Home Xổ số miền Trung Xổ số Gia Lai

Xổ số Gia Lai

Xổ Số GIA LAI ngày 26-05-2023

Ngày: 26/05/2023
Mã: XSGL
Giải tám
71
Giải bảy
773
Giải sáu
8903
4694
2899
Giải năm
5325
Giải bốn
10524
65303
48097
98515
55000
36591
50077
Giải ba
95981
00123
Giải nhì
12674
Giải nhất
38441
Giải Đặc biệt
006330
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,3 ,0
1
5
2
5 ,4 ,3
3
0
4
1
5
6
7
1 ,3 ,7 ,4
8
1
9
4 ,9 ,7 ,1
ĐầuĐuôi
0 ,3
0
7 ,9 ,8 ,4
1
2
7 ,0 ,0 ,2
3
9 ,2 ,7
4
2 ,1
5
6
9 ,7
7
8
9
9

Xổ Số GIA LAI ngày 19-05-2023

Ngày: 19/05/2023
Mã: XSGL
Giải tám
64
Giải bảy
982
Giải sáu
4306
7665
4643
Giải năm
9564
Giải bốn
58762
59612
79670
88201
77337
80034
47544
Giải ba
37145
88820
Giải nhì
39972
Giải nhất
07964
Giải Đặc biệt
930199
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,1
1
2
2
0
3
7 ,4
4
3 ,4 ,5
5
6
4 ,5 ,4 ,2 ,4
7
0 ,2
8
2
9
9
ĐầuĐuôi
7 ,2
0
0
1
8 ,6 ,1 ,7
2
4
3
6 ,6 ,3 ,4 ,6
4
6 ,4
5
0
6
3
7
8
9
9

Xổ Số GIA LAI ngày 12-05-2023

Ngày: 12/05/2023
Mã: XSGL
Giải tám
61
Giải bảy
195
Giải sáu
4279
4690
1621
Giải năm
3778
Giải bốn
51369
68993
42215
91695
18305
48332
15001
Giải ba
47500
86478
Giải nhì
42785
Giải nhất
06414
Giải Đặc biệt
701483
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,1 ,0
1
5 ,4
2
1
3
2
4
5
6
1 ,9
7
9 ,8 ,8
8
5 ,3
9
5 ,0 ,3 ,5
ĐầuĐuôi
9 ,0
0
6 ,2 ,0
1
3
2
9 ,8
3
1
4
9 ,1 ,9 ,0 ,8
5
6
7
7 ,7
8
7 ,6
9

Xổ Số GIA LAI ngày 05-05-2023

Ngày: 05/05/2023
Mã: XSGL
Giải tám
31
Giải bảy
132
Giải sáu
4834
7041
6252
Giải năm
3663
Giải bốn
05434
51623
17820
64069
93099
90308
63374
Giải ba
36723
85477
Giải nhì
79570
Giải nhất
94806
Giải Đặc biệt
452694
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,6
1
2
3 ,0 ,3
3
1 ,2 ,4 ,4
4
1
5
2
6
3 ,9
7
4 ,7 ,0
8
9
9 ,4
ĐầuĐuôi
2 ,7
0
3 ,4
1
3 ,5
2
6 ,2 ,2
3
3 ,3 ,7 ,9
4
5
0
6
7
7
0
8
6 ,9
9

Xổ Số GIA LAI ngày 28-04-2023

Ngày: 28/04/2023
Mã: XSGL
Giải tám
63
Giải bảy
130
Giải sáu
3814
6745
1854
Giải năm
7426
Giải bốn
65642
58925
25502
17672
53536
87259
59424
Giải ba
31159
65235
Giải nhì
74414
Giải nhất
08297
Giải Đặc biệt
560979
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2
1
4 ,4
2
6 ,5 ,4
3
0 ,6 ,5
4
5 ,2
5
4 ,9 ,9
6
3
7
2 ,9
8
9
7
ĐầuĐuôi
3
0
1
4 ,0 ,7
2
6
3
1 ,5 ,2 ,1
4
4 ,2 ,3
5
2 ,3
6
9
7
8
5 ,5 ,7
9

