Xổ Số GIA LAI ngày 05-05-2023

Ngày: 05/05/2023
Mã: XSGL
Giải tám
31
Giải bảy
132
Giải sáu
4834
7041
6252
Giải năm
3663
Giải bốn
05434
51623
17820
64069
93099
90308
63374
Giải ba
36723
85477
Giải nhì
79570
Giải nhất
94806
Giải Đặc biệt
452694
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,6
1
2
3 ,0 ,3
3
1 ,2 ,4 ,4
4
1
5
2
6
3 ,9
7
4 ,7 ,0
8
9
9 ,4
ĐầuĐuôi
2 ,7
0
3 ,4
1
3 ,5
2
6 ,2 ,2
3
3 ,3 ,7 ,9
4
5
0
6
7
7
0
8
6 ,9
9

Xổ Số GIA LAI ngày 28-04-2023

Ngày: 28/04/2023
Mã: XSGL
Giải tám
63
Giải bảy
130
Giải sáu
3814
6745
1854
Giải năm
7426
Giải bốn
65642
58925
25502
17672
53536
87259
59424
Giải ba
31159
65235
Giải nhì
74414
Giải nhất
08297
Giải Đặc biệt
560979
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2
1
4 ,4
2
6 ,5 ,4
3
0 ,6 ,5
4
5 ,2
5
4 ,9 ,9
6
3
7
2 ,9
8
9
7
ĐầuĐuôi
3
0
1
4 ,0 ,7
2
6
3
1 ,5 ,2 ,1
4
4 ,2 ,3
5
2 ,3
6
9
7
8
5 ,5 ,7
9

Xổ Số GIA LAI ngày 21-04-2023

Ngày: 21/04/2023
Mã: XSGL
Giải tám
62
Giải bảy
655
Giải sáu
4141
6826
3621
Giải năm
9117
Giải bốn
22516
32913
97831
70441
19468
89742
98131
Giải ba
76893
21210
Giải nhì
49118
Giải nhất
65722
Giải Đặc biệt
580016
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
7 ,6 ,3 ,0 ,8 ,6
2
6 ,1 ,2
3
1 ,1
4
1 ,1 ,2
5
5
6
2 ,8
7
8
9
3
ĐầuĐuôi
1
0
4 ,2 ,3 ,4 ,3
1
6 ,4 ,2
2
1 ,9
3
4
5
5
2 ,1 ,1
6
1
7
6 ,1
8
9

Xổ Số GIA LAI ngày 14-04-2023

Ngày: 14/04/2023
Mã: XSGL
Giải tám
22
Giải bảy
796
Giải sáu
0370
6759
8463
Giải năm
7119
Giải bốn
22894
37486
89937
56202
69815
54630
44086
Giải ba
33065
01744
Giải nhì
76065
Giải nhất
21668
Giải Đặc biệt
708726
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2
1
9 ,5
2
2 ,6
3
7 ,0
4
4
5
9
6
3 ,5 ,5 ,8
7
0
8
6 ,6
9
6 ,4
ĐầuĐuôi
7 ,3
0
1
2 ,0
2
6
3
9 ,4
4
1 ,6 ,6
5
9 ,8 ,8 ,2
6
3
7
6
8
5 ,1
9