Home Xổ số miền Trung Xổ số Đà Nẵng

Xổ số Đà Nẵng

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 20-09-2023

Ngày: 20/09/2023
Mã: XSDNG
Giải tám
80
Giải bảy
740
Giải sáu
9762
2221
4682
Giải năm
4512
Giải bốn
15417
77750
28362
46977
32229
94541
73173
Giải ba
98476
53126
Giải nhì
09040
Giải nhất
16434
Giải Đặc biệt
448744
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
2 ,7
2
1 ,9 ,6
3
4
4
0 ,1 ,0 ,4
5
0
6
2 ,2
7
7 ,3 ,6
8
0 ,2
9
ĐầuĐuôi
8 ,4 ,5 ,4
0
2 ,4
1
6 ,8 ,1 ,6
2
7
3
3 ,4
4
5
7 ,2
6
1 ,7
7
8
2
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 16-09-2023

Ngày: 16/09/2023
Mã: XSDNG
Giải tám
86
Giải bảy
020
Giải sáu
1542
6637
2992
Giải năm
4720
Giải bốn
26132
46276
96917
50111
00093
36550
56388
Giải ba
12524
61371
Giải nhì
28551
Giải nhất
33597
Giải Đặc biệt
581201
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
1
7 ,1
2
0 ,0 ,4
3
7 ,2
4
2
5
0 ,1
6
7
6 ,1
8
6 ,8
9
2 ,3 ,7
ĐầuĐuôi
2 ,2 ,5
0
1 ,7 ,5 ,0
1
4 ,9 ,3
2
9
3
2
4
5
8 ,7
6
3 ,1 ,9
7
8
8
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 13-09-2023

Ngày: 13/09/2023
Mã: XSDNG
Giải tám
88
Giải bảy
328
Giải sáu
9903
1674
4578
Giải năm
9698
Giải bốn
37101
65547
19806
20420
86494
22047
76360
Giải ba
26386
38727
Giải nhì
55151
Giải nhất
32595
Giải Đặc biệt
323787
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
3 ,1 ,6
1
2
8 ,0 ,7
3
4
7 ,7
5
1
6
0
7
4 ,8
8
8 ,6 ,7
9
8 ,4 ,5
ĐầuĐuôi
2 ,6
0
0 ,5
1
2
0
3
7 ,9
4
9
5
0 ,8
6
4 ,4 ,2 ,8
7
8 ,2 ,7 ,9
8
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 09-09-2023

Ngày: 09/09/2023
Mã: XSDNG
Giải tám
09
Giải bảy
382
Giải sáu
8140
9089
0659
Giải năm
7796
Giải bốn
85017
39955
02158
23970
54350
57573
40646
Giải ba
30066
33828
Giải nhì
52250
Giải nhất
61910
Giải Đặc biệt
918974
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
9
1
7 ,0
2
8
3
4
0 ,6
5
9 ,5 ,8 ,0 ,0
6
6
7
0 ,3 ,4
8
2 ,9
9
6
ĐầuĐuôi
4 ,7 ,5 ,5 ,1
0
1
8
2
7
3
7
4
5
5
9 ,4 ,6
6
1
7
5 ,2
8
0 ,8 ,5
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 06-09-2023

Ngày: 06/09/2023
Mã: XSDNG
Giải tám
10
Giải bảy
286
Giải sáu
8869
3861
4596
Giải năm
8280
Giải bốn
42143
17255
50953
99426
83303
21859
97180
Giải ba
96396
19921
Giải nhì
23642
Giải nhất
14331
Giải Đặc biệt
648303
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
3 ,3
1
0
2
6 ,1
3
1
4
3 ,2
5
5 ,3 ,9
6
9 ,1
7
8
6 ,0 ,0
9
6 ,6
ĐầuĐuôi
1 ,8 ,8
0
6 ,2 ,3
1
4
2
4 ,5 ,0 ,0
3
4
5
5
8 ,9 ,2 ,9
6
7
8
6 ,5
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 02-09-2023

