Home Xổ số miền Nam Xổ số Đồng Nai

Xổ số Đồng Nai

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 27-05-2020

Ngày: 27/05/2020
Mã: XSDN
Giải tám
52
Giải bảy
918
Giải sáu
5356
2087
8507
Giải năm
8263
Giải bốn
20455
32628
63117
37879
05807
79002
87667
Giải ba
57276
48512
Giải nhì
16424
Giải nhất
52380
Giải Đặc biệt
230047
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7 ,7 ,2
1
8 ,7 ,2
2
8 ,4
3
4
7
5
2 ,6 ,5
6
3 ,7
7
9 ,6
8
7 ,0
9
ĐầuĐuôi
8
0
1
5 ,0 ,1
2
6
3
2
4
5
5
5 ,7
6
8 ,0 ,1 ,0 ,6 ,4
7
1 ,2
8
7
9

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 20-05-2020

Ngày: 20/05/2020
Mã: XSDN
Giải tám
29
Giải bảy
472
Giải sáu
8498
3111
5318
Giải năm
3455
Giải bốn
55497
60880
82562
90523
01569
57778
59070
Giải ba
80445
06065
Giải nhì
20327
Giải nhất
78310
Giải Đặc biệt
720666
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
1 ,8 ,0
2
9 ,3 ,7
3
4
5
5
5
6
2 ,9 ,5 ,6
7
2 ,8 ,0
8
0
9
8 ,7
ĐầuĐuôi
8 ,7 ,1
0
1
1
7 ,6
2
2
3
4
5 ,4 ,6
5
6
6
9 ,2
7
9 ,1 ,7
8
2 ,6
9

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 13-05-2020

Ngày: 13/05/2020
Mã: XSDN
Giải tám
66
Giải bảy
017
Giải sáu
1915
0592
8581
Giải năm
1674
Giải bốn
40277
42868
73274
00174
98497
34373
93859
Giải ba
33519
18694
Giải nhì
43909
Giải nhất
65824
Giải Đặc biệt
856896
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
9
1
7 ,5 ,9
2
4
3
4
5
9
6
6 ,8
7
4 ,7 ,4 ,4 ,3
8
1
9
2 ,7 ,4 ,6
ĐầuĐuôi
0
8
1
9
2
7
3
7 ,7 ,7 ,9 ,2
4
1
5
6 ,9
6
1 ,7 ,9
7
6
8
5 ,1 ,0
9

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 06-05-2020

Ngày: 06/05/2020
Mã: XSDN
Giải tám
72
Giải bảy
582
Giải sáu
2416
9655
3838
Giải năm
5326
Giải bốn
17163
70880
30120
39654
57108
30244
77733
Giải ba
14428
09271
Giải nhì
52849
Giải nhất
33290
Giải Đặc biệt
700811
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
8
1
6 ,1
2
6 ,0 ,8
3
8 ,3
4
4 ,9
5
5 ,4
6
3
7
2 ,1
8
2 ,0
9
0
ĐầuĐuôi
8 ,2 ,9
0
7 ,1
1
7 ,8
2
6 ,3
3
5 ,4
4
5
5
1 ,2
6
7
3 ,0 ,2
8
4
9

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 29-04-2020

Ngày: 29/04/2020
Mã: XSDN
Giải tám
13
Giải bảy
222
Giải sáu
7922
8258
8070
Giải năm
6060
Giải bốn
56603
30039
31745
11038
26052
65444
46904
Giải ba
49405
38871
Giải nhì
30827
Giải nhất
53940
Giải Đặc biệt
000242
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
3 ,4 ,5
1
3
2
2 ,2 ,7
3
9 ,8
4
5 ,4 ,0 ,2
5
8 ,2
6
0
7
0 ,1
8
9
ĐầuĐuôi
7 ,6 ,4
0
7
1
2 ,2 ,5 ,4
2
1 ,0
3
4 ,0
4
4 ,0
5
6
2
7
5 ,3
8
3
9

