Home Xổ số miền Nam Xổ số Đồng Tháp

Xổ số Đồng Tháp

Xổ Số ĐỒNG THÁP ngày 16-05-2022

Ngày: 16/05/2022
Mã: XSDT
Giải tám
68
Giải bảy
017
Giải sáu
7068
2052
4478
Giải năm
6415
Giải bốn
01693
65581
19967
52264
81772
18450
24109
Giải ba
52573
97431
Giải nhì
73036
Giải nhất
56766
Giải Đặc biệt
757852
Kết quả Xổ Số ĐỒNG THÁP chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9
1
7 ,5
2
3
1 ,6
4
5
2 ,0 ,2
6
8 ,8 ,7 ,4 ,6
7
8 ,2 ,3
8
1
9
3
ĐầuĐuôi
5
0
8 ,3
1
5 ,7 ,5
2
9 ,7
3
6
4
1
5
3 ,6
6
1 ,6
7
6 ,6 ,7
8
0
9

Xổ Số ĐỒNG THÁP ngày 09-05-2022

Ngày: 09/05/2022
Mã: XSDT
Giải tám
68
Giải bảy
017
Giải sáu
7068
2052
4478
Giải năm
6415
Giải bốn
01693
65581
19967
52264
81772
18450
24109
Giải ba
52573
97431
Giải nhì
73036
Giải nhất
56766
Giải Đặc biệt
757852
Kết quả Xổ Số ĐỒNG THÁP chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9
1
7 ,5
2
3
1 ,6
4
5
2 ,0 ,2
6
8 ,8 ,7 ,4 ,6
7
8 ,2 ,3
8
1
9
3
ĐầuĐuôi
5
0
8 ,3
1
5 ,7 ,5
2
9 ,7
3
6
4
1
5
3 ,6
6
1 ,6
7
6 ,6 ,7
8
0
9

Xổ Số ĐỒNG THÁP ngày 02-05-2022

Ngày: 02/05/2022
Mã: XSDT
Giải tám
16
Giải bảy
053
Giải sáu
7055
2310
6387
Giải năm
4388
Giải bốn
94181
96891
34862
10176
18162
27159
13749
Giải ba
70758
23776
Giải nhì
35479
Giải nhất
23464
Giải Đặc biệt
914098
Kết quả Xổ Số ĐỒNG THÁP chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
6 ,0
2
3
4
9
5
3 ,5 ,9 ,8
6
2 ,2 ,4
7
6 ,6 ,9
8
7 ,8 ,1
9
1 ,8
ĐầuĐuôi
1
0
8 ,9
1
6 ,6
2
5
3
6
4
5
5
1 ,7 ,7
6
8
7
8 ,5 ,9
8
5 ,4 ,7
9

Xổ Số ĐỒNG THÁP ngày 25-04-2022

Ngày: 25/04/2022
Mã: XSDT
Giải tám
55
Giải bảy
936
Giải sáu
7605
7938
0268
Giải năm
4757
Giải bốn
57612
90703
20840
43866
62389
80093
78058
Giải ba
16232
39172
Giải nhì
20558
Giải nhất
57357
Giải Đặc biệt
720096
Kết quả Xổ Số ĐỒNG THÁP chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,3
1
2
2
3
6 ,8 ,2
4
0
5
5 ,7 ,8 ,8 ,7
6
8 ,6
7
2
8
9
9
3 ,6
ĐầuĐuôi
4
0
1
1 ,3 ,7
2
0 ,9
3
4
5 ,0
5
3 ,6 ,9
6
5 ,5
7
3 ,6 ,5 ,5
8
8
9

Xổ Số ĐỒNG THÁP ngày 18-04-2022

Ngày: 18/04/2022
Mã: XSDT
Giải tám
07
Giải bảy
142
Giải sáu
2186
6584
7725
Giải năm
3194
Giải bốn
52776
11451
31655
44687
04468
56089
62489
Giải ba
68790
57508
Giải nhì
29343
Giải nhất
10005
Giải Đặc biệt
405616
Kết quả Xổ Số ĐỒNG THÁP chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,8 ,5
1
6
2
5
3
4
2 ,3
5
1 ,5
6
8
7
6
8
6 ,4 ,7 ,9 ,9
9
4 ,0
ĐầuĐuôi
9
0
5
1
4
2
4
3
8 ,9
4
2 ,5 ,0
5
8 ,7 ,1
6
0 ,8
7
6 ,0
8
8 ,8
9

