Home Xổ số miền Nam Xổ số Đồng Nai

Xổ số Đồng Nai

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 20-09-2023

Ngày: 20/09/2023
Mã: XSDN
Giải tám
87
Giải bảy
677
Giải sáu
3687
4185
1837
Giải năm
6633
Giải bốn
50133
69578
46446
79053
69664
28802
05964
Giải ba
82728
55184
Giải nhì
38994
Giải nhất
34841
Giải Đặc biệt
074787
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2
1
2
8
3
7 ,3 ,3
4
6 ,1
5
3
6
4 ,4
7
7 ,8
8
7 ,7 ,5 ,4 ,7
9
4
ĐầuĐuôi
0
4
1
0
2
3 ,3 ,5
3
6 ,6 ,8 ,9
4
8
5
4
6
8 ,7 ,8 ,3 ,8
7
7 ,2
8
9

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 13-09-2023

Ngày: 13/09/2023
Mã: XSDN
Giải tám
73
Giải bảy
634
Giải sáu
7124
6359
5855
Giải năm
5037
Giải bốn
23987
90995
66604
17941
99146
78521
22217
Giải ba
74431
53884
Giải nhì
71009
Giải nhất
65056
Giải Đặc biệt
329332
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
4 ,9
1
7
2
4 ,1
3
4 ,7 ,1 ,2
4
1 ,6
5
9 ,5 ,6
6
7
3
8
7 ,4
9
5
ĐầuĐuôi
0
4 ,2 ,3
1
3
2
7
3
3 ,2 ,0 ,8
4
5 ,9
5
4 ,5
6
3 ,8 ,1
7
8
5 ,0
9

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 06-09-2023

Ngày: 06/09/2023
Mã: XSDN
Giải tám
79
Giải bảy
237
Giải sáu
5361
5656
0507
Giải năm
2371
Giải bốn
00186
58479
95088
51516
60029
65650
00212
Giải ba
36572
29394
Giải nhì
85868
Giải nhất
39718
Giải Đặc biệt
994136
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7
1
6 ,2 ,8
2
9
3
7 ,6
4
5
6 ,0
6
1 ,8
7
9 ,1 ,9 ,2
8
6 ,8
9
4
ĐầuĐuôi
5
0
6 ,7
1
1 ,7
2
3
9
4
5
5 ,8 ,1 ,3
6
3 ,0
7
8 ,6 ,1
8
7 ,7 ,2
9

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 30-08-2023

Ngày: 30/08/2023
Mã: XSDN
Giải tám
69
Giải bảy
310
Giải sáu
5216
7358
5047
Giải năm
7138
Giải bốn
17799
75914
12163
94355
47245
92104
71638
Giải ba
75761
66830
Giải nhì
96831
Giải nhất
18910
Giải Đặc biệt
812788
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
4
1
0 ,6 ,4 ,0
2
3
8 ,8 ,0 ,1
4
7 ,5
5
8 ,5
6
9 ,3 ,1
7
8
8
9
9
ĐầuĐuôi
1 ,3 ,1
0
6 ,3
1
2
6
3
1 ,0
4
5 ,4
5
1
6
4
7
5 ,3 ,3 ,8
8
6 ,9
9

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 23-08-2023

Ngày: 23/08/2023
Mã: XSDN
Giải tám
16
Giải bảy
930
Giải sáu
3173
6756
2548
Giải năm
2581
Giải bốn
34746
42846
40777
50743
90673
71917
68486
Giải ba
71361
70788
Giải nhì
00067
Giải nhất
11983
Giải Đặc biệt
231303
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
3
1
6 ,7
2
3
0
4
8 ,6 ,6 ,3
5
6
6
1 ,7
7
3 ,7 ,3
8
1 ,6 ,8 ,3
9
ĐầuĐuôi
3
0
8 ,6
1
2
7 ,4 ,7 ,8 ,0
3
4
5
1 ,5 ,4 ,4 ,8
6
7 ,1 ,6
7
4 ,8
8
9

