Home Xổ số miền Trung Xổ số Đắk Nông

Xổ số Đắk Nông

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 14-05-2022

Ngày: 14/05/2022
Mã: XSDNO
Giải tám
71
Giải bảy
007
Giải sáu
0463
4318
0859
Giải năm
0737
Giải bốn
96164
38133
21106
88101
44203
74394
98939
Giải ba
41814
32902
Giải nhì
35228
Giải nhất
12346
Giải Đặc biệt
837920
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,6 ,1 ,3 ,2
1
8 ,4
2
8 ,0
3
7 ,3 ,9
4
6
5
9
6
3 ,4
7
1
8
9
4
ĐầuĐuôi
2
0
7 ,0
1
0
2
6 ,3 ,0
3
6 ,9 ,1
4
5
0 ,4
6
0 ,3
7
1 ,2
8
5 ,3
9

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 07-05-2022

Ngày: 07/05/2022
Mã: XSDNO
Giải tám
61
Giải bảy
523
Giải sáu
8222
9031
5499
Giải năm
7856
Giải bốn
50468
37515
25576
30351
58106
46686
02942
Giải ba
74977
87579
Giải nhì
07140
Giải nhất
06658
Giải Đặc biệt
359027
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6
1
5
2
3 ,2 ,7
3
1
4
2 ,0
5
6 ,1 ,8
6
1 ,8
7
6 ,7 ,9
8
6
9
9
ĐầuĐuôi
4
0
6 ,3 ,5
1
2 ,4
2
2
3
4
1
5
5 ,7 ,0 ,8
6
7 ,2
7
6 ,5
8
9 ,7
9

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 30-04-2022

Ngày: 30/04/2022
Mã: XSDNO
Giải tám
64
Giải bảy
708
Giải sáu
2916
4563
0372
Giải năm
8161
Giải bốn
03667
99303
46746
18800
82581
93462
28839
Giải ba
55743
67713
Giải nhì
55628
Giải nhất
84918
Giải Đặc biệt
025388
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,3 ,0
1
6 ,3 ,8
2
8
3
9
4
6 ,3
5
6
4 ,3 ,1 ,7 ,2
7
2
8
1 ,8
9
ĐầuĐuôi
0
0
6 ,8
1
7 ,6
2
6 ,0 ,4 ,1
3
6
4
5
1 ,4
6
6
7
0 ,2 ,1 ,8
8
3
9

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 23-04-2022

Ngày: 23/04/2022
Mã: XSDNO
Giải tám
83
Giải bảy
101
Giải sáu
5826
7858
2430
Giải năm
8248
Giải bốn
49023
03213
11170
29968
37466
47104
09119
Giải ba
67084
57166
Giải nhì
95806
Giải nhất
18471
Giải Đặc biệt
804668
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,4 ,6
1
3 ,9
2
6 ,3
3
0
4
8
5
8
6
8 ,6 ,6 ,8
7
0 ,1
8
3 ,4
9
ĐầuĐuôi
3 ,7
0
0 ,7
1
2
8 ,2 ,1
3
0 ,8
4
5
2 ,6 ,6 ,0
6
7
5 ,4 ,6 ,6
8
1
9

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 16-04-2022

Ngày: 16/04/2022
Mã: XSDNO
Giải tám
71
Giải bảy
117
Giải sáu
5881
4589
1978
Giải năm
4412
Giải bốn
63716
47540
70692
58419
34513
30602
02850
Giải ba
78957
35038
Giải nhì
67281
Giải nhất
45607
Giải Đặc biệt
413425
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,7
1
7 ,2 ,6 ,9 ,3
2
5
3
8
4
0
5
0 ,7
6
7
1 ,8
8
1 ,9 ,1
9
2
ĐầuĐuôi
4 ,5
0
7 ,8 ,8
1
1 ,9 ,0
2
1
3
4
2
5
1
6
1 ,5 ,0
7
7 ,3
8
8 ,1
9

