Home Xổ số miền Nam Xổ số Đà Lạt

Xổ số Đà Lạt

Xổ Số ĐÀ LẠT ngày 28-11-2021

Ngày: 28/11/2021
Mã: XSDL
Giải tám
90
Giải bảy
927
Giải sáu
6225
5970
4678
Giải năm
1613
Giải bốn
02467
18228
18764
55687
12559
68082
96897
Giải ba
20993
10438
Giải nhì
09303
Giải nhất
03226
Giải Đặc biệt
896523
Kết quả Xổ Số ĐÀ LẠT chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3
1
3
2
7 ,5 ,8 ,6 ,3
3
8
4
5
9
6
7 ,4
7
0 ,8
8
7 ,2
9
0 ,7 ,3
ĐầuĐuôi
9 ,7
0
1
8
2
1 ,9 ,0 ,2
3
6
4
2
5
2
6
2 ,6 ,8 ,9
7
7 ,2 ,3
8
5
9

Xổ Số ĐÀ LẠT ngày 21-11-2021

Ngày: 21/11/2021
Mã: XSDL
Giải tám
46
Giải bảy
205
Giải sáu
2332
3778
2286
Giải năm
1883
Giải bốn
56103
90549
81975
60214
70634
04749
63462
Giải ba
03084
53528
Giải nhì
10318
Giải nhất
86515
Giải Đặc biệt
224710
Kết quả Xổ Số ĐÀ LẠT chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,3
1
4 ,8 ,5 ,0
2
8
3
2 ,4
4
6 ,9 ,9
5
6
2
7
8 ,5
8
6 ,3 ,4
9
ĐầuĐuôi
1
0
1
3 ,6
2
8 ,0
3
1 ,3 ,8
4
0 ,7 ,1
5
4 ,8
6
7
7 ,2 ,1
8
4 ,4
9

Xổ Số ĐÀ LẠT ngày 07-11-2021

Ngày: 07/11/2021
Mã: XSDL
Giải tám
56
Giải bảy
065
Giải sáu
2806
2335
5373
Giải năm
8899
Giải bốn
62669
83659
69008
96862
31257
76541
52115
Giải ba
09759
84171
Giải nhì
15155
Giải nhất
01168
Giải Đặc biệt
897354
Kết quả Xổ Số ĐÀ LẠT chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,8
1
5
2
3
5
4
1
5
6 ,9 ,7 ,9 ,5 ,4
6
5 ,9 ,2 ,8
7
3 ,1
8
9
9
ĐầuĐuôi
0
4 ,7
1
6
2
7
3
5
4
6 ,3 ,1 ,5
5
5 ,0
6
5
7
0 ,6
8
9 ,6 ,5 ,5
9

Xổ Số ĐÀ LẠT ngày 24-10-2021

Ngày: 24/10/2021
Mã: XSDL
Giải tám
94
Giải bảy
416
Giải sáu
5586
9458
1651
Giải năm
7835
Giải bốn
03729
03622
71097
52049
52631
74916
72448
Giải ba
79082
26858
Giải nhì
71593
Giải nhất
89397
Giải Đặc biệt
423221
Kết quả Xổ Số ĐÀ LẠT chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
6 ,6
2
9 ,2 ,1
3
5 ,1
4
9 ,8
5
8 ,1 ,8
6
7
8
6 ,2
9
4 ,7 ,3 ,7
ĐầuĐuôi
0
5 ,3 ,2
1
2 ,8
2
9
3
9
4
3
5
1 ,8 ,1
6
9 ,9
7
5 ,4 ,5
8
2 ,4
9

Xổ Số ĐÀ LẠT ngày 18-07-2021

Ngày: 18/07/2021
Mã: XSDL
Giải tám
04
Giải bảy
128
Giải sáu
1143
1855
3137
Giải năm
6054
Giải bốn
18121
51951
90993
42573
41354
34029
02743
Giải ba
29213
72985
Giải nhì
26773
Giải nhất
10784
Giải Đặc biệt
273435
Kết quả Xổ Số ĐÀ LẠT chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4
1
3
2
8 ,1 ,9
3
7 ,5
4
3 ,3
5
5 ,4 ,1 ,4
6
7
3 ,3
8
5 ,4
9
3
ĐầuĐuôi
0
2 ,5
1
2
4 ,9 ,7 ,4 ,1 ,7
3
0 ,5 ,5 ,8
4
5 ,8 ,3
5
6
3
7
2
8
2
9

