Home Xổ số miền Trung Xổ số Đà Nẵng

Xổ số Đà Nẵng

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 01-12-2021

Ngày: 01/12/2021
Mã: XSDNG
Giải tám
84
Giải bảy
071
Giải sáu
7912
6465
1988
Giải năm
8665
Giải bốn
11143
12677
45506
30090
96731
09001
13210
Giải ba
55073
12843
Giải nhì
13913
Giải nhất
82765
Giải Đặc biệt
445153
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,1
1
2 ,0 ,3
2
3
1
4
3 ,3
5
3
6
5 ,5 ,5
7
1 ,7 ,3
8
4 ,8
9
0
ĐầuĐuôi
9 ,1
0
7 ,3 ,0
1
1
2
4 ,7 ,4 ,1 ,5
3
8
4
6 ,6 ,6
5
0
6
7
7
8
8
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 27-11-2021

Ngày: 27/11/2021
Mã: XSDNG
Giải tám
94
Giải bảy
209
Giải sáu
9121
7157
3243
Giải năm
1637
Giải bốn
48385
95577
00389
84993
41217
88685
60696
Giải ba
88948
41675
Giải nhì
95106
Giải nhất
33411
Giải Đặc biệt
884055
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,6
1
7 ,1
2
1
3
7
4
3 ,8
5
7 ,5
6
7
7 ,5
8
5 ,9 ,5
9
4 ,3 ,6
ĐầuĐuôi
0
2 ,1
1
2
4 ,9
3
9
4
8 ,8 ,7 ,5
5
9 ,0
6
5 ,3 ,7 ,1
7
4
8
0 ,8
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 24-11-2021

Ngày: 24/11/2021
Mã: XSDNG
Giải tám
82
Giải bảy
196
Giải sáu
7859
0714
6334
Giải năm
7315
Giải bốn
97994
76928
88262
28229
21406
47887
93043
Giải ba
85893
18615
Giải nhì
52869
Giải nhất
31363
Giải Đặc biệt
477124
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6
1
4 ,5 ,5
2
8 ,9 ,4
3
4
4
3
5
9
6
2 ,9 ,3
7
8
2 ,7
9
6 ,4 ,3
ĐầuĐuôi
0
1
8 ,6
2
4 ,9 ,6
3
1 ,3 ,9 ,2
4
1 ,1
5
9 ,0
6
8
7
2
8
5 ,2 ,6
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 20-11-2021

Ngày: 20/11/2021
Mã: XSDNG
Giải tám
05
Giải bảy
301
Giải sáu
7228
8742
1130
Giải năm
4177
Giải bốn
12480
00929
19366
38273
39791
44198
68195
Giải ba
30726
30847
Giải nhì
10602
Giải nhất
66633
Giải Đặc biệt
416968
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,1 ,2
1
2
8 ,9 ,6
3
0 ,3
4
2 ,7
5
6
6 ,8
7
7 ,3
8
0
9
1 ,8 ,5
ĐầuĐuôi
3 ,8
0
0 ,9
1
4 ,0
2
7 ,3
3
4
0 ,9
5
6 ,2
6
7 ,4
7
2 ,9 ,6
8
2
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 17-11-2021

Ngày: 17/11/2021
Mã: XSDNG
Giải tám
54
Giải bảy
026
Giải sáu
7782
5732
2144
Giải năm
9816
Giải bốn
34009
83614
81235
79487
87030
75168
51220
Giải ba
85028
47635
Giải nhì
35271
Giải nhất
18498
Giải Đặc biệt
879542
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9
1
6 ,4
2
6 ,0 ,8
3
2 ,5 ,0 ,5
4
4 ,2
5
4
6
8
7
1
8
2 ,7
9
8
ĐầuĐuôi
3 ,2
0
7
1
8 ,3 ,4
2
3
5 ,4 ,1
4
3 ,3
5
2 ,1
6
8
7
6 ,2 ,9
8
0
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 13-11-2021