Ngày: 02/09/2023
Mã: XSDNG
Giải tám
87
Giải bảy
541
Giải sáu
8909
7732
9994
Giải năm
8272
Giải bốn
62827
07226
44259
78580
46615
44302
08328
Giải ba
61210
34730
Giải nhì
72138
Giải nhất
68837
Giải Đặc biệt
774819
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
9 ,2
1
5 ,0 ,9
2
7 ,6 ,8
3
2 ,0 ,8 ,7
4
1
5
9
6
7
2
8
7 ,0
9
4
ĐầuĐuôi
8 ,1 ,3
0
4
1
3 ,7 ,0
2
3
9
4
1
5
2
6
8 ,2 ,3
7
2 ,3
8
0 ,5 ,1
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 30-08-2023

Ngày: 30/08/2023
Mã: XSDNG
Giải tám
51
Giải bảy
604
Giải sáu
4838
9654
7649
Giải năm
6871
Giải bốn
50259
93706
86871
61673
42810
30590
23339
Giải ba
22345
71504
Giải nhì
77229
Giải nhất
22413
Giải Đặc biệt
180721
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
4 ,6 ,4
1
0 ,3
2
9 ,1
3
8 ,9
4
9 ,5
5
1 ,4 ,9
6
7
1 ,1 ,3
8
9
0
ĐầuĐuôi
1 ,9
0
5 ,7 ,7 ,2
1
2
7 ,1
3
0 ,5 ,0
4
4
5
0
6
7
3
8
4 ,5 ,3 ,2
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 26-08-2023

Ngày: 26/08/2023
Mã: XSDNG
Giải tám
23
Giải bảy
172
Giải sáu
4990
6251
5558
Giải năm
0540
Giải bốn
91981
40558
70906
02974
88872
23930
95266
Giải ba
36552
79468
Giải nhì
36821
Giải nhất
48880
Giải Đặc biệt
721719
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6
1
9
2
3 ,1
3
0
4
0
5
1 ,8 ,8 ,2
6
6 ,8
7
2 ,4 ,2
8
1 ,0
9
0
ĐầuĐuôi
9 ,4 ,3 ,8
0
5 ,8 ,2
1
7 ,7 ,5
2
2
3
7
4
5
0 ,6
6
7
5 ,5 ,6
8
1
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 23-08-2023

Ngày: 23/08/2023
Mã: XSDNG
Giải tám
95
Giải bảy
949
Giải sáu
6575
8800
0213
Giải năm
3024
Giải bốn
72755
26508
93917
66343
91795
28603
01054
Giải ba
11439
03209
Giải nhì
89417
Giải nhất
52986
Giải Đặc biệt
256687
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0 ,8 ,3 ,9
1
3 ,7 ,7
2
4
3
9
4
9 ,3
5
5 ,4
6
7
5
8
6 ,7
9
5 ,5
ĐầuĐuôi
0
0
1
2
1 ,4 ,0
3
2 ,5
4
9 ,7 ,5 ,9
5
8
6
1 ,1 ,8
7
0
8
4 ,3 ,0
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 19-08-2023

Ngày: 19/08/2023
Mã: XSDNG
Giải tám
86
Giải bảy
995
Giải sáu
7220
3246
7216
Giải năm
1732
Giải bốn
65381
98088
40167
51619
42746
30752
99179
Giải ba
78584
46543
Giải nhì
97855
Giải nhất
85435
Giải Đặc biệt
623666
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
6 ,9
2
0
3
2 ,5
4
6 ,6 ,3
5
2 ,5
6
7 ,6
7
9
8
6 ,1 ,8 ,4
9
5
ĐầuĐuôi
2
0
8
1
3 ,5
2
4
3
8
4
9 ,5 ,3
5
8 ,4 ,1 ,4 ,6
6
6
7
8
8
1 ,7
9