Home Xổ số miền Trung Xổ Số Đắk Lắk

Xổ Số Đắk Lắk

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 19-09-2023

Ngày: 19/09/2023
Mã: XSDLK
Giải tám
30
Giải bảy
397
Giải sáu
8467
0717
0105
Giải năm
5771
Giải bốn
95976
90927
10063
01499
64228
50806
12533
Giải ba
50524
36990
Giải nhì
23710
Giải nhất
42118
Giải Đặc biệt
998389
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
5 ,6
1
7 ,0 ,8
2
7 ,8 ,4
3
0 ,3
4
5
6
7 ,3
7
1 ,6
8
9
9
7 ,9 ,0
ĐầuĐuôi
3 ,9 ,1
0
7
1
2
6 ,3
3
2
4
0
5
7 ,0
6
9 ,6 ,1 ,2
7
2 ,1
8
9 ,8
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 12-09-2023

Ngày: 12/09/2023
Mã: XSDLK
Giải tám
61
Giải bảy
448
Giải sáu
3942
9887
0928
Giải năm
7257
Giải bốn
74561
86789
49524
92510
42486
01956
25950
Giải ba
19272
35968
Giải nhì
46380
Giải nhất
12712
Giải Đặc biệt
417155
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
0 ,2
2
8 ,4
3
4
8 ,2
5
7 ,6 ,0 ,5
6
1 ,1 ,8
7
2
8
7 ,9 ,6 ,0
9
ĐầuĐuôi
1 ,5 ,8
0
6 ,6
1
4 ,7 ,1
2
3
2
4
5
5
8 ,5
6
8 ,5
7
4 ,2 ,6
8
8
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 05-09-2023

Ngày: 05/09/2023
Mã: XSDLK
Giải tám
01
Giải bảy
257
Giải sáu
7040
6007
3908
Giải năm
1743
Giải bốn
57414
69548
94932
97973
13375
16564
50885
Giải ba
33504
63545
Giải nhì
92740
Giải nhất
61665
Giải Đặc biệt
025576
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1 ,7 ,8 ,4
1
4
2
3
2
4
0 ,3 ,8 ,5 ,0
5
7
6
4 ,5
7
3 ,5 ,6
8
5
9
ĐầuĐuôi
4 ,4
0
0
1
3
2
4 ,7
3
1 ,6 ,0
4
7 ,8 ,4 ,6
5
7
6
5 ,0
7
0 ,4
8
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 29-08-2023

Ngày: 29/08/2023
Mã: XSDLK
Giải tám
78
Giải bảy
641
Giải sáu
8863
6506
1951
Giải năm
1093
Giải bốn
99479
69735
83627
36311
46766
99767
02087
Giải ba
02712
58411
Giải nhì
96984
Giải nhất
81264
Giải Đặc biệt
443342
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6
1
1 ,2 ,1
2
7
3
5
4
1 ,2
5
1
6
3 ,6 ,7 ,4
7
8 ,9
8
7 ,4
9
3
ĐầuĐuôi
0
4 ,5 ,1 ,1
1
1 ,4
2
6 ,9
3
8 ,6
4
3
5
0 ,6
6
2 ,6 ,8
7
7
8
7
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 22-08-2023

Ngày: 22/08/2023
Mã: XSDLK
Giải tám
64
Giải bảy
691
Giải sáu
6221
6837
5734
Giải năm
8085
Giải bốn
75267
27155
96943
93063
94558
23139
28930
Giải ba
37074
07489
Giải nhì
66078
Giải nhất
56965
Giải Đặc biệt
897460
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
2
1
3
7 ,4 ,9 ,0
4
3
5
5 ,8
6
4 ,7 ,3 ,5 ,0
7
4 ,8
8
5 ,9
9
1
ĐầuĐuôi
3 ,6
0
9 ,2
1
2
4 ,6
3
6 ,3 ,7
4
8 ,5 ,6
5
6
3 ,6
7
5 ,7
8
3 ,8
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 15-08-2023

