Home Xổ số miền Trung Xổ Số Đắk Lắk

Xổ Số Đắk Lắk

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 30-11-2021

Ngày: 30/11/2021
Mã: XSDLK
Giải tám
67
Giải bảy
827
Giải sáu
5956
2653
1494
Giải năm
5045
Giải bốn
82076
38898
24272
83125
46624
61340
61341
Giải ba
29846
88153
Giải nhì
74083
Giải nhất
90046
Giải Đặc biệt
049836
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
2
7 ,5 ,4
3
6
4
5 ,0 ,1 ,6 ,6
5
6 ,3 ,3
6
7
7
6 ,2
8
3
9
4 ,8
ĐầuĐuôi
4
0
4
1
7
2
5 ,5 ,8
3
9 ,2
4
4 ,2
5
5 ,7 ,4 ,4 ,3
6
6 ,2
7
9
8
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 23-11-2021

Ngày: 23/11/2021
Mã: XSDLK
Giải tám
31
Giải bảy
501
Giải sáu
8468
2917
3543
Giải năm
0708
Giải bốn
28951
65090
39530
54496
26220
26400
27503
Giải ba
30518
73509
Giải nhì
82184
Giải nhất
66598
Giải Đặc biệt
396647
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,8 ,0 ,3 ,9
1
7 ,8
2
0
3
1 ,0
4
3 ,7
5
1
6
8
7
8
4
9
0 ,6 ,8
ĐầuĐuôi
9 ,3 ,2 ,0
0
3 ,0 ,5
1
2
4 ,0
3
8
4
5
9
6
1 ,4
7
6 ,0 ,1 ,9
8
0
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 16-11-2021

Ngày: 16/11/2021
Mã: XSDLK
Giải tám
59
Giải bảy
400
Giải sáu
3430
3417
3100
Giải năm
0109
Giải bốn
01807
44356
10646
55337
09451
81281
65823
Giải ba
04260
22495
Giải nhì
91160
Giải nhất
15187
Giải Đặc biệt
520878
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,0 ,9 ,7
1
7
2
3
3
0 ,7
4
6
5
9 ,6 ,1
6
0 ,0
7
8
8
1 ,7
9
5
ĐầuĐuôi
0 ,3 ,0 ,6 ,6
0
5 ,8
1
2
2
3
4
9
5
5 ,4
6
1 ,0 ,3 ,8
7
7
8
5 ,0
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 02-11-2021

Ngày: 02/11/2021
Mã: XSDLK
Giải tám
25
Giải bảy
007
Giải sáu
3492
0006
3892
Giải năm
7722
Giải bốn
81109
50516
75673
37189
78277
18945
58336
Giải ba
96794
45484
Giải nhì
29973
Giải nhất
30203
Giải Đặc biệt
375109
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,6 ,9 ,3 ,9
1
6
2
5 ,2
3
6
4
5
5
6
7
3 ,7 ,3
8
9 ,4
9
2 ,2 ,4
ĐầuĐuôi
0
1
9 ,9 ,2
2
7 ,7 ,0
3
9 ,8
4
2 ,4
5
0 ,1 ,3
6
0 ,7
7
8
0 ,8 ,0
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 26-10-2021

Ngày: 26/10/2021
Mã: XSDLK
Giải tám
60
Giải bảy
499
Giải sáu
0529
9186
2388
Giải năm
5067
Giải bốn
00746
91757
55821
77174
60868
05103
05687
Giải ba
13377
33590
Giải nhì
82436
Giải nhất
95136
Giải Đặc biệt
379439
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3
1
2
9 ,1
3
6 ,6 ,9
4
6
5
7
6
0 ,7 ,8
7
4 ,7
8
6 ,8 ,7
9
9 ,0
ĐầuĐuôi
6 ,9
0
2
1
2
0
3
7
4
5
8 ,4 ,3 ,3
6
6 ,5 ,8 ,7
7
8 ,6
8
9 ,2 ,3
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 19-10-2021

