Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 07-03-2009

Ngày: 07/03/2009
Mã: XSDNG
Giải tám
56
Giải bảy
556
Giải sáu
1527
6794
4982
Giải năm
4905
Giải bốn
28794
03047
76052
34160
30314
35838
23807
Giải ba
44768
75368
Giải nhì
30251
Giải nhất
79351
Giải Đặc biệt
33242
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
5 ,7
1
4
2
7
3
8
4
7 ,2
5
6 ,6 ,2 ,1 ,1
6
0 ,8 ,8
7
8
2
9
4 ,4
Đầu Đuôi
6
0
5 ,5
1
8 ,5 ,4
2
3
9 ,9 ,1
4
0
5
5 ,5
6
2 ,4 ,0
7
3 ,6 ,6
8
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 04-03-2009

Ngày: 04/03/2009
Mã: XSDNG
Giải tám
53
Giải bảy
564
Giải sáu
8595
6151
8191
Giải năm
4170
Giải bốn
59322
53771
94740
81136
80484
41074
98594
Giải ba
48509
76701
Giải nhì
29614
Giải nhất
20289
Giải Đặc biệt
87921
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
9 ,1
1
4
2
2 ,1
3
6
4
0
5
3 ,1
6
4
7
0 ,1 ,4
8
4 ,9
9
5 ,1 ,4
ĐầuĐuôi
7 ,4
0
5 ,9 ,7 ,0 ,2
1
2
2
5
3
6 ,8 ,7 ,9 ,1
4
9
5
3
6
7
8
0 ,8
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 04-03-2009

Ngày: 04/03/2009
Mã: XSDNG
Giải tám
53
Giải bảy
564
Giải sáu
8595
6151
8191
Giải năm
4170
Giải bốn
59322
53771
94740
81136
80484
41074
98594
Giải ba
48509
76701
Giải nhì
29614
Giải nhất
20289
Giải Đặc biệt
87921
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
9 ,1
1
4
2
2 ,1
3
6
4
0
5
3 ,1
6
4
7
0 ,1 ,4
8
4 ,9
9
5 ,1 ,4
ĐầuĐuôi
7 ,4
0
5 ,9 ,7 ,0 ,2
1
2
2
5
3
6 ,8 ,7 ,9 ,1
4
9
5
3
6
7
8
0 ,8
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 04-03-2009

Ngày: 04/03/2009
Mã: XSDNG
Giải tám
53
Giải bảy
564
Giải sáu
8595
6151
8191
Giải năm
4170
Giải bốn
59322
53771
94740
81136
80484
41074
98594
Giải ba
48509
76701
Giải nhì
29614
Giải nhất
20289
Giải Đặc biệt
87921
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
9 ,1
1
4
2
2 ,1
3
6
4
0
5
3 ,1
6
4
7
0 ,1 ,4
8
4 ,9
9
5 ,1 ,4
ĐầuĐuôi
7 ,4
0
5 ,9 ,7 ,0 ,2
1
2
2
5
3
6 ,8 ,7 ,9 ,1
4
9
5
3
6
7
8
0 ,8
9