Home Xổ số miền Trung Xổ số Đà Nẵng

Xổ số Đà Nẵng

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 30-05-2020

Ngày: 30/05/2020
Mã: XSDNG
Giải tám
35
Giải bảy
367
Giải sáu
7286
0573
8601
Giải năm
7328
Giải bốn
39994
15707
44293
22205
50253
88295
38682
Giải ba
27946
84462
Giải nhì
77442
Giải nhất
48004
Giải Đặc biệt
153980
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1 ,7 ,5 ,4
1
2
8
3
5
4
6 ,2
5
3
6
7 ,2
7
3
8
6 ,2 ,0
9
4 ,3 ,5
ĐầuĐuôi
8
0
0
1
8 ,6 ,4
2
7 ,9 ,5
3
9 ,0
4
3 ,0 ,9
5
8 ,4
6
6 ,0
7
2
8
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 27-05-2020

Ngày: 27/05/2020
Mã: XSDNG
Giải tám
88
Giải bảy
012
Giải sáu
1880
8372
3986
Giải năm
1709
Giải bốn
18464
07908
43169
35838
25468
91128
91114
Giải ba
85545
28008
Giải nhì
56342
Giải nhất
38771
Giải Đặc biệt
120134
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
9 ,8 ,8
1
2 ,4
2
8
3
8 ,4
4
5 ,2
5
6
4 ,9 ,8
7
2 ,1
8
8 ,0 ,6
9
ĐầuĐuôi
8
0
7
1
1 ,7 ,4
2
3
6 ,1 ,3
4
4
5
8
6
7
8 ,0 ,3 ,6 ,2 ,0
8
0 ,6
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 23-05-2020

Ngày: 23/05/2020
Mã: XSDNG
Giải tám
10
Giải bảy
476
Giải sáu
2819
3560
6314
Giải năm
2045
Giải bốn
84796
44928
29360
48773
21981
40074
53136
Giải ba
50577
29953
Giải nhì
74924
Giải nhất
30856
Giải Đặc biệt
073189
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
0 ,9 ,4
2
8 ,4
3
6
4
5
5
3 ,6
6
0 ,0
7
6 ,3 ,4 ,7
8
1 ,9
9
6
ĐầuĐuôi
1 ,6 ,6
0
8
1
2
7 ,5
3
1 ,7 ,2
4
4
5
7 ,9 ,3 ,5
6
7
7
2
8
1 ,8
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 20-05-2020

Ngày: 20/05/2020
Mã: XSDNG
Giải tám
82
Giải bảy
861
Giải sáu
8422
0090
9952
Giải năm
0993
Giải bốn
76044
62217
61559
83493
34010
28562
83423
Giải ba
04184
69967
Giải nhì
69340
Giải nhất
85027
Giải Đặc biệt
313247
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
7 ,0
2
2 ,3 ,7
3
4
4 ,0 ,7
5
2 ,9
6
1 ,2 ,7
7
8
2 ,4
9
0 ,3 ,3
ĐầuĐuôi
9 ,1 ,4
0
6
1
8 ,2 ,5 ,6
2
9 ,9 ,2
3
4 ,8
4
5
6
1 ,6 ,2 ,4
7
8
5
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 16-05-2020

Ngày: 16/05/2020
Mã: XSDNG
Giải tám
98
Giải bảy
376
Giải sáu
8858
7159
7574
Giải năm
8666
Giải bốn
07877
10339
31000
67372
57856
32650
51453
Giải ba
17897
89762
Giải nhì
58435
Giải nhất
03703
Giải Đặc biệt
929214
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0 ,3
1
4
2
3
9 ,5
4
5
8 ,9 ,6 ,0 ,3
6
6 ,2
7
6 ,4 ,7 ,2
8
9
8 ,7
ĐầuĐuôi
0 ,5
0
1
7 ,6
2
5 ,0
3
7 ,1
4
3
5
7 ,6 ,5
6
7 ,9
7
9 ,5
8
5 ,3
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 13-05-2020

