Home Xổ số miền Trung Xổ số Gia Lai

Xổ số Gia Lai

Xổ Số GIA LAI ngày 12-08-2022

Ngày: 12/08/2022
Mã: XSGL
Giải tám
97
Giải bảy
915
Giải sáu
3604
6964
9813
Giải năm
4375
Giải bốn
30138
38799
51019
23036
13295
06057
67400
Giải ba
61260
68451
Giải nhì
35163
Giải nhất
91393
Giải Đặc biệt
346952
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,0
1
5 ,3 ,9
2
3
8 ,6
4
5
7 ,1 ,2
6
4 ,0 ,3
7
5
8
9
7 ,9 ,5 ,3
ĐầuĐuôi
0 ,6
0
5
1
5
2
1 ,6 ,9
3
0 ,6
4
1 ,7 ,9
5
3
6
9 ,5
7
3
8
9 ,1
9

Xổ Số GIA LAI ngày 05-08-2022

Ngày: 05/08/2022
Mã: XSGL
Giải tám
43
Giải bảy
482
Giải sáu
4644
2479
6395
Giải năm
8794
Giải bốn
48054
99686
32112
52197
59183
17965
93960
Giải ba
61448
10473
Giải nhì
48882
Giải nhất
30413
Giải Đặc biệt
109970
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
2 ,3
2
3
4
3 ,4 ,8
5
4
6
5 ,0
7
9 ,3 ,0
8
2 ,6 ,3 ,2
9
5 ,4 ,7
ĐầuĐuôi
6 ,7
0
1
8 ,1 ,8
2
4 ,8 ,7 ,1
3
4 ,9 ,5
4
9 ,6
5
8
6
9
7
4
8
7
9

Xổ Số GIA LAI ngày 29-07-2022

Ngày: 29/07/2022
Mã: XSGL
Giải tám
80
Giải bảy
103
Giải sáu
6022
8833
8705
Giải năm
1712
Giải bốn
28509
64616
43508
35498
98132
39312
46537
Giải ba
27869
77191
Giải nhì
37548
Giải nhất
15114
Giải Đặc biệt
387926
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,5 ,9 ,8
1
2 ,6 ,2 ,4
2
2 ,6
3
3 ,2 ,7
4
8
5
6
9
7
8
0
9
8 ,1
ĐầuĐuôi
8
0
9
1
2 ,1 ,3 ,1
2
0 ,3
3
1
4
0
5
1 ,2
6
3
7
0 ,9 ,4
8
0 ,6
9

Xổ Số GIA LAI ngày 30-06-2000

Ngày: 30/06/2000
Mã: XSGL
Giải tám
32
Giải bảy
543
Giải sáu
1333
6392
5148
Giải năm
2638
Giải bốn
48445
88626
03351
99903
47870
73986
44469
Giải ba
33365
04022
Giải nhì
24877
Giải nhất
85281
Giải Đặc biệt
81892
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3
1
2
6 ,2
3
2 ,3 ,8
4
3 ,8 ,5
5
1
6
9 ,5
7
0 ,7
8
6 ,1
9
2 ,2
ĐầuĐuôi
7
0
5 ,8
1
3 ,9 ,2 ,9
2
4 ,3 ,0
3
4
4 ,6
5
2 ,8
6
7
7
4 ,3
8
6
9

Xổ Số GIA LAI ngày 08-07-2022

Ngày: 08/07/2022
Mã: XSGL
Giải tám
37
Giải bảy
495
Giải sáu
7487
1202
4800
Giải năm
1004
Giải bốn
40760
57972
07028
55694
79956
55214
67495
Giải ba
66455
05067
Giải nhì
73903
Giải nhất
20465
Giải Đặc biệt
866200
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,0 ,4 ,3 ,0
1
4
2
8
3
7
4
5
6 ,5
6
0 ,7 ,5
7
2
8
7
9
5 ,4 ,5
ĐầuĐuôi
0 ,6 ,0
0
1
0 ,7
2
0
3
0 ,9 ,1
4
9 ,9 ,5 ,6
5
5
6
3 ,8 ,6
7
2
8
9

