Home Xổ số miền Trung Xổ Số Đắk Lắk

Xổ Số Đắk Lắk

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 21-03-2023

Ngày: 21/03/2023
Mã: XSDLK
Giải tám
95
Giải bảy
932
Giải sáu
1719
4377
3318
Giải năm
1160
Giải bốn
42357
18219
06794
00111
16939
72535
48747
Giải ba
91416
98191
Giải nhì
75807
Giải nhất
85234
Giải Đặc biệt
240907
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,7
1
9 ,8 ,9 ,1 ,6
2
3
2 ,9 ,5 ,4
4
7
5
7
6
0
7
7
8
9
5 ,4 ,1
ĐầuĐuôi
6
0
1 ,9
1
3
2
3
9 ,3
4
9 ,3
5
1
6
7 ,5 ,4 ,0 ,0
7
1
8
1 ,1 ,3
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 14-03-2023

Ngày: 14/03/2023
Mã: XSDLK
Giải tám
29
Giải bảy
221
Giải sáu
4308
0895
8794
Giải năm
1348
Giải bốn
46165
29075
15216
90620
26829
36631
07858
Giải ba
10601
07252
Giải nhì
71387
Giải nhất
95893
Giải Đặc biệt
350407
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,1 ,7
1
6
2
9 ,1 ,0 ,9
3
1
4
8
5
8 ,2
6
5
7
5
8
7
9
5 ,4 ,3
ĐầuĐuôi
2
0
2 ,3 ,0
1
5
2
9
3
9
4
9 ,6 ,7
5
1
6
8 ,0
7
0 ,4 ,5
8
2 ,2
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 07-03-2023

Ngày: 07/03/2023
Mã: XSDLK
Giải tám
66
Giải bảy
063
Giải sáu
9380
0658
6202
Giải năm
8946
Giải bốn
24893
28466
96953
58896
11105
62647
44386
Giải ba
71015
94204
Giải nhì
59012
Giải nhất
61542
Giải Đặc biệt
094444
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,5 ,4
1
5 ,2
2
3
4
6 ,7 ,2 ,4
5
8 ,3
6
6 ,3 ,6
7
8
0 ,6
9
3 ,6
ĐầuĐuôi
8
0
1
0 ,1 ,4
2
6 ,9 ,5
3
0 ,4
4
0 ,1
5
6 ,4 ,6 ,9 ,8
6
4
7
5
8
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 28-02-2023

Ngày: 28/02/2023
Mã: XSDLK
Giải tám
99
Giải bảy
532
Giải sáu
4784
8135
3494
Giải năm
8615
Giải bốn
09866
67845
29333
21053
00609
05506
33114
Giải ba
67110
02849
Giải nhì
63662
Giải nhất
58899
Giải Đặc biệt
731319
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,6
1
5 ,4 ,0 ,9
2
3
2 ,5 ,3
4
5 ,9
5
3
6
6 ,2
7
8
4
9
9 ,4 ,9
ĐầuĐuôi
1
0
1
3 ,6
2
3 ,5
3
8 ,9 ,1
4
3 ,1 ,4
5
6 ,0
6
7
8
9 ,0 ,4 ,9 ,1
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 21-02-2023

Ngày: 21/02/2023
Mã: XSDLK
Giải tám
46
Giải bảy
783
Giải sáu
6576
6051
6139
Giải năm
4466
Giải bốn
40809
83117
28481
63779
62204
53487
31091
Giải ba
96913
26734
Giải nhì
22916
Giải nhất
59167
Giải Đặc biệt
011325
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,4
1
7 ,3 ,6
2
5
3
9 ,4
4
6
5
1
6
6 ,7
7
6 ,9
8
3 ,1 ,7
9
1
ĐầuĐuôi
0
5 ,8 ,9
1
2
8 ,1
3
0 ,3
4
2
5
4 ,7 ,6 ,1
6
1 ,8 ,6
7
8
3 ,0 ,7
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 14-02-2023

