Home Xổ số miền Trung Xổ số Gia Lai

Xổ số Gia Lai

Xổ Số GIA LAI ngày 26-11-2021

Ngày: 26/11/2021
Mã: XSGL
Giải tám
16
Giải bảy
111
Giải sáu
9074
3358
9032
Giải năm
9770
Giải bốn
82168
95315
54975
86669
99925
17139
93923
Giải ba
47256
72294
Giải nhì
91488
Giải nhất
74867
Giải Đặc biệt
811459
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
6 ,1 ,5
2
5 ,3
3
2 ,9
4
5
8 ,6 ,9
6
8 ,9 ,7
7
4 ,0 ,5
8
8
9
4
ĐầuĐuôi
7
0
1
1
3
2
2
3
7 ,9
4
1 ,7 ,2
5
1 ,5
6
6
7
5 ,6 ,8
8
6 ,3 ,5
9

Xổ Số GIA LAI ngày 19-11-2021

Ngày: 19/11/2021
Mã: XSGL
Giải tám
85
Giải bảy
866
Giải sáu
3786
2799
7337
Giải năm
2257
Giải bốn
48418
36869
20489
76928
78211
27539
08935
Giải ba
10662
72800
Giải nhì
86645
Giải nhất
67672
Giải Đặc biệt
633959
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0
1
8 ,1
2
8
3
7 ,9 ,5
4
5
5
7 ,9
6
6 ,9 ,2
7
2
8
5 ,6 ,9
9
9
ĐầuĐuôi
0
0
1
1
6 ,7
2
3
4
8 ,3 ,4
5
6 ,8
6
3 ,5
7
1 ,2
8
9 ,6 ,8 ,3 ,5
9

Xổ Số GIA LAI ngày 05-11-2021

Ngày: 05/11/2021
Mã: XSGL
Giải tám
18
Giải bảy
581
Giải sáu
1942
8758
4869
Giải năm
3456
Giải bốn
36464
81284
40066
93894
10801
80133
59479
Giải ba
67095
43714
Giải nhì
52658
Giải nhất
62402
Giải Đặc biệt
330118
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,2
1
8 ,4 ,8
2
3
3
4
2
5
8 ,6 ,8
6
9 ,4 ,6
7
9
8
1 ,4
9
4 ,5
ĐầuĐuôi
0
8 ,0
1
4 ,0
2
3
3
6 ,8 ,9 ,1
4
9
5
5 ,6
6
7
1 ,5 ,5 ,1
8
6 ,7
9

Xổ Số GIA LAI ngày 22-10-2021

Ngày: 22/10/2021
Mã: XSGL
Giải tám
57
Giải bảy
097
Giải sáu
9528
6615
3055
Giải năm
7095
Giải bốn
42117
43014
86811
21448
85346
47924
55140
Giải ba
74703
82574
Giải nhì
56201
Giải nhất
91903
Giải Đặc biệt
970621
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,1 ,3
1
5 ,7 ,4 ,1
2
8 ,4 ,1
3
4
8 ,6 ,0
5
7 ,5
6
7
4
8
9
7 ,5
ĐầuĐuôi
4
0
1 ,0 ,2
1
2
0 ,0
3
1 ,2 ,7
4
1 ,5 ,9
5
4
6
5 ,9 ,1
7
2 ,4
8
9

Xổ Số GIA LAI ngày 16-07-2021

Ngày: 16/07/2021
Mã: XSGL
Giải tám
64
Giải bảy
891
Giải sáu
8948
9889
6536
Giải năm
6244
Giải bốn
36004
59971
81168
92262
80614
78643
64758
Giải ba
30898
84421
Giải nhì
48096
Giải nhất
93014
Giải Đặc biệt
880990
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4
1
4 ,4
2
1
3
6
4
8 ,4 ,3
5
8
6
4 ,8 ,2
7
1
8
9
9
1 ,8 ,6 ,0
ĐầuĐuôi
9
0
9 ,7 ,2
1
6
2
4
3
6 ,4 ,0 ,1 ,1
4
5
3 ,9
6
7
4 ,6 ,5 ,9
8
8
9

