Home Xổ số miền Nam Xổ số TPHCM

Xổ số TPHCM

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 26-09-2022

Ngày: 26/09/2022
Mã: XSHCM
Giải tám
75
Giải bảy
479
Giải sáu
5774
6135
5729
Giải năm
6857
Giải bốn
55052
86443
49540
52465
14637
62708
82350
Giải ba
37139
60175
Giải nhì
74461
Giải nhất
36078
Giải Đặc biệt
087007
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,7
1
2
9
3
5 ,7 ,9
4
3 ,0
5
7 ,2 ,0
6
5 ,1
7
5 ,9 ,4 ,5 ,8
8
9
ĐầuĐuôi
4 ,5
0
6
1
5
2
4
3
7
4
7 ,3 ,6 ,7
5
6
5 ,3 ,0
7
0 ,7
8
7 ,2 ,3
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 24-09-2022

Ngày: 24/09/2022
Mã: XSHCM
Giải tám
07
Giải bảy
958
Giải sáu
2523
4055
8139
Giải năm
9594
Giải bốn
46932
59565
43989
31487
95073
19237
64137
Giải ba
21709
34098
Giải nhì
26518
Giải nhất
72108
Giải Đặc biệt
210135
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,9 ,8
1
8
2
3
3
9 ,2 ,7 ,7 ,5
4
5
8 ,5
6
5
7
3
8
9 ,7
9
4 ,8
ĐầuĐuôi
0
1
3
2
2 ,7
3
9
4
5 ,6 ,3
5
6
0 ,8 ,3 ,3
7
5 ,9 ,1 ,0
8
3 ,8 ,0
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 19-09-2022

Ngày: 19/09/2022
Mã: XSHCM
Giải tám
06
Giải bảy
814
Giải sáu
9773
2242
0466
Giải năm
6780
Giải bốn
23953
77945
22836
22716
66876
94644
66426
Giải ba
82372
18895
Giải nhì
18626
Giải nhất
04115
Giải Đặc biệt
275622
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6
1
4 ,6 ,5
2
6 ,6 ,2
3
6
4
2 ,5 ,4
5
3
6
6
7
3 ,6 ,2
8
0
9
5
ĐầuĐuôi
8
0
1
4 ,7 ,2
2
7 ,5
3
1 ,4
4
4 ,9 ,1
5
0 ,6 ,3 ,1 ,7 ,2 ,2
6
7
8
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 17-09-2022

Ngày: 17/09/2022
Mã: XSHCM
Giải tám
89
Giải bảy
542
Giải sáu
4986
3798
4184
Giải năm
9863
Giải bốn
82235
67754
38740
19692
20482
72453
50908
Giải ba
15730
15195
Giải nhì
85716
Giải nhất
88510
Giải Đặc biệt
517935
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8
1
6 ,0
2
3
5 ,0 ,5
4
2 ,0
5
4 ,3
6
3
7
8
9 ,6 ,4 ,2
9
8 ,2 ,5
ĐầuĐuôi
4 ,3 ,1
0
1
4 ,9 ,8
2
6 ,5
3
8 ,5
4
3 ,9 ,3
5
8 ,1
6
7
9 ,0
8
8
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 12-09-2022

Ngày: 12/09/2022
Mã: XSHCM
Giải tám
10
Giải bảy
089
Giải sáu
8680
9622
4275
Giải năm
2555
Giải bốn
77984
18913
82560
46537
54249
34023
93135
Giải ba
44937
96720
Giải nhì
44296
Giải nhất
75744
Giải Đặc biệt
027780
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
0 ,3
2
2 ,3 ,0
3
7 ,5 ,7
4
9 ,4
5
5
6
0
7
5
8
9 ,0 ,4 ,0
9
6
ĐầuĐuôi
1 ,8 ,6 ,2 ,8
0
1
2
2
1 ,2
3
8 ,4
4
7 ,5 ,3
5
9
6
3 ,3
7
8
8 ,4
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 10-09-2022

