Home Xổ số miền Nam Xổ số Đồng Nai

Xổ số Đồng Nai

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 01-12-2021

Ngày: 01/12/2021
Mã: XSDN
Giải tám
82
Giải bảy
364
Giải sáu
7115
5797
5827
Giải năm
6987
Giải bốn
93801
57101
12593
15572
04037
38725
18175
Giải ba
81643
39426
Giải nhì
87148
Giải nhất
66435
Giải Đặc biệt
440850
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,1
1
5
2
7 ,5 ,6
3
7 ,5
4
3 ,8
5
0
6
4
7
2 ,5
8
2 ,7
9
7 ,3
ĐầuĐuôi
5
0
0 ,0
1
8 ,7
2
9 ,4
3
6
4
1 ,2 ,7 ,3
5
2
6
9 ,2 ,8 ,3
7
4
8
9

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 24-11-2021

Ngày: 24/11/2021
Mã: XSDN
Giải tám
60
Giải bảy
788
Giải sáu
4433
3908
3514
Giải năm
1760
Giải bốn
50040
50130
36379
53833
66438
44947
90833
Giải ba
72299
72862
Giải nhì
82488
Giải nhất
55861
Giải Đặc biệt
665654
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8
1
4
2
3
3 ,0 ,3 ,8 ,3
4
0 ,7
5
4
6
0 ,0 ,2 ,1
7
9
8
8 ,8
9
9
ĐầuĐuôi
6 ,6 ,4 ,3
0
6
1
6
2
3 ,3 ,3
3
1 ,5
4
5
6
4
7
8 ,0 ,3 ,8
8
7 ,9
9

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 17-11-2021

Ngày: 17/11/2021
Mã: XSDN
Giải tám
05
Giải bảy
676
Giải sáu
1296
5057
8895
Giải năm
6713
Giải bốn
33182
76871
32028
08638
36245
83390
33303
Giải ba
02498
15680
Giải nhì
55000
Giải nhất
47830
Giải Đặc biệt
579734
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,3 ,0
1
3
2
8
3
8 ,0 ,4
4
5
5
7
6
7
6 ,1
8
2 ,0
9
6 ,5 ,0 ,8
ĐầuĐuôi
9 ,8 ,0 ,3
0
7
1
8
2
1 ,0
3
3
4
0 ,9 ,4
5
7 ,9
6
5
7
2 ,3 ,9
8
9

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 27-10-2021

Ngày: 27/10/2021
Mã: XSDN
Giải tám
57
Giải bảy
640
Giải sáu
4517
6802
8866
Giải năm
0573
Giải bốn
00114
46333
35890
08668
43044
11194
62787
Giải ba
62620
49237
Giải nhì
92196
Giải nhất
34359
Giải Đặc biệt
577299
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2
1
7 ,4
2
0
3
3 ,7
4
0 ,4
5
7 ,9
6
6 ,8
7
3
8
7
9
0 ,4 ,6 ,9
ĐầuĐuôi
4 ,9 ,2
0
1
0
2
7 ,3
3
1 ,4 ,9
4
5
6 ,9
6
5 ,1 ,8 ,3
7
6
8
5 ,9
9

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 20-10-2021

Ngày: 20/10/2021
Mã: XSDN
Giải tám
61
Giải bảy
806
Giải sáu
8714
0026
1678
Giải năm
5683
Giải bốn
68072
37158
96391
00778
29830
05992
04037
Giải ba
27532
33860
Giải nhì
85992
Giải nhất
57577
Giải Đặc biệt
168076
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6
1
4
2
6
3
0 ,7 ,2
4
5
8
6
1 ,0
7
8 ,2 ,8 ,7 ,6
8
3
9
1 ,2 ,2
ĐầuĐuôi
3 ,6
0
6 ,9
1
7 ,9 ,3 ,9
2
8
3
1
4
5
0 ,2 ,7
6
3 ,7
7
7 ,5 ,7
8
9