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 09-04-2022

Ngày: 09/04/2022
Mã: XSDNO
Giải tám
53
Giải bảy
687
Giải sáu
7520
8881
6433
Giải năm
0517
Giải bốn
07687
30354
56194
39302
64691
65708
98152
Giải ba
12460
77165
Giải nhì
44581
Giải nhất
27825
Giải Đặc biệt
177168
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,8
1
7
2
0 ,5
3
3
4
5
3 ,4 ,2
6
0 ,5 ,8
7
8
7 ,1 ,7 ,1
9
4 ,1
ĐầuĐuôi
2 ,6
0
8 ,9 ,8
1
0 ,5
2
5 ,3
3
5 ,9
4
6 ,2
5
6
8 ,1 ,8
7
0 ,6
8
9

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 02-04-2022

Ngày: 02/04/2022
Mã: XSDNO
Giải tám
77
Giải bảy
273
Giải sáu
4505
7786
1499
Giải năm
4329
Giải bốn
65950
16087
13635
19899
02274
65208
94891
Giải ba
96735
92067
Giải nhì
58187
Giải nhất
36404
Giải Đặc biệt
799914
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,8 ,4
1
4
2
9
3
5 ,5
4
5
0
6
7
7
7 ,3 ,4
8
6 ,7 ,7
9
9 ,9 ,1
ĐầuĐuôi
5
0
9
1
2
7
3
7 ,0 ,1
4
0 ,3 ,3
5
8
6
7 ,8 ,6 ,8
7
0
8
9 ,2 ,9
9

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 26-03-2022

Ngày: 26/03/2022
Mã: XSDNO
Giải tám
39
Giải bảy
287
Giải sáu
7868
9355
3212
Giải năm
3243
Giải bốn
46222
02478
76396
44824
85163
05001
84351
Giải ba
89701
02495
Giải nhì
42917
Giải nhất
12058
Giải Đặc biệt
691631
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,1
1
2 ,7
2
2 ,4
3
9 ,1
4
3
5
5 ,1 ,8
6
8 ,3
7
8
8
7
9
6 ,5
ĐầuĐuôi
0
0 ,5 ,0 ,3
1
1 ,2
2
4 ,6
3
2
4
5 ,9
5
9
6
8 ,1
7
6 ,7 ,5
8
3
9

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 19-03-2022

Ngày: 19/03/2022
Mã: XSDNO
Giải tám
06
Giải bảy
077
Giải sáu
4340
4275
1004
Giải năm
4111
Giải bốn
45891
00393
21562
93626
69178
11155
95894
Giải ba
76555
21497
Giải nhì
66283
Giải nhất
53987
Giải Đặc biệt
751921
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,4
1
1
2
6 ,1
3
4
0
5
5 ,5
6
2
7
7 ,5 ,8
8
3 ,7
9
1 ,3 ,4 ,7
ĐầuĐuôi
4
0
1 ,9 ,2
1
6
2
9 ,8
3
0 ,9
4
7 ,5 ,5
5
0 ,2
6
7 ,9 ,8
7
7
8
9

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 12-03-2022

Ngày: 12/03/2022
Mã: XSDNO
Giải tám
98
Giải bảy
003
Giải sáu
3686
0235
3638
Giải năm
6721
Giải bốn
04773
82668
59850
75954
59843
53115
36283
Giải ba
72970
10546
Giải nhì
10495
Giải nhất
33346
Giải Đặc biệt
931498
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3
1
5
2
1
3
5 ,8
4
3 ,6 ,6
5
0 ,4
6
8
7
3 ,0
8
6 ,3
9
8 ,5 ,8
ĐầuĐuôi
5 ,7
0
2
1
2
0 ,7 ,4 ,8
3
5
4
3 ,1 ,9
5
8 ,4 ,4
6
7
9 ,3 ,6 ,9
8
9