Xổ Số ĐÀ LẠT ngày 11-07-2021

Ngày: 11/07/2021
Mã: XSDL
Giải tám
04
Giải bảy
128
Giải sáu
1143
1855
3137
Giải năm
6054
Giải bốn
18121
51951
90993
42573
41354
34029
02743
Giải ba
29213
72985
Giải nhì
26773
Giải nhất
10784
Giải Đặc biệt
273435
Kết quả Xổ Số ĐÀ LẠT chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4
1
3
2
8 ,1 ,9
3
7 ,5
4
3 ,3
5
5 ,4 ,1 ,4
6
7
3 ,3
8
5 ,4
9
3
ĐầuĐuôi
0
2 ,5
1
2
4 ,9 ,7 ,4 ,1 ,7
3
0 ,5 ,5 ,8
4
5 ,8 ,3
5
6
3
7
2
8
2
9

Xổ Số ĐÀ LẠT ngày 04-07-2021

Ngày: 04/07/2021
Mã: XSDL
Giải tám
04
Giải bảy
128
Giải sáu
1143
1855
3137
Giải năm
6054
Giải bốn
18121
51951
90993
42573
41354
34029
02743
Giải ba
29213
72985
Giải nhì
26773
Giải nhất
10784
Giải Đặc biệt
273435
Kết quả Xổ Số ĐÀ LẠT chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4
1
3
2
8 ,1 ,9
3
7 ,5
4
3 ,3
5
5 ,4 ,1 ,4
6
7
3 ,3
8
5 ,4
9
3
ĐầuĐuôi
0
2 ,5
1
2
4 ,9 ,7 ,4 ,1 ,7
3
0 ,5 ,5 ,8
4
5 ,8 ,3
5
6
3
7
2
8
2
9

Xổ Số ĐÀ LẠT ngày 27-06-2021

Ngày: 27/06/2021
Mã: XSDL
Giải tám
03
Giải bảy
341
Giải sáu
2577
3228
2074
Giải năm
5259
Giải bốn
35523
22630
05260
03988
27538
99151
69557
Giải ba
92517
92643
Giải nhì
22514
Giải nhất
39300
Giải Đặc biệt
960198
Kết quả Xổ Số ĐÀ LẠT chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,0
1
7 ,4
2
8 ,3
3
0 ,8
4
1 ,3
5
9 ,1 ,7
6
0
7
7 ,4
8
8
9
8
ĐầuĐuôi
3 ,6 ,0
0
4 ,5
1
2
0 ,2 ,4
3
7 ,1
4
5
6
7 ,5 ,1
7
2 ,8 ,3 ,9
8
5
9

Xổ Số ĐÀ LẠT ngày 20-06-2021

Ngày: 20/06/2021
Mã: XSDL
Giải tám
82
Giải bảy
685
Giải sáu
2566
9269
2970
Giải năm
7583
Giải bốn
02388
91308
70191
51232
03301
84642
59939
Giải ba
86894
55282
Giải nhì
77389
Giải nhất
16845
Giải Đặc biệt
491178
Kết quả Xổ Số ĐÀ LẠT chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,1
1
2
3
2 ,9
4
2 ,5
5
6
6 ,9
7
0 ,8
8
2 ,5 ,3 ,8 ,2 ,9
9
1 ,4
ĐầuĐuôi
7
0
9 ,0
1
8 ,3 ,4 ,8
2
8
3
9
4
8 ,4
5
6
6
7
8 ,0 ,7
8
6 ,3 ,8
9

Xổ Số ĐÀ LẠT ngày 13-06-2021

Ngày: 13/06/2021
Mã: XSDL
Giải tám
94
Giải bảy
907
Giải sáu
8299
2308
1159
Giải năm
7085
Giải bốn
12779
29526
16101
49661
08505
89374
59892
Giải ba
00546
03164
Giải nhì
57417
Giải nhất
15912
Giải Đặc biệt
917483
Kết quả Xổ Số ĐÀ LẠT chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,8 ,1 ,5
1
7 ,2
2
6
3
4
6
5
9
6
1 ,4
7
9 ,4
8
5 ,3
9
4 ,9 ,2
ĐầuĐuôi
0
0 ,6
1
9 ,1
2
8
3
9 ,7 ,6
4
8 ,0
5
2 ,4
6
0 ,1
7
0
8
9 ,5 ,7
9