Xổ Số GIA LAI ngày 01-07-2022

Ngày: 01/07/2022
Mã: XSGL
Giải tám
90
Giải bảy
105
Giải sáu
8045
9528
4650
Giải năm
3051
Giải bốn
28420
97200
64864
21361
09375
72352
59801
Giải ba
97709
01000
Giải nhì
89083
Giải nhất
74434
Giải Đặc biệt
681925
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,0 ,1 ,9 ,0
1
2
8 ,0 ,5
3
4
4
5
5
0 ,1 ,2
6
4 ,1
7
5
8
3
9
0
ĐầuĐuôi
9 ,5 ,2 ,0 ,0
0
5 ,6 ,0
1
5
2
8
3
6 ,3
4
0 ,4 ,7 ,2
5
6
7
2
8
0
9

Xổ Số GIA LAI ngày 24-06-2022

Ngày: 24/06/2022
Mã: XSGL
Giải tám
32
Giải bảy
112
Giải sáu
8511
7576
7531
Giải năm
5751
Giải bốn
77260
62606
91374
43747
01059
42773
34239
Giải ba
15439
55259
Giải nhì
87566
Giải nhất
45327
Giải Đặc biệt
676319
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6
1
2 ,1 ,9
2
7
3
2 ,1 ,9 ,9
4
7
5
1 ,9 ,9
6
0 ,6
7
6 ,4 ,3
8
9
ĐầuĐuôi
6
0
1 ,3 ,5
1
3 ,1
2
7
3
7
4
5
7 ,0 ,6
6
4 ,2
7
8
5 ,3 ,3 ,5 ,1
9

Xổ Số GIA LAI ngày 17-06-2022

Ngày: 17/06/2022
Mã: XSGL
Giải tám
30
Giải bảy
455
Giải sáu
5662
3211
0850
Giải năm
4022
Giải bốn
05965
52904
96658
69451
79541
99644
72997
Giải ba
84051
97312
Giải nhì
50866
Giải nhất
68152
Giải Đặc biệt
987646
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4
1
1 ,2
2
2
3
0
4
1 ,4 ,6
5
5 ,0 ,8 ,1 ,1 ,2
6
2 ,5 ,6
7
8
9
7
ĐầuĐuôi
3 ,5
0
1 ,5 ,4 ,5
1
6 ,2 ,1 ,5
2
3
0 ,4
4
5 ,6
5
6 ,4
6
9
7
5
8
9

Xổ Số GIA LAI ngày 10-06-2022

Ngày: 10/06/2022
Mã: XSGL
Giải tám
00
Giải bảy
515
Giải sáu
8901
8895
3952
Giải năm
2655
Giải bốn
59807
09017
35169
87637
64905
22287
62062
Giải ba
66910
13138
Giải nhì
71330
Giải nhất
81901
Giải Đặc biệt
248277
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,1 ,7 ,5 ,1
1
5 ,7 ,0
2
3
7 ,8 ,0
4
5
2 ,5
6
9 ,2
7
7
8
7
9
5
ĐầuĐuôi
0 ,1 ,3
0
0 ,0
1
5 ,6
2
3
4
1 ,9 ,5 ,0
5
6
0 ,1 ,3 ,8 ,7
7
3
8
6
9

Xổ Số GIA LAI ngày 03-06-2022

Ngày: 03/06/2022
Mã: XSGL
Giải tám
86
Giải bảy
721
Giải sáu
1336
0887
5806
Giải năm
0902
Giải bốn
51079
49101
16466
90423
66998
42792
46080
Giải ba
25274
00739
Giải nhì
20692
Giải nhất
86968
Giải Đặc biệt
248988
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,2 ,1
1
2
1 ,3
3
6 ,9
4
5
6
6 ,8
7
9 ,4
8
6 ,7 ,0 ,8
9
8 ,2 ,2
ĐầuĐuôi
8
0
2 ,0
1
0 ,9 ,9
2
2
3
7
4
5
8 ,3 ,0 ,6
6
8
7
9 ,6 ,8
8
7 ,3
9