Home Xổ số miền Nam Xổ số Đà Lạt

Xổ số Đà Lạt

Xổ Số ĐÀ LẠT ngày 14-08-2022

Ngày: 14/08/2022
Mã: XSDL
Giải tám
08
Giải bảy
364
Giải sáu
1596
8128
5348
Giải năm
7635
Giải bốn
63621
21252
71015
57538
33855
83173
32257
Giải ba
98729
34846
Giải nhì
98261
Giải nhất
64359
Giải Đặc biệt
900955
Kết quả Xổ Số ĐÀ LẠT chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8
1
5
2
8 ,1 ,9
3
5 ,8
4
8 ,6
5
2 ,5 ,7 ,9 ,5
6
4 ,1
7
3
8
9
6
ĐầuĐuôi
0
2 ,6
1
5
2
7
3
6
4
3 ,1 ,5 ,5
5
9 ,4
6
5
7
0 ,2 ,4 ,3
8
2 ,5
9

Xổ Số ĐÀ LẠT ngày 07-08-2022

Ngày: 07/08/2022
Mã: XSDL
Giải tám
31
Giải bảy
959
Giải sáu
0171
2863
3957
Giải năm
1856
Giải bốn
26342
51357
91733
97014
62598
50846
04427
Giải ba
44289
48738
Giải nhì
89462
Giải nhất
64149
Giải Đặc biệt
113913
Kết quả Xổ Số ĐÀ LẠT chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
4 ,3
2
7
3
1 ,3 ,8
4
2 ,6 ,9
5
9 ,7 ,6 ,7
6
3 ,2
7
1
8
9
9
8
ĐầuĐuôi
0
3 ,7
1
4 ,6
2
6 ,3 ,1
3
1
4
5
5 ,4
6
5 ,5 ,2
7
9 ,3
8
5 ,8 ,4
9

Xổ Số ĐÀ LẠT ngày 31-07-2022

Ngày: 31/07/2022
Mã: XSDL
Giải tám
16
Giải bảy
187
Giải sáu
0742
5899
4294
Giải năm
4205
Giải bốn
27348
85853
54743
83924
05938
81149
17144
Giải ba
02374
37028
Giải nhì
14936
Giải nhất
80861
Giải Đặc biệt
060002
Kết quả Xổ Số ĐÀ LẠT chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,2
1
6
2
4 ,8
3
8 ,6
4
2 ,8 ,3 ,9 ,4
5
3
6
1
7
4
8
7
9
9 ,4
ĐầuĐuôi
0
6
1
4 ,0
2
5 ,4
3
9 ,2 ,4 ,7
4
0
5
1 ,3
6
8
7
4 ,3 ,2
8
9 ,4
9

Xổ Số ĐÀ LẠT ngày 10-07-2022

Ngày: 10/07/2022
Mã: XSDL
Giải tám
88
Giải bảy
010
Giải sáu
8094
4167
7096
Giải năm
6927
Giải bốn
26121
61006
11759
57553
70795
97786
20521
Giải ba
21034
69586
Giải nhì
77221
Giải nhất
01150
Giải Đặc biệt
970291
Kết quả Xổ Số ĐÀ LẠT chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6
1
0
2
7 ,1 ,1 ,1
3
4
4
5
9 ,3 ,0
6
7
7
8
8 ,6 ,6
9
4 ,6 ,5 ,1
ĐầuĐuôi
1 ,5
0
2 ,2 ,2 ,9
1
2
5
3
9 ,3
4
9
5
9 ,0 ,8 ,8
6
6 ,2
7
8
8
5
9

Xổ Số ĐÀ LẠT ngày 03-07-2022

Ngày: 03/07/2022
Mã: XSDL
Giải tám
76
Giải bảy
067
Giải sáu
8167
6398
9669
Giải năm
8667
Giải bốn
84966
50059
85010
20640
08220
84543
72755
Giải ba
43082
84811
Giải nhì
94274
Giải nhất
92588
Giải Đặc biệt
317995
Kết quả Xổ Số ĐÀ LẠT chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
0 ,1
2
0
3
4
0 ,3
5
9 ,5
6
7 ,7 ,9 ,7 ,6
7
6 ,4
8
2 ,8
9
8 ,5
ĐầuĐuôi
1 ,4 ,2
0
1
1
8
2
4
3
7
4
5 ,9
5
7 ,6
6
6 ,6 ,6
7
9 ,8
8
6 ,5
9

