Home Xổ số miền Nam Xổ số Đồng Tháp

Xổ số Đồng Tháp

Xổ Số ĐỒNG THÁP ngày 22-05-2023

Ngày: 22/05/2023
Mã: XSDT
Giải tám
77
Giải bảy
448
Giải sáu
5085
0501
1156
Giải năm
9096
Giải bốn
85181
45219
64727
53849
07680
05839
29596
Giải ba
34943
23912
Giải nhì
60589
Giải nhất
80542
Giải Đặc biệt
817013
Kết quả Xổ Số ĐỒNG THÁP chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1
9 ,2 ,3
2
7
3
9
4
8 ,9 ,3 ,2
5
6
6
7
7
8
5 ,1 ,0 ,9
9
6 ,6
ĐầuĐuôi
8
0
0 ,8
1
1 ,4
2
4 ,1
3
4
8
5
5 ,9 ,9
6
7 ,2
7
4
8
1 ,4 ,3 ,8
9

Xổ Số ĐỒNG THÁP ngày 15-05-2023

Ngày: 15/05/2023
Mã: XSDT
Giải tám
33
Giải bảy
492
Giải sáu
8252
4026
7703
Giải năm
8213
Giải bốn
09967
83497
45601
21731
38882
05326
44130
Giải ba
99756
50426
Giải nhì
64754
Giải nhất
96610
Giải Đặc biệt
823050
Kết quả Xổ Số ĐỒNG THÁP chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,1
1
3 ,0
2
6 ,6 ,6
3
3 ,1 ,0
4
5
2 ,6 ,4 ,0
6
7
7
8
2
9
2 ,7
ĐầuĐuôi
3 ,1 ,5
0
0 ,3
1
9 ,5 ,8
2
3 ,0 ,1
3
5
4
5
2 ,2 ,5 ,2
6
6 ,9
7
8
9

Xổ Số ĐỒNG THÁP ngày 08-05-2023

Ngày: 08/05/2023
Mã: XSDT
Giải tám
03
Giải bảy
267
Giải sáu
0890
0080
5134
Giải năm
7160
Giải bốn
79577
09104
65394
03438
77266
66973
38386
Giải ba
21231
19572
Giải nhì
60450
Giải nhất
11258
Giải Đặc biệt
637269
Kết quả Xổ Số ĐỒNG THÁP chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,4
1
2
3
4 ,8 ,1
4
5
0 ,8
6
7 ,0 ,6 ,9
7
7 ,3 ,2
8
0 ,6
9
0 ,4
ĐầuĐuôi
9 ,8 ,6 ,5
0
3
1
7
2
0 ,7
3
3 ,0 ,9
4
5
6 ,8
6
6 ,7
7
3 ,5
8
6
9

Xổ Số ĐỒNG THÁP ngày 01-05-2023

Ngày: 01/05/2023
Mã: XSDT
Giải tám
18
Giải bảy
525
Giải sáu
6669
7310
8360
Giải năm
8757
Giải bốn
08988
80427
89808
24749
67331
53515
51345
Giải ba
37824
63558
Giải nhì
83732
Giải nhất
77102
Giải Đặc biệt
397597
Kết quả Xổ Số ĐỒNG THÁP chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,2
1
8 ,0 ,5
2
5 ,7 ,4
3
1 ,2
4
9 ,5
5
7 ,8
6
9 ,0
7
8
8
9
7
ĐầuĐuôi
1 ,6
0
3
1
3 ,0
2
3
2
4
2 ,1 ,4
5
6
5 ,2 ,9
7
1 ,8 ,0 ,5
8
6 ,4
9

Xổ Số ĐỒNG THÁP ngày 24-04-2023

Ngày: 24/04/2023
Mã: XSDT
Giải tám
87
Giải bảy
727
Giải sáu
8853
4404
7852
Giải năm
8586
Giải bốn
85909
80181
79783
10648
04815
64180
69455
Giải ba
54089
65129
Giải nhì
66122
Giải nhất
64748
Giải Đặc biệt
102237
Kết quả Xổ Số ĐỒNG THÁP chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,9
1
5
2
7 ,9 ,2
3
7
4
8 ,8
5
3 ,2 ,5
6
7
8
7 ,6 ,1 ,3 ,0 ,9
9
ĐầuĐuôi
8
0
8
1
5 ,2
2
5 ,8
3
0
4
1 ,5
5
8
6
8 ,2 ,3
7
4 ,4
8
0 ,8 ,2
9

