Home Xổ số miền Nam Xổ số Đồng Nai

Xổ số Đồng Nai

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 25-01-2023

Ngày: 25/01/2023
Mã: XSDN
Giải tám
05
Giải bảy
536
Giải sáu
2183
4509
0681
Giải năm
2117
Giải bốn
82272
02907
22110
78435
34374
20109
87186
Giải ba
92634
34239
Giải nhì
63179
Giải nhất
49894
Giải Đặc biệt
405901
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,9 ,7 ,9 ,1
1
7 ,0
2
3
6 ,5 ,4 ,9
4
5
6
7
2 ,4 ,9
8
3 ,1 ,6
9
4
ĐầuĐuôi
1
0
8 ,0
1
7
2
8
3
7 ,3 ,9
4
0 ,3
5
3 ,8
6
1 ,0
7
8
0 ,0 ,3 ,7
9

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 18-01-2023

Ngày: 18/01/2023
Mã: XSDN
Giải tám
98
Giải bảy
866
Giải sáu
5945
4917
5145
Giải năm
3508
Giải bốn
18524
94853
87015
01540
79144
00551
53351
Giải ba
10513
46375
Giải nhì
83480
Giải nhất
05581
Giải Đặc biệt
698207
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,7
1
7 ,5 ,3
2
4
3
4
5 ,5 ,0 ,4
5
3 ,1 ,1
6
6
7
5
8
0 ,1
9
8
ĐầuĐuôi
4 ,8
0
5 ,5 ,8
1
2
5 ,1
3
2 ,4
4
4 ,4 ,1 ,7
5
6
6
1 ,0
7
9 ,0
8
9

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 11-01-2023

Ngày: 11/01/2023
Mã: XSDN
Giải tám
29
Giải bảy
909
Giải sáu
2864
0032
8396
Giải năm
4912
Giải bốn
52168
61409
63564
83826
16376
78596
63021
Giải ba
99636
37343
Giải nhì
56605
Giải nhất
70130
Giải Đặc biệt
553182
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,9 ,5
1
2
2
9 ,6 ,1
3
2 ,6 ,0
4
3
5
6
4 ,8 ,4
7
6
8
2
9
6 ,6
ĐầuĐuôi
3
0
2
1
3 ,1 ,8
2
4
3
6 ,6
4
0
5
9 ,2 ,7 ,9 ,3
6
7
6
8
2 ,0 ,0
9

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 04-01-2023

Ngày: 04/01/2023
Mã: XSDN
Giải tám
58
Giải bảy
024
Giải sáu
0651
8355
5328
Giải năm
3420
Giải bốn
85207
71397
62778
43017
57742
18028
82489
Giải ba
96553
11411
Giải nhì
63931
Giải nhất
75584
Giải Đặc biệt
357105
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,5
1
7 ,1
2
4 ,8 ,0 ,8
3
1
4
2
5
8 ,1 ,5 ,3
6
7
8
8
9 ,4
9
7
ĐầuĐuôi
2
0
5 ,1 ,3
1
4
2
5
3
2 ,8
4
5 ,0
5
6
0 ,9 ,1
7
5 ,2 ,7 ,2
8
8
9

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 28-12-2022

Ngày: 28/12/2022
Mã: XSDN
Giải tám
85
Giải bảy
924
Giải sáu
6201
2260
7872
Giải năm
9259
Giải bốn
94063
01655
31947
05412
70720
84475
03737
Giải ba
75181
13317
Giải nhì
62553
Giải nhất
52618
Giải Đặc biệt
541219
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1
2 ,7 ,8 ,9
2
4 ,0
3
7
4
7
5
9 ,5 ,3
6
0 ,3
7
2 ,5
8
5 ,1
9
ĐầuĐuôi
6 ,2
0
0 ,8
1
7 ,1
2
6 ,5
3
2
4
8 ,5 ,7
5
6
4 ,3 ,1
7
1
8
5 ,1
9