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 16-08-2023

Ngày: 16/08/2023
Mã: XSDN
Giải tám
65
Giải bảy
190
Giải sáu
1887
7002
0838
Giải năm
0815
Giải bốn
09915
48014
82650
88000
72707
23624
21922
Giải ba
79939
58454
Giải nhì
27941
Giải nhất
78632
Giải Đặc biệt
485583
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2 ,0 ,7
1
5 ,5 ,4
2
4 ,2
3
8 ,9 ,2
4
1
5
0 ,4
6
5
7
8
7 ,3
9
0
ĐầuĐuôi
9 ,5 ,0
0
4
1
0 ,2 ,3
2
8
3
1 ,2 ,5
4
6 ,1 ,1
5
6
8 ,0
7
3
8
3
9

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 09-08-2023

Ngày: 09/08/2023
Mã: XSDN
Giải tám
40
Giải bảy
077
Giải sáu
8310
4441
0518
Giải năm
5667
Giải bốn
70738
79970
32040
16706
14631
57132
51186
Giải ba
45467
10015
Giải nhì
14571
Giải nhất
19025
Giải Đặc biệt
252944
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6
1
0 ,8 ,5
2
5
3
8 ,1 ,2
4
0 ,1 ,0 ,4
5
6
7 ,7
7
7 ,0 ,1
8
6
9
ĐầuĐuôi
4 ,1 ,7 ,4
0
4 ,3 ,7
1
3
2
3
4
4
1 ,2
5
0 ,8
6
7 ,6 ,6
7
1 ,3
8
9

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 02-08-2023

Ngày: 02/08/2023
Mã: XSDN
Giải tám
18
Giải bảy
127
Giải sáu
5646
1982
8921
Giải năm
9422
Giải bốn
56281
04368
03569
05215
14965
40333
31926
Giải ba
42990
65270
Giải nhì
93273
Giải nhất
92762
Giải Đặc biệt
051061
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
8 ,5
2
7 ,1 ,2 ,6
3
3
4
6
5
6
8 ,9 ,5 ,2 ,1
7
0 ,3
8
2 ,1
9
0
ĐầuĐuôi
9 ,7
0
2 ,8 ,6
1
8 ,2 ,6
2
3 ,7
3
4
1 ,6
5
4 ,2
6
2
7
1 ,6
8
6
9

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 26-07-2023

Ngày: 26/07/2023
Mã: XSDN
Giải tám
96
Giải bảy
020
Giải sáu
4759
9555
7811
Giải năm
6451
Giải bốn
74673
77639
57429
38540
91385
02810
94933
Giải ba
90774
69095
Giải nhì
76044
Giải nhất
84627
Giải Đặc biệt
238774
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
1 ,0
2
0 ,9 ,7
3
9 ,3
4
0 ,4
5
9 ,5 ,1
6
7
3 ,4 ,4
8
5
9
6 ,5
ĐầuĐuôi
2 ,4 ,1
0
1 ,5
1
2
7 ,3
3
7 ,4 ,7
4
5 ,8 ,9
5
9
6
2
7
8
5 ,3 ,2
9

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 19-07-2023

Ngày: 19/07/2023
Mã: XSDN
Giải tám
64
Giải bảy
970
Giải sáu
0183
3331
4500
Giải năm
4147
Giải bốn
39429
37693
63519
85685
05053
59299
14501
Giải ba
41847
28362
Giải nhì
69753
Giải nhất
42569
Giải Đặc biệt
544832
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0 ,1
1
9
2
9
3
1 ,2
4
7 ,7
5
3 ,3
6
4 ,2 ,9
7
0
8
3 ,5
9
3 ,9
ĐầuĐuôi
7 ,0
0
3 ,0
1
6 ,3
2
8 ,9 ,5 ,5
3
6
4
8
5
6
4 ,4
7
8
2 ,1 ,9 ,6
9