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 21-07-2021

Ngày: 21/07/2021
Mã: XSDN
Giải tám
61
Giải bảy
806
Giải sáu
8714
0026
1678
Giải năm
5683
Giải bốn
68072
37158
96391
00778
29830
05992
04037
Giải ba
27532
33860
Giải nhì
85992
Giải nhất
57577
Giải Đặc biệt
168076
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6
1
4
2
6
3
0 ,7 ,2
4
5
8
6
1 ,0
7
8 ,2 ,8 ,7 ,6
8
3
9
1 ,2 ,2
ĐầuĐuôi
3 ,6
0
6 ,9
1
7 ,9 ,3 ,9
2
8
3
1
4
5
0 ,2 ,7
6
3 ,7
7
7 ,5 ,7
8
9

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 14-07-2021

Ngày: 14/07/2021
Mã: XSDN
Giải tám
61
Giải bảy
806
Giải sáu
8714
0026
1678
Giải năm
5683
Giải bốn
68072
37158
96391
00778
29830
05992
04037
Giải ba
27532
33860
Giải nhì
85992
Giải nhất
57577
Giải Đặc biệt
168076
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6
1
4
2
6
3
0 ,7 ,2
4
5
8
6
1 ,0
7
8 ,2 ,8 ,7 ,6
8
3
9
1 ,2 ,2
ĐầuĐuôi
3 ,6
0
6 ,9
1
7 ,9 ,3 ,9
2
8
3
1
4
5
0 ,2 ,7
6
3 ,7
7
7 ,5 ,7
8
9

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 07-07-2021

Ngày: 07/07/2021
Mã: XSDN
Giải tám
61
Giải bảy
806
Giải sáu
8714
0026
1678
Giải năm
5683
Giải bốn
68072
37158
96391
00778
29830
05992
04037
Giải ba
27532
33860
Giải nhì
85992
Giải nhất
57577
Giải Đặc biệt
168076
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6
1
4
2
6
3
0 ,7 ,2
4
5
8
6
1 ,0
7
8 ,2 ,8 ,7 ,6
8
3
9
1 ,2 ,2
ĐầuĐuôi
3 ,6
0
6 ,9
1
7 ,9 ,3 ,9
2
8
3
1
4
5
0 ,2 ,7
6
3 ,7
7
7 ,5 ,7
8
9

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 30-06-2021

Ngày: 30/06/2021
Mã: XSDN
Giải tám
52
Giải bảy
387
Giải sáu
6989
5552
0083
Giải năm
5894
Giải bốn
43615
22774
26364
29817
08035
17029
85617
Giải ba
45940
80861
Giải nhì
33440
Giải nhất
85243
Giải Đặc biệt
235490
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
5 ,7 ,7
2
9
3
5
4
0 ,0 ,3
5
2 ,2
6
4 ,1
7
4
8
7 ,9 ,3
9
4 ,0
ĐầuĐuôi
4 ,4 ,9
0
6
1
5 ,5
2
8 ,4
3
9 ,7 ,6
4
1 ,3
5
6
8 ,1 ,1
7
8
8 ,2
9

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 23-06-2021

Ngày: 23/06/2021
Mã: XSDN
Giải tám
55
Giải bảy
390
Giải sáu
3987
6349
0929
Giải năm
4934
Giải bốn
68521
09536
43685
65256
71523
45742
74117
Giải ba
14623
22613
Giải nhì
60416
Giải nhất
73708
Giải Đặc biệt
260023
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8
1
7 ,3 ,6
2
9 ,1 ,3 ,3 ,3
3
4 ,6
4
9 ,2
5
5 ,6
6
7
8
7 ,5
9
0
ĐầuĐuôi
9
0
2
1
4
2
2 ,2 ,1 ,2
3
3
4
5 ,8
5
3 ,5 ,1
6
8 ,1
7
0
8
4 ,2
9