Xổ Số ĐỒNG THÁP ngày 17-04-2023

Ngày: 17/04/2023
Mã: XSDT
Giải tám
62
Giải bảy
882
Giải sáu
2558
7420
0072
Giải năm
5206
Giải bốn
42916
54327
60372
20283
10526
37252
67060
Giải ba
24910
30053
Giải nhì
43456
Giải nhất
91114
Giải Đặc biệt
169373
Kết quả Xổ Số ĐỒNG THÁP chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6
1
6 ,0 ,4
2
0 ,7 ,6
3
4
5
8 ,2 ,3 ,6
6
2 ,0
7
2 ,2 ,3
8
2 ,3
9
ĐầuĐuôi
2 ,6 ,1
0
1
6 ,8 ,7 ,7 ,5
2
8 ,5 ,7
3
1
4
5
0 ,1 ,2 ,5
6
2
7
5
8
9

Xổ Số ĐỒNG THÁP ngày 10-04-2023

Ngày: 10/04/2023
Mã: XSDT
Giải tám
80
Giải bảy
712
Giải sáu
6028
9408
3343
Giải năm
8278
Giải bốn
86882
15521
74108
76521
04849
08640
13687
Giải ba
95633
69447
Giải nhì
22034
Giải nhất
18970
Giải Đặc biệt
019373
Kết quả Xổ Số ĐỒNG THÁP chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,8
1
2
2
8 ,1 ,1
3
3 ,4
4
3 ,9 ,0 ,7
5
6
7
8 ,0 ,3
8
0 ,2 ,7
9
ĐầuĐuôi
8 ,4 ,7
0
2 ,2
1
1 ,8
2
4 ,3 ,7
3
3
4
5
6
8 ,4
7
2 ,0 ,7 ,0
8
4
9

Xổ Số ĐỒNG THÁP ngày 03-04-2023

Ngày: 03/04/2023
Mã: XSDT
Giải tám
05
Giải bảy
517
Giải sáu
8956
6664
6311
Giải năm
0711
Giải bốn
32846
19556
53741
08195
53311
42882
10382
Giải ba
50031
22643
Giải nhì
17419
Giải nhất
31691
Giải Đặc biệt
456415
Kết quả Xổ Số ĐỒNG THÁP chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5
1
7 ,1 ,1 ,1 ,9 ,5
2
3
1
4
6 ,1 ,3
5
6 ,6
6
4
7
8
2 ,2
9
5 ,1
ĐầuĐuôi
0
1 ,1 ,4 ,1 ,3 ,9
1
8 ,8
2
4
3
6
4
0 ,9 ,1
5
5 ,4 ,5
6
1
7
8
1
9

Xổ Số ĐỒNG THÁP ngày 27-03-2023

Ngày: 27/03/2023
Mã: XSDT
Giải tám
27
Giải bảy
752
Giải sáu
0753
4282
9960
Giải năm
0273
Giải bốn
34876
49629
67763
35844
84967
97775
37124
Giải ba
28391
31019
Giải nhì
15517
Giải nhất
40560
Giải Đặc biệt
624449
Kết quả Xổ Số ĐỒNG THÁP chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
9 ,7
2
7 ,9 ,4
3
4
4 ,9
5
2 ,3
6
0 ,3 ,7 ,0
7
3 ,6 ,5
8
2
9
1
ĐầuĐuôi
6 ,6
0
9
1
5 ,8
2
5 ,7 ,6
3
4 ,2
4
7
5
7
6
2 ,6 ,1
7
8
2 ,1 ,4
9

Xổ Số ĐỒNG THÁP ngày 20-03-2023

Ngày: 20/03/2023
Mã: XSDT
Giải tám
62
Giải bảy
762
Giải sáu
0228
0569
3511
Giải năm
7495
Giải bốn
60175
12705
49236
68735
76959
80240
88834
Giải ba
26517
00107
Giải nhì
75224
Giải nhất
56233
Giải Đặc biệt
665017
Kết quả Xổ Số ĐỒNG THÁP chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,7
1
1 ,7 ,7
2
8 ,4
3
6 ,5 ,4 ,3
4
0
5
9
6
2 ,2 ,9
7
5
8
9
5
ĐầuĐuôi
4
0
1
1
6 ,6
2
3
3
3 ,2
4
9 ,7 ,0 ,3
5
3
6
1 ,0 ,1
7
2
8
6 ,5
9