Home Xổ số miền Trung Xổ Số Đắk Lắk

Xổ Số Đắk Lắk

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 10-05-2022

Ngày: 10/05/2022
Mã: XSDLK
Giải tám
36
Giải bảy
496
Giải sáu
1985
3055
1375
Giải năm
3935
Giải bốn
61634
69037
07506
58478
06577
08421
99949
Giải ba
47997
07658
Giải nhì
66778
Giải nhất
68373
Giải Đặc biệt
239950
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6
1
2
1
3
6 ,5 ,4 ,7
4
9
5
5 ,8 ,0
6
7
5 ,8 ,7 ,8 ,3
8
5
9
6 ,7
ĐầuĐuôi
5
0
2
1
2
7
3
3
4
8 ,5 ,7 ,3
5
3 ,9 ,0
6
3 ,7 ,9
7
7 ,5 ,7
8
4
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 03-05-2022

Ngày: 03/05/2022
Mã: XSDLK
Giải tám
34
Giải bảy
250
Giải sáu
0944
4917
2435
Giải năm
2068
Giải bốn
42132
29822
63742
08761
15404
60745
29598
Giải ba
03309
37845
Giải nhì
75193
Giải nhất
71585
Giải Đặc biệt
260528
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,9
1
7
2
2 ,8
3
4 ,5 ,2
4
4 ,2 ,5 ,5
5
0
6
8 ,1
7
8
5
9
8 ,3
ĐầuĐuôi
5
0
6
1
3 ,2 ,4
2
9
3
3 ,4 ,0
4
3 ,4 ,4 ,8
5
6
1
7
6 ,9 ,2
8
0
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 26-04-2022

Ngày: 26/04/2022
Mã: XSDLK
Giải tám
63
Giải bảy
500
Giải sáu
6325
0141
3322
Giải năm
9102
Giải bốn
31919
26100
80804
13753
14757
16339
82184
Giải ba
42256
57098
Giải nhì
53728
Giải nhất
25193
Giải Đặc biệt
243417
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,2 ,0 ,4
1
9 ,7
2
5 ,2 ,8
3
9
4
1
5
3 ,7 ,6
6
3
7
8
4
9
8 ,3
ĐầuĐuôi
0 ,0
0
4
1
2 ,0
2
6 ,5 ,9
3
0 ,8
4
2
5
5
6
5 ,1
7
9 ,2
8
1 ,3
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 19-04-2022

Ngày: 19/04/2022
Mã: XSDLK
Giải tám
95
Giải bảy
485
Giải sáu
4891
7075
5895
Giải năm
2056
Giải bốn
34644
92950
50736
61008
44827
65557
54522
Giải ba
90497
33549
Giải nhì
19422
Giải nhất
22959
Giải Đặc biệt
636450
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8
1
2
7 ,2 ,2
3
6
4
4 ,9
5
6 ,0 ,7 ,9 ,0
6
7
5
8
5
9
5 ,1 ,5 ,7
ĐầuĐuôi
5 ,5
0
9
1
2 ,2
2
3
4
4
9 ,8 ,7 ,9
5
5 ,3
6
2 ,5 ,9
7
0
8
4 ,5
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 12-04-2022

Ngày: 12/04/2022
Mã: XSDLK
Giải tám
16
Giải bảy
445
Giải sáu
8072
8537
0144
Giải năm
7412
Giải bốn
68499
99916
85843
33743
76067
03955
04683
Giải ba
16689
07357
Giải nhì
02347
Giải nhất
47501
Giải Đặc biệt
860071
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1
6 ,2 ,6
2
3
7
4
5 ,4 ,3 ,3 ,7
5
5 ,7
6
7
7
2 ,1
8
3 ,9
9
9
ĐầuĐuôi
0
0 ,7
1
7 ,1
2
4 ,4 ,8
3
4
4
4 ,5
5
1 ,1
6
3 ,6 ,5 ,4
7
8
9 ,8
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 05-04-2022

