Xổ Số HẬU GIANG ngày 14-03-2009

Ngày: 14/03/2009
Mã: XSHG
Giải tám
53
Giải bảy
069
Giải sáu
2936
6365
4244
Giải năm
1692
Giải bốn
71416
70888
66930
76770
12352
82897
26329
Giải ba
01001
76214
Giải nhì
25425
Giải nhất
83656
Giải Đặc biệt
06257
Kết quả Xổ Số HẬU GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1
6 ,4
2
9 ,5
3
6 ,0
4
4
5
3 ,2 ,6 ,7
6
9 ,5
7
0
8
8
9
2 ,7
ĐầuĐuôi
3 ,7
0
0
1
9 ,5
2
5
3
4 ,1
4
6 ,2
5
3 ,1 ,5
6
9 ,5
7
8
8
6 ,2
9

Xổ Số HẬU GIANG ngày 07-03-2009

Ngày: 07/03/2009
Mã: XSHG
Giải tám
18
Giải bảy
187
Giải sáu
9767
8640
7805
Giải năm
0076
Giải bốn
03514
39867
45566
26920
79324
26459
48227
Giải ba
21684
49057
Giải nhì
65174
Giải nhất
85532
Giải Đặc biệt
04125
Kết quả Xổ Số HẬU GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5
1
8 ,4
2
0 ,4 ,7 ,5
3
2
4
0
5
9 ,7
6
7 ,7 ,6
7
6 ,4
8
7 ,4
9
ĐầuĐuôi
4 ,2
0
1
3
2
3
1 ,2 ,8 ,7
4
0 ,2
5
7 ,6
6
8 ,6 ,6 ,2 ,5
7
1
8
5
9

Xổ Số HẬU GIANG ngày 07-03-2009

Ngày: 07/03/2009
Mã: XSHG
Giải tám
18
Giải bảy
187
Giải sáu
9767
8640
7805
Giải năm
0076
Giải bốn
03514
39867
45566
26920
79324
26459
48227
Giải ba
21684
49057
Giải nhì
65174
Giải nhất
85532
Giải Đặc biệt
04125
Kết quả Xổ Số HẬU GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5
1
8 ,4
2
0 ,4 ,7 ,5
3
2
4
0
5
9 ,7
6
7 ,7 ,6
7
6 ,4
8
7 ,4
9
ĐầuĐuôi
4 ,2
0
1
3
2
3
1 ,2 ,8 ,7
4
0 ,2
5
7 ,6
6
8 ,6 ,6 ,2 ,5
7
1
8
5
9

Xổ Số HẬU GIANG ngày 07-03-2009

Ngày: 07/03/2009
Mã: XSHG
Giải tám
18
Giải bảy
187
Giải sáu
9767
8640
7805
Giải năm
0076
Giải bốn
03514
39867
45566
26920
79324
26459
48227
Giải ba
21684
49057
Giải nhì
65174
Giải nhất
85532
Giải Đặc biệt
04125
Kết quả Xổ Số HẬU GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5
1
8 ,4
2
0 ,4 ,7 ,5
3
2
4
0
5
9 ,7
6
7 ,7 ,6
7
6 ,4
8
7 ,4
9
ĐầuĐuôi
4 ,2
0
1
3
2
3
1 ,2 ,8 ,7
4
0 ,2
5
7 ,6
6
8 ,6 ,6 ,2 ,5
7
1
8
5
9