Home Xổ số miền Trung Xổ số Đắk Nông

Xổ số Đắk Nông

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 27-05-2023

Ngày: 27/05/2023
Mã: XSDNO
Giải tám
80
Giải bảy
726
Giải sáu
5551
7743
4797
Giải năm
9864
Giải bốn
69093
55433
67077
51543
12900
02666
01701
Giải ba
02187
23681
Giải nhì
66943
Giải nhất
20176
Giải Đặc biệt
540591
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,1
1
2
6
3
3
4
3 ,3 ,3
5
1
6
4 ,6
7
7 ,6
8
0 ,7 ,1
9
7 ,3 ,1
ĐầuĐuôi
8 ,0
0
5 ,0 ,8 ,9
1
2
4 ,9 ,3 ,4 ,4
3
6
4
5
2 ,6 ,7
6
9 ,7 ,8
7
8
9

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 20-05-2023

Ngày: 20/05/2023
Mã: XSDNO
Giải tám
47
Giải bảy
652
Giải sáu
8244
6650
7201
Giải năm
1888
Giải bốn
43580
88082
80684
89630
40875
36658
66991
Giải ba
35147
54582
Giải nhì
90833
Giải nhất
61321
Giải Đặc biệt
100825
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1
2
1 ,5
3
0 ,3
4
7 ,4 ,7
5
2 ,0 ,8
6
7
5
8
8 ,0 ,2 ,4 ,2
9
1
ĐầuĐuôi
5 ,8 ,3
0
0 ,9 ,2
1
5 ,8 ,8
2
3
3
4 ,8
4
7 ,2
5
6
4 ,4
7
8 ,5
8
9

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 13-05-2023

Ngày: 13/05/2023
Mã: XSDNO
Giải tám
35
Giải bảy
503
Giải sáu
0298
1335
1725
Giải năm
9343
Giải bốn
10273
72061
50794
71818
17410
09123
30180
Giải ba
92245
39793
Giải nhì
71109
Giải nhất
61377
Giải Đặc biệt
709040
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,9
1
8 ,0
2
5 ,3
3
5 ,5
4
3 ,5 ,0
5
6
1
7
3 ,7
8
0
9
8 ,4 ,3
ĐầuĐuôi
1 ,8 ,4
0
6
1
2
0 ,4 ,7 ,2 ,9
3
9
4
3 ,3 ,2 ,4
5
6
7
7
9 ,1
8
0
9

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 06-05-2023

Ngày: 06/05/2023
Mã: XSDNO
Giải tám
73
Giải bảy
352
Giải sáu
9077
3705
6634
Giải năm
2274
Giải bốn
23058
39975
73082
42992
30300
62033
67700
Giải ba
01992
89893
Giải nhì
02048
Giải nhất
07044
Giải Đặc biệt
259090
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,0 ,0
1
2
3
4 ,3
4
8 ,4
5
2 ,8
6
7
3 ,7 ,4 ,5
8
2
9
2 ,2 ,3 ,0
ĐầuĐuôi
0 ,0 ,9
0
1
5 ,8 ,9 ,9
2
7 ,3 ,9
3
3 ,7 ,4
4
0 ,7
5
6
7
7
5 ,4
8
9

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 29-04-2023

Ngày: 29/04/2023
Mã: XSDNO
Giải tám
52
Giải bảy
068
Giải sáu
4811
5196
8951
Giải năm
3502
Giải bốn
37955
47563
66453
08993
36105
98599
13831
Giải ba
53709
40532
Giải nhì
02859
Giải nhất
15517
Giải Đặc biệt
246421
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,5 ,9
1
1 ,7
2
1
3
1 ,2
4
5
2 ,1 ,5 ,3 ,9
6
8 ,3
7
8
9
6 ,3 ,9
ĐầuĐuôi
0
1 ,5 ,3 ,2
1
5 ,0 ,3
2
6 ,5 ,9
3
4
5 ,0
5
9
6
1
7
6
8
9 ,0 ,5
9

