Xổ Số ĐỒNG THÁP ngày 13-04-2009

Ngày: 13/04/2009
Mã: XSDT
Giải tám
16
Giải bảy
636
Giải sáu
3866
9450
3826
Giải năm
3099
Giải bốn
40080
57312
11318
66523
88806
61655
59803
Giải ba
62177
80192
Giải nhì
52396
Giải nhất
20779
Giải Đặc biệt
825922
Kết quả Xổ Số ĐỒNG THÁP chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6 ,3
1
6 ,2 ,8
2
6 ,3 ,2
3
6
4
5
0 ,5
6
6
7
7 ,9
8
0
9
9 ,2 ,6
Đầu Đuôi
5 ,8
0
1
1 ,9 ,2
2
2 ,0
3
4
5
5
1 ,3 ,6 ,2 ,0 ,9
6
7
7
1
8
9 ,7
9

Xổ Số ĐỒNG THÁP ngày 06-04-2009

Ngày: 06/04/2009
Mã: XSDT
Giải tám
27
Giải bảy
818
Giải sáu
4756
6612
2610
Giải năm
7255
Giải bốn
46661
60679
83580
81196
83677
07081
85125
Giải ba
25926
41932
Giải nhì
41430
Giải nhất
27125
Giải Đặc biệt
614810
Kết quả Xổ Số ĐỒNG THÁP chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
8 ,2 ,0 ,0
2
7 ,5 ,6 ,5
3
2 ,0
4
5
6 ,5
6
1
7
9 ,7
8
0 ,1
9
6
ĐầuĐuôi
1 ,8 ,3 ,1
0
6 ,8
1
1 ,3
2
3
4
5 ,2 ,2
5
5 ,9 ,2
6
2 ,7
7
1
8
7
9

Xổ Số ĐỒNG THÁP ngày 30-03-2009

Ngày: 30/03/2009
Mã: XSDT
Giải tám
59
Giải bảy
126
Giải sáu
6074
3253
8598
Giải năm
9042
Giải bốn
83744
64644
88851
47892
78414
64774
67326
Giải ba
18664
07345
Giải nhì
44351
Giải nhất
28228
Giải Đặc biệt
37413
Kết quả Xổ Số ĐỒNG THÁP chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
4 ,3
2
6 ,6 ,8
3
4
2 ,4 ,4 ,5
5
9 ,3 ,1 ,1
6
4
7
4 ,4
8
9
8 ,2
ĐầuĐuôi
0
5 ,5
1
4 ,9
2
5 ,1
3
7 ,4 ,4 ,1 ,7 ,6
4
4
5
2 ,2
6
7
9 ,2
8
5
9

Xổ Số ĐỒNG THÁP ngày 23-03-2009

Ngày: 23/03/2009
Mã: XSDT
Giải tám
52
Giải bảy
325
Giải sáu
6874
9758
0346
Giải năm
0862
Giải bốn
29545
57210
01518
11219
74907
09880
96166
Giải ba
90465
31912
Giải nhì
54073
Giải nhất
42333
Giải Đặc biệt
09688
Kết quả Xổ Số ĐỒNG THÁP chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7
1
0 ,8 ,9 ,2
2
5
3
3
4
6 ,5
5
2 ,8
6
2 ,6 ,5
7
4 ,3
8
0 ,8
9
ĐầuĐuôi
1 ,8
0
1
5 ,6 ,1
2
7 ,3
3
7
4
2 ,4 ,6
5
4 ,6
6
0
7
5 ,1 ,8
8
1
9