Home Xổ số miền Trung Xổ số Đắk Nông

Xổ số Đắk Nông

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 30-05-2020

Ngày: 30/05/2020
Mã: XSDNO
Giải tám
19
Giải bảy
329
Giải sáu
4847
6485
9483
Giải năm
1923
Giải bốn
71999
78607
38551
29531
23826
24220
29809
Giải ba
36714
20396
Giải nhì
23103
Giải nhất
79887
Giải Đặc biệt
539676
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7 ,9 ,3
1
9 ,4
2
9 ,3 ,6 ,0
3
1
4
7
5
1
6
7
6
8
5 ,3 ,7
9
9 ,6
ĐầuĐuôi
2
0
5 ,3
1
2
8 ,2 ,0
3
1
4
8
5
2 ,9 ,7
6
4 ,0 ,8
7
8
1 ,2 ,9 ,0
9

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 23-05-2020

Ngày: 23/05/2020
Mã: XSDNO
Giải tám
14
Giải bảy
794
Giải sáu
8615
4996
4185
Giải năm
7389
Giải bốn
14061
47514
64853
77915
22102
23407
21597
Giải ba
96919
61857
Giải nhì
60415
Giải nhất
59979
Giải Đặc biệt
963846
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2 ,7
1
4 ,5 ,4 ,5 ,9 ,5
2
3
4
6
5
3 ,7
6
1
7
9
8
5 ,9
9
4 ,6 ,7
ĐầuĐuôi
0
6
1
0
2
5
3
1 ,9 ,1
4
1 ,8 ,1 ,1
5
9 ,4
6
0 ,9 ,5
7
8
8 ,1 ,7
9

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 16-05-2020

Ngày: 16/05/2020
Mã: XSDNO
Giải tám
70
Giải bảy
096
Giải sáu
8100
3114
4003
Giải năm
9724
Giải bốn
65548
02187
60140
91187
66385
31839
37090
Giải ba
82634
47876
Giải nhì
08693
Giải nhất
46476
Giải Đặc biệt
886948
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0 ,3
1
4
2
4
3
9 ,4
4
8 ,0 ,8
5
6
7
0 ,6 ,6
8
7 ,7 ,5
9
6 ,0 ,3
ĐầuĐuôi
7 ,0 ,4 ,9
0
1
2
0 ,9
3
1 ,2 ,3
4
8
5
9 ,7 ,7
6
8 ,8
7
4 ,4
8
3
9

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 09-05-2020

Ngày: 09/05/2020
Mã: XSDNO
Giải tám
31
Giải bảy
148
Giải sáu
9009
8219
5112
Giải năm
3669
Giải bốn
12573
60307
18245
63922
48846
80001
51438
Giải ba
99282
50993
Giải nhì
21992
Giải nhất
23985
Giải Đặc biệt
289293
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
9 ,7 ,1
1
9 ,2
2
2
3
1 ,8
4
8 ,5 ,6
5
6
9
7
3
8
2 ,5
9
3 ,2 ,3
ĐầuĐuôi
0
3 ,0
1
1 ,2 ,8 ,9
2
7 ,9 ,9
3
4
4 ,8
5
4
6
0
7
4 ,3
8
0 ,1 ,6
9

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 02-05-2020

Ngày: 02/05/2020
Mã: XSDNO
Giải tám
04
Giải bảy
185
Giải sáu
1837
6267
4611
Giải năm
1628
Giải bốn
36284
65045
45303
31727
84972
38594
74990
Giải ba
85707
27547
Giải nhì
69434
Giải nhất
62525
Giải Đặc biệt
739304
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
4 ,3 ,7 ,4
1
1
2
8 ,7 ,5
3
7 ,4
4
5 ,7
5
6
7
7
2
8
5 ,4
9
4 ,0
ĐầuĐuôi
9
0
1
1
7
2
0
3
0 ,8 ,9 ,3 ,0
4
8 ,4 ,2
5
6
3 ,6 ,2 ,0 ,4
7
2
8
9

