Home Xổ số miền Trung Xổ số Đắk Nông

Xổ số Đắk Nông

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 27-11-2021

Ngày: 27/11/2021
Mã: XSDNO
Giải tám
12
Giải bảy
663
Giải sáu
5793
9138
8712
Giải năm
6038
Giải bốn
98668
89292
86590
58873
88391
65002
72818
Giải ba
40864
19563
Giải nhì
07799
Giải nhất
87787
Giải Đặc biệt
986356
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2
1
2 ,2 ,8
2
3
8 ,8
4
5
6
6
3 ,8 ,4 ,3
7
3
8
7
9
3 ,2 ,0 ,1 ,9
ĐầuĐuôi
9
0
9
1
1 ,1 ,9 ,0
2
6 ,9 ,7 ,6
3
6
4
5
5
6
8
7
3 ,3 ,6 ,1
8
9
9

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 20-11-2021

Ngày: 20/11/2021
Mã: XSDNO
Giải tám
18
Giải bảy
973
Giải sáu
0725
4567
1423
Giải năm
2160
Giải bốn
31954
54981
16212
65945
16018
17965
88658
Giải ba
88099
13627
Giải nhì
44677
Giải nhất
92503
Giải Đặc biệt
290163
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3
1
8 ,2 ,8
2
5 ,3 ,7
3
4
5
5
4 ,8
6
7 ,0 ,5 ,3
7
3 ,7
8
1
9
9
ĐầuĐuôi
6
0
8
1
1
2
7 ,2 ,0 ,6
3
5
4
2 ,4 ,6
5
6
6 ,2 ,7
7
1 ,1 ,5
8
9
9

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 13-11-2021

Ngày: 13/11/2021
Mã: XSDNO
Giải tám
08
Giải bảy
769
Giải sáu
1911
7911
8096
Giải năm
5638
Giải bốn
06513
56083
68890
50018
36418
05828
09677
Giải ba
81853
16276
Giải nhì
22749
Giải nhất
18745
Giải Đặc biệt
942657
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8
1
1 ,1 ,3 ,8 ,8
2
8
3
8
4
9 ,5
5
3 ,7
6
9
7
7 ,6
8
3
9
6 ,0
ĐầuĐuôi
9
0
1 ,1
1
2
1 ,8 ,5
3
4
4
5
9 ,7
6
7 ,5
7
0 ,3 ,1 ,1 ,2
8
6 ,4
9

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 06-11-2021

Ngày: 06/11/2021
Mã: XSDNO
Giải tám
38
Giải bảy
958
Giải sáu
6882
7463
6262
Giải năm
3050
Giải bốn
92148
33276
45159
22141
71178
38698
39376
Giải ba
96287
45679
Giải nhì
66209
Giải nhất
88150
Giải Đặc biệt
232741
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9
1
2
3
8
4
8 ,1 ,1
5
8 ,0 ,9 ,0
6
3 ,2
7
6 ,8 ,6 ,9
8
2 ,7
9
8
ĐầuĐuôi
5 ,5
0
4 ,4
1
8 ,6
2
6
3
4
5
7 ,7
6
8
7
3 ,5 ,4 ,7 ,9
8
5 ,7 ,0
9

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 23-10-2021

Ngày: 23/10/2021
Mã: XSDNO
Giải tám
00
Giải bảy
548
Giải sáu
8944
7532
4509
Giải năm
9859
Giải bốn
29899
76631
91023
91499
78378
32491
72040
Giải ba
03407
36554
Giải nhì
88593
Giải nhất
57436
Giải Đặc biệt
112407
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,9 ,7 ,7
1
2
3
3
2 ,1 ,6
4
8 ,4 ,0
5
9 ,4
6
7
8
8
9
9 ,9 ,1 ,3
ĐầuĐuôi
0 ,4
0
3 ,9
1
3
2
2 ,9
3
4 ,5
4
5
3
6
0 ,0
7
4 ,7
8
0 ,5 ,9 ,9
9