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 21-12-2022

Ngày: 21/12/2022
Mã: XSDN
Giải tám
81
Giải bảy
843
Giải sáu
2153
6385
1188
Giải năm
7236
Giải bốn
30133
36087
11433
57665
56578
84630
97006
Giải ba
65157
24258
Giải nhì
64504
Giải nhất
27502
Giải Đặc biệt
483354
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,4 ,2
1
2
3
6 ,3 ,3 ,0
4
3
5
3 ,7 ,8 ,4
6
5
7
8
8
1 ,5 ,8 ,7
9
ĐầuĐuôi
3
0
8
1
0
2
4 ,5 ,3 ,3
3
0 ,5
4
8 ,6
5
3 ,0
6
8 ,5
7
8 ,7 ,5
8
9

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 14-12-2022

Ngày: 14/12/2022
Mã: XSDN
Giải tám
13
Giải bảy
000
Giải sáu
9303
4178
5107
Giải năm
8202
Giải bốn
93778
40023
87524
43141
89111
58924
66619
Giải ba
89234
55433
Giải nhì
61863
Giải nhất
78084
Giải Đặc biệt
615564
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,3 ,7 ,2
1
3 ,1 ,9
2
3 ,4 ,4
3
4 ,3
4
1
5
6
3 ,4
7
8 ,8
8
4
9
ĐầuĐuôi
0
0
4 ,1
1
0
2
1 ,0 ,2 ,3 ,6
3
2 ,2 ,3 ,8 ,6
4
5
6
0
7
7 ,7
8
1
9

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 07-12-2022

Ngày: 07/12/2022
Mã: XSDN
Giải tám
80
Giải bảy
826
Giải sáu
4197
7050
4705
Giải năm
4536
Giải bốn
83262
97592
69731
74622
35262
94775
56252
Giải ba
90011
09558
Giải nhì
03979
Giải nhất
42380
Giải Đặc biệt
560695
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5
1
1
2
6 ,2
3
6 ,1
4
5
0 ,2 ,8
6
2 ,2
7
5 ,9
8
0 ,0
9
7 ,2 ,5
ĐầuĐuôi
8 ,5 ,8
0
3 ,1
1
6 ,9 ,2 ,6 ,5
2
3
4
0 ,7 ,9
5
2 ,3
6
9
7
5
8
7
9

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 30-11-2022

Ngày: 30/11/2022
Mã: XSDN
Giải tám
59
Giải bảy
563
Giải sáu
6365
4863
8989
Giải năm
3591
Giải bốn
98866
11604
49524
20163
11755
86574
96772
Giải ba
09236
04395
Giải nhì
25738
Giải nhất
57530
Giải Đặc biệt
610166
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4
1
2
4
3
6 ,8 ,0
4
5
9 ,5
6
3 ,5 ,3 ,6 ,3 ,6
7
4 ,2
8
9
9
1 ,5
ĐầuĐuôi
3
0
9
1
7
2
6 ,6 ,6
3
0 ,2 ,7
4
6 ,5 ,9
5
6 ,3 ,6
6
7
3
8
5 ,8
9

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 23-11-2022

Ngày: 23/11/2022
Mã: XSDN
Giải tám
88
Giải bảy
396
Giải sáu
0054
9078
9607
Giải năm
8104
Giải bốn
58142
49648
82959
59552
20397
27393
29307
Giải ba
48895
47793
Giải nhì
91491
Giải nhất
03395
Giải Đặc biệt
466591
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,4 ,7
1
2
3
4
2 ,8
5
4 ,9 ,2
6
7
8
8
8
9
6 ,7 ,3 ,5 ,3 ,1 ,5 ,1
ĐầuĐuôi
0
9 ,9
1
4 ,5
2
9 ,9
3
5 ,0
4
9 ,9
5
9
6
0 ,9 ,0
7
8 ,7 ,4
8
5
9