Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 07-03-2009

Ngày: 07/03/2009
Mã: XSHCM
Giải tám
27
Giải bảy
846
Giải sáu
3402
5070
0290
Giải năm
6301
Giải bốn
26315
20914
38117
16116
37399
86032
85217
Giải ba
05192
17989
Giải nhì
14069
Giải nhất
53382
Giải Đặc biệt
99854
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2 ,1
1
5 ,4 ,7 ,6 ,7
2
7
3
2
4
6
5
4
6
9
7
0
8
9 ,2
9
0 ,9 ,2
Đầu Đuôi
7 ,9
0
0
1
0 ,3 ,9 ,8
2
3
1 ,5
4
1
5
4 ,1
6
2 ,1 ,1
7
8
9 ,8 ,6
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 02-03-2009

Ngày: 02/03/2009
Mã: XSHCM
Giải tám
24
Giải bảy
484
Giải sáu
1773
4042
6398
Giải năm
7252
Giải bốn
76983
06382
82401
71365
78958
74834
04464
Giải ba
87927
34300
Giải nhì
36781
Giải nhất
06908
Giải Đặc biệt
62728
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1 ,0 ,8
1
2
4 ,7 ,8
3
4
4
2
5
2 ,8
6
5 ,4
7
3
8
4 ,3 ,2 ,1
9
8
ĐầuĐuôi
0
0
0 ,8
1
4 ,5 ,8
2
7 ,8
3
2 ,8 ,3 ,6
4
6
5
6
2
7
9 ,5 ,0 ,2
8
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 02-03-2009

Ngày: 02/03/2009
Mã: XSHCM
Giải tám
24
Giải bảy
484
Giải sáu
1773
4042
6398
Giải năm
7252
Giải bốn
76983
06382
82401
71365
78958
74834
04464
Giải ba
87927
34300
Giải nhì
36781
Giải nhất
06908
Giải Đặc biệt
62728
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1 ,0 ,8
1
2
4 ,7 ,8
3
4
4
2
5
2 ,8
6
5 ,4
7
3
8
4 ,3 ,2 ,1
9
8
ĐầuĐuôi
0
0
0 ,8
1
4 ,5 ,8
2
7 ,8
3
2 ,8 ,3 ,6
4
6
5
6
2
7
9 ,5 ,0 ,2
8
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 02-03-2009

Ngày: 02/03/2009
Mã: XSHCM
Giải tám
24
Giải bảy
484
Giải sáu
1773
4042
6398
Giải năm
7252
Giải bốn
76983
06382
82401
71365
78958
74834
04464
Giải ba
87927
34300
Giải nhì
36781
Giải nhất
06908
Giải Đặc biệt
62728
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1 ,0 ,8
1
2
4 ,7 ,8
3
4
4
2
5
2 ,8
6
5 ,4
7
3
8
4 ,3 ,2 ,1
9
8
ĐầuĐuôi
0
0
0 ,8
1
4 ,5 ,8
2
7 ,8
3
2 ,8 ,3 ,6
4
6
5
6
2
7
9 ,5 ,0 ,2
8
9