Ngày: 05/04/2022
Mã: XSDLK
Giải tám
98
Giải bảy
656
Giải sáu
4438
4653
8385
Giải năm
4711
Giải bốn
28897
46020
88250
41783
91879
77626
90578
Giải ba
12918
56844
Giải nhì
52758
Giải nhất
70415
Giải Đặc biệt
156856
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1 ,8 ,5
2
0 ,6
3
8
4
4
5
6 ,3 ,0 ,8 ,6
6
7
9 ,8
8
5 ,3
9
8 ,7
ĐầuĐuôi
2 ,5
0
1
1
2
5 ,8
3
4
4
8 ,1
5
5 ,2 ,5
6
9
7
9 ,3 ,7 ,1 ,5
8
7
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 29-03-2022

Ngày: 29/03/2022
Mã: XSDLK
Giải tám
10
Giải bảy
183
Giải sáu
7613
7983
9730
Giải năm
0065
Giải bốn
03245
13791
12024
42317
55583
23421
34380
Giải ba
43387
54833
Giải nhì
09347
Giải nhất
50863
Giải Đặc biệt
392992
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
0 ,3 ,7
2
4 ,1
3
0 ,3
4
5 ,7
5
6
5 ,3
7
8
3 ,3 ,3 ,0 ,7
9
1 ,2
ĐầuĐuôi
1 ,3 ,8
0
9 ,2
1
9
2
8 ,1 ,8 ,8 ,3 ,6
3
2
4
6 ,4
5
6
1 ,8 ,4
7
8
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 22-03-2022

Ngày: 22/03/2022
Mã: XSDLK
Giải tám
74
Giải bảy
384
Giải sáu
1999
8414
5373
Giải năm
1857
Giải bốn
42220
73543
92586
68826
96032
77931
08330
Giải ba
51519
77502
Giải nhì
11968
Giải nhất
66686
Giải Đặc biệt
226841
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2
1
4 ,9
2
0 ,6
3
2 ,1 ,0
4
3 ,1
5
7
6
8
7
4 ,3
8
4 ,6 ,6
9
9
ĐầuĐuôi
2 ,3
0
3 ,4
1
3 ,0
2
7 ,4
3
7 ,8 ,1
4
5
8 ,2 ,8
6
5
7
6
8
9 ,1
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 15-03-2022

Ngày: 15/03/2022
Mã: XSDLK
Giải tám
87
Giải bảy
379
Giải sáu
4927
8819
1846
Giải năm
7980
Giải bốn
80389
74710
93617
04372
05217
12791
78521
Giải ba
33901
16619
Giải nhì
16279
Giải nhất
23895
Giải Đặc biệt
505181
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1
9 ,0 ,7 ,7 ,9
2
7 ,1
3
4
6
5
6
7
9 ,2 ,9
8
7 ,0 ,9 ,1
9
1 ,5
ĐầuĐuôi
8 ,1
0
9 ,2 ,0 ,8
1
7
2
3
4
9
5
4
6
8 ,2 ,1 ,1
7
8
7 ,1 ,8 ,1 ,7
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 08-03-2022

Ngày: 08/03/2022
Mã: XSDLK
Giải tám
84
Giải bảy
851
Giải sáu
8120
8367
4983
Giải năm
3809
Giải bốn
49928
24932
52503
69820
46789
57715
77945
Giải ba
80575
62280
Giải nhì
60098
Giải nhất
11924
Giải Đặc biệt
997517
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,3
1
5 ,7
2
0 ,8 ,0 ,4
3
2
4
5
5
1
6
7
7
5
8
4 ,3 ,9 ,0
9
8
ĐầuĐuôi
2 ,2 ,8
0
5
1
3
2
8 ,0
3
8 ,2
4
1 ,4 ,7
5
6
6 ,1
7
2 ,9
8
0 ,8
9