Xổ Số ĐÀ LẠT ngày 26-06-2022

Ngày: 26/06/2022
Mã: XSDL
Giải tám
90
Giải bảy
805
Giải sáu
5428
8448
3755
Giải năm
4835
Giải bốn
13361
96934
64079
00191
67637
43893
87331
Giải ba
21691
72971
Giải nhì
40019
Giải nhất
59994
Giải Đặc biệt
687533
Kết quả Xổ Số ĐÀ LẠT chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5
1
9
2
8
3
5 ,4 ,7 ,1 ,3
4
8
5
5
6
1
7
9 ,1
8
9
0 ,1 ,3 ,1 ,4
ĐầuĐuôi
9
0
6 ,9 ,3 ,9 ,7
1
2
9 ,3
3
3 ,9
4
0 ,5 ,3
5
6
3
7
2 ,4
8
7 ,1
9

Xổ Số ĐÀ LẠT ngày 19-06-2022

Ngày: 19/06/2022
Mã: XSDL
Giải tám
44
Giải bảy
882
Giải sáu
4765
7349
9723
Giải năm
5683
Giải bốn
17740
40514
15253
14990
95222
09393
92551
Giải ba
31798
63035
Giải nhì
84903
Giải nhất
89955
Giải Đặc biệt
308825
Kết quả Xổ Số ĐÀ LẠT chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3
1
4
2
3 ,2 ,5
3
5
4
4 ,9 ,0
5
3 ,1 ,5
6
5
7
8
2 ,3
9
0 ,3 ,8
ĐầuĐuôi
4 ,9
0
5
1
8 ,2
2
2 ,8 ,5 ,9 ,0
3
4 ,1
4
6 ,3 ,5 ,2
5
6
7
9
8
4
9

Xổ Số ĐÀ LẠT ngày 12-06-2022

Ngày: 12/06/2022
Mã: XSDL
Giải tám
03
Giải bảy
095
Giải sáu
5432
4169
0244
Giải năm
6898
Giải bốn
49461
48634
29954
29552
24089
39723
74515
Giải ba
34323
37137
Giải nhì
49356
Giải nhất
56890
Giải Đặc biệt
598137
Kết quả Xổ Số ĐÀ LẠT chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3
1
5
2
3 ,3
3
2 ,4 ,7 ,7
4
4
5
4 ,2 ,6
6
9 ,1
7
8
9
9
5 ,8 ,0
ĐầuĐuôi
9
0
6
1
3 ,5
2
0 ,2 ,2
3
4 ,3 ,5
4
9 ,1
5
5
6
3 ,3
7
9
8
6 ,8
9

Xổ Số ĐÀ LẠT ngày 05-06-2022

Ngày: 05/06/2022
Mã: XSDL
Giải tám
71
Giải bảy
847
Giải sáu
8118
5836
3237
Giải năm
2989
Giải bốn
09222
37398
15307
78814
61986
12065
07287
Giải ba
38422
36404
Giải nhì
47921
Giải nhất
99083
Giải Đặc biệt
835209
Kết quả Xổ Số ĐÀ LẠT chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,4 ,9
1
8 ,4
2
2 ,2 ,1
3
6 ,7
4
7
5
6
5
7
1
8
9 ,6 ,7 ,3
9
8
ĐầuĐuôi
0
7 ,2
1
2 ,2
2
8
3
1 ,0
4
6
5
3 ,8
6
4 ,3 ,0 ,8
7
1 ,9
8
8 ,0
9

Xổ Số ĐÀ LẠT ngày 29-05-2022

Ngày: 29/05/2022
Mã: XSDL
Giải tám
60
Giải bảy
547
Giải sáu
1324
9335
5418
Giải năm
6712
Giải bốn
26937
16726
45282
75065
32970
69513
10248
Giải ba
75023
70368
Giải nhì
72393
Giải nhất
84508
Giải Đặc biệt
055559
Kết quả Xổ Số ĐÀ LẠT chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8
1
8 ,2 ,3
2
4 ,6 ,3
3
5 ,7
4
7 ,8
5
9
6
0 ,5 ,8
7
0
8
2
9
3
ĐầuĐuôi
6 ,7
0
1
1 ,8
2
1 ,2 ,9
3
2
4
3 ,6
5
2
6
4 ,3
7
1 ,4 ,6 ,0
8
5
9