Ngày: 15/08/2023
Mã: XSDLK
Giải tám
18
Giải bảy
693
Giải sáu
1618
3382
7166
Giải năm
0295
Giải bốn
98036
74860
55730
21113
58002
24857
24085
Giải ba
72828
51511
Giải nhì
43429
Giải nhất
75465
Giải Đặc biệt
793144
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2
1
8 ,8 ,3 ,1
2
8 ,9
3
6 ,0
4
4
5
7
6
6 ,0 ,5
7
8
2 ,5
9
3 ,5
ĐầuĐuôi
6 ,3
0
1
1
8 ,0
2
9 ,1
3
4
4
9 ,8 ,6
5
6 ,3
6
5
7
1 ,1 ,2
8
2
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 08-08-2023

Ngày: 08/08/2023
Mã: XSDLK
Giải tám
61
Giải bảy
193
Giải sáu
9463
5320
0943
Giải năm
5787
Giải bốn
68780
42128
51228
08971
27489
22687
33695
Giải ba
12964
40317
Giải nhì
82166
Giải nhất
16141
Giải Đặc biệt
090553
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
7
2
0 ,8 ,8
3
4
3 ,1
5
3
6
1 ,3 ,4 ,6
7
1
8
7 ,0 ,9 ,7
9
3 ,5
ĐầuĐuôi
2 ,8
0
6 ,7 ,4
1
2
9 ,6 ,4 ,5
3
6
4
9
5
6
6
8 ,8 ,1
7
2 ,2
8
8
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 01-08-2023

Ngày: 01/08/2023
Mã: XSDLK
Giải tám
99
Giải bảy
889
Giải sáu
6436
8730
7957
Giải năm
3100
Giải bốn
38354
35577
62942
40775
71047
81062
74537
Giải ba
31106
00327
Giải nhì
49954
Giải nhất
37240
Giải Đặc biệt
767459
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0 ,6
1
2
7
3
6 ,0 ,7
4
2 ,7 ,0
5
7 ,4 ,4 ,9
6
2
7
7 ,5
8
9
9
9
ĐầuĐuôi
3 ,0 ,4
0
1
4 ,6
2
3
5 ,5
4
7
5
3 ,0
6
5 ,7 ,4 ,3 ,2
7
8
9 ,8 ,5
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 25-07-2023

Ngày: 25/07/2023
Mã: XSDLK
Giải tám
07
Giải bảy
407
Giải sáu
3750
3383
3982
Giải năm
0338
Giải bốn
13030
72879
42780
48665
68944
78540
34165
Giải ba
97223
81845
Giải nhì
98741
Giải nhất
50568
Giải Đặc biệt
284535
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7 ,7
1
2
3
3
8 ,0 ,5
4
4 ,0 ,5 ,1
5
0
6
5 ,5 ,8
7
9
8
3 ,2 ,0
9
ĐầuĐuôi
5 ,3 ,8 ,4
0
4
1
8
2
8 ,2
3
4
4
6 ,6 ,4 ,3
5
6
0 ,0
7
3 ,6
8
7
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 18-07-2023

Ngày: 18/07/2023
Mã: XSDLK
Giải tám
91
Giải bảy
971
Giải sáu
0167
6298
1800
Giải năm
2376
Giải bốn
95594
69753
74587
87026
69871
41027
48929
Giải ba
96920
37776
Giải nhì
59764
Giải nhất
84638
Giải Đặc biệt
603863
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0
1
2
6 ,7 ,9 ,0
3
8
4
5
3
6
7 ,4 ,3
7
1 ,6 ,1 ,6
8
7
9
1 ,8 ,4
ĐầuĐuôi
0 ,2
0
9 ,7 ,7
1
2
5 ,6
3
9 ,6
4
5
7 ,2 ,7
6
6 ,8 ,2
7
9 ,3
8
2
9