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 22-04-2023

Ngày: 22/04/2023
Mã: XSDNO
Giải tám
44
Giải bảy
728
Giải sáu
5285
9520
1591
Giải năm
3799
Giải bốn
09403
09965
60067
19197
21862
85384
58583
Giải ba
02754
40327
Giải nhì
94801
Giải nhất
23783
Giải Đặc biệt
634685
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,1
1
2
8 ,0 ,7
3
4
4
5
4
6
5 ,7 ,2
7
8
5 ,4 ,3 ,3 ,5
9
1 ,9 ,7
ĐầuĐuôi
2
0
9 ,0
1
6
2
0 ,8 ,8
3
4 ,8 ,5
4
8 ,6 ,8
5
6
6 ,9 ,2
7
2
8
9
9

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 15-04-2023

Ngày: 15/04/2023
Mã: XSDNO
Giải tám
34
Giải bảy
899
Giải sáu
1007
7101
6952
Giải năm
5344
Giải bốn
94058
29882
52435
86454
40734
85625
18934
Giải ba
59734
77023
Giải nhì
33178
Giải nhất
02448
Giải Đặc biệt
461063
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,1
1
2
5 ,3
3
4 ,5 ,4 ,4 ,4
4
4 ,8
5
2 ,8 ,4
6
3
7
8
8
2
9
9
ĐầuĐuôi
0
0
1
5 ,8
2
2 ,6
3
3 ,4 ,5 ,3 ,3 ,3
4
3 ,2
5
6
0
7
5 ,7 ,4
8
9
9

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 08-04-2023

Ngày: 08/04/2023
Mã: XSDNO
Giải tám
64
Giải bảy
701
Giải sáu
5460
7979
3550
Giải năm
1859
Giải bốn
32292
74813
30469
80681
34470
35716
68977
Giải ba
94614
15145
Giải nhì
75796
Giải nhất
32035
Giải Đặc biệt
035520
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1
3 ,6 ,4
2
0
3
5
4
5
5
0 ,9
6
4 ,0 ,9
7
9 ,0 ,7
8
1
9
2 ,6
ĐầuĐuôi
6 ,5 ,7 ,2
0
0 ,8
1
9
2
1
3
6 ,1
4
4 ,3
5
1 ,9
6
7
7
8
7 ,5 ,6
9

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 01-04-2023

Ngày: 01/04/2023
Mã: XSDNO
Giải tám
23
Giải bảy
273
Giải sáu
9377
2134
7599
Giải năm
9285
Giải bốn
72373
86759
72454
67662
04185
54179
37804
Giải ba
73306
48128
Giải nhì
95707
Giải nhất
42817
Giải Đặc biệt
979467
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,6 ,7
1
7
2
3 ,8
3
4
4
5
9 ,4
6
2 ,7
7
3 ,7 ,3 ,9
8
5 ,5
9
9
ĐầuĐuôi
0
1
6
2
2 ,7 ,7
3
3 ,5 ,0
4
8 ,8
5
0
6
7 ,0 ,1 ,6
7
2
8
9 ,5 ,7
9

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 25-03-2023

Ngày: 25/03/2023
Mã: XSDNO
Giải tám
59
Giải bảy
795
Giải sáu
9732
6362
9364
Giải năm
3489
Giải bốn
95837
68413
43578
56624
94354
68578
10642
Giải ba
80675
09334
Giải nhì
44592
Giải nhất
02441
Giải Đặc biệt
282583
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
3
2
4
3
2 ,7 ,4
4
2 ,1
5
9 ,4
6
2 ,4
7
8 ,8 ,5
8
9 ,3
9
5 ,2
ĐầuĐuôi
0
4
1
3 ,6 ,4 ,9
2
1 ,8
3
6 ,2 ,5 ,3
4
9 ,7
5
6
3
7
7 ,7
8
5 ,8
9