Ngày: 13/05/2020
Mã: XSDNG
Giải tám
50
Giải bảy
594
Giải sáu
2737
1255
2962
Giải năm
7616
Giải bốn
07466
85517
39068
30288
89892
91322
33903
Giải ba
21041
11317
Giải nhì
22392
Giải nhất
89668
Giải Đặc biệt
389652
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
3
1
6 ,7 ,7
2
2
3
7
4
1
5
0 ,5 ,2
6
2 ,6 ,8 ,8
7
8
8
9
4 ,2 ,2
ĐầuĐuôi
5
0
4
1
6 ,9 ,2 ,9 ,5
2
0
3
9
4
5
5
1 ,6
6
3 ,1 ,1
7
6 ,8 ,6
8
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 09-05-2020

Ngày: 09/05/2020
Mã: XSDNG
Giải tám
65
Giải bảy
751
Giải sáu
1410
5362
5403
Giải năm
6346
Giải bốn
83095
06097
53629
02973
12981
59709
48809
Giải ba
79437
88581
Giải nhì
82188
Giải nhất
55104
Giải Đặc biệt
188923
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
3 ,9 ,9 ,4
1
0
2
9 ,3
3
7
4
6
5
1
6
5 ,2
7
3
8
1 ,1 ,8
9
5 ,7
ĐầuĐuôi
1
0
5 ,8 ,8
1
6
2
0 ,7 ,2
3
0
4
6 ,9
5
4
6
9 ,3
7
8
8
2 ,0 ,0
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 06-05-2020

Ngày: 06/05/2020
Mã: XSDNG
Giải tám
02
Giải bảy
348
Giải sáu
8532
7791
4714
Giải năm
9268
Giải bốn
22107
65982
94626
73497
55827
01016
50109
Giải ba
92212
86984
Giải nhì
84776
Giải nhất
51107
Giải Đặc biệt
482928
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2 ,7 ,9 ,7
1
4 ,6 ,2
2
6 ,7 ,8
3
2
4
8
5
6
8
7
6
8
2 ,4
9
1 ,7
ĐầuĐuôi
0
9
1
0 ,3 ,8 ,1
2
3
1 ,8
4
5
2 ,1 ,7
6
0 ,9 ,2 ,0
7
4 ,6 ,2
8
0
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 02-05-2020

Ngày: 02/05/2020
Mã: XSDNG
Giải tám
05
Giải bảy
157
Giải sáu
2684
3898
5329
Giải năm
9674
Giải bốn
40343
28906
02102
52037
04366
71984
92289
Giải ba
13063
93844
Giải nhì
35483
Giải nhất
78732
Giải Đặc biệt
012884
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
5 ,6 ,2
1
2
9
3
7 ,2
4
3 ,4
5
7
6
6 ,3
7
4
8
4 ,4 ,9 ,3 ,4
9
8
ĐầuĐuôi
0
1
0 ,3
2
4 ,6 ,8
3
8 ,7 ,8 ,4 ,8
4
0
5
0 ,6
6
5 ,3
7
9
8
2 ,8
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 29-04-2020

Ngày: 29/04/2020
Mã: XSDNG
Giải tám
89
Giải bảy
468
Giải sáu
1886
2370
1611
Giải năm
7123
Giải bốn
01833
70450
49684
66407
91468
91370
34727
Giải ba
92465
41484
Giải nhì
32341
Giải nhất
11136
Giải Đặc biệt
933125
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7
1
1
2
3 ,7 ,5
3
3 ,6
4
1
5
0
6
8 ,8 ,5
7
0 ,0
8
9 ,6 ,4 ,4
9
ĐầuĐuôi
7 ,5 ,7
0
1 ,4
1
2
2 ,3
3
8 ,8
4
6 ,2
5
8 ,3
6
0 ,2
7
6 ,6
8
8
9