Home Xổ số miền Trung Xổ số Đà Nẵng

Xổ số Đà Nẵng

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 07-12-2022

Ngày: 07/12/2022
Mã: XSDNG
Giải tám
96
Giải bảy
165
Giải sáu
2207
3838
0363
Giải năm
0575
Giải bốn
18361
93379
82327
33805
48178
36915
14112
Giải ba
96365
77476
Giải nhì
70191
Giải nhất
05011
Giải Đặc biệt
421464
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,5
1
5 ,2 ,1
2
7
3
8
4
5
6
5 ,3 ,1 ,5 ,4
7
5 ,9 ,8 ,6
8
9
6 ,1
ĐầuĐuôi
0
6 ,9 ,1
1
1
2
6
3
6
4
6 ,7 ,0 ,1 ,6
5
9 ,7
6
0 ,2
7
3 ,7
8
7
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 03-12-2022

Ngày: 03/12/2022
Mã: XSDNG
Giải tám
96
Giải bảy
165
Giải sáu
2207
3838
0363
Giải năm
0575
Giải bốn
18361
93379
82327
33805
48178
36915
14112
Giải ba
96365
77476
Giải nhì
70191
Giải nhất
05011
Giải Đặc biệt
421464
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,5
1
5 ,2 ,1
2
7
3
8
4
5
6
5 ,3 ,1 ,5 ,4
7
5 ,9 ,8 ,6
8
9
6 ,1
ĐầuĐuôi
0
6 ,9 ,1
1
1
2
6
3
6
4
6 ,7 ,0 ,1 ,6
5
9 ,7
6
0 ,2
7
3 ,7
8
7
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 30-11-2022

Ngày: 30/11/2022
Mã: XSDNG
Giải tám
95
Giải bảy
048
Giải sáu
3049
3012
1596
Giải năm
4560
Giải bốn
06452
86494
44319
25287
33594
29804
49314
Giải ba
65835
15353
Giải nhì
21356
Giải nhất
76119
Giải Đặc biệt
284555
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4
1
2 ,9 ,4 ,9
2
3
5
4
8 ,9
5
2 ,3 ,6 ,5
6
0
7
8
7
9
5 ,6 ,4 ,4
ĐầuĐuôi
6
0
1
1 ,5
2
5
3
9 ,9 ,0 ,1
4
9 ,3 ,5
5
9 ,5
6
8
7
4
8
4 ,1 ,1
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 26-11-2022

Ngày: 26/11/2022
Mã: XSDNG
Giải tám
17
Giải bảy
150
Giải sáu
3186
1575
9235
Giải năm
7777
Giải bốn
03253
93664
84102
62713
86726
72487
76243
Giải ba
31243
78528
Giải nhì
04387
Giải nhất
49314
Giải Đặc biệt
234365
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2
1
7 ,3 ,4
2
6 ,8
3
5
4
3 ,3
5
0 ,3
6
4 ,5
7
5 ,7
8
6 ,7 ,7
9
ĐầuĐuôi
5
0
1
0
2
5 ,1 ,4 ,4
3
6 ,1
4
7 ,3 ,6
5
8 ,2
6
1 ,7 ,8 ,8
7
2
8
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 23-11-2022

Ngày: 23/11/2022
Mã: XSDNG
Giải tám
99
Giải bảy
350
Giải sáu
5157
1402
9936
Giải năm
7667
Giải bốn
61966
77122
88827
37610
57797
59670
92313
Giải ba
12223
24006
Giải nhì
11925
Giải nhất
30812
Giải Đặc biệt
163055
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,6
1
0 ,3 ,2
2
2 ,7 ,3 ,5
3
6
4
5
0 ,7 ,5
6
7 ,6
7
0
8
9
9 ,7
ĐầuĐuôi
5 ,1 ,7
0
1
0 ,2 ,1
2
1 ,2
3
4
2 ,5
5
3 ,6 ,0
6
5 ,6 ,2 ,9
7
8
9
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 19-11-2022