Ngày: 19/10/2021
Mã: XSDLK
Giải tám
76
Giải bảy
608
Giải sáu
3581
7305
8808
Giải năm
8771
Giải bốn
17011
01179
81200
54049
19243
01514
22936
Giải ba
10214
25084
Giải nhì
90614
Giải nhất
53856
Giải Đặc biệt
553748
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,5 ,8 ,0
1
1 ,4 ,4 ,4
2
3
6
4
9 ,3 ,8
5
6
6
7
6 ,1 ,9
8
1 ,4
9
ĐầuĐuôi
0
0
8 ,7 ,1
1
2
4
3
1 ,1 ,8 ,1
4
0
5
7 ,3 ,5
6
7
0 ,0 ,4
8
7 ,4
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 20-07-2021

Ngày: 20/07/2021
Mã: XSDLK
Giải tám
43
Giải bảy
208
Giải sáu
2209
1464
5491
Giải năm
8154
Giải bốn
63903
98195
22618
51109
78722
32851
73208
Giải ba
59470
90275
Giải nhì
41214
Giải nhất
95264
Giải Đặc biệt
734881
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,9 ,3 ,9 ,8
1
8 ,4
2
2
3
4
3
5
4 ,1
6
4 ,4
7
0 ,5
8
1
9
1 ,5
ĐầuĐuôi
7
0
9 ,5 ,8
1
2
2
4 ,0
3
6 ,5 ,1 ,6
4
9 ,7
5
6
7
0 ,1 ,0
8
0 ,0
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 13-07-2021

Ngày: 13/07/2021
Mã: XSDLK
Giải tám
16
Giải bảy
241
Giải sáu
1751
2047
8005
Giải năm
7697
Giải bốn
87768
43969
98613
87796
02130
68080
62252
Giải ba
93569
55934
Giải nhì
25708
Giải nhất
67715
Giải Đặc biệt
680712
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,8
1
6 ,3 ,5 ,2
2
3
0 ,4
4
1 ,7
5
1 ,2
6
8 ,9 ,9
7
8
0
9
7 ,6
ĐầuĐuôi
3 ,8
0
4 ,5
1
5 ,1
2
1
3
3
4
0 ,1
5
1 ,9
6
4 ,9
7
6 ,0
8
6 ,6
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 06-07-2021

Ngày: 06/07/2021
Mã: XSDLK
Giải tám
57
Giải bảy
949
Giải sáu
2527
1478
5887
Giải năm
3393
Giải bốn
24995
90192
62651
82590
62104
49248
44169
Giải ba
98662
08784
Giải nhì
18434
Giải nhất
98104
Giải Đặc biệt
874814
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,4
1
4
2
7
3
4
4
9 ,8
5
7 ,1
6
9 ,2
7
8
8
7 ,4
9
3 ,5 ,2 ,0
ĐầuĐuôi
9
0
5
1
9 ,6
2
9
3
0 ,8 ,3 ,0 ,1
4
9
5
6
5 ,2 ,8
7
7 ,4
8
4 ,6
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 29-06-2021

Ngày: 29/06/2021
Mã: XSDLK
Giải tám
99
Giải bảy
053
Giải sáu
3690
0876
7998
Giải năm
7577
Giải bốn
49492
04013
59961
72883
22619
25327
28855
Giải ba
49033
79759
Giải nhì
57209
Giải nhất
16165
Giải Đặc biệt
089482
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9
1
3 ,9
2
7
3
3
4
5
3 ,5 ,9
6
1 ,5
7
6 ,7
8
3 ,2
9
9 ,0 ,8 ,2
ĐầuĐuôi
9
0
6
1
9 ,8
2
5 ,1 ,8 ,3
3
4
5 ,6
5
7
6
7 ,2
7
9
8
9 ,1 ,5 ,0
9