Ngày: 13/11/2021
Mã: XSDNG
Giải tám
45
Giải bảy
249
Giải sáu
8451
0028
7184
Giải năm
4948
Giải bốn
68900
67061
85983
43307
74524
85039
72393
Giải ba
76175
86926
Giải nhì
99757
Giải nhất
09440
Giải Đặc biệt
094286
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,7
1
2
8 ,4 ,6
3
9
4
5 ,9 ,8 ,0
5
1 ,7
6
1
7
5
8
4 ,3 ,6
9
3
ĐầuĐuôi
0 ,4
0
5 ,6
1
2
8 ,9
3
8 ,2
4
4 ,7
5
2 ,8
6
0 ,5
7
2 ,4
8
4 ,3
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 06-11-2021

Ngày: 06/11/2021
Mã: XSDNG
Giải tám
30
Giải bảy
070
Giải sáu
4711
3336
8755
Giải năm
6766
Giải bốn
91485
55262
06286
68842
30047
15158
18273
Giải ba
92201
90753
Giải nhì
14282
Giải nhất
40768
Giải Đặc biệt
227010
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1
1 ,0
2
3
0 ,6
4
2 ,7
5
5 ,8 ,3
6
6 ,2 ,8
7
0 ,3
8
5 ,6 ,2
9
ĐầuĐuôi
3 ,7 ,1
0
1 ,0
1
6 ,4 ,8
2
7 ,5
3
4
5 ,8
5
3 ,6 ,8
6
4
7
5 ,6
8
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 27-10-2021

Ngày: 27/10/2021
Mã: XSDNG
Giải tám
60
Giải bảy
841
Giải sáu
2062
7860
4394
Giải năm
3952
Giải bốn
16115
71634
17119
34696
23545
37664
41203
Giải ba
07473
29903
Giải nhì
22379
Giải nhất
37297
Giải Đặc biệt
010491
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,3
1
5 ,9
2
3
4
4
1 ,5
5
2
6
0 ,2 ,0 ,4
7
3 ,9
8
9
4 ,6 ,7 ,1
ĐầuĐuôi
6 ,6
0
4 ,9
1
6 ,5
2
0 ,7 ,0
3
9 ,3 ,6
4
1 ,4
5
9
6
9
7
8
1 ,7
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 23-10-2021

Ngày: 23/10/2021
Mã: XSDNG
Giải tám
93
Giải bảy
523
Giải sáu
6179
3956
4909
Giải năm
4140
Giải bốn
45437
90549
91676
11691
17633
84828
19826
Giải ba
26060
49670
Giải nhì
28451
Giải nhất
25518
Giải Đặc biệt
837947
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9
1
8
2
3 ,8 ,6
3
7 ,3
4
0 ,9 ,7
5
6 ,1
6
0
7
9 ,6 ,0
8
9
3 ,1
ĐầuĐuôi
4 ,6 ,7
0
9 ,5
1
2
9 ,2 ,3
3
4
5
5 ,7 ,2
6
3 ,4
7
2 ,1
8
7 ,0 ,4
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 20-10-2021

Ngày: 20/10/2021
Mã: XSDNG
Giải tám
77
Giải bảy
129
Giải sáu
8080
5621
5889
Giải năm
1702
Giải bốn
69271
56305
37045
81521
74206
89286
08260
Giải ba
04120
05783
Giải nhì
52236
Giải nhất
29415
Giải Đặc biệt
125690
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,5 ,6
1
5
2
9 ,1 ,1 ,0
3
6
4
5
5
6
0
7
7 ,1
8
0 ,9 ,6 ,3
9
0
ĐầuĐuôi
8 ,6 ,2 ,9
0
2 ,7 ,2
1
0
2
8
3
4
0 ,4 ,1
5
0 ,8 ,3
6
7
7
8
2 ,8
9