Ngày: 10/09/2022
Mã: XSHCM
Giải tám
92
Giải bảy
267
Giải sáu
7778
1557
9853
Giải năm
5181
Giải bốn
30349
60871
08096
65363
76860
13575
97428
Giải ba
46020
37264
Giải nhì
14951
Giải nhất
93890
Giải Đặc biệt
965021
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
2
8 ,0 ,1
3
4
9
5
7 ,3 ,1
6
7 ,3 ,0 ,4
7
8 ,1 ,5
8
1
9
2 ,6 ,0
ĐầuĐuôi
6 ,2 ,9
0
8 ,7 ,5 ,2
1
9
2
5 ,6
3
6
4
7
5
9
6
6 ,5
7
7 ,2
8
4
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 05-09-2022

Ngày: 05/09/2022
Mã: XSHCM
Giải tám
72
Giải bảy
758
Giải sáu
2985
2893
7144
Giải năm
4026
Giải bốn
91612
47726
52720
30307
33661
70784
94115
Giải ba
86152
22364
Giải nhì
64481
Giải nhất
41786
Giải Đặc biệt
511023
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7
1
2 ,5
2
6 ,6 ,0 ,3
3
4
4
5
8 ,2
6
1 ,4
7
2
8
5 ,4 ,1 ,6
9
3
ĐầuĐuôi
2
0
6 ,8
1
7 ,1 ,5
2
9 ,2
3
4 ,8 ,6
4
8 ,1
5
2 ,2 ,8
6
0
7
5
8
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 03-09-2022

Ngày: 03/09/2022
Mã: XSHCM
Giải tám
93
Giải bảy
614
Giải sáu
9667
2625
3725
Giải năm
3941
Giải bốn
78446
70415
31101
11014
29811
10623
03479
Giải ba
88689
78109
Giải nhì
00823
Giải nhất
28248
Giải Đặc biệt
320869
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,9
1
4 ,5 ,4 ,1
2
5 ,5 ,3 ,3
3
4
1 ,6 ,8
5
6
7 ,9
7
9
8
9
9
3
ĐầuĐuôi
0
4 ,0 ,1
1
2
9 ,2 ,2
3
1 ,1
4
2 ,2 ,1
5
4
6
6
7
4
8
7 ,8 ,0 ,6
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 29-08-2022

Ngày: 29/08/2022
Mã: XSHCM
Giải tám
32
Giải bảy
944
Giải sáu
7728
6617
3242
Giải năm
8586
Giải bốn
78538
24908
74005
63750
16131
90790
42104
Giải ba
39395
40787
Giải nhì
81043
Giải nhất
32716
Giải Đặc biệt
547490
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,5 ,4
1
7 ,6
2
8
3
2 ,8 ,1
4
4 ,2 ,3
5
0
6
7
8
6 ,7
9
0 ,5 ,0
ĐầuĐuôi
5 ,9 ,9
0
3
1
3 ,4
2
4
3
4 ,0
4
0 ,9
5
8 ,1
6
1 ,8
7
2 ,3 ,0
8
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 27-08-2022

Ngày: 27/08/2022
Mã: XSHCM
Giải tám
28
Giải bảy
470
Giải sáu
2232
8060
0195
Giải năm
4860
Giải bốn
79564
14441
38486
18000
45612
00436
31434
Giải ba
71635
27891
Giải nhì
33344
Giải nhất
70776
Giải Đặc biệt
974485
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0
1
2
2
8
3
2 ,6 ,4 ,5
4
1 ,4
5
6
0 ,0 ,4
7
0 ,6
8
6 ,5
9
5 ,1
ĐầuĐuôi
7 ,6 ,6 ,0
0
4 ,9
1
3 ,1
2
3
6 ,3 ,4
4
9 ,3 ,8
5
8 ,3 ,7
6
7
2
8
9