Home Xổ số miền Trung Xổ số Đà Nẵng

Xổ số Đà Nẵng

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 22-03-2023

Ngày: 22/03/2023
Mã: XSDNG
Giải tám
59
Giải bảy
174
Giải sáu
1870
9354
0980
Giải năm
5974
Giải bốn
32941
82266
98859
72321
45169
35305
61469
Giải ba
09976
78614
Giải nhì
34437
Giải nhất
10724
Giải Đặc biệt
824487
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5
1
4
2
1 ,4
3
7
4
1
5
9 ,4 ,9
6
6 ,9 ,9
7
4 ,0 ,4 ,6
8
0 ,7
9
ĐầuĐuôi
7 ,8
0
4 ,2
1
2
3
7 ,5 ,7 ,1 ,2
4
0
5
6 ,7
6
3 ,8
7
8
5 ,5 ,6 ,6
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 18-03-2023

Ngày: 18/03/2023
Mã: XSDNG
Giải tám
82
Giải bảy
371
Giải sáu
3727
9577
4822
Giải năm
1091
Giải bốn
42911
94837
00618
57872
70679
39018
58371
Giải ba
79778
46538
Giải nhì
74468
Giải nhất
54128
Giải Đặc biệt
521651
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1 ,8 ,8
2
7 ,2 ,8
3
7 ,8
4
5
1
6
8
7
1 ,7 ,2 ,9 ,1 ,8
8
2
9
1
ĐầuĐuôi
0
7 ,9 ,1 ,7 ,5
1
8 ,2 ,7
2
3
4
5
6
2 ,7 ,3
7
1 ,1 ,7 ,3 ,6 ,2
8
7
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 15-03-2023

Ngày: 15/03/2023
Mã: XSDNG
Giải tám
32
Giải bảy
147
Giải sáu
8676
8061
8130
Giải năm
6401
Giải bốn
05290
21639
49552
74263
04917
13671
75439
Giải ba
13256
46255
Giải nhì
57073
Giải nhất
83960
Giải Đặc biệt
822983
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1
7
2
3
2 ,0 ,9 ,9
4
7
5
2 ,6 ,5
6
1 ,3 ,0
7
6 ,1 ,3
8
3
9
0
ĐầuĐuôi
3 ,9 ,6
0
6 ,0 ,7
1
3 ,5
2
6 ,7 ,8
3
4
5
5
7 ,5
6
4 ,1
7
8
3 ,3
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 11-03-2023

Ngày: 11/03/2023
Mã: XSDNG
Giải tám
63
Giải bảy
505
Giải sáu
7045
3934
4009
Giải năm
6767
Giải bốn
40256
64728
20026
53218
64832
06076
78567
Giải ba
34044
68628
Giải nhì
86523
Giải nhất
50756
Giải Đặc biệt
794547
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,9
1
8
2
8 ,6 ,8 ,3
3
4 ,2
4
5 ,4 ,7
5
6 ,6
6
3 ,7 ,7
7
6
8
9
ĐầuĐuôi
0
1
3
2
6 ,2
3
3 ,4
4
0 ,4
5
5 ,2 ,7 ,5
6
6 ,6 ,4
7
2 ,1 ,2
8
0
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 08-03-2023

Ngày: 08/03/2023
Mã: XSDNG
Giải tám
95
Giải bảy
277
Giải sáu
3381
4527
0543
Giải năm
7658
Giải bốn
15290
08186
75010
08021
04384
56411
96256
Giải ba
92668
60267
Giải nhì
85831
Giải nhất
12950
Giải Đặc biệt
474974
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
0 ,1
2
7 ,1
3
1
4
3
5
8 ,6 ,0
6
8 ,7
7
7 ,4
8
1 ,6 ,4
9
5 ,0
ĐầuĐuôi
9 ,1 ,5
0
8 ,2 ,1 ,3
1
2
4
3
8 ,7
4
9
5
8 ,5
6
7 ,2 ,6
7
5 ,6
8
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 04-03-2023