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 25-04-2020

Ngày: 25/04/2020
Mã: XSDNO
Giải tám
66
Giải bảy
740
Giải sáu
0333
3105
1684
Giải năm
8686
Giải bốn
50331
75680
38904
01247
87354
64003
45273
Giải ba
97314
75787
Giải nhì
83661
Giải nhất
85561
Giải Đặc biệt
453921
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
5 ,4 ,3
1
4
2
1
3
3 ,1
4
0 ,7
5
4
6
6 ,1 ,1
7
3
8
4 ,6 ,0 ,7
9
ĐầuĐuôi
4 ,8
0
3 ,6 ,6 ,2
1
2
3 ,0 ,7
3
8 ,0 ,5 ,1
4
0
5
6 ,8
6
4 ,8
7
8
9

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 18-04-2020

Ngày: 18/04/2020
Mã: XSDNO
Giải tám
54
Giải bảy
745
Giải sáu
3766
1208
7310
Giải năm
6289
Giải bốn
31994
27086
17939
47808
28703
39386
16920
Giải ba
39738
18148
Giải nhì
27033
Giải nhất
29177
Giải Đặc biệt
589811
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
8 ,8 ,3
1
0 ,1
2
0
3
9 ,8 ,3
4
5 ,8
5
4
6
6
7
7
8
9 ,6 ,6
9
4
ĐầuĐuôi
1 ,2
0
1
1
2
0 ,3
3
5 ,9
4
4
5
6 ,8 ,8
6
7
7
0 ,0 ,3 ,4
8
8 ,3
9

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 11-04-2020

Ngày: 11/04/2020
Mã: XSDNO
Giải tám
54
Giải bảy
745
Giải sáu
3766
1208
7310
Giải năm
6289
Giải bốn
31994
27086
17939
47808
28703
39386
16920
Giải ba
39738
18148
Giải nhì
27033
Giải nhất
29177
Giải Đặc biệt
589811
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
8 ,8 ,3
1
0 ,1
2
0
3
9 ,8 ,3
4
5 ,8
5
4
6
6
7
7
8
9 ,6 ,6
9
4
ĐầuĐuôi
1 ,2
0
1
1
2
0 ,3
3
5 ,9
4
4
5
6 ,8 ,8
6
7
7
0 ,0 ,3 ,4
8
8 ,3
9

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 04-04-2020

Ngày: 04/04/2020
Mã: XSDNO
Giải tám
54
Giải bảy
745
Giải sáu
3766
1208
7310
Giải năm
6289
Giải bốn
31994
27086
17939
47808
28703
39386
16920
Giải ba
39738
18148
Giải nhì
27033
Giải nhất
29177
Giải Đặc biệt
589811
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
8 ,8 ,3
1
0 ,1
2
0
3
9 ,8 ,3
4
5 ,8
5
4
6
6
7
7
8
9 ,6 ,6
9
4
ĐầuĐuôi
1 ,2
0
1
1
2
0 ,3
3
5 ,9
4
4
5
6 ,8 ,8
6
7
7
0 ,0 ,3 ,4
8
8 ,3
9

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 28-03-2020

Ngày: 28/03/2020
Mã: XSDNO
Giải tám
54
Giải bảy
745
Giải sáu
3766
1208
7310
Giải năm
6289
Giải bốn
31994
27086
17939
47808
28703
39386
16920
Giải ba
39738
18148
Giải nhì
27033
Giải nhất
29177
Giải Đặc biệt
589811
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
8 ,8 ,3
1
0 ,1
2
0
3
9 ,8 ,3
4
5 ,8
5
4
6
6
7
7
8
9 ,6 ,6
9
4
ĐầuĐuôi
1 ,2
0
1
1
2
0 ,3
3
5 ,9
4
4
5
6 ,8 ,8
6
7
7
0 ,0 ,3 ,4
8
8 ,3
9