nhất
34844
Giải Đặc biệt
142159
Kết quả Xổ Số ĐÀ LẠT chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0
1
0 ,6
2
3 ,1 ,1 ,8
3
2
4
1 ,8 ,2 ,4
5
9
6
0 ,7
7
8
6
9
4 ,4
ĐầuĐuôi
6 ,1 ,0
0
4 ,2 ,2
1
4 ,3
2
2
3
9 ,9 ,4
4
5
1 ,8
6
6
7
4 ,2
8
5
9

Xổ Số ĐÀ LẠT ngày 03-05-2020

Ngày: 03/05/2020
Mã: XSDL
Giải tám
57
Giải bảy
141
Giải sáu
1515
6533
9735
Giải năm
7421
Giải bốn
15420
65922
23244
68813
25127
18986
87062
Giải ba
88506
31073
Giải nhì
33617
Giải nhất
25080
Giải Đặc biệt
534833
Kết quả Xổ Số ĐÀ LẠT chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6
1
5 ,3 ,7
2
1 ,0 ,2 ,7
3
3 ,5 ,3
4
1 ,4
5
7
6
2
7
3
8
6 ,0
9
ĐầuĐuôi
2 ,8
0
4 ,2
1
2 ,6
2
3 ,1 ,7 ,3
3
4
4
1 ,3
5
8 ,0
6
5 ,2 ,1
7
8
9

Xổ Số ĐÀ LẠT ngày 26-04-2020

Ngày: 26/04/2020
Mã: XSDL
Giải tám
19
Giải bảy
895
Giải sáu
3265
5814
2774
Giải năm
9811
Giải bốn
59530
12179
94626
22284
25576
39946
41230
Giải ba
32307
08107
Giải nhì
63894
Giải nhất
25784
Giải Đặc biệt
864922
Kết quả Xổ Số ĐÀ LẠT chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7 ,7
1
9 ,4 ,1
2
6 ,2
3
0 ,0
4
6
5
6
5
7
4 ,9 ,6
8
4 ,4
9
5 ,4
ĐầuĐuôi
3 ,3
0
1
1
2
2
3
1 ,7 ,8 ,9 ,8
4
9 ,6
5
2 ,7 ,4
6
0 ,0
7
8
1 ,7
9

Xổ Số ĐÀ LẠT ngày 19-04-2020

Ngày: 19/04/2020
Mã: XSDL
Giải tám
19
Giải bảy
895
Giải sáu
3265
5814
2774
Giải năm
9811
Giải bốn
59530
12179
94626
22284
25576
39946
41230
Giải ba
32307
08107
Giải nhì
63894
Giải nhất
25784
Giải Đặc biệt
864922
Kết quả Xổ Số ĐÀ LẠT chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7 ,7
1
9 ,4 ,1
2
6 ,2
3
0 ,0
4
6
5
6
5
7
4 ,9 ,6
8
4 ,4
9
5 ,4
ĐầuĐuôi
3 ,3
0
1
1
2
2
3
1 ,7 ,8 ,9 ,8
4
9 ,6
5
2 ,7 ,4
6
0 ,0
7
8
1 ,7
9

Xổ Số ĐÀ LẠT ngày 12-04-2020

Ngày: 12/04/2020
Mã: XSDL
Giải tám
19
Giải bảy
895
Giải sáu
3265
5814
2774
Giải năm
9811
Giải bốn
59530
12179
94626
22284
25576
39946
41230
Giải ba
32307
08107
Giải nhì
63894
Giải nhất
25784
Giải Đặc biệt
864922
Kết quả Xổ Số ĐÀ LẠT chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7 ,7
1
9 ,4 ,1
2
6 ,2
3
0 ,0
4
6
5
6
5
7
4 ,9 ,6
8
4 ,4
9
5 ,4
ĐầuĐuôi
3 ,3
0
1
1
2
2
3
1 ,7 ,8 ,9 ,8
4
9 ,6
5
2 ,7 ,4
6
0 ,0
7
8
1 ,7
9

Xổ Số ĐÀ LẠT ngày 29-03-2020

Ngày: 29/03/2020
Mã: XSDL
Giải tám
19
Giải bảy
895
Giải sáu
3265
5814
2774
Giải năm
9811
Giải bốn
59530
12179
94626
22284
25576
39946
41230
Giải ba
32307
08107
Giải nhì
63894
Giải nhất
25784
Giải Đặc biệt
864922
Kết quả Xổ Số ĐÀ LẠT chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7 ,7
1
9 ,4 ,1
2
6 ,2
3
0 ,0
4
6
5
6
5
7
4 ,9 ,6
8
4 ,4
9
5 ,4
ĐầuĐuôi
3 ,3
0
1
1
2
2
3
1 ,7 ,8 ,9 ,8
4
9 ,6
5
2 ,7 ,4
6
0 ,0
7
8
1 ,7
9

Xổ Số ĐÀ LẠT ngày 22-03-2020

Ngày: 22/03/2020
Mã: XSDL
Giải tám
17
Giải bảy
025
Giải sáu
7209
0146
5740
Giải năm
8241
Giải bốn
31339
10190
18397
43403
94020
80831
12579
Giải ba
30842
63197
Giải nhì
91939
Giải nhất
02014
Giải Đặc biệt
145498
Kết quả Xổ Số ĐÀ LẠT chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
9 ,3
1
7 ,4
2
5 ,0
3
9 ,1 ,9
4
6 ,0 ,1 ,2
5
6
7
9
8
9
0 ,7 ,7 ,8
ĐầuĐuôi
4 ,9 ,2
0
4 ,3
1
4
2
0
3
1
4
2
5
4
6
1 ,9 ,9
7
9
8
0 ,3 ,7 ,3
9