Home Xổ số miền Trung Xổ Số Đắk Lắk

Xổ Số Đắk Lắk

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 19-05-2020

Ngày: 19/05/2020
Mã: XSDLK
Giải tám
95
Giải bảy
813
Giải sáu
5288
2372
4304
Giải năm
4863
Giải bốn
97965
16628
33505
57920
25372
13578
85768
Giải ba
71594
92634
Giải nhì
03005
Giải nhất
69775
Giải Đặc biệt
286733
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
4 ,5 ,5
1
3
2
8 ,0
3
4 ,3
4
5
6
3 ,5 ,8
7
2 ,2 ,8 ,5
8
8
9
5 ,4
ĐầuĐuôi
2
0
1
7 ,7
2
1 ,6 ,3
3
0 ,9 ,3
4
9 ,6 ,0 ,0 ,7
5
6
7
8 ,2 ,7 ,6
8
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 12-05-2020

Ngày: 12/05/2020
Mã: XSDLK
Giải tám
07
Giải bảy
960
Giải sáu
0117
9077
9878
Giải năm
6757
Giải bốn
17324
46462
62777
99880
83355
32711
99158
Giải ba
75858
36045
Giải nhì
80639
Giải nhất
52373
Giải Đặc biệt
985683
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7
1
7 ,1
2
4
3
9
4
5
5
7 ,5 ,8 ,8
6
0 ,2
7
7 ,8 ,7 ,3
8
0 ,3
9
ĐầuĐuôi
6 ,8
0
1
1
6
2
7 ,8
3
2
4
5 ,4
5
6
0 ,1 ,7 ,5 ,7
7
7 ,5 ,5
8
3
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 05-05-2020

Ngày: 05/05/2020
Mã: XSDLK
Giải tám
04
Giải bảy
472
Giải sáu
5648
3392
3521
Giải năm
7243
Giải bốn
32921
96239
28835
24476
01725
59758
00872
Giải ba
83822
91754
Giải nhì
56359
Giải nhất
70253
Giải Đặc biệt
677181
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
4
1
2
1 ,1 ,5 ,2
3
9 ,5
4
8 ,3
5
8 ,4 ,9 ,3
6
7
2 ,6 ,2
8
1
9
2
ĐầuĐuôi
0
2 ,2 ,8
1
7 ,9 ,7 ,2
2
4 ,5
3
0 ,5
4
3 ,2
5
7
6
7
4 ,5
8
3 ,5
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 28-04-2020

Ngày: 28/04/2020
Mã: XSDLK
Giải tám
37
Giải bảy
167
Giải sáu
8200
4362
1753
Giải năm
6248
Giải bốn
50528
14636
71881
49640
63466
17730
10016
Giải ba
98705
19524
Giải nhì
41474
Giải nhất
93486
Giải Đặc biệt
113026
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0 ,5
1
6
2
8 ,4 ,6
3
7 ,6 ,0
4
8 ,0
5
3
6
7 ,2 ,6
7
4
8
1 ,6
9
ĐầuĐuôi
0 ,4 ,3
0
8
1
6
2
5
3
2 ,7
4
0
5
3 ,6 ,1 ,8 ,2
6
3 ,6
7
4 ,2
8
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 21-04-2020

Ngày: 21/04/2020
Mã: XSDLK
Giải tám
33
Giải bảy
189
Giải sáu
1303
0591
0417
Giải năm
9337
Giải bốn
15578
82549
52057
54422
19344
04354
15773
Giải ba
90896
00798
Giải nhì
05847
Giải nhất
86205
Giải Đặc biệt
416743
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
3 ,5
1
7
2
2
3
3 ,7
4
9 ,4 ,7 ,3
5
7 ,4
6
7
8 ,3
8
9
9
1 ,6 ,8
ĐầuĐuôi
0
9
1
2
2
3 ,0 ,7 ,4
3
4 ,5
4
0
5
9
6
1 ,3 ,5 ,4
7
7 ,9
8
8 ,4
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 14-04-2020

