Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 21-03-2009

Ngày: 21/03/2009
Mã: XSDNO
Giải tám
80
Giải bảy
427
Giải sáu
1019
7374
6172
Giải năm
7189
Giải bốn
43861
23597
52519
01411
40326
68825
65810
Giải ba
29429
55981
Giải nhì
79581
Giải nhất
30177
Giải Đặc biệt
32127
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
9 ,9 ,1 ,0
2
7 ,6 ,5 ,9 ,7
3
4
5
6
1
7
4 ,2 ,7
8
0 ,9 ,1 ,1
9
7
ĐầuĐuôi
8 ,1
0
6 ,1 ,8 ,8
1
7
2
3
7
4
2
5
2
6
2 ,9 ,7 ,2
7
8
1 ,8 ,1 ,2
9

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 14-03-2009

Ngày: 14/03/2009
Mã: XSDNO
Giải tám
97
Giải bảy
610
Giải sáu
6640
2746
6773
Giải năm
2793
Giải bốn
06333
51509
16708
75545
58039
57225
67199
Giải ba
71038
43128
Giải nhì
76672
Giải nhất
17038
Giải Đặc biệt
19634
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,8
1
0
2
5 ,8
3
3 ,9 ,8 ,8 ,4
4
0 ,6 ,5
5
6
7
3 ,2
8
9
7 ,3 ,9
ĐầuĐuôi
1 ,4
0
1
7
2
7 ,9 ,3
3
3
4
4 ,2
5
4
6
9
7
0 ,3 ,2 ,3
8
0 ,3 ,9
9

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 07-03-2009

Ngày: 07/03/2009
Mã: XSDNO
Giải tám
81
Giải bảy
248
Giải sáu
6462
9940
5192
Giải năm
7887
Giải bốn
05147
43791
58522
28952
03976
76982
92727
Giải ba
45625
18566
Giải nhì
31748
Giải nhất
84082
Giải Đặc biệt
52372
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
2
2 ,7 ,5
3
4
8 ,0 ,7 ,8
5
2
6
2 ,6
7
6 ,2
8
1 ,7 ,2 ,2
9
2 ,1
ĐầuĐuôi
4
0
8 ,9
1
6 ,9 ,2 ,5 ,8 ,8 ,7
2
3
4
2
5
7 ,6
6
8 ,4 ,2
7
4 ,4
8
9

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 07-03-2009

Ngày: 07/03/2009
Mã: XSDNO
Giải tám
81
Giải bảy
248
Giải sáu
6462
9940
5192
Giải năm
7887
Giải bốn
05147
43791
58522
28952
03976
76982
92727
Giải ba
45625
18566
Giải nhì
31748
Giải nhất
84082
Giải Đặc biệt
52372
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
2
2 ,7 ,5
3
4
8 ,0 ,7 ,8
5
2
6
2 ,6
7
6 ,2
8
1 ,7 ,2 ,2
9
2 ,1
ĐầuĐuôi
4
0
8 ,9
1
6 ,9 ,2 ,5 ,8 ,8 ,7
2
3
4
2
5
7 ,6
6
8 ,4 ,2
7
4 ,4
8
9