Xổ Số GIA LAI ngày 09-07-2021

Ngày: 09/07/2021
Mã: XSGL
Giải tám
65
Giải bảy
769
Giải sáu
4334
0476
5548
Giải năm
6784
Giải bốn
70994
91572
67038
35406
50347
51322
04227
Giải ba
80298
37326
Giải nhì
27363
Giải nhất
54724
Giải Đặc biệt
484277
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6
1
2
2 ,7 ,6 ,4
3
4 ,8
4
8 ,7
5
6
5 ,9 ,3
7
6 ,2 ,7
8
4
9
4 ,8
ĐầuĐuôi
0
1
7 ,2
2
6
3
3 ,8 ,9 ,2
4
6
5
7 ,0 ,2
6
4 ,2 ,7
7
4 ,3 ,9
8
6
9

Xổ Số GIA LAI ngày 02-07-2021

Ngày: 02/07/2021
Mã: XSGL
Giải tám
40
Giải bảy
626
Giải sáu
3490
6432
8925
Giải năm
7564
Giải bốn
71627
69222
32116
48656
22199
28258
79507
Giải ba
76769
06361
Giải nhì
81862
Giải nhất
13036
Giải Đặc biệt
494059
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7
1
6
2
6 ,5 ,7 ,2
3
2 ,6
4
0
5
6 ,8 ,9
6
4 ,9 ,1 ,2
7
8
9
0 ,9
ĐầuĐuôi
4 ,9
0
6
1
3 ,2 ,6
2
3
6
4
2
5
2 ,1 ,5 ,3
6
2 ,0
7
5
8
9 ,6 ,5
9

Xổ Số GIA LAI ngày 25-06-2021

Ngày: 25/06/2021
Mã: XSGL
Giải tám
79
Giải bảy
359
Giải sáu
9835
4262
1307
Giải năm
1811
Giải bốn
60316
37493
17299
91203
18971
02310
43982
Giải ba
62796
30568
Giải nhì
55025
Giải nhất
00338
Giải Đặc biệt
625903
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,3 ,3
1
1 ,6 ,0
2
5
3
5 ,8
4
5
9
6
2 ,8
7
9 ,1
8
2
9
3 ,9 ,6
ĐầuĐuôi
1
0
1 ,7
1
6 ,8
2
9 ,0 ,0
3
4
3 ,2
5
1 ,9
6
0
7
6 ,3
8
7 ,5 ,9
9

Xổ Số GIA LAI ngày 18-06-2021

Ngày: 18/06/2021
Mã: XSGL
Giải tám
29
Giải bảy
987
Giải sáu
5865
0650
7365
Giải năm
8047
Giải bốn
13005
82658
52257
98795
55633
09271
07120
Giải ba
39880
99432
Giải nhì
74896
Giải nhất
03420
Giải Đặc biệt
771915
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5
1
5
2
9 ,0 ,0
3
3 ,2
4
7
5
0 ,8 ,7
6
5 ,5
7
1
8
7 ,0
9
5 ,6
ĐầuĐuôi
5 ,2 ,8 ,2
0
7
1
3
2
3
3
4
6 ,6 ,0 ,9 ,1
5
9
6
8 ,4 ,5
7
5
8
2
9

Xổ Số GIA LAI ngày 11-06-2021

Ngày: 11/06/2021
Mã: XSGL
Giải tám
44
Giải bảy
401
Giải sáu
5914
6864
2997
Giải năm
2024
Giải bốn
59961
42354
81017
62030
78058
16489
83253
Giải ba
08931
08159
Giải nhì
74573
Giải nhất
15028
Giải Đặc biệt
809416
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1
4 ,7 ,6
2
4 ,8
3
0 ,1
4
4
5
4 ,8 ,3 ,9
6
4 ,1
7
3
8
9
9
7
ĐầuĐuôi
3
0
0 ,6 ,3
1
2
5 ,7
3
4 ,1 ,6 ,2 ,5
4
5
1
6
9 ,1
7
5 ,2
8
8 ,5
9