Home Xổ số miền Nam Xổ số TPHCM

Xổ số TPHCM

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 30-05-2020

Ngày: 30/05/2020
Mã: XSHCM
Giải tám
71
Giải bảy
413
Giải sáu
1338
6055
4609
Giải năm
2766
Giải bốn
46269
20634
79917
29884
86351
94401
34775
Giải ba
84488
35126
Giải nhì
98675
Giải nhất
91211
Giải Đặc biệt
907577
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
9 ,1
1
3 ,7 ,1
2
6
3
8 ,4
4
5
5 ,1
6
6 ,9
7
1 ,5 ,5 ,7
8
4 ,8
9
ĐầuĐuôi
0
7 ,5 ,0 ,1
1
2
1
3
3 ,8
4
5 ,7 ,7
5
6 ,2
6
1 ,7
7
3 ,8
8
0 ,6
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 25-05-2020

Ngày: 25/05/2020
Mã: XSHCM
Giải tám
92
Giải bảy
419
Giải sáu
3576
1859
2676
Giải năm
5274
Giải bốn
61128
63484
14454
37137
78402
16696
07920
Giải ba
81714
08105
Giải nhì
33133
Giải nhất
70910
Giải Đặc biệt
006149
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2 ,5
1
9 ,4 ,0
2
8 ,0
3
7 ,3
4
9
5
9 ,4
6
7
6 ,6 ,4
8
4
9
2 ,6
ĐầuĐuôi
2 ,1
0
1
9 ,0
2
3
3
7 ,8 ,5 ,1
4
0
5
7 ,7 ,9
6
3
7
2
8
1 ,5 ,4
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 23-05-2020

Ngày: 23/05/2020
Mã: XSHCM
Giải tám
95
Giải bảy
012
Giải sáu
3045
5798
9779
Giải năm
7082
Giải bốn
09123
59561
77354
80165
02861
75497
20975
Giải ba
48892
55497
Giải nhì
26624
Giải nhất
14885
Giải Đặc biệt
488480
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
2
2
3 ,4
3
4
5
5
4
6
1 ,5 ,1
7
9 ,5
8
2 ,5 ,0
9
5 ,8 ,7 ,2 ,7
ĐầuĐuôi
8
0
6 ,6
1
1 ,8 ,9
2
2
3
5 ,2
4
9 ,4 ,6 ,7 ,8
5
6
9 ,9
7
9
8
7
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 18-05-2020

Ngày: 18/05/2020
Mã: XSHCM
Giải tám
00
Giải bảy
695
Giải sáu
3698
6014
2156
Giải năm
2166
Giải bốn
84000
95682
96242
33430
09841
13032
01898
Giải ba
59784
97055
Giải nhì
20137
Giải nhất
30357
Giải Đặc biệt
347672
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0 ,0
1
4
2
3
0 ,2 ,7
4
2 ,1
5
6 ,5 ,7
6
6
7
2
8
2 ,4
9
5 ,8 ,8
ĐầuĐuôi
0 ,0 ,3
0
4
1
8 ,4 ,3 ,7
2
3
1 ,8
4
9 ,5
5
5 ,6
6
3 ,5
7
9 ,9
8
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 16-05-2020

Ngày: 16/05/2020
Mã: XSHCM
Giải tám
24
Giải bảy
974
Giải sáu
8023
8679
8278
Giải năm
6142
Giải bốn
90432
92251
09317
66133
80214
89969
33738
Giải ba
18706
14307
Giải nhì
90342
Giải nhất
65452
Giải Đặc biệt
723711
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6 ,7
1
7 ,4 ,1
2
4 ,3
3
2 ,3 ,8
4
2 ,2
5
1 ,2
6
9
7
4 ,9 ,8
8
9
ĐầuĐuôi
0
5 ,1
1
4 ,3 ,4 ,5
2
2 ,3
3
2 ,7 ,1
4
5
0
6
1 ,0
7
7 ,3
8
7 ,6
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 11-05-2020