Ngày: 14/04/2020
Mã: XSDLK
Giải tám
33
Giải bảy
189
Giải sáu
1303
0591
0417
Giải năm
9337
Giải bốn
15578
82549
52057
54422
19344
04354
15773
Giải ba
90896
00798
Giải nhì
05847
Giải nhất
86205
Giải Đặc biệt
416743
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
3 ,5
1
7
2
2
3
3 ,7
4
9 ,4 ,7 ,3
5
7 ,4
6
7
8 ,3
8
9
9
1 ,6 ,8
ĐầuĐuôi
0
9
1
2
2
3 ,0 ,7 ,4
3
4 ,5
4
0
5
9
6
1 ,3 ,5 ,4
7
7 ,9
8
8 ,4
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 07-04-2020

Ngày: 07/04/2020
Mã: XSDLK
Giải tám
33
Giải bảy
189
Giải sáu
1303
0591
0417
Giải năm
9337
Giải bốn
15578
82549
52057
54422
19344
04354
15773
Giải ba
90896
00798
Giải nhì
05847
Giải nhất
86205
Giải Đặc biệt
416743
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
3 ,5
1
7
2
2
3
3 ,7
4
9 ,4 ,7 ,3
5
7 ,4
6
7
8 ,3
8
9
9
1 ,6 ,8
ĐầuĐuôi
0
9
1
2
2
3 ,0 ,7 ,4
3
4 ,5
4
0
5
9
6
1 ,3 ,5 ,4
7
7 ,9
8
8 ,4
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 31-03-2020

Ngày: 31/03/2020
Mã: XSDLK
Giải tám
33
Giải bảy
189
Giải sáu
1303
0591
0417
Giải năm
9337
Giải bốn
15578
82549
52057
54422
19344
04354
15773
Giải ba
90896
00798
Giải nhì
05847
Giải nhất
86205
Giải Đặc biệt
416743
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
3 ,5
1
7
2
2
3
3 ,7
4
9 ,4 ,7 ,3
5
7 ,4
6
7
8 ,3
8
9
9
1 ,6 ,8
ĐầuĐuôi
0
9
1
2
2
3 ,0 ,7 ,4
3
4 ,5
4
0
5
9
6
1 ,3 ,5 ,4
7
7 ,9
8
8 ,4
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 24-03-2020

Ngày: 24/03/2020
Mã: XSDLK
Giải tám
92
Giải bảy
319
Giải sáu
0109
9619
8010
Giải năm
9648
Giải bốn
23487
97960
35339
59099
67560
68157
55982
Giải ba
17051
35065
Giải nhì
66813
Giải nhất
51130
Giải Đặc biệt
026721
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
9
1
9 ,9 ,0 ,3
2
1
3
9 ,0
4
8
5
7 ,1
6
0 ,0 ,5
7
8
7 ,2
9
2 ,9
ĐầuĐuôi
1 ,6 ,6 ,3
0
5 ,2
1
9 ,8
2
1
3
4
6
5
6
8 ,5
7
4
8
1 ,0 ,1 ,3 ,9
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 17-03-2020

Ngày: 17/03/2020
Mã: XSDLK
Giải tám
16
Giải bảy
960
Giải sáu
9561
1152
7962
Giải năm
1794
Giải bốn
39988
46114
45414
46586
57540
96282
64374
Giải ba
57777
25368
Giải nhì
47326
Giải nhất
61676
Giải Đặc biệt
192118
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
6 ,4 ,4 ,8
2
6
3
4
0
5
2
6
0 ,1 ,2 ,8
7
4 ,7 ,6
8
8 ,6 ,2
9
4
ĐầuĐuôi
6 ,4
0
6
1
5 ,6 ,8
2
3
9 ,1 ,1 ,7
4
5
1 ,8 ,2 ,7
6
7
7
8 ,6 ,1
8
9