Ngày: 19/11/2022
Mã: XSDNG
Giải tám
94
Giải bảy
927
Giải sáu
7441
0546
3087
Giải năm
5958
Giải bốn
28668
11848
25946
88456
96190
11921
71477
Giải ba
84277
85549
Giải nhì
27947
Giải nhất
57664
Giải Đặc biệt
876623
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
2
7 ,1 ,3
3
4
1 ,6 ,8 ,6 ,9 ,7
5
8 ,6
6
8 ,4
7
7 ,7
8
7
9
4 ,0
ĐầuĐuôi
9
0
4 ,2
1
2
2
3
9 ,6
4
5
4 ,4 ,5
6
2 ,8 ,7 ,7 ,4
7
5 ,6 ,4
8
4
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 16-11-2022

Ngày: 16/11/2022
Mã: XSDNG
Giải tám
13
Giải bảy
504
Giải sáu
7374
7525
2821
Giải năm
1674
Giải bốn
83087
70357
57370
65608
04599
84693
33075
Giải ba
92212
88113
Giải nhì
81019
Giải nhất
09850
Giải Đặc biệt
458716
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,8
1
3 ,2 ,3 ,9 ,6
2
5 ,1
3
4
5
7 ,0
6
7
4 ,4 ,0 ,5
8
7
9
9 ,3
ĐầuĐuôi
7 ,5
0
2
1
1
2
1 ,9 ,1
3
0 ,7 ,7
4
2 ,7
5
1
6
8 ,5
7
0
8
9 ,1
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 12-11-2022

Ngày: 12/11/2022
Mã: XSDNG
Giải tám
13
Giải bảy
504
Giải sáu
7374
7525
2821
Giải năm
1674
Giải bốn
83087
70357
57370
65608
04599
84693
33075
Giải ba
92212
88113
Giải nhì
81019
Giải nhất
09850
Giải Đặc biệt
458716
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,8
1
3 ,2 ,3 ,9 ,6
2
5 ,1
3
4
5
7 ,0
6
7
4 ,4 ,0 ,5
8
7
9
9 ,3
ĐầuĐuôi
7 ,5
0
2
1
1
2
1 ,9 ,1
3
0 ,7 ,7
4
2 ,7
5
1
6
8 ,5
7
0
8
9 ,1
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 09-11-2022

Ngày: 09/11/2022
Mã: XSDNG
Giải tám
65
Giải bảy
887
Giải sáu
9747
4639
0259
Giải năm
6753
Giải bốn
22238
08975
94579
39726
56627
41252
08612
Giải ba
99130
47879
Giải nhì
46258
Giải nhất
21721
Giải Đặc biệt
969708
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8
1
2
2
6 ,7 ,1
3
9 ,8 ,0
4
7
5
9 ,3 ,2 ,8
6
5
7
5 ,9 ,9
8
7
9
ĐầuĐuôi
3
0
2
1
5 ,1
2
5
3
4
6 ,7
5
2
6
8 ,4 ,2
7
3 ,5 ,0
8
3 ,5 ,7 ,7
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 05-11-2022

Ngày: 05/11/2022
Mã: XSDNG
Giải tám
22
Giải bảy
942
Giải sáu
7674
4753
2527
Giải năm
4025
Giải bốn
22220
60653
63890
72982
48521
49887
52226
Giải ba
85999
80352
Giải nhì
50250
Giải nhất
20742
Giải Đặc biệt
378184
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
2
2 ,7 ,5 ,0 ,1 ,6
3
4
2 ,2
5
3 ,3 ,2 ,0
6
7
4
8
2 ,7 ,4
9
0 ,9
ĐầuĐuôi
2 ,9 ,5
0
2
1
2 ,4 ,8 ,5 ,4
2
5 ,5
3
7 ,8
4
2
5
2
6
2 ,8
7
8
9
9