Xổ Số ĐỒNG THÁP ngày 11-04-2022

Ngày: 11/04/2022
Mã: XSDT
Giải tám
94
Giải bảy
236
Giải sáu
9223
8568
0596
Giải năm
8568
Giải bốn
91908
32292
93569
36755
52969
15538
17515
Giải ba
47519
66506
Giải nhì
29107
Giải nhất
29852
Giải Đặc biệt
206454
Kết quả Xổ Số ĐỒNG THÁP chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,6 ,7
1
5 ,9
2
3
3
6 ,8
4
5
5 ,2 ,4
6
8 ,8 ,9 ,9
7
8
9
4 ,6 ,2
ĐầuĐuôi
0
1
9 ,5
2
2
3
9 ,5
4
5 ,1
5
3 ,9 ,0
6
0
7
6 ,6 ,0 ,3
8
6 ,6 ,1
9

Xổ Số ĐỒNG THÁP ngày 04-04-2022

Ngày: 04/04/2022
Mã: XSDT
Giải tám
00
Giải bảy
860
Giải sáu
7947
2865
9381
Giải năm
3213
Giải bốn
48379
17516
13788
65324
21154
97180
33771
Giải ba
76180
92023
Giải nhì
10070
Giải nhất
69302
Giải Đặc biệt
365662
Kết quả Xổ Số ĐỒNG THÁP chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,2
1
3 ,6
2
4 ,3
3
4
7
5
4
6
0 ,5 ,2
7
9 ,1 ,0
8
1 ,8 ,0 ,0
9
ĐầuĐuôi
0 ,6 ,8 ,8 ,7
0
8 ,7
1
0 ,6
2
1 ,2
3
2 ,5
4
6
5
1
6
4
7
8
8
7
9

Xổ Số ĐỒNG THÁP ngày 28-03-2022

Ngày: 28/03/2022
Mã: XSDT
Giải tám
21
Giải bảy
845
Giải sáu
3707
2536
9206
Giải năm
3583
Giải bốn
03956
13123
57034
69449
04816
59784
83792
Giải ba
69420
59175
Giải nhì
63597
Giải nhất
09862
Giải Đặc biệt
842663
Kết quả Xổ Số ĐỒNG THÁP chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,6
1
6
2
1 ,3 ,0
3
6 ,4
4
5 ,9
5
6
6
2 ,3
7
5
8
3 ,4
9
2 ,7
ĐầuĐuôi
2
0
2
1
9 ,6
2
8 ,2 ,6
3
3 ,8
4
4 ,7
5
3 ,0 ,5 ,1
6
0 ,9
7
8
4
9

Xổ Số ĐỒNG THÁP ngày 21-03-2022

Ngày: 21/03/2022
Mã: XSDT
Giải tám
87
Giải bảy
557
Giải sáu
9178
4283
0074
Giải năm
0207
Giải bốn
99199
37836
19162
94956
98134
32823
87407
Giải ba
62956
32204
Giải nhì
58710
Giải nhất
67543
Giải Đặc biệt
026623
Kết quả Xổ Số ĐỒNG THÁP chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,7 ,4
1
0
2
3 ,3
3
6 ,4
4
3
5
7 ,6 ,6
6
2
7
8 ,4
8
7 ,3
9
9
ĐầuĐuôi
1
0
1
6
2
8 ,2 ,4 ,2
3
7 ,3 ,0
4
5
3 ,5 ,5
6
8 ,5 ,0 ,0
7
7
8
9
9

Xổ Số ĐỒNG THÁP ngày 14-03-2022

Ngày: 14/03/2022
Mã: XSDT
Giải tám
52
Giải bảy
227
Giải sáu
0072
4918
4735
Giải năm
6778
Giải bốn
27385
17110
56543
56269
53118
09774
75716
Giải ba
02248
18573
Giải nhì
55727
Giải nhất
04277
Giải Đặc biệt
277782
Kết quả Xổ Số ĐỒNG THÁP chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
8 ,0 ,8 ,6
2
7 ,7
3
5
4
3 ,8
5
2
6
9
7
2 ,8 ,4 ,3 ,7
8
5 ,2
9
ĐầuĐuôi
1
0
1
5 ,7 ,8
2
4 ,7
3
7
4
3 ,8
5
1
6
2 ,2 ,7
7
1 ,7 ,1 ,4
8
6
9