Home Xổ số miền Nam Xổ số TPHCM

Xổ số TPHCM

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 16-05-2022

Ngày: 16/05/2022
Mã: XSHCM
Giải tám
07
Giải bảy
912
Giải sáu
5354
9472
6469
Giải năm
3599
Giải bốn
57580
05548
22050
73407
73948
87601
83613
Giải ba
43553
21931
Giải nhì
32729
Giải nhất
75796
Giải Đặc biệt
275361
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,7 ,1
1
2 ,3
2
9
3
1
4
8 ,8
5
4 ,0 ,3
6
9 ,1
7
2
8
0
9
9 ,6
ĐầuĐuôi
8 ,5
0
0 ,3 ,6
1
1 ,7
2
1 ,5
3
5
4
5
9
6
0 ,0
7
4 ,4
8
6 ,9 ,2
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 14-05-2022

Ngày: 14/05/2022
Mã: XSHCM
Giải tám
07
Giải bảy
912
Giải sáu
5354
9472
6469
Giải năm
3599
Giải bốn
57580
05548
22050
73407
73948
87601
83613
Giải ba
43553
21931
Giải nhì
32729
Giải nhất
75796
Giải Đặc biệt
275361
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,7 ,1
1
2 ,3
2
9
3
1
4
8 ,8
5
4 ,0 ,3
6
9 ,1
7
2
8
0
9
9 ,6
ĐầuĐuôi
8 ,5
0
0 ,3 ,6
1
1 ,7
2
1 ,5
3
5
4
5
9
6
0 ,0
7
4 ,4
8
6 ,9 ,2
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 09-05-2022

Ngày: 09/05/2022
Mã: XSHCM
Giải tám
92
Giải bảy
835
Giải sáu
9921
5205
5366
Giải năm
2108
Giải bốn
49848
62173
66747
77446
26673
35460
35290
Giải ba
35650
30008
Giải nhì
37900
Giải nhất
24077
Giải Đặc biệt
292289
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,8 ,8 ,0
1
2
1
3
5
4
8 ,7 ,6
5
0
6
6 ,0
7
3 ,3 ,7
8
9
9
2 ,0
ĐầuĐuôi
6 ,9 ,5 ,0
0
2
1
9
2
7 ,7
3
4
3 ,0
5
6 ,4
6
4 ,7
7
0 ,4 ,0
8
8
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 07-05-2022

Ngày: 07/05/2022
Mã: XSHCM
Giải tám
88
Giải bảy
938
Giải sáu
1223
5222
5091
Giải năm
8838
Giải bốn
42225
19556
61567
51937
86143
27647
81745
Giải ba
74339
42307
Giải nhì
67180
Giải nhất
33313
Giải Đặc biệt
774344
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7
1
3
2
3 ,2 ,5
3
8 ,8 ,7 ,9
4
3 ,7 ,5 ,4
5
6
6
7
7
8
8 ,0
9
1
ĐầuĐuôi
8
0
9
1
2
2
2 ,4 ,1
3
4
4
2 ,4
5
5
6
6 ,3 ,4 ,0
7
8 ,3 ,3
8
3
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 02-05-2022

Ngày: 02/05/2022
Mã: XSHCM
Giải tám
75
Giải bảy
330
Giải sáu
8933
9529
2345
Giải năm
3294
Giải bốn
85672
58337
86582
69053
43796
98318
05183
Giải ba
31385
35680
Giải nhì
98388
Giải nhất
14289
Giải Đặc biệt
568875
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
8
2
9
3
0 ,3 ,7
4
5
5
3
6
7
5 ,2 ,5
8
2 ,3 ,5 ,0 ,8 ,9
9
4 ,6
ĐầuĐuôi
3 ,8
0
1
7 ,8
2
3 ,5 ,8
3
9
4
7 ,4 ,8 ,7
5
9
6
3
7
1 ,8
8
2 ,8
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 30-04-2022

Ngày: 30/04/2022
Mã: XSHCM
Giải tám
90
Giải bảy
005
Giải sáu
5590
3844
5710
Giải năm
7246
Giải bốn
60968
56064
19390
75936
38270
07563
12341
Giải ba
54631
20615
Giải nhì
12955
Giải nhất
71206
Giải Đặc biệt
981317
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,6
1
0 ,5 ,7
2
3
6 ,1
4
4 ,6 ,1
5
5
6
8 ,4 ,3
7
0
8
9
0 ,0 ,0
ĐầuĐuôi
9 ,9 ,1 ,9 ,7
0
4 ,3
1
2
6
3
4 ,6
4
0 ,1 ,5
5
4 ,3 ,0
6
1
7
6
8
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 25-04-2022

Ngày: 25/04/2022
Mã: XSHCM
Giải tám
35
Giải bảy
912
Giải sáu
2358
7718
6831
Giải năm
0917
Giải bốn
21371
31315
05150
58777
25676
76947
99975
Giải ba
96286
10547
Giải nhì
62743
Giải nhất
72819
Giải Đặc biệt
142785
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
2 ,8 ,7 ,5 ,9
2
3
5 ,1
4
7 ,7 ,3
5
8 ,0
6
7
1 ,7 ,6 ,5
8
6 ,5
9
ĐầuĐuôi
5
0
3 ,7
1
1
2
4
3
4
3 ,1 ,7 ,8
5
7 ,8
6
1 ,7 ,4 ,4
7
5 ,1
8
1
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 23-04-2022

Ngày: 23/04/2022
Mã: XSHCM
Giải tám
98
Giải bảy
606
Giải sáu
6117
8832
4303
Giải năm
7012
Giải bốn
23806
91009
01740
61747
85262
13726
50246
Giải ba
33041
09562
Giải nhì
39088
Giải nhất
96922
Giải Đặc biệt
733438
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,3 ,6 ,9
1
7 ,2
2
6 ,2
3
2 ,8
4
0 ,7 ,6 ,1
5
6
2 ,2
7
8
8
9
8
ĐầuĐuôi
4
0
4
1
3 ,1 ,6 ,6 ,2
2
0
3
4
5
0 ,0 ,2 ,4
6
1 ,4
7
9 ,8 ,3
8
0
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 18-04-2022

Ngày: 18/04/2022
Mã: XSHCM
Giải tám
52
Giải bảy
724
Giải sáu
8102
2666
5284
Giải năm
6589
Giải bốn
80517
33839
09799
69065
71201
10355
74742
Giải ba
94841
76770
Giải nhì
15086
Giải nhất
57364
Giải Đặc biệt
979252
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,1
1
7
2
4
3
9
4
2 ,1
5
2 ,5 ,2
6
6 ,5 ,4
7
0
8
4 ,9 ,6
9
9
ĐầuĐuôi
7
0
0 ,4
1
5 ,0 ,4 ,5
2
3
2 ,8 ,6
4
6 ,5
5
6 ,8
6
1
7
8
8 ,3 ,9
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 16-04-2022

Ngày: 16/04/2022
Mã: XSHCM
Giải tám
87
Giải bảy
212
Giải sáu
0993
6069
6582
Giải năm
7514
Giải bốn
78874
66320
63086
84841
53705
63175
31510
Giải ba
75854
39998
Giải nhì
92408
Giải nhất
02626
Giải Đặc biệt
559479
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,8
1
2 ,4 ,0
2
0 ,6
3
4
1
5
4
6
9
7
4 ,5 ,9
8
7 ,2 ,6
9
3 ,8
ĐầuĐuôi
2 ,1
0
4
1
1 ,8
2
9
3
1 ,7 ,5
4
0 ,7
5
8 ,2
6
8
7
9 ,0
8
6 ,7
9