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 22-04-2020

Ngày: 22/04/2020
Mã: XSDN
Giải tám
20
Giải bảy
348
Giải sáu
1688
9185
8566
Giải năm
1971
Giải bốn
94356
08766
84679
11656
12607
74296
72099
Giải ba
88589
15148
Giải nhì
01236
Giải nhất
26978
Giải Đặc biệt
720347
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7
1
2
0
3
6
4
8 ,8 ,7
5
6 ,6
6
6 ,6
7
1 ,9 ,8
8
8 ,5 ,9
9
6 ,9
ĐầuĐuôi
2
0
7
1
2
3
4
8
5
6 ,5 ,6 ,5 ,9 ,3
6
0 ,4
7
4 ,8 ,4 ,7
8
7 ,9 ,8
9

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 15-04-2020

Ngày: 15/04/2020
Mã: XSDN
Giải tám
20
Giải bảy
348
Giải sáu
1688
9185
8566
Giải năm
1971
Giải bốn
94356
08766
84679
11656
12607
74296
72099
Giải ba
88589
15148
Giải nhì
01236
Giải nhất
26978
Giải Đặc biệt
720347
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7
1
2
0
3
6
4
8 ,8 ,7
5
6 ,6
6
6 ,6
7
1 ,9 ,8
8
8 ,5 ,9
9
6 ,9
ĐầuĐuôi
2
0
7
1
2
3
4
8
5
6 ,5 ,6 ,5 ,9 ,3
6
0 ,4
7
4 ,8 ,4 ,7
8
7 ,9 ,8
9

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 08-04-2020

Ngày: 08/04/2020
Mã: XSDN
Giải tám
20
Giải bảy
348
Giải sáu
1688
9185
8566
Giải năm
1971
Giải bốn
94356
08766
84679
11656
12607
74296
72099
Giải ba
88589
15148
Giải nhì
01236
Giải nhất
26978
Giải Đặc biệt
720347
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7
1
2
0
3
6
4
8 ,8 ,7
5
6 ,6
6
6 ,6
7
1 ,9 ,8
8
8 ,5 ,9
9
6 ,9
ĐầuĐuôi
2
0
7
1
2
3
4
8
5
6 ,5 ,6 ,5 ,9 ,3
6
0 ,4
7
4 ,8 ,4 ,7
8
7 ,9 ,8
9

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 01-04-2020

Ngày: 01/04/2020
Mã: XSDN
Giải tám
20
Giải bảy
348
Giải sáu
1688
9185
8566
Giải năm
1971
Giải bốn
94356
08766
84679
11656
12607
74296
72099
Giải ba
88589
15148
Giải nhì
01236
Giải nhất
26978
Giải Đặc biệt
720347
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7
1
2
0
3
6
4
8 ,8 ,7
5
6 ,6
6
6 ,6
7
1 ,9 ,8
8
8 ,5 ,9
9
6 ,9
ĐầuĐuôi
2
0
7
1
2
3
4
8
5
6 ,5 ,6 ,5 ,9 ,3
6
0 ,4
7
4 ,8 ,4 ,7
8
7 ,9 ,8
9

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 25-03-2020

Ngày: 25/03/2020
Mã: XSDN
Giải tám
20
Giải bảy
348
Giải sáu
1688
9185
8566
Giải năm
1971
Giải bốn
94356
08766
84679
11656
12607
74296
72099
Giải ba
88589
15148
Giải nhì
01236
Giải nhất
26978
Giải Đặc biệt
720347
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7
1
2
0
3
6
4
8 ,8 ,7
5
6 ,6
6
6 ,6
7
1 ,9 ,8
8
8 ,5 ,9
9
6 ,9
ĐầuĐuôi
2
0
7
1
2
3
4
8
5
6 ,5 ,6 ,5 ,9 ,3
6
0 ,4
7
4 ,8 ,4 ,7
8
7 ,9 ,8
9