Xổ Số GIA LAI ngày 21-04-2023

Ngày: 21/04/2023
Mã: XSGL
Giải tám
62
Giải bảy
655
Giải sáu
4141
6826
3621
Giải năm
9117
Giải bốn
22516
32913
97831
70441
19468
89742
98131
Giải ba
76893
21210
Giải nhì
49118
Giải nhất
65722
Giải Đặc biệt
580016
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
7 ,6 ,3 ,0 ,8 ,6
2
6 ,1 ,2
3
1 ,1
4
1 ,1 ,2
5
5
6
2 ,8
7
8
9
3
ĐầuĐuôi
1
0
4 ,2 ,3 ,4 ,3
1
6 ,4 ,2
2
1 ,9
3
4
5
5
2 ,1 ,1
6
1
7
6 ,1
8
9

Xổ Số GIA LAI ngày 14-04-2023

Ngày: 14/04/2023
Mã: XSGL
Giải tám
22
Giải bảy
796
Giải sáu
0370
6759
8463
Giải năm
7119
Giải bốn
22894
37486
89937
56202
69815
54630
44086
Giải ba
33065
01744
Giải nhì
76065
Giải nhất
21668
Giải Đặc biệt
708726
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2
1
9 ,5
2
2 ,6
3
7 ,0
4
4
5
9
6
3 ,5 ,5 ,8
7
0
8
6 ,6
9
6 ,4
ĐầuĐuôi
7 ,3
0
1
2 ,0
2
6
3
9 ,4
4
1 ,6 ,6
5
9 ,8 ,8 ,2
6
3
7
6
8
5 ,1
9

Xổ Số GIA LAI ngày 07-04-2023

Ngày: 07/04/2023
Mã: XSGL
Giải tám
83
Giải bảy
318
Giải sáu
6148
6390
2062
Giải năm
8431
Giải bốn
81810
24067
66521
52791
02295
01738
10040
Giải ba
71698
83640
Giải nhì
63910
Giải nhất
16821
Giải Đặc biệt
581637
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
8 ,0 ,0
2
1 ,1
3
1 ,8 ,7
4
8 ,0 ,0
5
6
2 ,7
7
8
3
9
0 ,1 ,5 ,8
ĐầuĐuôi
9 ,1 ,4 ,4 ,1
0
3 ,2 ,9 ,2
1
6
2
8
3
4
9
5
6
6 ,3
7
1 ,4 ,3 ,9
8
9

Xổ Số GIA LAI ngày 31-03-2023

Ngày: 31/03/2023
Mã: XSGL
Giải tám
15
Giải bảy
771
Giải sáu
9861
9698
7695
Giải năm
3020
Giải bốn
25032
26659
62804
69088
21135
66906
39786
Giải ba
31676
12208
Giải nhì
44683
Giải nhất
99296
Giải Đặc biệt
289040
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,6 ,8
1
5
2
0
3
2 ,5
4
0
5
9
6
1
7
1 ,6
8
8 ,6 ,3
9
8 ,5 ,6
ĐầuĐuôi
2 ,4
0
7 ,6
1
3
2
8
3
0
4
1 ,9 ,3
5
0 ,8 ,7 ,9
6
7
9 ,8 ,0
8
5
9

Xổ Số GIA LAI ngày 24-03-2023

Ngày: 24/03/2023
Mã: XSGL
Giải tám
47
Giải bảy
347
Giải sáu
8268
3843
5789
Giải năm
4169
Giải bốn
15714
53660
45652
41098
56239
77019
80532
Giải ba
83570
73422
Giải nhì
47055
Giải nhất
16417
Giải Đặc biệt
821480
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
4 ,9 ,7
2
2
3
9 ,2
4
7 ,7 ,3
5
2 ,5
6
8 ,9 ,0
7
0
8
9 ,0
9
8
ĐầuĐuôi
6 ,7 ,8
0
1
5 ,3 ,2
2
4
3
1
4
5
5
6
4 ,4 ,1
7
6 ,9
8
8 ,6 ,3 ,1
9