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 17-07-2021

Ngày: 17/07/2021
Mã: XSDNO
Giải tám
38
Giải bảy
381
Giải sáu
6733
5478
9545
Giải năm
3647
Giải bốn
54362
52797
20146
78622
99402
38616
62017
Giải ba
55931
57724
Giải nhì
57329
Giải nhất
30364
Giải Đặc biệt
552114
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2
1
6 ,7 ,4
2
2 ,4 ,9
3
8 ,3 ,1
4
5 ,7 ,6
5
6
2 ,4
7
8
8
1
9
7
ĐầuĐuôi
0
8 ,3
1
6 ,2 ,0
2
3
3
2 ,6 ,1
4
4
5
4 ,1
6
4 ,9 ,1
7
3 ,7
8
2
9

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 10-07-2021

Ngày: 10/07/2021
Mã: XSDNO
Giải tám
70
Giải bảy
972
Giải sáu
7769
2113
9797
Giải năm
3991
Giải bốn
41808
40118
79466
16304
77857
84527
81580
Giải ba
50076
74020
Giải nhì
26678
Giải nhất
17532
Giải Đặc biệt
425487
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,4
1
3 ,8
2
7 ,0
3
2
4
5
7
6
9 ,6
7
0 ,2 ,6 ,8
8
0 ,7
9
7 ,1
ĐầuĐuôi
7 ,8 ,2
0
9
1
7 ,3
2
1
3
0
4
5
6 ,7
6
9 ,5 ,2 ,8
7
0 ,1 ,7
8
6
9

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 03-07-2021

Ngày: 03/07/2021
Mã: XSDNO
Giải tám
41
Giải bảy
863
Giải sáu
2689
5082
8114
Giải năm
0668
Giải bốn
00222
20026
26871
06566
74385
24246
34225
Giải ba
96417
05681
Giải nhì
48714
Giải nhất
05616
Giải Đặc biệt
088165
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
4 ,7 ,4 ,6
2
2 ,6 ,5
3
4
1 ,6
5
6
3 ,8 ,6 ,5
7
1
8
9 ,2 ,5 ,1
9
ĐầuĐuôi
0
4 ,7 ,8
1
8 ,2
2
6
3
1 ,1
4
8 ,2 ,6
5
2 ,6 ,4 ,1
6
1
7
6
8
8
9

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 26-06-2021

Ngày: 26/06/2021
Mã: XSDNO
Giải tám
80
Giải bảy
719
Giải sáu
2304
7712
4145
Giải năm
1334
Giải bốn
97946
97705
58854
76191
59861
69347
81897
Giải ba
51920
64908
Giải nhì
10725
Giải nhất
54137
Giải Đặc biệt
129903
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,5 ,8 ,3
1
9 ,2
2
0 ,5
3
4 ,7
4
5 ,6 ,7
5
4
6
1
7
8
0
9
1 ,7
ĐầuĐuôi
8 ,2
0
9 ,6
1
1
2
0
3
0 ,3 ,5
4
4 ,0 ,2
5
4
6
4 ,9 ,3
7
0
8
1
9

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 19-06-2021

Ngày: 19/06/2021
Mã: XSDNO
Giải tám
31
Giải bảy
313
Giải sáu
2401
4767
9092
Giải năm
1881
Giải bốn
26833
77323
87123
94463
75774
33705
52972
Giải ba
51650
81859
Giải nhì
47505
Giải nhất
01284
Giải Đặc biệt
509158
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,5 ,5
1
3
2
3 ,3
3
1 ,3
4
5
0 ,9 ,8
6
7 ,3
7
4 ,2
8
1 ,4
9
2
ĐầuĐuôi
5
0
3 ,0 ,8
1
9 ,7
2
1 ,3 ,2 ,2 ,6
3
7 ,8
4
0 ,0
5
6
6
7
5
8
5
9