Ngày: 04/03/2023
Mã: XSDNG
Giải tám
06
Giải bảy
087
Giải sáu
3220
5117
6766
Giải năm
3486
Giải bốn
86045
15321
48993
04711
19879
80607
25047
Giải ba
34357
94232
Giải nhì
19220
Giải nhất
17367
Giải Đặc biệt
721577
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,7
1
7 ,1
2
0 ,1 ,0
3
2
4
5 ,7
5
7
6
6 ,7
7
9 ,7
8
7 ,6
9
3
ĐầuĐuôi
2 ,2
0
2 ,1
1
3
2
9
3
4
4
5
0 ,6 ,8
6
8 ,1 ,0 ,4 ,5 ,6 ,7
7
8
7
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 01-03-2023

Ngày: 01/03/2023
Mã: XSDNG
Giải tám
55
Giải bảy
330
Giải sáu
5930
3717
6058
Giải năm
2437
Giải bốn
28202
31170
42833
83238
20207
24738
98907
Giải ba
32897
02664
Giải nhì
70896
Giải nhất
58791
Giải Đặc biệt
215015
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,7 ,7
1
7 ,5
2
3
0 ,0 ,7 ,3 ,8 ,8
4
5
5 ,8
6
4
7
0
8
9
7 ,6 ,1
ĐầuĐuôi
3 ,3 ,7
0
9
1
0
2
3
3
6
4
5 ,1
5
9
6
1 ,3 ,0 ,0 ,9
7
5 ,3 ,3
8
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 25-02-2023

Ngày: 25/02/2023
Mã: XSDNG
Giải tám
57
Giải bảy
441
Giải sáu
9591
6442
4296
Giải năm
8268
Giải bốn
15808
25491
45342
29651
81719
22794
54756
Giải ba
18363
25747
Giải nhì
53414
Giải nhất
89418
Giải Đặc biệt
097770
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8
1
9 ,4 ,8
2
3
4
1 ,2 ,2 ,7
5
7 ,1 ,6
6
8 ,3
7
0
8
9
1 ,6 ,1 ,4
ĐầuĐuôi
7
0
4 ,9 ,9 ,5
1
4 ,4
2
6
3
9 ,1
4
5
9 ,5
6
5 ,4
7
6 ,0 ,1
8
1
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 22-02-2023

Ngày: 22/02/2023
Mã: XSDNG
Giải tám
06
Giải bảy
825
Giải sáu
8647
3519
8025
Giải năm
6539
Giải bốn
90643
91905
70053
97396
91099
85261
55091
Giải ba
46765
42298
Giải nhì
78096
Giải nhất
00281
Giải Đặc biệt
256805
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,5 ,5
1
9
2
5 ,5
3
9
4
7 ,3
5
3
6
1 ,5
7
8
1
9
6 ,9 ,1 ,8 ,6
ĐầuĐuôi
0
6 ,9 ,8
1
2
4 ,5
3
4
2 ,2 ,0 ,6 ,0
5
0 ,9 ,9
6
4
7
9
8
1 ,3 ,9
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 18-02-2023

Ngày: 18/02/2023
Mã: XSDNG
Giải tám
04
Giải bảy
707
Giải sáu
0720
2462
5366
Giải năm
2260
Giải bốn
06049
50681
84306
67457
17563
70953
62252
Giải ba
93607
49821
Giải nhì
60092
Giải nhất
73215
Giải Đặc biệt
951683
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,7 ,6 ,7
1
5
2
0 ,1
3
4
9
5
7 ,3 ,2
6
2 ,6 ,0 ,3
7
8
1 ,3
9
2
ĐầuĐuôi
2 ,6
0
8 ,2
1
6 ,5 ,9
2
6 ,5 ,8
3
0
4
1
5
6 ,0
6
0 ,5 ,0
7
8
4
9