Ngày: 11/05/2020
Mã: XSHCM
Giải tám
88
Giải bảy
252
Giải sáu
4538
4334
7652
Giải năm
9283
Giải bốn
31186
81609
92938
34666
74989
72240
70515
Giải ba
84614
30371
Giải nhì
25344
Giải nhất
92711
Giải Đặc biệt
577014
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
9
1
5 ,4 ,1 ,4
2
3
8 ,4 ,8
4
0 ,4
5
2 ,2
6
6
7
1
8
8 ,3 ,6 ,9
9
ĐầuĐuôi
4
0
7 ,1
1
5 ,5
2
8
3
3 ,1 ,4 ,1
4
1
5
8 ,6
6
7
8 ,3 ,3
8
0 ,8
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 09-05-2020

Ngày: 09/05/2020
Mã: XSHCM
Giải tám
75
Giải bảy
932
Giải sáu
8609
0024
6065
Giải năm
4544
Giải bốn
95102
29908
15289
72106
75028
76388
10681
Giải ba
35336
84088
Giải nhì
44252
Giải nhất
01146
Giải Đặc biệt
028667
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
9 ,2 ,8 ,6
1
2
4 ,8
3
2 ,6
4
4 ,6
5
2
6
5 ,7
7
5
8
9 ,8 ,1 ,8
9
ĐầuĐuôi
0
8
1
3 ,0 ,5
2
3
2 ,4
4
7 ,6
5
0 ,3 ,4
6
6
7
0 ,2 ,8 ,8
8
0 ,8
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 04-05-2020

Ngày: 04/05/2020
Mã: XSHCM
Giải tám
79
Giải bảy
404
Giải sáu
4769
5727
9285
Giải năm
7811
Giải bốn
60405
58418
90140
87507
18460
69487
39718
Giải ba
01479
31610
Giải nhì
34458
Giải nhất
98254
Giải Đặc biệt
245914
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
4 ,5 ,7
1
1 ,8 ,8 ,0 ,4
2
7
3
4
0
5
8 ,4
6
9 ,0
7
9 ,9
8
5 ,7
9
ĐầuĐuôi
4 ,6 ,1
0
1
1
2
3
0 ,5 ,1
4
8 ,0
5
6
2 ,0 ,8
7
1 ,1 ,5
8
7 ,6 ,7
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 02-05-2020

Ngày: 02/05/2020
Mã: XSHCM
Giải tám
56
Giải bảy
272
Giải sáu
2005
1907
6335
Giải năm
5077
Giải bốn
35104
04920
82208
39171
92473
88419
66866
Giải ba
13649
37270
Giải nhì
23195
Giải nhất
57874
Giải Đặc biệt
027935
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
5 ,7 ,4 ,8
1
9
2
0
3
5 ,5
4
9
5
6
6
6
7
2 ,7 ,1 ,3 ,0 ,4
8
9
5
ĐầuĐuôi
2 ,7
0
7
1
7
2
7
3
0 ,7
4
0 ,3 ,9 ,3
5
5 ,6
6
0 ,7
7
0
8
1 ,4
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 27-04-2020

Ngày: 27/04/2020
Mã: XSHCM
Giải tám
12
Giải bảy
658
Giải sáu
0793
2354
0087
Giải năm
4013
Giải bốn
51101
54534
36307
82657
64325
00509
09855
Giải ba
55194
06608
Giải nhì
14648
Giải nhất
04577
Giải Đặc biệt
318181
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1 ,7 ,9 ,8
1
2 ,3
2
5
3
4
4
8
5
8 ,4 ,7 ,5
6
7
7
8
7 ,1
9
3 ,4
ĐầuĐuôi
0
0 ,8
1
1
2
9 ,1
3
5 ,3 ,9
4
2 ,5
5
6
8 ,0 ,5 ,7
7
5 ,0 ,4
8
0
9