Ngày: 14/02/2023
Mã: XSDLK
Giải tám
12
Giải bảy
169
Giải sáu
5152
4406
0303
Giải năm
9932
Giải bốn
36976
30192
33516
93458
47444
80450
88418
Giải ba
17208
73755
Giải nhì
52678
Giải nhất
92345
Giải Đặc biệt
167075
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,3 ,8
1
2 ,6 ,8
2
3
2
4
4 ,5
5
2 ,8 ,0 ,5
6
9
7
6 ,8 ,5
8
9
2
ĐầuĐuôi
5
0
1
1 ,5 ,3 ,9
2
0
3
4
4
5 ,4 ,7
5
0 ,7 ,1
6
7
5 ,1 ,0 ,7
8
6
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 07-02-2023

Ngày: 07/02/2023
Mã: XSDLK
Giải tám
98
Giải bảy
404
Giải sáu
2321
2373
1100
Giải năm
9437
Giải bốn
72406
93100
78568
44220
19922
24429
91727
Giải ba
74144
29045
Giải nhì
72715
Giải nhất
17445
Giải Đặc biệt
012620
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,0 ,6 ,0
1
5
2
1 ,0 ,2 ,9 ,7 ,0
3
7
4
4 ,5 ,5
5
6
8
7
3
8
9
8
ĐầuĐuôi
0 ,0 ,2 ,2
0
2
1
2
2
7
3
0 ,4
4
4 ,1 ,4
5
0
6
3 ,2
7
9 ,6
8
2
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 31-01-2023

Ngày: 31/01/2023
Mã: XSDLK
Giải tám
48
Giải bảy
881
Giải sáu
9823
4549
5158
Giải năm
2646
Giải bốn
58190
55636
37404
87544
82621
13164
60742
Giải ba
69939
06518
Giải nhì
00237
Giải nhất
14596
Giải Đặc biệt
950276
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4
1
8
2
3 ,1
3
6 ,9 ,7
4
8 ,9 ,6 ,4 ,2
5
8
6
4
7
6
8
1
9
0 ,6
ĐầuĐuôi
9
0
8 ,2
1
4
2
2
3
0 ,4 ,6
4
5
4 ,3 ,9 ,7
6
3
7
4 ,5 ,1
8
4 ,3
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 24-01-2023

Ngày: 24/01/2023
Mã: XSDLK
Giải tám
74
Giải bảy
657
Giải sáu
8188
8420
9584
Giải năm
3939
Giải bốn
51697
11362
16920
41754
89892
15517
50187
Giải ba
14344
05291
Giải nhì
11820
Giải nhất
37623
Giải Đặc biệt
569127
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
7
2
0 ,0 ,0 ,3 ,7
3
9
4
4
5
7 ,4
6
2
7
4
8
8 ,4 ,7
9
7 ,2 ,1
ĐầuĐuôi
2 ,2 ,2
0
9
1
6 ,9
2
2
3
7 ,8 ,5 ,4
4
5
6
5 ,9 ,1 ,8 ,2
7
8
8
3
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 17-01-2023

Ngày: 17/01/2023
Mã: XSDLK
Giải tám
34
Giải bảy
745
Giải sáu
1820
5160
3105
Giải năm
9549
Giải bốn
22598
14155
36800
49849
55463
07020
43222
Giải ba
78914
18651
Giải nhì
03971
Giải nhất
43437
Giải Đặc biệt
090146
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,0
1
4
2
0 ,0 ,2
3
4 ,7
4
5 ,9 ,9 ,6
5
5 ,1
6
0 ,3
7
1
8
9
8
ĐầuĐuôi
2 ,6 ,0 ,2
0
5 ,7
1
2
2
6
3
3 ,1
4
4 ,0 ,5
5
4
6
3
7
9
8
4 ,4
9