Home Xổ số miền Trung Xổ số Đà Nẵng

Xổ số Đà Nẵng

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 17-08-2022

Ngày: 17/08/2022
Mã: XSDNG
Giải tám
68
Giải bảy
530
Giải sáu
9875
3177
9830
Giải năm
7131
Giải bốn
32105
28612
51039
82948
80565
69367
96588
Giải ba
83555
68846
Giải nhì
86212
Giải nhất
24361
Giải Đặc biệt
982704
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,4
1
2 ,2
2
3
0 ,0 ,1 ,9
4
8 ,6
5
5
6
8 ,5 ,7 ,1
7
5 ,7
8
8
9
ĐầuĐuôi
3 ,3
0
3 ,6
1
1 ,1
2
3
0
4
7 ,0 ,6 ,5
5
4
6
7 ,6
7
6 ,4 ,8
8
3
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 13-08-2022

Ngày: 13/08/2022
Mã: XSDNG
Giải tám
94
Giải bảy
406
Giải sáu
1888
0136
2559
Giải năm
8536
Giải bốn
91051
09205
82170
23256
38849
69210
51085
Giải ba
25362
78718
Giải nhì
90282
Giải nhất
67179
Giải Đặc biệt
088387
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,5
1
0 ,8
2
3
6 ,6
4
9
5
9 ,1 ,6
6
2
7
0 ,9
8
8 ,5 ,2 ,7
9
4
ĐầuĐuôi
7 ,1
0
5
1
6 ,8
2
3
9
4
0 ,8
5
0 ,3 ,3 ,5
6
8
7
8 ,1
8
5 ,4 ,7
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 10-08-2022

Ngày: 10/08/2022
Mã: XSDNG
Giải tám
22
Giải bảy
113
Giải sáu
4588
6004
0016
Giải năm
7769
Giải bốn
06426
38994
45228
37701
81210
68371
96574
Giải ba
17575
23979
Giải nhì
67099
Giải nhất
59772
Giải Đặc biệt
307517
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,1
1
3 ,6 ,0 ,7
2
2 ,6 ,8
3
4
5
6
9
7
1 ,4 ,5 ,9 ,2
8
8
9
4 ,9
ĐầuĐuôi
1
0
0 ,7
1
2 ,7
2
1
3
0 ,9 ,7
4
7
5
1 ,2
6
1
7
8 ,2
8
6 ,7 ,9
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 06-08-2022

Ngày: 06/08/2022
Mã: XSDNG
Giải tám
50
Giải bảy
215
Giải sáu
2423
0332
8151
Giải năm
9102
Giải bốn
66793
15989
62842
82004
17312
71919
61278
Giải ba
51126
45022
Giải nhì
49618
Giải nhất
28526
Giải Đặc biệt
506920
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,4
1
5 ,2 ,9 ,8
2
3 ,6 ,2 ,6 ,0
3
2
4
2
5
0 ,1
6
7
8
8
9
9
3
ĐầuĐuôi
5 ,2
0
5
1
3 ,0 ,4 ,1 ,2
2
2 ,9
3
0
4
1
5
2 ,2
6
7
7 ,1
8
8 ,1
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 03-08-2022

Ngày: 03/08/2022
Mã: XSDNG
Giải tám
02
Giải bảy
994
Giải sáu
5887
1285
8576
Giải năm
7041
Giải bốn
93583
03833
91798
33105
94964
68047
88644
Giải ba
99287
26147
Giải nhì
20374
Giải nhất
96709
Giải Đặc biệt
952908
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,5 ,9 ,8
1
2
3
3
4
1 ,7 ,4 ,7
5
6
4
7
6 ,4
8
7 ,5 ,3 ,7
9
4 ,8
ĐầuĐuôi
0
4
1
0
2
8 ,3
3
9 ,6 ,4 ,7
4
8 ,0
5
7
6
8 ,4 ,8 ,4
7
9 ,0
8
0
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 30-07-2022

Ngày: 30/07/2022
Mã: XSDNG
Giải tám
53
Giải bảy
264
Giải sáu
3020
8647
2023
Giải năm
9589
Giải bốn
79986
32184
03318
37903
90936
42855
08212
Giải ba
28838
15603
Giải nhì
83334
Giải nhất
21475
Giải Đặc biệt
560961
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,3
1
8 ,2
2
0 ,3
3
6 ,8 ,4
4
7
5
3 ,5
6
4 ,1
7
5
8
9 ,6 ,4
9
ĐầuĐuôi
2
0
6
1
1
2
5 ,2 ,0 ,0
3
6 ,8 ,3
4
5 ,7
5
8 ,3
6
4
7
1 ,3
8
8
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 27-07-2022

Ngày: 27/07/2022
Mã: XSDNG
Giải tám
94
Giải bảy
828
Giải sáu
9610
0067
6617
Giải năm
0019
Giải bốn
28034
31398
47617
69666
48278
50922
49413
Giải ba
22468
56769
Giải nhì
95032
Giải nhất
22421
Giải Đặc biệt
545522
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
0 ,7 ,9 ,7 ,3
2
8 ,2 ,1 ,2
3
4 ,2
4
5
6
7 ,6 ,8 ,9
7
8
8
9
4 ,8
ĐầuĐuôi
1
0
2
1
2 ,3 ,2
2
1
3
9 ,3
4
5
6
6
6 ,1 ,1
7
2 ,9 ,7 ,6
8
1 ,6
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 09-07-2022

Ngày: 09/07/2022
Mã: XSDNG
Giải tám
09
Giải bảy
753
Giải sáu
5645
2917
3945
Giải năm
5311
Giải bốn
95176
93911
81874
99814
99299
34298
36611
Giải ba
72799
49700
Giải nhì
49275
Giải nhất
85695
Giải Đặc biệt
415086
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,0
1
7 ,1 ,1 ,4 ,1
2
3
4
5 ,5
5
3
6
7
6 ,4 ,5
8
6
9
9 ,8 ,9 ,5
ĐầuĐuôi
0
0
1 ,1 ,1
1
2
5
3
7 ,1
4
4 ,4 ,7 ,9
5
7 ,8
6
1
7
9
8
0 ,9 ,9
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 06-07-2022

Ngày: 06/07/2022
Mã: XSDNG
Giải tám
02
Giải bảy
165
Giải sáu
3937
7845
2264
Giải năm
6385
Giải bốn
36515
51171
63628
74429
81680
50628
05149
Giải ba
08213
03410
Giải nhì
90246
Giải nhất
42542
Giải Đặc biệt
130218
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2
1
5 ,3 ,0 ,8
2
8 ,9 ,8
3
7
4
5 ,9 ,6 ,2
5
6
5 ,4
7
1
8
5 ,0
9
ĐầuĐuôi
8 ,1
0
7
1
0 ,4
2
1
3
6
4
6 ,4 ,8 ,1
5
4
6
3
7
2 ,2 ,1
8
2 ,4
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 02-07-2022

Ngày: 02/07/2022
Mã: XSDNG
Giải tám
93
Giải bảy
497
Giải sáu
2985
7303
0515
Giải năm
6405
Giải bốn
07233
69702
62188
31570
06945
94893
05465
Giải ba
17781
18577
Giải nhì
49600
Giải nhất
95502
Giải Đặc biệt
439642
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,5 ,2 ,0 ,2
1
5
2
3
3
4
5 ,2
5
6
5
7
0 ,7
8
5 ,8 ,1
9
3 ,7 ,3
ĐầuĐuôi
7 ,0
0
8
1
0 ,0 ,4
2
9 ,0 ,3 ,9
3
4
8 ,1 ,0 ,4 ,6
5
6
9 ,7
7
8
8
9